HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Oława
- Ścinawa Polska
Kościół
św. Andrzeja-Świerada 

OSTATNIA AKTUALIZACJA 29 maj 17

JEŚLI OBOK BRAK  MENU, KLIKNIJ TUTAJ !

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                  SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest


       Oława to miasto leżące nad Odrą, na szlaku pomiędzy Opolem a Wrocławiem. Pierwsze pisane świadectwo o kościołach i ich patronach w Oławie znajduje się w w bulli papieża Innocentego III z 12 sierpnia 1201 r. Z dokumentu tego i późniejszych wynika, że w Oławie wówczas były dwa kościoły: parafialny św. Błażeja i szpitalny św. Świerada (Sperati - zapisano w dokumencie papieskim, a to zgodnie z ówczesnymi wariantami pisarskimi w papieskich i innych dokumentach, w których bezdźwięczne v niekiedy zapisywano przez p, a d przez t; ponadto w tym dniu w kalendarzu rzymskim istniało wspomnienie męczennika afrykańskiego o imieniu Speratus).
      Kontynuacją kościoła św. Błażeja jest dzisiejszy kościół parafialny Matki Boskiej Pocieszenia, z zachowanym gotyckim prezbiterium z około roku 1300.
       Natomiast patronat św. Świerada ze zniszczonego przez husytów kościoła został w obecnych czasach przeniesiony na nowozbudowany kościół śś. Andrzeja-Świerada i Jana Chrzciciela w Ścinawie Polskiej w tejże parafii Matki Boskiej, w odległości 3 km od centrum parafii w kierunku Opola, także nad brzegiem Odry.
      Istnienie dawnego kościoła św. Świerada w Oławie musiało oznaczać także i kult tego świętego. Nadto, po zniszczeniu tej świątyni przez husytów, w parafialnym kościele w Oławie wybudowano ołtarz ku czci tego świętego i ufundowano altarię, czyli uposażono kapelana, który przy tym ołtarzu regularnie celebrował msze za fundatora.  Ten fakt odnotował w roku 1468 wrocławski biskup Rudolf, który przy okazji, nie znając szczegółów życia świętego pustelnika, podjął próbę wyjaśnienia początku kultu św. Świerada w Oławie. Napisał m.in. tak:
     
"Niegdyś Hanusz Wyner [...] osobliwie na cześć św. Seoharda [Świerada] wyznawcy, pochodzącego ze znakomitego rodu, który - jak to podają brewiarzowe żywoty - przez jakiś czas na tym łez padole pędził swoje dni eremickiego żywota opodal miejscowości Oława i w jej okolicy, a kanonizowany został w Italii, ołtarz pod wezwaniem wyżej nazwanego wystawił [...] i uposażył".
      Początek kościoła św. Świerada w Oławie odnotował też rówieśnik biskupa Rudolfa, średniowieczny historyk Jan Długosz. Opisując życie, czyny i cnoty Piotra Własta, fundatora i dobroczyńcę klasztoru św. Wincentego dla wrocławskich benedyktynów (który później przeszedł w ręce  norbertanów, zwanych premonstratensami), mającego swoje dobra także w Oławie i jej okolicach, podaje:
       "Do dnia dzisiejszego imię komesa Piotra ze Skrzynna [w Małopolsce] cieszy się u Polaków rozgłosem i sławą [...] Do tej pory istnieje w Polsce wiele kościołów murowanych, które - jak podają - zostały przez niego wzniesione. A to [...] św. Świrada...".
      Piotr Włast więc przeniósł z Małopolski kult św. Świerada nad Odrę, zanim w roku 1145 Oławę wraz z kościołem św. Świerada przekazał wrocławskiemu klasztorowi św. Wincentego. Na temat małopolskiego kultu św. Świerada zob. na stronie
     
Tropie - parafia i sanktuarium śś. pustelników Świerada i Benedykta
     
Nawiązując więc do starej tradycji kultu św. Świerada w  kościele w Oławie, powstała w czasach obecnych świątynia ku jego czci w tej samej parafii w Oławie, choć nie w centrum, lecz na jej peryferiach, w Ścinawie Polskiej.
     Wznawia więc ona dawny kult świętego pustelnika w oławskiej parafii i na nowo wchodzi do duchowego braterstwa czcicieli świętych Świerada i Benedykta w parafiach i szkołach w Polsce i na Słowacji (ks. St. Pietrzak)
Zob.   Święci Świerad i Benedykt nad Dunajcem
oraz   Święci Świerad i Benedykt na Słowacji
nadto Nitra-katedrála a Zobor. Svätí pustovníci Svorad a Benedikt
oraz   Skalka nad Váhom. Pútnické miesto sv. Svorada a Benedikta.

 

Obraz św. Andrzeja Świerada z sanktuarium MBP w Oławie

Aktualny kult
św. Świerada w kościele
w Oławie - Ścinawie Polskiej

 

P i e r w o c i n y   w z n o w i o n e g o   k u l t u. Obchodzone w roku 1983 na ziemiach polskich uroczystości związane z 900 letnią rocznicą kanonizacji św. Andrzeja-Świerada stały się okazją do ożywienia kultu pierwszego świętego Polaka na naszych ziemiach. Z tej też okazji Kuria Metropolitalna Wrocławska przypomniała Księżom Proboszczom, że w dniu 13 lipca, we wszystkich kościołach parafialnych Archidiecezji należy odprawić uroczystą Mszę św. z homilią ku czci św. Andrzeja-Świerada. W załączeniu przesłano stosowne materiały do wykorzystania w czasie uroczystości.
         Z tej samej okazji dla kościoła parafialnego namalowany zastał obraz Świętego i 21. 06. 1983 roku, poświęcony przez Jana Pawła II we Wrocławiu. Jest on umieszczony w prawej nawie kościoła parafialnego. Równocześnie Ojciec Święty poświęcił tablicę kamienną do budującego się kościoła filialnego w Ścinawie Polskiej. Umieszczony na niej napis głosi: "Na cześć św. Andrzeja-Świerada Pustelnika poświęcił mnie Papież Polak Jan Paweł II we Wrocławiu 21.VI.1983r. Oława - Ścinawa Polska".
        Tablica ta została wmurowana, a następnie poświęcona 12. 07. 1987 roku. W tym też dniu dokonano aktu poświęcenia obrazu przedstawiającego patrona świątyni, Św. Andrzeja-Świerada. Sama zaś kaplica-kościół została poświęcona przez J. Em. Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza w dniu 28. 10. 1989 roku
(
zob. na stronie  Św. Andrzej Świerad na witrynie Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia).
       Ważne! Nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Świerada - czwartek godz. 1800
      Odpust ku czci św. Świerada w Ścinawie Polskiej: 13 lipca
      Msza św. w Ścinawie Polskiej: w każdą niedzielę o 930
 

Kult św. Andrzeja-Świerada
w kościele Matki Bożej  Pocieszenia w Oławie

 

         W roku 2005 w Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie odbyła się uroczystość poświęcenia witraża przedstawiającego postać św. Andrzeja Świerada. Został on umieszczony w oknie kaplicy łaskami słynącego obrazu. Aktu poświęcenia dokonał ks. prof. dr hab. Józef Swastek, pracownik naukowy na PWT we Wrocławiu, kierownik katedry historii Kościoła. Ksiądz profesor wieloma napisanymi artykułami i udziałami w sympozjach na temat św. Andrzeja Świerada przyczynił się do rozsławienia kultu pierwszego Polskiego Świętego. On też, sprawując Mszę św. ku czci naszego Świętego, wygłosił homilię, w której licznie zgromadzonym wiernym przypomniał postać Świerada.

         Witraż i jego treść
         Kontrast mroku i światła stosowali wtajemniczeni budowniczowie katedr, aby wykorzystać ten efekt dla oświecenia duchowego wiernych i pielgrzymów przybywających do świątyni. Człowiek, który znajdzie się w tego typu miejscach, może doznać głęboko mistycznego przeżycia, a nawet wewnętrznego oświecenia i przemiany duchowej. Witraż bowiem jest obrazem wykonanym z kawałków barwnego szkła zespolonego ołowianymi ramkami, stanowiącymi wypełnienie okna. Witraże odznaczają się niezwykłymi walorami dekoracyjnymi, gdyż przenikające z zewnątrz światło, ożywia barwy, nadając im przyjemną wyrazistość i blask. Mogą one także zawierać barwne kompozycje figuralne i tym samym stanowią wgląd w przeszłość.
         Witraż w oławskim sanktuarium umieszczony jest w kaplicy łaskami słynącego obrazu. Przedstawia on postać św. Andrzeja Świerada, którego upadające ciało, omdlałe z fizycznego wysiłku i umartwienia, podtrzymują dwaj aniołowie. Klęczący Święty trzyma w jednej dłoni krzyż, a w drugiej topór, siekierę. Ubrany jest w habit zakonny. Święty jest przedstawiony na tle okazałych dębów. W jednym z nich znajduje się otwór sugerujący, że jest to dziupla. Na dalszym planie widać pnie wyciętych drzew i niczym czekające na odbiór bale złożonego drewna.
         Witraż składa się z trzech kwater, w których zastosowano szkło witrażowe. Malowany jest farbą konturową i emaliami, które są wypalone w temperaturze 650°C. Szklane elementy witrażu montowane są, tradycyjną metodą, za pomocą ołowianych profili. Bordiura, czyli pas dekoracyjny obramiający witraż, zdobiony jest motywami roślinnymi (ks. Andrzej Szafulski).
 

 

Krótko o parafii Matki Boskiej Pocieszenia w Oławie
 

Adres: Plac Św. Maksymialiana Kolbego 1, 52-200 Oława
Proboszcz: Ks. dr Andrzej SZAFULSKI
Telefon: (071) 313 22 41
E-mail:
sanktuarium.olawa@archidiecezja.wroc.pl
 

Położenie Oławy i Ścinawy Polskiej i dostęp drogowy zobacz na mapie
Aby poznać dostęp drogowy, użyj odpowiednich kierunkowskazów W, N, E i S.
Aby poznać węższą lub szerszą okolicę, zaznacz na podziałce odpowiednią liczbę.

 

Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie