"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"
(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Fiutowie-Kurczabowie, ród z Opalanej i Krasnego Potockiego

Anna Fiut PIETRZAKOWA-KURCZABOWA
Krasne Potockie

Genealogia i InfoFoto rodzinne

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 HOME-TROPIE


WYBIERZ  RÓD:

.

         Serdecznie witam swoich krewnych i powinowatych z rodu Kurczabów Bołozów i Fiutów.  Ta strona internetowa zapewne pomoże nam poznać się wzajemnie i pamiętać o sobie, wzmacniać rodzinne więzy, spotykać się i choćby od czasu do czasu pomodlić się za siebie.

         W styczniu 2007 r., ks. Stanisław Pietrzak,
Tropie nad Dunajcem

Zobacz! Galeria zdjęć - V Dnia Pietrzaków, Szlagów, Janików (i Kurczabów) Łukowica 29.06.2013


FIUTOWIE I KURCZABOWIE - GENEALOGIA
Genealogia obejmuje ród Fiutów, któremu dali początek Jan Fiut i Maria z Sutorów,
żyjący w XIX w., a zamieszkali w Opalanej 57 (obecnie przysiółek Gabonia) koło Starego Sącza,
a następnie w Krasnem Potockiem nr 9, parafia Chomranice, gmina Chełmiec.
To rodzice mojej Babci, Anny z Fiutów Pietrzakowej-Kurczabowej, i dziadkowie mojego Taty,
Wiktora Pietrzaka, a pradziadkowie moi, ks. Stanisława Pietrzaka.

.

Przodkowie - Praojcowie
(według ksiąg metrykalnych wsi Opalana w parafii Gaboń
 i wsi Krasne Potockie w parafii Chomranice)
Uwaga,
ważne ogłoszenie z 20 sierpnia 2008

Wawrzyniec Fiut
urodzony ok. 1730 r., mąż Barbary Motawa

Adam Fiut
syn Wawrzyńca i Barbary, urodzony w 1765 r.,
mąż
Katarzyny Klag   (1807 - 21.05.1877), zmarł w 1861 r.

Jan Fiut,
syn Adama i Katarzyny, urodzony 26.12.1838,
mąż Marii Sutor, córki Jana i Elżbiety z Olchawów;
zmarł 28.01.1921, Krasne Potockie 9.
To - poprzez córkę Annę Pietrzakową - mój pradziadek.

Dla zabezpieczenia pamięci o naszych  korzeniach i przodkach,
dla przeżywania wspólnoty rodzinnej, będziemy  co roku  obchodzić modlitewny
"Dzień Józefa. Franciszka i Anny"
(zobacz na osobnej stronie),
wspólny dla Pietrzaków i Kurczabów: w rocznicę śmierci
ś.p. Anny Pietrzakowj-Kurczabowej,
15 sierpnia,
albo rocznicę śmierci ś.p. Józefa Pietrzaka,
10 października,
lub w rocznicę śmierci ś.p. Franciszka Kurczaba,
29 października
.

Jan i Maria Fiutowie (Opalana i Krasne Potockie)
 

Jan Fiut, mój pradziadek, to syn Wojciecha Fiuta i Katarzyny Klag.
Urodzony w 1859 r. (Opalana 22); zmarł: 28.01.1921 (Krasne Potockie 9).


Metryka zgonu
Jana Fiuta,
Parafia Chomranice.

JAN FIUT
mąż owdowiałej małżonki Marii Sutor, rolnik, 82-letni,
zamieszkały Krasne Potockie 9,
zmarł 28 stycznia (ze starości), pogrzebany 30 stycznia 1921 r.
zaopatrzony świętymi sakramentami.


Maria Sutor, moja prababka, to córka Jana Sutora i Elżbiety Olchawa.
Urodzona w 1848 r., zmarła 2.12.1924 r. (Krasne Potockie 9)


Metryka zgonu
Marii Fiut,
Parafia Chomranice.

MARIA FIUT
wdowa po ś.p. Janie, z domu Sutor, 76-letnia,
zamieszkała Krasne Potockie 9,
zmarła 2 grudnia 1924 (uwiąd starczy); pogrzebana 4 grudnia 1924,
zaopatrzona świętymi sakramentami.
pogrzebał: ks. Józef Adamczyk.


Miejsce zamieszkania rodziny: 
Najpierw Opalana 57 (parafia wówczas Podegrodzie, a obecnie - Gaboń)

Odbudowany po powodzi w 1934 r.
dom Jana i Marii Fiutów
  w Opalanej nr 57

Następnie Jan i Maria Fiutowie od rodziny Józefa i Marii Żelazków ze Zbyszyc nabyli w 1904 r. 6ha 43a ziemi
w Krasnem Potockiem (dom nr 9), dziś podzielone między Tokarczyków, Leśniarów i Smoleniów.
Do tej powierzchni dołączył swoje dwie, nabyte w 1903 i 1906 działki Józef Pietrzak,
będący od 1895 r. mężem Anny Fiut.

Obecny dom nr 9
Tokarczyków, na miejscu dawnego, zamieszkiwanego kiedyś przez Jana i Marię Fiutów.
 Z dawnych zabudowań pozostał tylko ów spichlerz


W drugim pokoleniu rodu Jana i Marii Fiutów - jedyna córka
- Anna Fiut - 1.Pietrzakowa / 2.Kurczabowa

zob. na str. Pietrzakowie z Józefa i Anny - genealogia   i  Pietrzakowie z Józefa i Anny - InfoFoto
 

Anna Fiut Pietrzakowa, córka Jana i Marii z Sutorów, urodzona 29.05.1874, Opalana 57,
wdowa po +Józefie Pietrzaku (zob. na stronach  Pietrzakowie z Józefa i Anny - genealogia  
                                                                          i  Pietrzakowie z Józefa i Anny - InfoFoto)
                                                            
 Krasne Potockie 88 i 9
.

To Anna Fiut Pietrzakowa, Kurczabowa. z córeczką Marysią (Kurczab Bołozową); na jej kolanach i lewym ramieniu  Staś (Kurczab).
Zdjęcie wykonano w 1915 roku. Grób ś.p. Anny znajduje się na starym cmentarzu w Chomranicach.


To drugi mąż Anny Fiut Pietrzakowej, Franciszek Kurczab.
Jego dzieci to Maria (Bołozowa) i Stanisław Kurczab. Zginął na froncie I wojny światowej, koło Pragi czeskiej. Pochowany 31.10.1917 w Pradze,
na cmentarzu  Olšanské hřbitovy (Olszańskie cmentarze) w dzielnicy  Žižkov. Jest to bardzo stary i największy cmentarz w Pradze (50 ha).
Od początku jego istnienia do dziś złożono tam ponad 2 miliony zmarłych.
Jego częścią są cmentarze wojskowe z I i II wojny światowej.


Franciszek Kurczab Rocznica śm. 29 X.

Drugi mąż Anny: Franciszek KURCZAB, jak wyżej, syn Walentego i Marianny z Kulpów, ur. 7.06.1885, Męcina 3.
Franciszek, wcielony do armii austro-węgierskiej w I wojnie światowej, był oficerem kwatermistrzem 20 Pułku Piechoty, ciężko ranny, zmarł w szpitalu wojskowym w Pradze czeskiej, 29.10.1917, pogrzebany tam 31 X 1917 r.

 


Dokument śmierci  Franciszka Kurczaba,
w księdze metrykalnej  Parafii Chomranice.
......

Cmentarz Olszański  w Pradze czeskiej  (google). Zaznaczyłem kwaterę nr 2. 
Tam 479 grobów wojennych, wśród nich
grób nr. 372
ś.p. Franciszka Kurczaba
 (kliknij, aby powiększyć!)

Dokument śmierci i pogrzebu Franciszka Kurczaba
FRANCISZEK KURCZAB, mąż owdowiałej małżonki Anny, kowal, zmarł w szpitalu Reserve w Žižkov i tam pogrzebany 31.10.1917 r.; przeżył 32 lata, w małżeństwie 6. Wpisał: Walenty Wcisło, proboszcz w Chomranicach. Na podstawie:  Telegram szpitala w Žižkov.
- - - - - -

List z 2 października 2013 od p. Jakla z Wojskowego Instytutu Historycznego w Pradze, na temat śmierci i  miejsca grobu ś.p. Franciszka Kurczaba

"Velmi mne těší Váš zájem o uctění památky padlého vojáka Velké války. Šikovatel pěšího pluku 20 Franciszek Kurczab zemřel dne 29. 10. 1917 a byl pohřben do hrobu číslo 372, ve 22. poli, II. oddělení, II. obecního hřbitova v Praze na Olšanech. Hrob se dochoval, ale hroby ani hrobová pole dnes nejsou označena. Pokud byste měla zájem, můžeme se tam sejít, a já vás k hrobu č. 372 dovedu".
"
Bardzo mnie raduje Wasze zainteresowanie uczczeniem żołnierza, który padł na polu I wojny światowej. Kwatermistrz 20 Pułku Piechoty, Kurczab, zmarł 29.10.1917 i był pochowany w grobie nr 372, pole 22, kwatera II, w części II gminnego cmentarza w Pradze na Olszanach. Grób sie zachował, ale groby ani pole grobowe nie są dziś oznakowane. Jeśli będziecie mieli zainteresowanie, możemy się tam zejść i zaprowadzę Was do grobu nr 372."

...............................

Mogiła Franciszka Kurczaba w Pradze (Czechy) już odnaleziona!


Praga - Žižkov
Cmentarz Komunalny Olšany 2
Ile tragedii i bólu kryją te mogiły!


Pracownik Wojskowego Instytutu Historycznego w Pradze, p. Jakl, wskazuje grób ś.p. F. Kurczaba


Ivana Gurgul 14 X 2013 zapala znicz
i modli się, czytając modlitwę
po polsku. Dzięki!


Krzyż wbity ponad głową
+Franciszka, przeznaczony też i dla 9 sąsiednich grobów jego towarzyszy

Wieczne
odpoczywanie
racz im dać Panie,
a  Światłość
Wiekuista
niechaj im świeci!
-

ś.p. Franciszkowi
i jego towarzyszom


To miejsce będziemy nawiedzać.
Ufamy, że ś.p. Franciszek
nie pozostanie tu samotny!

 Jeden krzyż, stojący na mogile +Franciszka, jest dla dziesięciu sąsiadujących grobów żołnierzy, od nr  365 do 374:
365 PL Durbas Josef,  366 CS Klíma Josef,  367 PL Lobodzinski Klement,  368 AU Grubauer František,  369 JS Ilič Anton,
370 PL Jazienický František,  371 AU Ofner Karel,  372 PL Kurczab Franciszek,  373 JS Prosina Matyáš,  374 H Golya Jiří
.................................
A więc to tu !
(krzyż wbity nad głową +Franciszka jest oznaczony kolorem czerwonym)!
Žižkov - Olszany,  Praga 3 (w pobliżu starówki), Cmentarz Komunalny nr 2, na Olšanach; kwatera II, pole 22, grób nr 372
Wejście na cmentarz od ulicy J. Żelivskiego (z mapy google).

.................................................
W rocznicę śmierci +Franciszka, 29.10.2013 r., w Pradze czeskiej


Ivana Gurgul z siostrzenicą  Dzięki Wam!


Wieczne odpoczywanie
racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista
niechaj mu świeci! Amen!


Ks. Lukáš Lipenský OCr  modli się za ś.p. Franciszka


Dziękujemy Ci, Księże,
za tę posługę!


Ś.p. Franciszek nie będzie
tu zapomniany!

U stóp krzyża - fotografia ś.p. Franciszka (kliknij zdjęcie, aby powiększyć!).


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Małżeństw Franciszka Kurczaba i Anny: parafia Chomranice, 7.02.1912 r. (Księga małżeństw w par. Chomranice)
Miejsce i data zgonu Anny Kurczabowej: Krasne Potockie 9, 15.08.1941. Grób: na cmentarzu w Chomranicach.


Metryka zgonu
Anny z Fiutów Pietrzakowej Kurczabowej.
Parafia Chomranice.

ANNA po I mężu PIETRZAK, po II mężu KURCZAB, z domu FIUT,
wdowa po zmarłym Franciszku, urodzona 29.05.1874;
zamieszkała Krasne Potockie 9 (błędnie napisano 8),
zmarła 15.08.1941, pogrzebana 17.08.1941;
 przyczyna śmierci: choroba żołądka;
pogrzebał: ks. Dutkiewicz, proboszcz.

 

Obecny, od 6 XI 2008, grób
i napis na płycie nagrobnej
Anny z Fiutów Pietrzakowej Kurczabowej
ze wspomnieniem Józefa Pietrzaka
i Wiktora Pietrzaka, w Chomranicach.

                     Dzieci Anny i Franciszka Kurczabów: Maria (ż. Franciszka Bołoza)  i Stanisław (mąż Bronisławy)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Stanisław Kurczab i Bronisława Jabłońska (Jaksice)


Metryka chrztu
Stanisława Kurczaba,
Parafia Chomranice.

STANISŁAW FRANCISZEK (2 im.).
Urodzony 14.04.1915, Krasne Potockie 88; ochrzczony 18.04.1915 r., Chomranice;
 jego ojciec: Franciszek Kurczab, rolnik, syn Walentego i Marii Kulpa;
jego matka: Anna, córka Jana Fiuta i Marii z domu Sutor;
chrzestni: Władysław Pietrzak, rolnik, Julia Leśniak, roln.
chrzcił: ks. Andrzej Rapacz, wikariusz w Chomranicach.

zmarły w 1981 r., Jaksice nad Wisłą, parafia Książnice Wielkie, gmina Koszyce.
 

Żona Stanisława Kurczaba: Bronisława Jabłońska, córka Wojciecha Jabłońskiego i Józefy z Wójcików,
        ur.18.01.1920, Kłodne, parafia Chomranice.
Zamieszkanie rodziny: Jaksice 60, parafia Książnice Wielkie, gmina Koszyce.

 

W rodzinie Stanisława i Bronisławy Kurczabów
- kolejne pokolenia rodu Jana Fiuta

Pokolenie 3 = C Pokolenie 4 = D Pokolenie 5 = E Pokolenie 6 = F Pokolenie 7 = G

+ Stanisław
KURCZAB

i + Bronisława JABŁOŃSKA

(Jaksice 60,
par. Książnice Wielkie)

to rodzice Kurczabów:
Włodzimierza,
Bolesława,
Zbigniewa,

Czesława,
Krystyny,
Tadeusza
i Haliny
 

+Włodzimierz/Stanisław KURCZAB
ż. Henryka BIERNAT
(Jaksice)

Leszek KURCZAB

 

 

Robert KURCZAB

 

 

Dariusz KURCZAB
ż. Monika WOJNARSKA

Piotr KURCZAB

 

Katarzyna KURCZAB

 

Bolesław KURCZAB
ż. Wanda SCZECH
(Kraków Nowa Huta)

Marek KURCZAB
m. Agata GRABEK

Anna KURCZAB

 

Adam KURCZAB

 

Małgorzata KURCZAB
m. Waldemar CIECIURA
(USA)

Damian CIECIURA

 

Kamil CIECIURA

 

+Zbigniew KURCZAB

 

 

 

Czesław KURCZAB
ż. Danuta SIEMIENIEC
(Kraków Nowa Huta)
 

Małgorzata KURCZAB
m. Janusz ZAWARTKA

Dawid ZAWARTKA

 

Marzena KURCZAB
m. Robert SPURNA

Patrycja SPURNA

 

Krystyna KURCZAB
m. Marian MACHNICA
(Kraków Nowa Huta)

Krzysztof MACHNICA
ż. Katarzyna GÓRKA

 

 

Mariusz MACHNICA
ż. Marta

Lena Machnica

 

Agnieszka MACHNICA

 

 

Tadeusz KURCZAB
ż. Jadwiga MARZEC
(Kraków Nowa Huta)

Piotr KURCZAB
ż. Agnieszka KOZIK

Mateusz KURCZAB

 

Klaudia KURCZAB

 

Rafał KURCZAB
ż. Bożena GWÓŹDŹ

Jakub KURCZAB

 

 Nicola KURCZAB  

+Halina  KURCZAB
Tadeusz KWIATKOWSKI
(Olszownica)

Renata KWIATKOWSKA
m. Artur MRUK

 

 

Tomasz KWIATKOWSKI

 

 

Justyna KWIATKOWSKA

 

 

.
  Kurczabowie - informacje rodzinne

Stanisław Kurczab,
kowal,  w roli obrońcy Ojczyzny

 Bronisława Kurczabowa
z Jabłońskich,

gospodyni domowa,
w roli woźnicy

.


Bronisława Kurczabowa z córką Krystyną

Krystyna i Marian Machnicowie
 w 1974 r.

Krystyna i Marian
z trójką swoich
 dzieci

Krzysiek, Mariusz i Agnieszka
trochę później

Było się daleko stąd, gdzie ładnie i ciekawie

.


Jadwiga i Tadeusz
Kurczab, 9.6.1974

Ich Rafał i Bożena
z małym Jakubem

Bolesław
Kurczab

Rodzina Kurczabów
w dzień I Komunii
Renatki Kwiatkowskiej

Dorośli
- od lewej: Wanda, Jadwiga z Tadeuszem, Danuta, Stanisław,
ojciec Renatki Tadeusz Kwiatkowski,
Czesław, Krystyna, Bolesław, Halina i Marian.

Dzieci
- od lewej: c. Wandy Gosia,  s. Jadwigi Piotruś, c. Haliny Renatka, dzieci Krystyny Mariusz i Krzyś, s. Jadwigi Rafał
i s. Haliny Tomek.

.

Wycieczka rodzinna
krakowskich Kurczabów
 do Tropia
16 VI 2007
W Piwnicznej,
w rocznicę śmierci
+ Franciszka Kurczaba 2012 r.


2. Maria Kurczab i Franciszek Bołoz (Piwniczna)Metryka chrztu
Marii Kurczab,
Parafia Chomranice.

MARIA
Urodzona 12.07.1913, Krasne Potockie 88; ochrzczona 13.07.1913 r., Chomranice;
 jej ojciec: Franciszek Kurczab, rolnik, syn Walentego i Marii z domu Kulpa;
jej matka: Anna, córka Jana Fiuta i Marii z domu Sutor;
chrzestni: Antoni Jabłoński, Krystyna Kurczab, żona Izydora.
akuszerka: Maria Sojka;  chrzcił: ks. Walenty Wcisło, proboszcz w Chomranicach.
adnotacja: "Zawarła związek małżeński 27.02.1935 z Franciszkiem Bołozem"

                                              Mąż Marii: Franciszek Bołoz.  Zamieszkanie rodziny: Piwniczna-Zagrody
 

W rodzinie Marii i Franciszka Bołozów - kolejne pokolenia rodu Jana Fiuta

Pokolenie 3 = C Pokolenie 4 = D Pokolenie 5 = E Pokolenie 6 = F Pokolenie 7 = G

Maria KURCZAB
i Franciszek BOŁOZ
(Piwniczna, ul. Zagrody)

to rodzice Bołozów:
Stefana (Kurczaba),
Kazimierza,
Józefa,
Janiny,
Marii,
Tadeusza
i Anny.

Stefan KURCZAB
ż. Irena  JAREK

Mirosław KURCZAB
ż.  Aleksandra ...

Michał KURCZAB

 

+Kazimierz BOŁOZ
ż. Antonina POLITOWICZ

 

   

Józef BOŁOZ +
ż. Janina GROŃ

Andrzej BOŁOZ
ż. Alicja ANDRZEJEK

 

 

Kinga BOŁOZ

 

 

+Janina BOŁOZ

 

 

 

Maria BOŁOZ
+Józef BUBIK

 

Beata BUBIK
m. Janusz STARZEWSKI

Agnieszka Starzewska

 

Krzysztof  Starzewski

 

Grażyna BUBIK
Tomasz KACZMARCZYK

Małgorzata Kaczmarczyk

 

Sebastian  Kaczmarczyk

 

+Tadeusz BOŁOZ
ż. +Maria JARZĘBAK

Krzysztof BOŁOZ
ż. Anna LEŚNIAK
Piwniczna

Katarzyna Bołoz

 
 Magdalena Bołoz  

Anna BOŁOZ
m. Paweł REJENTOWICZ

Amadeusz REJENTOWICZ

 

Anna BOŁOZ
m. Józef LEDNIOWSKI
(Piwniczna)
 

Małgorzata LEDNIOWSKA

   

Piotr LEDNIOWSKI

   

Antoni LEDNIOWSKI

   

Marian LEDNIOWSKI

   


  Bołozowie - informacje rodzinne

Maria Bołoz
z Kurczabów, żona Franciszka, z dziećmi Janką i Marysią. Zmarla
w Piwnicznej
29.03.1985 r.

Francisz.Bołoz
zm. w Piwnicznej
21.04.1996 r.

Maria Bołoz
i jej córka
Janina
 w roku 1963,


Stefan Kurczab i Irena Jarek oraz synek Mirosław
(Jastrzębie Zdrój).

.


Tadeusz Bołoz,
oraz żona,
Maria
z  Jarzębaków


Anna  i Józef Ledniowscy
w 1976 r. i kuzyn  ks. Stanisław.


Anna i Józef Ledniowscy
ze swoją
Małgosią.


Małgorzata Ledniowska
w Fatimie
(teraz w Hiszpanii)


Anna Ledniowska
i Maria Bubik
z wnuczką Agnieszką

.
Anna
Ledniowska
z córką Gosią
i synami Piotrem, Marianem i Antonim

 

Anna i Krzysztof
Bołozowie,

oraz ich dzieci
Katarzyna
i Magdalena

 

Maria Bibik
z Bołozów,
Beata i Jan Starzewscy,
Agnieszka
 i Krzyś

Janina Groń
 z Bołozów,
Andrzej
 i Alicja Bołozowie

 

 

Etymologia nazwisk Fiut, Kurczab, Bołoz

      1. Nazwisko Fiut
pochodzi zapewne od dźwiękonaśladowczego słowa fiufiut, czyli rodzaju wykrzyknienia, oznaczającego, że coś prędko znikło, przepadło; że ktoś uciekł, znikł, np. "Dziś się żyje, jutro fiut!".  Może też oznaczać głos wydawany przy gwizdaniu; naśladowanie gwizdu (np. wiatru), a stąd i dopiero w nowszych czasach, w użyciu wulgarnym może oznaczać także anatomiczny "gwizdek". Dlategow XVI- XVII wieku słowami fiut, fiuta, fiuty i fiutyniec określano ludzi lekkomyślnych, bezmyślnych, narwańców, pustych, a nawet złodziejaszków.
      Słowem fiut nazywa się w niektórych regionach także uklej, gatunek ruchliwej ryby powierzchniowej z rodziny karpiowatych, zwanej z powodu swych cech także błyskawka lub błyskotka, zgodnie ze znaczeniem słowa.
     Nazwisko Fiut, jak przypuszczamy, wytworzyło się w Kotlinie Sądeckiej, bo tu jest zdecydowanie  najliczniejsze.
      Pierwszy i następne jego polskie zapisy pochodzą właśnie z Sądecczyzny,od roku 1554 (pierwszy zapis: Joannes Fyuth)
      Obecnie nie ma zbyt wielu nosicieli nazwiska Fiut w Polsce, bo około 1.211 osób, z czego jedna czwarta - zamieszkuje w rejonie nad Dunajcem i Kamienicą Sądecką, co może oznaczać i to, że mają oni jakieś dawne powiązania genealogiczne.
      Dziś nazwisko Fiut występuje na 159.000 stronach internetowych, choć między nimi istnieją takie, na których pojawia się słowo fiut tylko jako pospolite lub wulgarne.
        Zob.:
Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1988, t.I, s. 252.
J. Bubak, Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV-XVII w., Kraków 1992, cz.I, s.172-173.
K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, Kraków 1994, hasło: Fiut.
K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t.I, Kraków 1999, s. 195-196.
A. Brukner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1974, s.122.
F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t.III, Kraków 1966-1969,  s. 231.
Książka Telefoniczna Nowy Sącz 2004/4.
Internetowy portal Google.


      2. Nazwisko Kurczab
pochodzi od rzeczownika kurczab (także: kurcab, kurcaba, kurczaba; z r wsuniętym do pierwotnego kucab), który oznacza kołek zabezpieczający koło wozu od spadnięcia z osi (lon) wraz z nakrywką, chroniąca przed błotem; jego wyglądu użyto także jako element herbu szlacheckiego, stąd także nazwiska: Kuszaba, Kuczaba, Kuczabski.
      Nazwisko w formie Kuczaba udokumentowane jest z r. 1477; Kurczab 1568 (sądeckie).
      Nazwisko w formie Kurczab obecnie w Polsce nosi około 644 osób, więc należy do mniej licznych. Na internetowej wyszukiwarce Google odnajdujemy 73.300 stron, na których występuje nazwisko Kurczab.
        Zob.:
J. Długosz, Clenodia nobilitatis Polonorum (Klejnoty szlachectwa polskiego, hasło: Kuszaba)
S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1854-1860.
J.Karłowicz, Słownik gwar polskich, Kraków 1900-1911, t.II, s. 530.
A. Brukner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1974, s.285, hasło: kuszaba.
F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t.III, Kraków 1966-1969, s. 311.
K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991, s. 169, hasło: Kuczaba.
J. Bubak, Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV-XVII w., Kraków 1992, cz.I, s.341.


      3. Nazwisko Bołoz
ma chyba pochodzenie z Kresów Wschodnich i Łemkowszczyzny w rejonie nowosądeckim.
Powstało zapewne od imienia jednego z bohaterów biblijnej Księgi Rut. Booz był zamożnym człowiekiem w Betlejem. Uznał pracowitość Rut Moabitki, ożenił się z nią, a ich syn Obed był dziadkiem  króla Dawida.
      Hebrajskie słowo booz, pierwotnie jako boaz,  znaczy 'w nim jest moc'.
      Nazwisko to nosił Jakub Bołoz-Antoniewicz, ur. ok. 1730 r.
      Nazwisko Bołoz stało się nazwą herbu, nadanego w 1789 przez cesarza Józefa II Ormianom: księdzu Dominkowi i Jakubowi Antoniewiczom.
      Nazwisko Bołoz należy do mniej licznych w Polsce, nosi je obecnie zaledwie około 480 mieszkańców naszego kraju, z czego prawie połowa, bo 225, zamieszkuje dawne województwo nowosądeckie. Dość dużo ich w rejonie rzeki Poprad.
        Zob.:
Biblia Tysiąclecia, Księga Rut 2-4, Mt 1,5.
K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, hasło: Bołoz.
T. Gail, Herby szlacheckie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2003.

 

 

Dziesięć tysięcy praojców
                  i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
                  i nie ma ich kości ...

Ale znajduję coś w sobie
                  - ich własne de-en-a.

Poznam je, przy nim uklęknę
                  w synowskiej miłości!

(R1a1a1b1a2*-Z280 i H14a)

 

Strona jest stale w trakcie opracowania.
Proszę o brakujące informacje lub zdjęcia.
 Adres:
ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100).
 

Wszelkie uwagi proszę mi przekazać za pośrednictwem meilowego gołąbka:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl
 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!


Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak
Do strony Fiutowie. Genealogia. Fiut. Kurczab
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny TROPIE
 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE