"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"

(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)

Szlagowie /Ślagowie
- ród Wojciecha Szlagi z Łukowicy

 (klan 1) MARCIN SZLAGA /Ślaga

 Genealogia i informacje rodowe

Aktualizacja strony
 12 lip 14

Witaj, jesteś tu miłym

 gościem naszej witryny

 HOME-TROPIE


WYBIERZ RÓD:

WYBIERZ GAŁĄŹ RODU WOJCIECHA:

 

      Serdecznie witam swoich krewnych i powinowatych z rodu Szlagów /Ślagów.  Ta strona internetowa zapewne pomoże nam poznać się wzajemnie i pamiętać o sobie, wzmacniać rodzinne więzy, spotykać się i choćby od czasu do czasu pomodlić się za siebie.

         W styczniu 2007 r., ks. Stanisław Pietrzak, +48 601 918 322
Tropie nad Dunajcem


Pierwsi ojcowie rodu  łukowickich Szlagów i gałęzi Marcina

 Drzewo genetyczne Szlagów 177986:  http://vfl.ru/fotos/33778ebb10175320.html )
 

Wojciech SZLAGA /Ślaga
(pokolenie1) urodzony w 1765 r., zmarły 22.12.1845 r. To mój pra-pra-pradziadek, mąż Franciszki Kuzar, zmarłej 3.08.1847 r.
zamieszkały: Łukowica nr 1(leśniczówka dworska), potem 38. Był ojcem 12 dzieci, w tym troje pozostających na miejscu:
1) Klemens, mąż Rozalii, ojciec m.in. Klemensa; zamieszkali pod nr 6,
2) Konstancja, żona Jakuba Trystuły; pozostali w domu rodzinnym nr 38,
3) Mateusz, mąż Rozalii; zamieszkali w domu nr 92, zwanym "wikarówka", potem nr 65.

syn Wojciecha - Mateusz SZLAGA /Ślaga
(brat Klemensa i Konstancji). Pokolenie2
 urodzony w 1810 r.  Łukowica 38, zamieszkały nr 92, zmarły 1853; mąż Rozalii Bodziony

wnuk Wojciecha  - Marcin SZLAGA /Ślaga
(pokolenie 3) urodzony 22.9.1836 r. Łukowica 92, zamieszk.65, zmarły 24.11.1907.
To właśnie mój pradziadek. 
Od niego rozpoczyna się tu genealogia sześciu poniższych gałęzi rodu Szlagów

 

MARCIN SZLAGA Z ŁUKOWICY - GENEALOGIA RODU

Genealogia obejmuje ród Szlagów / Ślagów, któremu dał początek Marcin Szlaga,  zamieszkały w Łukowicy 65, parafia i Gmina Łukowica, pow. Limanowa. To ojciec mojej Babci, Franciszki, i dziadek Mamy, Marii, a pradziadek mój, ks. Stanisława.
.
 
1.
Marcin i Katarzyna Szlagowie /Ślagowie z Łukowicy
(pierwsze pokolenie w tej gałęzi)
 

MARCIN SZLAGA /Ślaga z Łukowicy, 1836-1907


Metryka chrztu Marcina Szlagi /Slagi Łukowica.

MARCIN. Urodzony 22 IX 1836, ochrzczony 23 IX 1836 r.; Łukowica 31(?);
 jego ojciec: Mateusz ŚLAGA, syn Wojciecha i Franciszki Kuzar;
jego matka: Rozalia, córka Wojciecha Bodzionego i Teresy Klag;
chrzcił: Aleksander Sandowicz, proboszcz;
chrzestni: Maciej Hajda z Marianna Hajdzina.

.


Metryka zgonu Marcina Szlagi. Parafia Łukowica.

MARCIN ŚLAGA, rolnik, mąż owdowiałej żony Katarzyny Iwan; zamieszkały: nr 65;
przyczyna śmierci: zapalenie płuc; przeżył lat 71, w małżeństwie 34;
zaopatrzony sakramentami; zmarł 24 XI 1907 r.; pogrzebany: 26 IX 1907 r.

 

1. żona Marcina: Tekla SIKOŃ, córka Marcina i Agnieszki z Syjudów, ur. 8.02.1839; ślub1864 r.
2. żona Marcina: Katarzyna IWAN
, córka Jana i Marii Rzepka/Dudkowej, ur.10.04.1855; ślub1873, zm. 14.5.1915.

Miejsce zamieszkania rodziny: W XVIII/XIX w. rodzina Szlagów zamieszkiwała dom nr 38,
a później nr 92, gdzie już może w XIX w. urządzono wikarówkę, a obecnie stoi kościół parafialny!
Sam Marcin Szlaga przyszedł na świat w domu Pietrzaków, nr 31

Dzieci Marcina Szlagi przychodziły na świat już w domu nr 65 (Zawada, Zadział).
Około 1909 r. rodzina przeszła spod nr 65 (pewnie spalonego lub zniszczonego) pod nr 149, wybudowany nieco wyżej,
 w odległości kilkunastu metrów.

 

Obecny dom nr 149, Łukowica, tzw. Zadział,
własność
Stanisławy Plata,
na ojcowiźnie Szlagów

Poniżej, za świerkiem,
 - zagajnik śliwowy, miejsce dawnego
domu Szlagów,
Łukowica 65, Zadział


 

2.
Dzieci Marcina oraz Tekli i Katarzyny Szlagów /Ślagów,
czyli drugie (B) pokolenie rodu Marcina z Łukowicy

Poniżej dzieci Marcina Szlagi oraz żon: Tekli i Katarzyny, które doszły do pełnoletności
i dali początek sześciu nowym gałęziom rodu,
wyróżnione są kolorem niebieskim. Kliknij, aby przejść na stronę danej rodziny!
 

Dzieci Marcina Szlagi

       Z pierwszej żony, Tekli:
B-1. Józef Szlaga
/Ślaga (1868)
B-2. Katarzyna Szlaga... (1870

      Z drugiej żony, Katarzyny:
B-3. Franciszka Szlaga/Janik (1874) moja babcia
B-4. Zofia Szlaga/Morzywołek (1876)
          Jan (1878), urodzony 19.06.1878, zmarł w 1879 r.
B-5. Jakub Szlaga (1880)
        Michał (1883), urodzony 14.07.1883, zmarł w 1885 r.
         
Jan (1886), urodzony i zmarły w1886
B-6. Waleria Szlaga/Biskup (1887)

Rodziny wszystkich powyższych dzieci zobacz na osobnych stronach.
 

 

3.
Ważne nowiny Szlagów Rodziny!

Chrzty - Śluby - Jubileusze - Pogrzeby - Sukcesy

26.09.2010 Odbył się IV Dzień Szlagów /Ślagów

 

5. Pierwszy DZIEŃ SZLAGÓW już się odbył !
Czytaj o tym na stronie Dzień Szlagów.

Mamy już więc koronowaną Królową Rodu i mamy Senat na najbliższy rok.
 

Aktualna Królowa Rodu Szlagów
 81-letnia Antonina Biskup z Owieczki.

Tymczasowy Senat Rodu Szlagów

1. Maria Talarczyk z Czarnego Potoku (gałąź Józefa),

2. ks. Stanisław Pietrzak z Tropia (gałąź Franciszki)

3. Grażyna Biskup ze Świdnika (gałąź Walerii)
 4. Maria Biskup z Łukowicy (gałąź Walerii)
 

4. WAŻNE OGŁOSZENIE !
Z okazji 100. rocznicy śmierci Marcina Szlagi, praojca naszego rodu, odprawię Mszę rocznicową w kościele parafialnym w Łukowicy w niedzielę 25 listopada o godzinie 1200 (uwaga, w Łukowicy odbywają się też wtedy misje parafialne).
Zapraszam wszystkich, którzy mogą przybyć, z Łukowicy lub z jej pobliża, zwłaszcza z Limanowskiego i z Sądecczyzny.
Po mszy pomodlimy się też na cmentarzu i zrobimy wspólne zdjęcie.

ks. Stanisław Pietrzak, prawnuk świętej pamięci Marcina.


3. 17 czerwca u Antoniny Biskup na Owieczce,  na ojcowiźnie Biskupów
i w rodzinnym gronie, uczciliśmy jej patrona, św. Antoniego. Przy okazji wspominaliśmy całą rodzinę Biskupów i ród Szlagów, których zagubionych fragmentów, zwłaszcza gałęzi Zofii i Wojciecha Morzywołków,  nadal poszukujemy (Foto. Stoją w oknie: Kazimierz Biskup, jego syn Przemek i Joasia Pociecha. Siedzą od lewej: ks. Stanisław, Antonina Biskup, jej córka Elżbieta Pociechowa, Grażyna Kazimierzowa, Maria i Mieczysław Biskupowie, Józef Biskup i Józef Pociecha. Fotografował: Paweł Pociecha)

2. Rodzinie Dudków i całej gałęzi Józefa Szlagi wyrażamy współczucie z powodu tragicznej śmierci +Jana Dudki w Krakowie - Nowej Hucie.
Pogrzeb w poniedziałek 18 czerwca. Modlimy się za niego!

1. Praojciec naszego rodu, Marcin Szlaga, zmarł 24 listopada 1907.
Oznacza to, że w roku bieżącym powinniśmy obchodzić stulecie jego śmierci. Chyba postaramy się o jakąś mszę rocznicową za niego i wszystkich naszych przodków!


 

4.
Historia łukowickich Szlagów /Ślagów

      Pierwszy, zapisany w księgach metrykalnych parafii Łukowice nasz przodek, jakby praojciec naszego rodu Szlagów /Ślagów, WOJCIECH, urodził się w 1765 roku i mieszkał w domu pod n-rem 1 w Łukowicy-Zawadzie, gdzie dziś pod tym numerem zamieszkuje rodzina Dudków; była tam kiedyś dworska leśniczówka. Ojciec Wojciecha zapewne pełnił rolę dworskiego gajowego/leśniczego.
      Z pierwszą żoną, Anną Łaniak, Wojciech miał tam od 1786 r. dwoje dzieci, Jakuba i Barbarę; z drugą żoną, Katarzyną Król, także dwoje dzieci. Marię i Małgorzatę. Po ślubie w 1799 r. z  zamieszkałą w sąsiedztwie, w domu nr 38 (gdzie dziś Trzaskowscy), Franciszką Kuzar, Wojciech miał tam od 1800 roku 12 dzieci o imionach: Florian, Klemens, Michał, Katarzyna, Anna, Mateusz, Maria, Jakub, Zofia, Andrzej, Józef i Konstancja.
      Urodzony w 1802 r. Klemens dał początek rodu Ślagów do dziś zamieszkujących w Łukowicy, np. Andrzeja (syna Jana) i Mariana (syna Józefa) z Łukowicy-Zawady.

         Natomiast urodzony w 1810 r. jego brat Mateusz dał początek naszego rodu Ślagów, a właściwie Szlagów, bo tak najczęściej to nazwisko pisze się poza Łukowicą. Pod tymże nrem domu 38 urodziły się mu dzieci: Zofia, Józef i Jakub.
      Czwarte dziecko Mateusza, mój pradziadek Marcin, urodził się 22.09.1836 już w domu 92, gdzie później znajdowała się parafialna wikarówka, a obecnie stoi nowy kościół (o tym warto pamiętać podczas modlitw w łukowickim kościele!). Poza Marcinem Mateusz miał tam jeszcze troje innych dzieci: Michała, Jana i Mateusza.
      Ożeniony z Teklą Sikoń, a potem z Katarzyną Iwan Marcin zamieszkał w domu nr 65, zapewne przez siebie zbudowanym, w sąsiedztwie poprzednich rodowych siedzib nr 1 i 38, w którym ostatecznie pozostał najstarszy syn Marcina, Józef Szlaga, a potem jego córka Anna, żona Józefa Dudki. Kolejny spadkobiorca, mąż Zofii Dudkówny Antoni Cedziło, zbudował obok nową siedzibę z nrem 149; dziś należy on do Stanisławy Plata, córki Antoniego Cedzidły, owdowiałego po śmierci Zofii Szlaga, i drugiej jego żony, Małgorzaty Nowak.
      Poza Józefem, który jako najstarszy został na ojcowiźnie, inne, pozostałe przy życiu dzieci Marcina opuściły Łukowicę. Katarzyna znalazła się "na służbie" w Nowym Sączu, Franciszka (najpierw Skoczeniowa, potem Janikowa) też w Nowym Sączu (Gorzków i Dąbrówka), Starym Sączu i w Krasnem Potockiem, Zofia (Morzywołkowa) w jakiejś w nieustalonej miejscowości, Jakub w Siekierczynie, a najmłodsza córka, Waleria (Biskupowa), osiedliła się w Owieczce.
      Dalsze poszukiwania mogłyby ustalić, co stało się także z tak licznym potomstwem ojca Marcina Szlagi, Mateusza oraz z potomstwem jego dziadka, Wojciecha.


 

5.
Etymologia nazwiska Szlaga /Ślaga

      Słowo szlaga oznaczało kiedyś chyba zubożałego prowincjonalnego szlachcica: szlachetkę, szlagona.  W gwarze polskiej, w brzmieniu ślaga, słowo to znaczy też - słota, pogoda słotna, śląpa (gwarowe "deszcz śląpi"). Mogło też słowo to oznaczać (z j. niemieckiego) także rodzaj ciężkiego młota.
      Polska pisownia i wymowa dawniej nie była ustalona, przeważnie dowolna i zmienna, pisano więc najpierw Ślaga, potem Szlaga; obecnie zdecydowanie (ośmiokrotnie częściej) przeważa zapis Szlaga.
      Nazwisko Szlaga lub Ślaga nie jest  w Polsce bardzo rozpowszechnione. Obecnie nosi je w formie Szlaga około 1.156 mieszkańców naszego kraju, a w formie Ślaga 146 osób. Pojawia się ono (w 2010 r.) na około 38.300 stronach internetowych.
      Blisko trzy czwarte nazwisk Szlaga i Ślaga przypada na dwa rejony Polski. W górskich powiatach: Nowy Targ, Nowy Sącz i Limanowa jest ich około 360 (najwięcej jest ich w Ochotnicy, zwłaszcza Górnej, powiat nowotarski) oraz w centralnych powiatach: Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Warszawa - około 340. W zniemczonej formie Szlage to nazwisko pojawia się 97 razy i prawie wyłącznie na Pomorzu Gdańskim.
        Zob.:
A. Brukner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1974, s.550.
Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1988, t.III, s. 417.
J. Bubak, Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV-XVII w., Kraków 1992, cz.II, s.208.
K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991, s. 262.
K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, Kraków 1994, hasło: Szlaga.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2003, s.484.

 

       

5-a.
Słynni reprezentanci nazwiska Szlaga / Ślaga
1. Ks. bp. Jan Bernard SZLAGA, diecezja pelplińska, ur. 1940 r. w Gdyni; profesor biblistyki, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Toruńskiego oraz wyższych seminariów duchownych w

 

 

Lublinie i Pelplinie; w 2009 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
2. Ks. prof. dr hab. Szczepan ŚLAGA, ur. w 1934 r. w Łukowicy, zm. w 1995 r. w Łodzi, pochowany w Limanowej; kapłan Diecezji Łódzkiej, profesor filozof przyrody, wykładowca Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.


 

5-b.
Szlagowie/Ślagowie w Polsce

nazwiska-polskie.pl

(można powiększyć)

nazwiska-polskie.pl

(można powiększyć)

 

Nazwisko ("Twoje imię pl")

W Polsce jest 1427 osób
o nazwisku Szlaga
 

Oto lista nazwisk w wersji "Szlaga":

 

6 .

Pochodzenie genetyczne rodu Szlagów/Ślagów
od pierwszego mężczyzny - genetycznego Adama  (mutacja SNP L74)

Droga naszych przodków od biblijnego Raju (w Afryce) do Łukowicy !
(Mój pogląd na świat:  Kreacjonizm ewolucjonistyczny   The evolutionistic creationism )

L24 TREE

W gałęzi z ojcowską mutacją J2-Z387 nasza podgrupa z mutacją FGC35461 od 5.02.2017
https://www.yfull.com/tree/J-Z387/

         W amerykańskim laboratoriach genetyki Uniwersytetu Arizona i w Houston (Texas) przeprowadzono analizę męskiego Y-DNA z rodziny łukowickich Ślagów/Szlagów. Umiejscawia się ono w rodzie bliskowschodniej haplogrupy J z mutacją CTS12877, powstałej około 30 tysięcy lat temu, oraz po kolejnych mutacjach: J2-CTS12828/M172 (...) i J2a1h2a-Z387. Tę ostatnią mutację, Z387, odkryto na drodze specjalnego programu pełnego testowania "1000 genomów".  Po zaprzeczeniu dwóch kolejnych, młodszych mutacji L70 i L270, określono przynależność łukowickiego rodu Ślagów / Szlagów do haplogrupy J2a1h2a*.
         Inne kolejne, bliższe nam czasowo, mutacje w tym rodzie należałoby testować.
         (O sensie takich badań i określeniach zob. na stronie
Skąd pochodzą Polacy)
         W Polsce zdecydowana większość społeczeństwa, około 56%,  wyróżnia się rdzennie słowiańską haplogrupą R1a1a, mniejsza część, bo około 16%, to pierwotnie "celtycka" haplogrupa R1b1b2, jeszcze mniej, bo 6% i 10%, liczą staroeuropejskie haplogrupy I1 i I2.
         Natomiast ludność bliskowschodniej haplogrupy J2 i jej podgrup to tylko kilka procent społeczeństwa polskiego. Podobnie jest w innych krajach Europy północnej i Zachodniej. Inaczej jest na obrzeżach Europy południowej, gdzie w niektórych regionach środkowych i południowych Włoch i Sycylii, stanowi ona najliczniejsza grupę, dochodzącą do blisko 50% populacji.

         Najliczniej jednak, bo blisko 50% ludności, występuje ona w niektórych rejonach Grecji
i na przyległych wyspach, zwłaszcza Kreta i Cypr.
Podobnie bywa w niektórych rejonach Bliskiego Wschodu, jak pokazują mapy poniżej
.

Archeologia

Praojcowska haplogrupa J2 z ojcowską mutacją M172
To zapewne twórcy cywilizacji Sumeru!
Mapa wskazuje obecne zagęszczenie rodu J2
(największe na Krecie, Anatolii i na pograniczu Turcji, Armenii i Iranu),
Z niego powstały następne podgrupy, także w końcu
ród Łukowickich Szlagów / Ślagów.
Przypuszcza się, że na południe od Kaukazu, może w Kurdystanie,
wyłonił się pierwszy wspólny przodek całego rodu J2
i jego późniejszych podgrup.
Ojcowska haplogrupa, J2a,
z której pochodzi ród J2a1h2a, czyli nasz genetyczny ród,

powstała około 18 500 lat temu
 i rozprzestrzeniła się m.in. na teren tzw. Żyznego Półksiężyca,
rozciągającego się 
od Delty Nilu przez Palestynę, Syrię i Mezopotamię
po Zatokę Perską.
W tym rejonie nauka upatruje początków ludzkiej cywilizacji,
zwłaszcza euroazjatyckiej.

MIGRACJA. Z terenu Żyznego Półksiężyca
czyli z terenu Iraku, Syrii, Libanu i Palestyny
ludność J2a1 i jej podgrupy
przenikają przez Anatolię (w dzisiejszej Turcji)
na wyspy Morza Śródziemnego (Kreta) i do Grecji,
potem na Bałkany  i na południowe obrzeża Europy
 nad  Morzem Śródziemnym. Wraz z ludźmi - pojawiają się wczesne elementy tworzonej,
chyba m.in. przez nich, wielkiej cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu.

Najstarsza ceramika w Europie.
Na terenach zamieszkałych głównie przez populacje haplogrupy J2a,
od Mezopotamii do Grecji, w czasie 6-8 tysiąclecie przed Chr. została zapoczątkowana
 wytwórczość wczesnej ceramiki i pre-neolitu.
Z jej terenu w Grecji, z Sesklo, ta ceramika, zwana  impresso albo kardialna
(ze względu na odciski muszli morskiego skorupiaka cardial),
promieniowała dalej na zachód wzdłuż południowych wybrzeży Morza Śródziemnego, kolonizowanych przez Proto-Greków.
Może tym samym szlakiem do Europy przybyła sztuka pisania.

Początek Neolitu w Europie.
W Sesklo (Tessalia w Grecji) archeologia widzi początek neolitu na kontynencie europejskim, a więc wytwarzanie ceramiki, udomowienie zwierząt domowych, upraw zbożowych, fasoli i grochu, i datuje go na około  6850 r. przed Chr. Tu więc, podobnie jak w Mezopotamii i Egipcie, w łączności z Çatalhöyük w Anatolii (Turcja), tworzyła się wielka cywilizacja ludzka, promieniując na inne kraje Europy i Azji.
Czytaj o kulturze minojskiej i megalitów w Europie:

http://www.minoanatlantis.com/Minoan_Spain.php

Cała populacja J2a1h2a w Europie ma więc powód do dumy!

 

Wyniki badań genetycznych

U jednego z potomków rodu J2a, żyjącego zapewne jeszcze w rejonie Armenii lub Kaukazu,
około
8900 lat temu
(obliczono wg. SNP-method) pojawiła się mutacja SNP Z387.
Oto dokument mutacji Z387, znalezionej m.in. u Szlagów:

Ten SNP z jednego ojca przeszedł na wszystkich jego męskich potomków, którzy stanowią haplogrupę J2-Z387.
Rozproszyli się na przestrzeni od Zatoki Perskiej do Szkocji, a także do Polski, np. Łukowica (mapa Z387).
Nasza podgałąź  oddzieliła się od grupy kaukasko-kuwejckiej około 5000 lat temu (stan badań X 2015)

 

Zob. Z438 i Z387 na drzewie YFull 
 http://www.yfull.com/tree/J-Z438/     https://www.yfull.com/tree/J-Z387/

 

Megahaplogrupa i jej kolejne podgrupy, zwane haplogrupami, subkladami lub gałęziami
Linia naszego rodu Szlagów

J-CTS1033 to megahaplogrupa, zwana bliskowschodnią; wyłoniła się około 42.900 lat temu
J2-PF4925 to podgrupa bliskowschodnia i europejska; wyłoniła się około 31.600 lat temu
J-M410 - podgrupa wyłoniona około 27.800 lat temu
J-PF4610 -  podgrupa wyłoniona około 18.700 lat temu
J-L26 - podgrupa wyłoniona około 18.400 lat temu

    "   J2a1-L26  w greckich kulturach minojskiej, 3000 przed Chr. i mykeńskiej, 1700 p. Chr.
J-PF5087 - podgrupa wyłoniona około 16.300 lat temu
J-PF5160 - podgrupa wyłoniona około 16.200 lat temu
J-L24 - podgrupa wyłoniona około 15.600 lat temu
J-L25 - podgrupa wyłoniona około 13.900 lat temu
J-Z438 - podgrupa wyłoniona około 9000 lat temu,
J-Z387 - podgrupa wyłoniona około 9000 lat temu;bliskowschodnia,kaukaska,europejska.SZLAGA


A oto fragment drzewa genealogicznego Szlagów z kompletem mutacji, testowanie: 2016 r.

http://images.vfl.ru/ii/1457430642/58870e29/11777904.jpg

http://vfl.ru/fotos/foto_zoom/17e7502d13748620.html

Szukając więcej szczegółów o przodkach naszego Szlagi dochodzimy do ciekawych informacji. Kilku z jego genetycznych praprzodków uczestniczyło w tworzeniu wielkiej starożytnej cywilizacji minojskiej (na Krecie, od około 3000 lat przed Chr.) i mykeńskiej (na lądzie greckim, od około 1700 r. przed Chr.). Jeden z pięciu przebadanych genetycznie zmarłych w grobach kultury mykeńskiej wykazał mutację L26 i przynależność do rodu genetycznego J2a1, jak Szlagowie z Łukowicy! (młodszych spośród kilku znanych linii SNP pod L26 nie udało się u Mykeńczyka zidentyfikować, a linię Szlagi pominięto...).

Chwała naszym przodkom! Oto praca genetyczna Lazaridisa, Mittnika et al.,

Genetic origins of the Minoans and Mycenaeans,
Nature
, Published online 02 August 2017,

Zob.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_minojska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_mykeńska

.............

Wśród starożytnych przodków z genetycznej linii Szlagów, odkryto szczątki w kulturze Namazga (pogranicze Turkiestanu i Iranu) DNA z mutacją L24 (nie udało się znaleźć nowszych mutacji).

http://science.sciencemag.org/content/early/2018/05/08/science.aar7711

DA379 Namazga CA - J2a-L24 (низкое покрытие, к сожалению)

Kultura Namazga https://en.wikipedia.org/wiki/Namazga-Tepe
ob. 
http://forum.molgen.org/index.php/topic,10890.0.html

 

 

..............

Nadto kolejny ważny szczegół
Szlagowie z Łukowicy (Polska) i "Człowiek BR2 z Ludas" (Węgry)
Oto dzisiejsza mapa genetycznego rodu J2-Z387 i łukowickiej podgrupy J2-FGC35461

         Jak widzimy, małopolski ród łukowickich Szlagów  (#177986) jest dotąd jedynym w Polsce i środkowej Europie członkiem wielkiego bliskowschodniego i europejskiego rodu J2a-Z387. Z niego wydzielił się on około 3000 r. przed Chr. z grupą własnych mutacji Z39129 ród Szlagów, jak wskazuje diagram (zob. powyżej mapy).  Jak linia łukowickich Szlagów dotarła do Polski, skoro całej gałęzi J2a przypisuje się pochodzenie bliskowschodnie, może nawet z rejonu Zatoki Perskiej?  Otóż znaczna część potomków człowieka z mutacją PF5087, powstałą około 16.300 lat temu (http://www.yfull.com/tree/J-PF5087/), wyemigrowała stamtąd przez wzgórza perskiego Zagrosu i rejonu Żyznego Półksiężyca, gdzie zrodziło się rolnictwo, by we wczesnym neolicie pojawić się na greckim wybrzeżu Morza Egejskiego, a potem także w głębi południowej strefie europejskiego lądu i w rozwoju rolnictwa w Kotlinie Karpackiej, w kulturach Füzesabony i późniejszej Kyjatice, w tej samej okolicy.
         Otóż na mapie na terenie Węgier zaznaczono archeologicznego tzw. Człowieka BR2 z Ludas (czyt. Ludasz) z epoki średniego brązu, z archeologicznej kultury Kyjatice (z tzw. 'kompleksu kultury łużyckiej'). Jego grób i szczątki datowano na około 1200 r. przed Chr. Człowiek BR2 z Ludas miał przynależność do tej samej mega-haplogrupy genetycznej Y-DNA, co Szlagowie, J2a, ale z innego, bratniego rozgałęzienia. Rozpoznano bowiem u niego mutację M67 (zob.
http://www.yfull.com/tree/J-M67/) i kolejne: ;

Z7671, CTS900, Y11200, Z30677 i najmłodszą, Y17946*/id:BR2/, datowaną na 2700 lat przed Chr., po której nie udało się znaleźć kolejnych mutacji, choć żył on 1500 lat później.  O początku gałęzi z Łukowickim Szlagą Z39129 nic nie wiadomo, jak tylko to, że daleko później po ojcu grupy  FGC35461, który wydzielił się 3200 przed Chr.,  i mógłby być przysłowiowym wujem dla J2a-Y17946 /BR2/ .  Jego mitochondrialna haplogrupa to K1a1a

O Człowieku z Ludas (północne Węgry),
z kultury kyjatyckiej (Slowacja), należącej do tzw. 'kompleksu kultury łużyckiej'

         Człowiek z Ludas, zob.: Gamba et al., 2014: Genome flux and stasis in a five millennium transect of European prehistory
Gamba 2014, http://www.nature.com/ncomms/2014/141021/ncomms6257/full/ncomms6257.html#t1
http://www.nature.com/ncomms/2014/141021/ncomms6257/fig_tab/ncomms6257_T1.html

http://www.theapricity.com/forum/showthread.php?171131-Late-Bronze-Age-J2a1-found-1110-1270-B-C-Ludas-Varj%FA-d%26%23369%3Bl%26%23337%3B-Hungary

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

        Interesująca jest też mapa podobieństwa autosomalnych odcinków DNA (czyli trzeciej, obok Y-DNA i mtDNA, grupy materiału genetycznego), sporządzona przez badaczy starożytnego irlandzkiego DNA, z wykorzystaniem dwóch dostępnych im próbek węgierskiego DNA: Człowieka BR2 z Ludas i - dla porównania - neolitycznego NE1 z okolicy gminy Polgar.
         Zob. Cassidy et al. 2015, Neolithic and Bronze Age migration to Ireland and establishment of the insular Atlantic genome
http://www.pnas.org/content/113/2/368.full.pdf?with-ds=yes / http://www.pnas.org/content/113/2/368.full
Analiza ADMIXTURE, starożytnych węgierskich domieszek w próbkach epoki brązu na Węgrzech:
https://media.nature.com/lw926/nature-assets/ncomms/2014/141021/ncomms6257/images_hires/ncomms6257-f4.jpg

         Na mapie po prawej zauważamy, że autosomalne DNA, którym wyróżniał się Człowiek BR2 z Ludas z roku około 1200 przed Chr., ma wśród dzisiejszej ludności najbardziej wyraźnych krewniaków genetycznych w Polsce!  Ta przestrzenność zdaje się pokrywać z areałem kultury łużyckiej w Polsce.  Ów węgierski BR2 mógł w swoich genach autosomalnych mieć utwierdzone  powiązania z ludnością naszych ziem. Mógł więc, żyjąc przez jakiś czas na naszych ziemiach,  jako spokrewniony genetycznie z ludźmi kultury łużyckiej, udać się na południe. Przyszłe badania, być może, wyjaśnią źródło tego pokrewieństwa w autosomalnym DNA Człowieka z Ludas i dzisiejszych mieszkańców Polski. Jest ono potwierdzeniem, że dzisiejsi Polacy są, jak on,  potomkami tej samej ludności wczesnej kultury łużyckiej.
        
Por. Inne źródło tej mapy i zamieszczoną tam dyskusję .........................

Zob. mapę   http://vfl.ru/fotos/290b0b9510321240.html

 

 

Genetyczni krewni rodu Szlagów

Mapa dzisiejszego rozproszenia podgrupy (rodu) Z387
 stan badań 2012 r.
 Na drzewie genealogicznym haplogrupa J2a1h2a
Początek tego rodu:  około 9100 lat przed Chr. w rejonie Armenii lub Anatolii.
Największe zagęszczenie: wyspa Kreta i Grecja

Polska: Szlaga (Ślaga) Łukowica (znak: krzyżyk);   Niemcy: Hulseberg, Grossburshala, Rohr, Brawn;
Szwajcaria
: Muntener;  Francja: Sinitiere;  Hiszpania: Salazar; Włochy: Cianchette, Robinson, Deserto;
Liban: Badri;  Armenia: Zohrabyan; Canada: Cote;  USA: Clements;  Jamaica: Miller.
oraz inni - na przestrzeni od Zatoki Perskiej do Szkocji.
Wyłonienie się podgałęzi europejskiej, śródziemnomorskiej FGC35461 - około 6500 lat temu

Zob. także stronę o obecności i pochodzeniu innych haplogrup w rejonie Dunajca.

7.
Pochodzenie Katarzyny Iwan-Ślaga od pierwszej kobiety - genetycznej "Ewy"
Droga naszych przodkiń od biblijnego Raju (w Afryce) do Łukowicy !
= = =   haplogrupa H14a   = = =

Mapa migracji
matczynego rodowodu
Katarzyny Iwan Ślagowej

od pierwszej matki, mitochondrialnej Ewy.

Zwróćmy uwagę na szlak haplogrup:
od L1 i L3 w Afryce przez N i (R-RO-VH) 
na Bliskim Wschodzie
do  H w Europie  (i H14a w Łukowicy).
Zauważamy, że haplogrupa M
była matką dla środkowych i wschodnich Azjatów
oraz rdzennych Amerykanów (Indian)
Natomiast haplogrupa N - matką głównie Europejczyków

         Naszą najstarszą genealogię, tam gdzie nie sięgają zapisy ksiąg metrykalnych, inne dokumenty i tradycje rodowe, odkrywa  GENEALOGIA GENETYCZNA . Zapisana jest ona zwłaszcza w męskim/ojcowskim Y-DNA - jeśli chodzi o ojcowską genealogię mężczyzn/ojców - nawet od samego pierwszego człowieka, zwanego Adamem. Niestety, nie mamy badań męskiego Y-DNA rodu łukowickich Szlagów.
         Natomiast udało się wykonać badania mitochondrialnego genu DNA dla całej linii matczynej, związanej z osobą Katarzyny Iwan Ślagowej, żony Marcina Szlagi. Badania wykonano w Stanach Zjednoczonych, w laboratoriach słynnej w świecie firmy FamilyTreeDNA. Dzięki temu już, przynajmniej ogólnie, znamy drogę migracji jej i naszych pra-matek  od mitochondrialnej Ewy, która podobno żyła w Afryce, aż do Łukowicy.

       Geny mitochondrialne służą oddychaniu i energetycznym funkcjom w organizmie. Przekazywane są tylko przez matki i wyznaczają matczyną genealogię każdego człowieka - mężczyzny i kobiety - od pra-matki, mitochondrialnej Ewy. Oto wynik badań mtDNA mojej prababci. Jednorodne grupy genu mtDNA w grupie matek, powstałe na drodze nowych mutacji, nazywają się  haplogrupą  (od gr. haplos - jednakowy, pojedynczy).
         Zob. encyklopedyczne opracowanie mitochondrialnych haplogrup na naszej stronie
Polacy.
   Odpowiadający haplogrupie L zestaw mutacji oznakowany jest symbolem RSRS i datowany jest (od kwietnia 2012 r.), na około 177.000 lat temu. Wtedy zaczęły powstawać pierwsze rozgałęzienia mtDNA człowieka współczesnego. Ten zestaw mutacji Ewy odziedziczyła i nasza Katarzyna Iwan Szlagowa.
         HAPLOGRUPA L3. Daleko później, bo około 70.000 lat temu, w północno-wschodniej Afryce doszło u którejś z matek do kolejnej mutacji i tak powstała haplogrupa L3. Posiadaczka tej haplogrupy migrowała przez Półwysep Arabski na Bliski Wschód, gdzie doszło do nowych mutacji mtDNA.
         HAPLOGRUPA N. Na Bliskim Wschodzie u jednej z kobiet z haplogrupą L3 doszło około 58.000 lat temu do kolejnej mutacji i powstania haplogrupy N.
         Ta kobieta stała się matką prawie wszystkich Europejczyków, podczas gdy powstała około 50.000 lat temu jej "siostra" z haplogrupą M stała się matką środkowo i wschodnioazjatyckich ludzi oraz rdzennych Amerykanów.
         HAPLOGRUPY R, RO, HV. Na Bliskim Wschodzie doszło do kolejnych mutacji w mitochondrium naszych kolejnych pramatek. U jednej z matek z haplogrupą N doszło najpierw do mutacji R; u jej "córki" do mutacji RO, a z kolei u jej córek do mutacji tworzącej haplogrupę HV1 (16.000 lat). Wszystkie one wydawały kolejne podgrupy, które kierowały się głównie ku Kaukazowi, uczestnicząc w tworzeniu tzw. rasy kaukaskiej, europoidalnej, a dziś żyją zwłaszcza w Europie.
         HAPLOGRUPA H. U jednej z kobiet-matek jeszcze tam, na Bliskim Wschodzie, w haplogrupie HV doszło  do kolejnych mutacji, dzięki którym powstała wielka haplogrupa H. Ta haplogrupa brała szczególny udział w powstaniu ludzkiej rasy kaukaskiej, europoidalnej, czyli białej. Dziś około 40% Europejczyków wyróżnia się tą haplogrupą!
         W tej haplogrupie doszło, jeszcze na Bliskim Wschodzie i w trakcie dalszej migracji, do kolejnych mutacji i powstania ponad 22 podgrup. M.in. haplogrupa H14 oraz około 9300 lat temu jej genetyczna córka - "nasza" haplogrupa H14a. Zob. na drzewie genealogicznym (wg Roostalu et al. 2009):

         Wynik testu mtDNA Katarzyny Iwan Ślagowej. Haplogrupa H14a.

Wykryte mutacje
(różnice od CRS):

W segmencie HVR1 mutacje: 16256T,  16352C
w segmencie HVR2 mutacje:: 263G,  309.1C,  309.2C,  315.1C

  

   HAPLOGRUPA H-14a. Ta została rozpoznana niedawno, bo w 2008 roku przez kolektyw genetyków U.Roostalu et al. Powstała ona, na skutek mutacji 16256 i 16352. Datuje się ją na około 9300 lat temu, na Bliskim Wschodzie, zapewne w Jordanii, gdzie dziś najwięcej, bo 10% ludności nosi haplogrupę H-14, a haplogrupę H-14a odpowiednio mniej, zapewne około 1%.   Tą nieliczną haplogrupą H-14a wyróżniała się właśnie Katarzyna Iwan Szlagowa z Łukowicy, dziedzicząc zarazem wszystkie mutacje swoich poprzednich matek, aż do Ewy. Do 2010 r. oprócz Katarzyny, na dziesiątki tysięcy przetestowanych w świecie, zostały zidentyfikowane dopiero tylko dosłownie dwie osoby z tą haplogrupą oraz kilka innych osób z tymi i kolejnymi mutacjami, czyli już podgrupy dla H14a!

          TRASA MIGRACJI żeńskich przodków Katarzyny z Jordanii do Polski.
         Haplogrupa H14 i jej podgrupy migrowały od Jordanii zapewne przez Liban i Armenię ku Kaukazowi. Od Kaukazu do doliny Dunajca mogła przybyć szlakiem północnym przez  południową Ruś; zaś od Morza Czarnego przez Dunaj i ziemię węgierską, albo przez Podkarpacie - ku Małopolsce.
         Ale ta migracja ku Małopolsce trwała zapewne  wiele tysięcy lat!

  Gen mitochondrialny przekazywany jest synom i córkom tylko przez matki. Zapisany jest w nim kod mitochondrialny  Katarzyny Iwan Ślagowej, ale także mutacje wszystkich jej żeńskich przodków w linii prostej aż do Ewy. Ten sam gen, wzbogacany przez kolejne mutacje, przechodzi bez zmian na wszystkie córki, wnuczki prawnuczki itd., a także na ich synów. Synowie jednak nie mogą go przekazywać potomstwu. Mitochondrialne DNA (mtDNA) pomaga ustalić bliższe lub dalsze pokrewieństwo, pochodzenie, a także orientacyjny czas życia dalekich przodków.

 Drzewo genealogiczne głównych  haplogrup mitochondrialnych 

       Zob. od góry - kolejne mutacje i haplogrupy (na obrazie obok.): mtEwa -L3 -N-R-VH--H--H14 i H14a (brak na wykazie wśród podgrup H).
         Mitochondrialna haplogrupa mtDNA, dziedziczona przez Katarzynę Iwan Ślagową od matki Marii Rzepka-Dudkowej-Iwanowej i wszystkich poprzednich pra-matek, to haplogrupa   H-14a  .
         Spośród świętych Kościoła odznaczał się nią np. św. Łukasz Ewangelista (co właśnie udało się zbadać, zob. C.Vermesi et al., 2001), a spośród ludzi mniej świętych - cesarz Austrii Józef II, cesarzowa  Maria Teresa., car Rosji Piotr II, król Polski Stanisław August.

.

    Haplogrupa H w genetyce jest szczególnie wyróżniona, gdyż na długie lata, aż do 2012 r. ustanowiono ją punktem odniesienia  i porównywania w badaniach innych haplogrup mitochondrialnych tzw. "Cambridge Referency Sequence" (CRS).
         Mitochondrialna haplogrupa H została niedawno rozpoznana w badaniach szkieletu kopalnego we Włoszech (tzw. człowieka z Paglicci), datowanego na 28.000(?) lat. Uważa się więc, że posiadał ją także najstarszy człowiek współczesny w Europie, tzw. człowiek z Cro-Magnon we Francji. 

Populacje haplogrupy H miały udział w rejonie Kaukazu w powstaniu ludzkiej rasy białej, kaukaskiej (eurpoidalnej).
         Nasza podgrupa H14 i H14a należy do najstarszych z 22 podgrup w haplogrupie H.

Drzewo genealogiczne  mitochondrialnej
haplogrupy H, jej podgrupy  H14a  i innych podgrup

U góry, nieco na prawo od osi, znajduje się wydzielona z centrum haplogrupy H
na drodze mutacji w rejonie  HVR1 w markerze 7640Sacl  (=7645)  "nasza" haplogrupa H14. 
Dalej, na drodze mutacji w markerach  16256T i 16352C, haplogrupa H14a.
Na szczycie tej gałązki H14a -  zaznaczono zmutowane markery (znaczniki) w rejonie HVR2, mało wyróżniające.
Kolorami zaznaczona jest przynależność narodowa testowanych osób z krajów Bliskiego Wschodu.

Według pracy zespołu U.Roostalu wraz zespołem z Estonii i Rosji:  Pochodzenie i ekspansja haplogrupy H, 2007  
(w j. angielskim, zob.)

 

Kolejne badanie mtDNA w rodzie łukowickich Ślagów

     UWAGA!. Haplogrupa mtDNA H14a dotyczy tylko matczynej linii prababci Katarzyny Iwan Szlagowej z Łukowicy, jej matki  Marii Dudka Rzepkowej/Iwanowej, a także wszystkich jej potomków żeńskich, jak córki Franciszki Szlaga Janikowej i wnuczki Marii Janik Pietrzakowej, a z męskich - tylko ich synów (czyli i mnie). Synowie otrzymują mtDNA od matek, ale nie mogą go przekazywać swoim potomkom.

      Badania genetyczne wykazały pokrewieństwo genetyczne i rodzinne między linią Katarzyny Iwan oraz jakimiś uczestnikami powstania styczniowego (1863-1864) zesłanymi dożywotnio na Syberię. Ich potomkowie to np. np. Maria Pietrowa (1897-1975) i jej córka Nina Pietrowa (lat 70), zamieszkała w miejscowości Użanicha, rejon Czułym, obwód Nowosybirsk (zob. mapa).

      Maria Pietrowa była zapewne z rodu jakiejś kobiety spokrewnionej z Marią Dudka, żoną N. Rzepki, a później Jana Iwana. Była ona matką matką Katarzyny Iwan, żony mojego pradziadka Marcina Ślagi (zob. wyżej).

      Maria Dudka Rzepkowa/Iwanowa (moja praprababcia) i Katarzyna Iwan Slagowa (moja prababcia), jak i jej córka Franciszka Szlaga Janikowa (moja babcia), mając genetyczną grupę H14a oraz odpowiednie geny autosomalne są zarazem w pokrewieństwie z Marią Pietrovą i jej córką Niną Pietrową na Syberii.

      Czy nazwisko jakiegoś polskiego zesłańca w rodzie Pietrowej, Żemiejc/Żemiejcew, nie jest przeróbką nazwiska Rzepki, kogoś z otoczenia Marii Dudka Rzepkowej/Iwanowej?Tam, na Syberii, zamieszkują nasze krewniaczki z matczynego rodu genetycznego H14a.
 

 

 

8.

Genetyczne pochodzenie Katarzyny Dyrek, Kuras Szlagowej /Ślagowej
matki Marian Ślagi (Y-J2a)
= = =   haplogrupa HV1   = = =

         Krótkie informacje o haplogrupie HV 1 mtDNA zob. Wikipedia haplogroup HV1 (mtDNA)
Haplogrupa HV powstała w populacji R0 - według obliczeń Soaresa - około 27000 lat temu na Bliskim Wschodzie; tam też jest najbardziej powszechna, w Anatolii (Turcja), Kaukaz, Iran, Sudan (Afryka), a więc w rejonie obecności haplogrup J1 i J2. W Europie pojawiła się jako najstarsza po U5 haplogrupa, wśród ludzi Cro-Magnon (24000 lat temu). Haplogrupa HV jest macierzyńską dla bardzo powszechnej w Europie haplogrupy H (zob. wyżej) i daleko młodszej, zapewne już polodowcowej haplogrupy V.
         Haplogrupa HV 1 wyłoniła się w matczynej populacji HV około około 16.000 lat temu. Jej obecność w Europie jest nikła, raczej tylko na krańcach Europy Południowej, podobnie jak męskiej haplogrupy J2a3h2a* rodu Szlagów /Ślagów.


Wynik testu mtDNA Katarzyny Dyrek, Kuras Szlagowej, określającego haplogrupę HV 1:

Wykryte mutacje
(różnice od CRS):

W segmencie HVR1 mutacje: 16067T, 16153A, 16256T, 16278T i 16292
 w segmencie HVR2 mutacje: 93G, 263G,  309.1C,  309.1C, 309.2C, 315.1C

        FTDNA wskazała najbliższe dla Katarzyny Szlaga /Ślaga pokrewieństwo genetyczne pewnej osoby na Sycylii. Daje też możliwość nawiązania z nią kontaktu, podobnie jak męska haplogrupa Szlagów J2a1h2a*
         Uwaga. Trzy niespokrewnione ze sobą osoby na osiedlu Zawada w Łukowicy mają swoje dalekie korzenie gdzieś na południowych i południowo-wschodnich krańcach Europy oraz Bliskiego Wschodu. Korzenie te zdają się też być związane z początkiem neolitu w Europie. To wielka ciekawostka demograficzna!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wiele tysięcy praojców
                  i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły
                  i nie ma ich kości ...

Ale znajduję coś w sobie
                  - ich własne de-en-a.

Poznam je, przy nim uklęknę
                  w synowskiej miłości
....................................................

Y-Adam: L74
StP: YP343 - YP4700

 
mtH14a

 

Proszę o brakujące informacje lub zdjęcia!
 Adres: ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@onet.pl
 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

Wszelkie uwagi proszę mi przekazać za pośrednictwem meilowego gołąbka:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi
 


Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak
Do strony Fiutowie i Kurczabowie. Genealogia. Fiut. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny TROPIE

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. Pietrzak.PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, Janik.JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.Gierałtowie