"Kto nie szanuje i nie ceni
swojej przeszłości,
ten nie ma prawa do
przyszłości
"

(Marszałek Józef Piłsudski,
 20 lutego 1920)


Janikowie - ród Szymona z Łazów Biegonickich

Praojcowie naszego rodu Janików:

SZYMON JANIK i Maria, Łazy Biegonickie

Genealogia i informacje wstępne

 HOME-TROPIE

Witaj, jesteś tu miłym

 gościem naszej witryny

Aktualizacja strony
 21 lut 18

 
WYBIERZ RÓD:

WYBIERZ  GAŁĄŹ TEGO RODU lub TEMAT:

.
 

         Serdecznie witam swoich krewnych i powinowatych z rodu Janików.  Ta strona internetowa zapewne pomoże nam poznać się wzajemnie i pamiętać o sobie, wzmacniać rodzinne więzy, spotykać się i choćby od czasu do czasu pomodlić się za siebie.

         W styczniu 2007 r., ks. Stanisław Pietrzak,
Tropie nad DunajcemNajbliżsi krewni Janików Biegonickich według Y-DNA
(według FamilyTreeDNA. Stan badań 31.03.2014)

Nasi krewni - według dokumentów parafialnych

Oto najstarszy, z 1655 r.!, zapis metrykalny urodzin i chrztu Janika z Łazów Biegonickich,
naszego przodka w linii prostej. Dla najmłodszego pokolenia naszego rodu ojciec owego
 Mateusza, Bartłomiej Janik,  to pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadek!


Dokument z 1655 r. w  parafii Biegonice

"WRZESIEŃ.
Dnia dziewiętnastego, którym była niedziela dziewiętnasta po Pięćdziesiątnicy: Ja, Adam, proboszcz tej miejscowości, ochrzciłem niemowlę, Mateusza, syna Bartłomieja Janika i Anny, jego prawnej małżonki,
z Łazów.  Chrzestni: Jan Gazda, kierownik szkoły w Biegonicach i Małgorzata Kaliszka, tutejsza."
(przekład z łaciny xStP)

.
.

Genealogia Janików z Łazów Biegonickich
od 1655 roku

Genealogia Janików "z Łazów" i Janików "biegonickich"

BARTŁOMIEJ JANIK
mąż Anny, ojciec Mateusza
Łazy Biegonickie 1 (inne szczegóły nieznane)

MATEUSZ  JANIK 
urodzony i ochrzczony 1
9.09.1655 w Biegonicach

syn Bartłomieja i Anny, Łazy Biegonickie 1

KASPER JANIK
   ur. 1685 r., mąż Elżbiety Żywko z Łazów, ślub 1711 r.
Łazy Biegonickie 1

MARCIN JANIK
 ur. 19.11.1717 r.
, mąż Rozalii Kumor
Łazy Biegonickie 1

H I E R O N I M   J A N I K  
ur. 26.09.1769 r., zm. 27.10.1832, brat Józefa,

mąż Tekli Kunickiej; zam. Łazy Biegonickie 2,
ojciec czternaściorga dzieci i wielu nowych gałęzi rodu Janików,
z których znamy gałęzie tylko Stanisława, Marcina, Szymona i Jana, jak niżej:


Józef

Janik
 
Biegonice
nr 11

J a n i k o w i e "z  Ł a z ó w"

J a n i k o w i e  "b i e g o n i c c y"

 

Stanisław
ur. 24.04.1808

Marcin
10.11.1793

Szymon
ur. 12.10.1799

Jan
14.07.1810

Franciszek
25.1.1801

1.
Szymon

"z Łazów"
WSTĘP

2.
Antoni potomkowie poszukiwani

3.
Wawrzyn

i Maria Stanaszek

4.
Antoni potomkowie poszukiwani

5.
Piotr
duży ród
w Łazach

6.
Andrzej potomkowie poszukiwani

7.
Wojciech potomkowie poszukiwani

8.
Jan
potomkowie poszukiwani

9.
Walenty potomkowie poszukiwani

10.
Piotr
potomkowie poszukiwani

11.
Józef
Biegonice
nr domu 11

Tym dziesięciu rodom wnuków Hieronima, a także Józefa, poświęcone są kolejne strony.


1. SZYMON  JANIK z ŁAZÓW  -  GENEALOGIA  RODU

1.
"
Szymon z Łazów"
syn Stanisława, Łazy nr 17

Genealogia obejmuje ród, któremu dali początek Szymon Janik i Maria z Ruchałów,
mieszkający w połowie XIX w. we wsi Łazy Biegonickie 17, gmina Stary Sącz, parafia Biegonice.
To rodzice mojego dziadka, Stanisława, i dziadkowie Mamy, Marii, a pradziadkowie moi, ks. Stanisława.
Udokumentowany rodowód naszych Janików sięga jednak co najmniej roku 1655!

 

Łazy Biegonickie
to miejsce dwóch gałęzi, wnuków Hieronima: Szymona (nr domu 17) i Piotra (nr domu 2)

  nr 17                                                                               nr 2


Nr 17, powstały obok nr 2 około roku 1845,
wygląd dzisiejszy od pd.-wsch.

Stanisław Janik, ur. 24.04.1808
syn Hieronima, mąż Katarzyny Witowskiej,
córki Józefa i Małgorzaty Witowskich.

Ich dzieci:
           1. Szymon,  zob. niżej, genealogia.

      2. Antoni, ur. 26.5.1838, mąż Marii Polak, nr 17.
       3. Kunegunda, ur.21.6.1858, żona Jana Ramsa.   
           4. Wawrzyniec, mąż Marii Skrzypiec, nr 30             


Szymon Janik z Łazów, ur.  16.10.1835
ur. w domu nr 2; zam. nr 17; mąż Marii Ruchała.

Szymon to właśnie mój pradziadek.
Od niego zaczyna się genealogia ośmiu gałęzi tego rodu Janików,
zwanych Janikami "z Łazów",  przedstawiona niżej.


Nr 2, na pierwotnej ojcowiźnie rodu Janików,
wygląd dzisiejszy od południowego zachodu.

Szymon Janik, ur. 12.10.1799
syn Hieronima, mąż trzech kolejnych żon:
Agnieszki Mucha, Katarzyny Kalisz i Elżbiety Konstanty

Piotr Janik, ur. 26.06.1838
syn Szymona i Agnieszki, mąż Kunegundy Styrnal

Jan Janik, ur. 15.01.1862mąż Katarzyny Witowskiej.

Władysław Janik, ur. 19.05.1906, mąż Anny Legutko

Władysław Janik, ur. 28.03.1938, mąż Cecylii Ogorzały

(zobacz, strona 5)

 


Praojcowie rodu (pierwsze pokolenie, A)
Szymon i Maria Janikowie, z Łazów Biegonickich

      Historia Janików w Łazach Biegonickich zaczyna się od Mateusza Janika, syna Bartłomieja, urodzonego i ochrzczonego 19.09.1655 r. Był to ród kmieci, czyli wolnych i bogatszych rolników w Łazach, mających jednak powinności wobec klasztoru klarysek w Starym Sączu, właściciela Biegonic i Łazów.
      Gdy w 2. połowie XVIII wieku nadawano domom i gospodarstwo numery, Janikom przydzielono numery 1 i 2; w miejscowościach szlacheckich takie numery nadawano tylko dworom. Wtedy, w czasach Hieronima Janika (nr 2) w latach 1769-1832, pod numerem 1 przebywało wiele, w tym i wielodzietnych rodzin Janików: Kazimierz Janik i Salomea, Katarzyna Janik-Rams, Justyna Janik-Gargas, Jan Janik i Elżbieta, Józef Janik i Małgorzata, Konstantyn Janik i (?), ana początku XVIII wieku Maria Janik-Leśniak. Rodziny te dały tam wówczas życie około trzydzieściorgu dzieciom! Natomiast dom nr 2 z gospodarstwem od początku do dziś jest w rękach Janików.
 

         A. SZYMON JANIK z Łazów Biegonickich, 1835 -


Metryka chrztu
Szymona Janika
w parafii Biegonice.

Kliknij, zobacz!

SZYMON. Urodzony 16.10.1835, Łazy Biegonickie 2;
ochrzczony 16.10.1835 w Biegonicach;
jego ojciec: Stanisław Janik, syn Hieronima i Tekli Janików;
matka: Katarzyna Witowska, córka Józefa i Małgorzaty Witowskich;
akuszerka: Małgorzata Witowska;
 chrzestni: Jan Witowski z Poręby i Kunegunda, żona Michała Ramsa z Łazów;
chrzcił: ks. Antoni Karolewicz.

.

         Żona Szymona: Maria Ruchała, to moja prababka, była córką Jana Ruchały i Zofii Bugajskiej.

 

Zamieszkanie rodziny Szymona

         Do roku 1882 - rodzina Szymona zamieszkiwała w Łazach Biegonickich nr 17, w domu zbudowanym przez Marię Janik, córkę Hieronima i Tekli, żonę Tomasza Stawiarskiego; tam dziś Julian Ogorzałek, syn Wojciecha Ogorzałka i Anny z Jana Janika (z pobliskiego domu nr 2).
         Po utracie w roku 1882 domu na Łazach za długi u Izraelity, Szymon zakupił od Karola i Franciszki Sattlersów w Nowym Sączu gospodarstwo rolne 7 ha na osiedlu Gorzków-Dębina, z domem nr 703. Dziś to ul. Rokitniańczyków i Browarna z granicznymi domami: od południa bloki 31 i 36; od zachodu bl. 27 i 29 (wschodnie skrzydło); od północy domy jednorodzinne nr 23, 21 i 26, należące do dziś do tego rodu;  od wschodu - rzeka Kamienica.
         W domu nr 703, koło dzis. bl. 36, zamieszkała część rodziny (bez najstarszej córki Marii, która wtedy wyszła za mąż w Zawadzie i zamieszkała w Dąbrówce), a w innym domu, nr 398 w Nowym Sączu, zamieszkał Szymon z żoną i młodszymi dziećmi, w tym z najmłodszym Szymonem, tu w 1885 r. urodzonym.Dzieci Szymona i Marii Janików,
czyli drugie pokolenie (B) rodu Szymona z Łazów

Kolor niebieski wyróżnia tych, którzy doszli do pełnoletności i dali początek pięciu nowych gałęzi rodu.
Są one przedstawione na  kolejnych stronach tej witryny.
Załączone są tu kopie metryk ich urodzin i chrztu z ksiąg parafialnych w Biegonicach (kliknij, zobacz!).

B1. Maria Janik-Pierzchała/Kogut (1863)

Maria Janik
ur. 2.12.1863


B2. Kunegunda Janik-Kulig (1866)

Kunegunda Janik
ur. 1.03.1866 r.


B3. Wojciech Janik (1868),

Wojciech Janik
ur. 23.05.1868


Jakub Janik (1870), Zmarł 20.05.1870, Łazy Biegonickie

Jakub Janik
ur. 2.07.1870


B4. Zofia Janik-Daniel (1872),

Zofia Janik
ur. 26.04.1872


B5. Jan Janik (1875),

Jan Janik
ur. 30.03.1875


B6. Stanisław Janik (1877)

Stanisław Janik
ur. 9.05.1877


B7. Katarzyna Janik-Lelito (1879)

Katarzyna Janik
ur. 29.09.1879 r.


- Józef Janik, (1883); zmarł 15.03.1883.


B8. Szymon Janik, syn Szymona (1885)
 

Warto wiedzieć, że cały ród Szymona i Marii Janików liczy około 1600 osób!

 


Etymologia nazwiska "Janik"

(w pisowni: Janik, Jonik lub Jąnik)

     Nazwa osobowa Janik, podobnie jak jej gwarowa odmiana Jonik,  wytworzyła się od imienia Jan, a to od hebrajskiego Johanan, które w języku Biblii oznacza 'Jahwe okazał łaskę' albo 'Jahwe jest łaskawy'.
      Przyrostek -ik oznacza zdrobnienie, z dodatnim zabarwieniem uczuciowym. W połączeniu z imieniem Jan pierwotnie wskazywał na syna Janowego; jest to więc nazwa osobowa odojcowska.
      Janik to bardzo stara nazwa osobowa. Najstarszy jej zapis zachował się już z XII wieku, dokładniej z roku 1182. Na Ziemi Sądeckiej odnotowano je już w roku 1524: Albertus Janyk ciuis de Podegrodzie 'Albert Janik obywatel Podegrodzia'.
      Nazwisko Janik należy do popularnych w Polsce. Nosi je blisko 25 tysięcy mieszkańców kraju, co wśród około 400.000 polskich nazwisk daje mu 122 miejsce (pierwsze miejsce zajmuje nazwisko Nowak, a czterdzieste ósme - Pietrzak). Pojawia się ono obecnie na około 571.000 stron internetowych.
      Najwięcej Janików zamieszkuje w Polsce południowej.
Zobacz na mapie portalu Moi krewni:

http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/janik.html

Literatura:
K. Rymut, Nazwiska Polaków, Wrocław 1991, hasło: Jan, s. 136-137.
K. Rymut, Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, Kraków 1994; hasło: Janik.
J. Bubak, Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sądecczyzny XV-XVII w., Kraków 1992, cz.I, s.246-247.
Z. Klemesiewicz, T.L.-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka Historyczna języka polskiego, Warszawa 1981, par. 32.
F. Rienecker, G. Maier, Leksykon biblijny, Warszawa 2001, s. 300.


6
Genetyczna genealogia rodu Janików biegonickich
Migracja naszych pramatek od raju (w Afryce)
do Łazów Biegonickich
(Mój pogląd na świat: Kreacjonizm ewolucjonistyczny   The evolutionistic creationism )

Genealogia ojcowska Y-DNA


Pochodzenie Mateusza Janika,
jego przodków i potomków,
Janików z Łazów Biegonickich
od chromosomowego Adama w Afryce

Jako pierwszą z tysięcy mutacji naszego wspólnego chromosomalnego ojca,  Y-Adama, rozpoznaliśmy
SNP
L74.Czas: około 200-280 tysięcy lat.

Ta mutacja jest ona jakby podpisem każdego dzisiejszego mężczyzny na świecie.
 

Jedna z najmłodszych mutacji, CTS3402 ,
rozpoznana została w  laboratorium w Huston
(USA) w Y-DNA także u jednego z potomków Mateusza Janika. Jest ona jakby jego i jego
męskich potomków podpisem.

Mutacja
CTS3402 i cała gałąź jej potomków wywodzi sie bezpośrednio spod europejskich
mutacji Z283 i młodszej, Z282.
Na drzewie filogenetycznym ISOGG
jest ona oznaczona symbolem R1a1a1b1a2b3*

Gałąź R1a1a1b1a2b3*
na światowym portalu
"R1a1 and subclades FTDNA"
ze względu na rejon jej rozprzestrzenienie się.
otrzymała też nazwę "Karpaty-Wołga",
 

          Nasza haplogrupa R1a1a1b1a2b3*,
   zwana "Karpaty-Wolga",

świadczy, że mamy, podobnie jak środkowoeuropejska gałąź R1a1a1b1a1-M458, przynależność do starożytnego rodu Słowian, do tej gałęzi, w której  rozwinęły się pierwiastki języka prasłowiańskiego, i to co najmniej już w czasie pobytu w okolicach Dunaju lub Karpat, od około 3500 lat przed Chr.

      Z gałęzi podgałęzi Karpaty-Wołga wydziela się mniejszy, jakby "wiślański klan", którego przodka I. Rożanskij datuje na około przełomu er, 2000 lat temu. Do tego "wiślańskiego" klanu należy ród Janików.
         Oto mała podgałąź, zwana przez Igora Różańskiego "karpacka-wiślańska". W Nowym Sączu - to właśnie Janik:Nasi genetycznie rozpoznani "bliżsi" krewni
(na powyższej mapie):
Na Słowacji
:  Iglar, Siry i Dzak.
W Zachodniej Ukrainie: Litwin и Kostick.
W Galicji:  Romański.
W Małopolsce i Podkarpaciu: Sobala, Choleva, Walczyk, Berezik, Janik, Gronka, Wodziak i Wodziak.


         Kilka dodatkowych linków.
         1. Drzewo genealogiczne R1a1a1, zwł. w Europie
         2. Informacje Y-DNA: Skąd pochodzą Polacy...
         3. Genealogia rodziny Pietrzaków łukowickich.

 

 

Genealogia matczyna mtDNA
Pochodzenie Anny Sowa-Legutko-Janikowej w Łazach Biegonickich
od mitochondrialnej Ewy w Afryce.

Haplogrupa U3a1

         Laboratorium w Huston USA zidentyfikowało mitochondrium, czyli gen mtDNA,  urodzonego w roku 1938 Władysława Janika, a tym samym i jego matki Anny Legutko-Janikowej oraz jego babki Barbary Sowa, żyjącej w Jasiennej, pow. nowosądecki.

          Ten gen jest przekazywany tylko przez matki swoim synom  i córkom, ale tylko przez córki może być dalej przekazywane następnym pokoleniom.

         Mitochondrialnej i biblijnej Ewie, która żyła w Afryce około 200 tysięcy lat temu, przypisuje się haplogrupę mtDNA L (od imienia Lucy). Ulegało ono w następnych pokoleniach wielu mutacjom, tworzących odrębne linie rodowe, a w naszej linii - co kilkadziesiąt tysięcy lat kolejne haplogrupy: L3, N, R, U i wreszcie U3a1.
Zob. na drzewie filogenetycznym:

         W trakcie swoich migracji z Afryki owe pramatki pozostawiały po sobie potomstwo. Zbadanie ich mtDNA pozwala teraz ustalić, przynajmniej prowizorycznie, trasę i czas migracji. Z poniższej mapy możemy wyczytać szlak migracji od L przez L3N,. R, U do U3a1.

         Zob. na mapie drogę pramatek ku Europie:


          To ostatnie, czyli U3, według datowania Soaresa 2010 wyłoniło się około 20.700 lat temu, prawdopodobnie w rejonie Bliskiego Wschodu, Kaukazu lub Morza Czarnego; tam jest go najwięcej, bo około 7 procent ludności.

         Oto mapa częstotliwości haplogrupy U3a1 (wokół M. Czarnego). Tam zapewne najwcześniejsza praojczyzna Anny.

         Zapewne z tzw. indoeuropejskimi grupami mężczyzn R1a i R1b wędrowały one ku Europie i Azji (tam zwłaszcza do Indii). W innych rejonach Europy grupa U3 spotykana jest w kilku krajach, ale przeważnie poniżej jednego procenta.

         Mutacje Anny Janikowej i jej przodkiń
w segmencie HVR1: 16343G, 1639a i 16519C
w segmencie HVR2: 73G, 150T 263G i 315.1C.
      W Polsce identyczną haplogrupę mtDNA rozpoznano dotąd tylko u jednej osoby  (linia rodowa: Kapłon-Mól-Liszka-Gucwa, z parafii Biała Niżna), a poza Polską - w dziesięciu krajach,  i też tylko po jednej osobie.
         Tymi samymi mutacjami (z jedną dodatkową) chlubi się też znany nam ukraińsko-rosyjsko-japoński uczony, chemik i genealog DNA, Igor Rożański, z którego prac, zwłaszcza map haplogrupy R1a1a, tu też korzystamy.

 

Rozmieszczenie kobiet haplogrupy mtU3a  w Europie, w tym 3 osoby  w Polsce: z Jasiennej, Lichwina i Grodna.  Źródło mapy

Zob. lista testowanych mtU3, mtU3a i mtU3b w Europie.
Uwaga. Z kobietami mtU3 nad Morzem Czarnym niektórzy genetycy łączą Herodotowy mit o Amazonkach i Scytach.

Szukamy najbliższych genetycznych krewnych Janików 

Mapa grupy Y2902 (Vladimira Tagankina)
Czerwona kreskówka -Y2902* (czerwone na tle zielonym - tam JanikY2902*)
Zielona kreskówka - Y3219 (tam Jastrzębski i Tagankin)
Niebieska kreskówka - Y2910
Szara kreskówka - próbki nieokreślone

Zob. Y2902* z Janikiem  http://www.semargl.me/haplogroups/maps/700/

Genetyczne autosomalne pokrewienstwo rodu Janików w Europie i Azji Mniejszej
(w Azji Mniejszej - autosomy od mitochondrialnego U3a1.

tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/janik_yanik.jpg

 

Jakieś nadto pokrewieństwo w Italii

Montalbine R-Y2902*

http://www.yfull.com/tree/R1a/

http://www.yfull.com/tree/R-Y2902*/

https://www.familytreedna.com/public/R1a/default.aspx?section=yresults (page 3)
 

Miasteczko SERRUNGARINA (od nazwiska Ser Ungaro degli Atti, XIV w.)
(tam, w kościele św. Antoniego w 1850 r. został ochrzczony Nazareno Montalbine daleki krewny Janików)

[img]http://www.montalbine.com/serrcastleaerial.jpg[/img]  

Oto fragment strony Polish Project FTDNA, R1a and Subclades:


Zobacz na stronie Gary Montalbine (Italia i Knotts Island, USA):   http://www.montalbine.com/index.html

Na mapie Semargla mutacja Y2902*  http://www.semargl.me/haplogroups/maps/700/

Zob. także o pochodzeniu innych grup ludności
 w rejonie Dunajca, Popradu i Białej
 

Wiele tysięcy praojców  i tyleż pramatek mam.

Zapadły się ich mogiły   i nie ma ich kości ...

Ale znajduję coś w sobie - ich własne de-en-a.

Poznam je, przy nim uklęknę w synowskiej miłości!
....................................................

Y-Adam: L74
StP: Z280, YP343 i YP4700
mtH14a1 

 

Strona jest stale w trakcie opracowania.
Proszę o przekazywanie informacji i zdjęć.
 Adres:
ks. Stanisław Pietrzak, Tropie 6, 33-316 Rożnów

Zadzwoń,
przekaż uwagę lub informację:

tel. 018.449 41 81
lub 601 918 322

(można dzwonić także po 2100)
E-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi dla mnie proszę przekazać meilowemu gołąbkowi:

Dziękuję, już dziś przekażę Adresatowi
 

 

DZIĘKUJĘ!
JESTEŚ MIŁYM

GOŚCIEM
NASZEJ WITRYNY!

 

Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak
Do strony Fiutowie i Kurczabowie. Genealogia. Fiut. Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga/Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny: Parafia TROPIE

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WebM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE