JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

 

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
 w Roztoce-Brzezinach
.

Filia w Tropiu

AKTUALIZACJA
TEJ STRONY -
29 maj 17

WEJDŹ, PROSZĘ,
ODWIEDŹ
NASZĄ SZKOŁĘ:


AKTUALNOŚCI SZKOŁY
HISTORIA SZKOŁY
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
FILIA W TROPIU

 

 

F  i  l  i  a      w    T  r  o  p  i u

1. Aktualne wydarzenia

I Komunia św. 21 V 2006
 

W drodze do kościoła
z modlitwą i śpiewem

Do ołtarza, aby w pełni
uczestniczyć w Mszy św...

Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi...

Już po uroczystości
upamiętnianie wielkiej chwili


"Będziecie trwać w miłości mojej" - te słowa Jezusa skierował do dzieci pierwszokomunijnych ks. katecheta
Adam Basista, jako hasło na ich dalsze życie religijne, program rozwoju i wzrastania.   Tropie 21 V 2006


XII 2005. Dzieci i nauczyciele czynią przygotowania do uroczystości opłatkowej. Wykonają program bożonarodzeniowy, połamią się opłatkiem i skosztują wigilijnego pokarmu.
 

2. Aktualne dane

Liczba dzieci: 26
Nauczyciele i wychowawcy klas:

Ks. Adam Basista - katecheta
P. mgr Beata Gołąb (pierwsza od lewej)  - klasa O
P. mgr Barbara Górowska (druga od lewej) - klasa II-III
P. mgr Barbara Dudek (trzecia od lewej) - klasa I

Adres szkoły: Tropie, 33-316 Rożnów
Kontakt telefoniczny: 018-440 30 71
o położeniu szkoły i dostępie drogowym  zobacz na mapie
     (aby poznać dostęp drogowy lub szerszą okolicę, użyj na mapie odpowiednio drogowskazów
    W, N, E, S, zaznacz na podziałce odpowiednią liczbę lub przesuwaj mapę w oknie Szukacza).
 

3. Nasze gwiazdki - to prymusi klas - I półrocze 2005/6

Klasa III  - opiekunka  p. mgr Barbara Górowska

Katarzyna LUPA


Klasa II  - opiekunka  p. mgr Barbara Górowska

Przemysław NIEĆ              Łukasz MUSIAŁ


Klasa I  - opiekunka  p. mgr Barbara Dudek

Kinga LUPA


4. Dzieje szkoły

      Szkoła w Tropiu, pierwotnie parafialna, istniała już przed 1596 rokiem. Obsługiwała chcące i mogące się uczyć dzieci z całej parafii, czyli 18 ówczesnych niewielkich wiosek; zwłaszcza z miejscowości od wschodu : Witkówka, Wiesiółka, Łazy, Radajowice, Rożnów, Gierowa, Roztoka, Brzeziny i Dzierżaniny; i od zachodu: Łęki, Ciechosławice, Witowice, Wytrzyszczka i Będzieszyna.
       Przez jakiś czas miała pomieszczenie w przykościelnych salkach, dobudowanych do północnego muru nawy, nad trzynastowieczną zakrystią i późniejszą kaplicą, poświęconą obecnie Miłosierdziu Bożemu. Funkcje nauczyciela pełnił w tej szkole przeważnie organista, a kierownika - proboszcz.
      Po ustanowieniu szkolnictwa publicznego, na początku XX wieku szkoła powszechna mieściła się na samej granicy Tropia i Wiatrowic, w sąsiedztwie obecnej posesji J.J. Bogdałów.
      Obecny budynek szkoły został zbudowany w latach pięćdziesiątych ub. wieku, z materiału z rozbiórki jakiegoś obiektu w połemkowskich Polanach, które padły ofiarą "akcji Wisła".
       Budynek od 2001 roku uległ gruntownemu remontowi. Między innymi: przeprowadzono remont wewnątrz budynku, odbudowano sanitariaty, a w bieżącym roku wymieniono dach oraz dokonano wymiany instalacji elektrycznej i odgromowej. Te wszystkie prace udało się wykonać również dzięki ofiarności mieszkańców, pomocy władz gminy i Sołtysa wsi.
      Obecna szkoła w Tropiu jest tylko dla nauczania początkowego, dla oddziałów od 0 do III klasy. Starsze dzieci z Tropia uczęszczają do szkoły w Roztoce-Brzezinach lub w Wytrzyszczce, a do gimnazjum -  w Rożnowie lub Czchowie.

 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE