JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

 

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Roztoce-Brzezinach
.

Aktualności Szkoły

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY - 29 maj 17

WEJDŹ, PROSZĘ,
ODWIEDŹ
NASZĄ SZKOŁĘ:


AKTUALNOŚCI SZKOŁY
HISTORIA SZKOŁY
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
FILIA W TROPIU

 

.

A   k  t   u   a   l   n   o   ś   c   i      S   z   k   o   ł   y

 Aktualne wydarzenia

ROK SZKOLNY 2006/2007

4 IX 2006
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego


ROK SZKOLNY 2005/2006

1 VI 2006
Nadanie szkole imienia Janusza Korczaka

sprawozdanie na stronie Historia Szkoły

"Dobry Boże,
dzięki Ci, dobry Boże,
za łąkę, za barwne zachody,
za rześki wiatr wieczorny
po upalnym dniu.
Dobry Boże, który wymyśliłeś,
że kwiaty pachną,
a robaczki świętojańskie
świecą...
...A człowiek, który bez miary,
obsypany Twymi dary..."

Janusz Korczak

"Panie mój, z pokorą biegnę do Ciebie,
aby Cię prosić o największą
dla człowieka łaskę
- o dar modlitwy...
Niech w czasie modlitwy
zniknie mi z oczu i myśli wszystko,
co nie jest z Tobą.
Niech żadne roztargnienie
mnie od Ciebie nie odrywa.
O, naucz mnie, Panie,
modlić się do Ciebie z wiarą i nadzieją"

"Nie dajemy wam Boga,
bo Go sami odnaleźć musicie
we własnej duszy
i osobistym wysiłku...
 Dajemy wam jedno -
tęsknotę za lepszym życiem,
które kiedyś będzie,
za życiem prawdy
i sprawiedliwości.
Niech ta tęsknota
doprowadzi was do Boga,
Ojczyzny i Miłości"

"Teraz nie mogę
zostawić dzieci.
Jestem ich
wychowawcą.
Sam przed Bogiem
odpowiem
za ten czyn"

"W obrębie getta jest kościół
Najświętszej Maryi Panny.
Pełno tam ludzi
w opaskach
z niebieską gwiazdą Dawida.
Gdyby Rabbi, Jezus z Nazaretu,
przyszedł właśnie teraz,
Niemcy zamknęliby Go w getcie,
a potem posłali do gazu,
był przecież Żydem.
Więc teraz Bóg Golgoty
idzie przez warszawskie getto"


Hymn naszej szkoły

I. Niechaj z naszych serc i oczu
Bije dobroć niby blask
Bądźmy dobrzy i szlachetni
Takich ludzi przecież brak.
        
Refren:
         Bądźmy zawsze uśmiechnięci

         I miłością ogarnięci

         A kochajmy, choć w cierpieniu,
         Nie poddając się zwątpieniu.
 
II.  Każdy dzień zwykły i szary
       Tyle dobra w sobie ma 

       Gdybyśmy to dostrzegali 
       Całkiem inny byłby świat.
Ref. Bądźmy…

III. Chodzą smutni, zagubieni 
        Nie podoba im się świat.
        My miłością zarażeni,
        Powtarzamy ciągle tak. 
 
Ref. Bądźmy...

 


I Komunia św. 21 V 2006
 

W drodze do kościoła
z modlitwą i śpiewem

Do ołtarza, aby w pełni
uczestniczyć w Mszy św...

Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi...

Już po uroczystości
upamiętnianie wielkiej chwili


"Będziecie trwać w miłości mojej" - te słowa Jezusa skierował do dzieci pierwszokomunijnych ks. katecheta
Adam Basista, jako hasło na ich dalsze życie religijne, program rozwoju i wzrastania.   Tropie 21 V 2006


1 III 2006

Zobacz nasze gwiazdki z pierwszego półrocza!
 

15 II 2006
Rada Gminy Gródek n. Dunajcem podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Roztoce-Brzezinach imienia Janusza Korczaka.

 

5 I 2006

 

 

5 stycznia 2006 roku wyruszyły z naszej szkoły dwie grupy kolędnicze: jedna w stronę Roztoki Brzeziny, druga w kierunku Tropia.
Niosąc „Pokój ludziom dobrej woli…”
śpiewając kolędy i składając noworoczne życzenia, odwiedzaliśmy mieszkańców obu wiosek, którzy z dużą wyrozumiałością i sympatią przyjmowali nas do sowich domów.     

Chcielibyśmy wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie podziękować, gdyż uzbierana przy tej okazji pokaźna kwota (około 500 zł) zasili nasze oszczędności przeznaczone na uroczystości związane z nadaniem imienia naszej szkole.  Serdecznie dziękują:

Kolędnicy oraz  Opiekun  SU Szkoły Podstawowej w Roztoce-Brzezinach


XII 2005

Pod hasłem "Kochających brak serc" (z piosenki religijnej)
- spotkanie opłatkowe w szkole.
(kliknij, aby powiększyć zdjęcie)


XII 2005.
Samorząd Uczniowski przygotowuje Misterium Bożonarodzeniowe pt. „Król Miłości” oraz spotkanie przy wigilijnym stole, które odbędzie się 22 grudnia o godz. 1000. Na spotkanie zostali zaproszeni niezwykli goście, a mianowicie absolwenci naszej szkoły – osoby niepełnosprawne oraz państwo Leszek i Agata Ostrowscy – sponsorzy pomocy dydaktycznych dla oddziału klasy „0”.

2005/6
Obecnie nasza szkoła przygotowuje się do bardzo ważnego zadania tj. nadania imienia szkole. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Uczniowie podjęli decyzję aby patronem został Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. Naszą propozycję zaakceptowały władze gminy oraz społeczność lokalna. Teraz szukamy sponsorów, gdyż każdy „grosik” jest dla nas bardzo cennym darem, bo wydatki są spore ( np. wykonanie sztandaru szkoły ). Czasu zostało niewiele, gdyż uroczystość ta planowana jest na 1 czerwca 2006 roku. Wszyscy z dużym zaangażowaniem zabierają się do pracy, by osiągnąć zamierzone cele.

11 XI 2005.
Podniosły charakter miała uroczysta akademia z okazji 87 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz gminy i władz lokalnych. Ponadto młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wielu imprezach kulturalnych i sportowych tak na terenie szkoły jak i pozaszkolnych.

22  X  2005.

Odbyło się ślubowanie i pasowanie dzieci z klas pierwszych  na uczniów tej szkoły. To niezwykły dzień nie tylko dla pierwszoklasistów ale także ich rodziców oraz całej społeczności szkolnej.

    P   o  d   s   t   a   w   o   w   e         d   a   n   e

Aktualne podstawowe dane o Szkole

Oficjalna nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa w Roztoce-Brzezinach
Adres: Roztoka-Brzeziny, 33-316 Rożnów
Telefon: 018-440 30 04
E-mail: sproztokabrzeziny@wp.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Barbara Woźniak

 

ZESPÓŁ PEDAGOGICZNY (alfabetycznie)
 

Nazwisko i imię

Wychowawstwo

Nauczanie

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Zespół Pedagogiczny w roku szk. 2005/2006:
mgr mgr Halina Bodziony, ks. Adam Basista, Edyta Boroń, Barbara Dudek, Beata Gołąb, Barbara Górowska, Krystian Konopka, Marek Nowakowski, Elżbieta Pawlikowska, Józefa Piękoś, Ewa Prusak, Małgorzata Sośniewska, Lucyna Szarek, Bogusław Wolak, Barbara Woźniak.

Sekretarka Szkoły: Beata Sołtys
Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/6: 101
Aktualne motto:

„Szkoła otwarta dla wszystkich”

 

"Bądź sobą - szukaj własnej drogi, poznaj siebie, zanim dzieci zechcesz poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków" 

J. Korczak, patron Szkoły w Roztoce-Brzezinach.


Inne informacje stałe

o położeniu szkoły i dostępie drogowym  zobacz na mapie
     (aby poznać dostęp drogowy lub szerszą okolicę, użyj na mapie odpowiednio drogowskazów
    W, N, E, S, zaznacz na podziałce odpowiednią liczbę lub przesuwaj mapę w oknie Szukacza).
o miejscowości zob. na stronie Roztoka-Brzeziny wieś i sołectwo w parafii Tropie
o parafii zob. na stronie Tropie - Parafia i Sanktuarium śś. Świerada i Benedykta
o gminie zob. na stronie Gródek nad Dunajcem, powiat nowosądecki
►o innych szkołach w parafii Tropie:
Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych
Szkoła Podstawowa św. Benedykta pustelnika w Wytrzyszczce

Przyjazna wyszukiwarka stron www Skorzystaj!
 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE