JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Wydarzenia
w Parafii Tropie
i Sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta
część 5
OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY 29 maj 17

[7] - od IX 2006
[6] - do IX 2006
[5] - do VI 2005

[4] - do VI 2004

[3] - do XII 2003

[2] - do VII 2003

[1] - do V 2003

 

Przy naszym sanktuarium powstaje druga pustelnia. Urządza ją sobie pustelnik Jan.

Przybył on do nas po krótkim pobycie formacyjnym w Czatachowej koło Częstochowy  oraz dwuletnim w Szczucinie na Wisłą.
Życzymy mu wytrwania na obranej drodze i zrealizowania Bożego powołania.
Niech swoją pobożnością i praktykami ascetycznymi
ubogaca duchowe dobro naszego ośrodka religijnego!
(17 maja 2005)

 

Gminne i parafialne Święto Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja w Tropiu
Na brzegu Jeziora Czchowskiego przy ołtarzu polowym "pod żaglem" odbyła się parafialna uroczystość Królowej Polski i gminna  uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja. Już drugie tego rodzaju świętowanie w Tropiu.
Blisko tysiąc osób - parafian, przedstawicieli sołectw i Urzędu Gminy - uczestniczyło we wzruszającym śpiewie Litanii do świętych Patronów Polski i regionalnych świętych Świerada i Benedykta; wysłuchało mszalnego słowa księdza proboszcza - kustosza Sanktuarium o praktycznej miłości do wielkiej i  lokalnej ojczyzny, której to miłości nauczycielem był Jan Paweł II.
Po mszy natomiast zgromadzenie wysłuchało przemówienia Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem inż. Stefana Wolaka oraz podziwiało dzieci ze szkoły Podstawowej w Roztoce-Brzezinach, które zaprezentowały refleksyjny program historyczny o Konstytucji 3 Maja.
Nabożeństwo i program uświetniła orkiestra z Rożnowa, poczty sztandarowe wiosek, straży pożarnej i szkoły im. Jana Pawła II z Podola-Górowej oraz okolicznościowa, wykonana przez GOK w Rożnowie, dekoracja: wysoko nad ołtarzem kontury Polski, a nad nimi sylwetka Ducha Świętego, odnawiającego oblicze TEJ Ziemi.
Uczestnicy zostali już zaproszeni na kolejne, trzecie takie świętowanie w przyszłym roku.

 

Kardynał J. Ratzinger (pp. Benedykt XI) od dawna na stronie "Refleksje aktualne"!
"
Katolicy, warto, naprawdę warto czytać deklarację Dominus Iesus, czyli Panem Jest Jezus". Taki artykuł już od ponad roku zalecam na Stronie Głównej naszej witryny. Bo uważałem go za bardzo cenny, na czasie i mądry.
Tym bardziej trzeba go zalecać teraz, gdy jego autor, jako przewodniczący Kongregacji Doktryny Wiary, został najwyższym pasterzem Kościoła.
Zobacz na stronie Refleksje aktualne

 

  Żegnamy Jana Pawła II, czciciela naszych świętych pustelników Świerada i Benedykta 

  On też uczcił pustelnię i relikwie św. Świerada,
jako swojego rodaka z Tropia nad Dunajcem.
Kiedyś zapewne zostanie dołączony do grona
świętych naszego Sanktuarium w Tropiu


W niedzielę o 1700 przy pustelni, w miejscu,
z którego w 1966 r. przemawiał i zachęcał:
 
"Tu trzeba przypielgrzymować i na tym miejscu uklęknąć",
 w Jego intencji będziemy celebrować Mszę św.  Zapraszamy!

Jan Paweł II powitalnie całuje relikwie świętego Pustelnika znad Dunajca, wręczane mu przez biskupa słowackiej Nitry Jana Pasztora, w Watykanie 29 marca 1979 r.
Powtórzył to publicznie, w naszej obecności, podczas swojej pielgrzymki w lipcu  roku 1995 na Słowacji w Nitrze. 
Na szczególną uwagę zasługują u nas cztery jego teksty: Kazanie wygłoszone przy pustelni w Tropiu w roku 1966, list napisany z okazji uroczystości 900-lecia kanonizacji śś. Świerada i Benedykta w Tropiu w 1983, list do biskupa słowackiej Nitry z roku 1980, w którym znalazła się wzmianka o naszych pustelnikach i wreszcie kazanie podczas jego pielgrzymki do Nitry w roku 1995.
Teraz wydaje się nadal obecny przy pustelni w Tropiu. 
Modlimy się więc tu za niego. Pozostanie na pewno kolejnym, obok Świerada i Benedykta,  świętym naszego Sanktuarium
(zob. na str. Ogłoszenia i Refleksje po pogrzebie )

Święty Świeradzie, prowadź go tam, gdzie wieczna radość, gdzie króluje Pan!

 

Trzydziestu dziewięciu nowych "świadków Chrystusa" w naszej parafii
W Poniedziałek Wielkanocny ks. bp Władysław Bobowski udzielił sakramentu bierzmowania 39 uczniom klas III gimnazjalnych z naszej parafii. To zaledwie blisko tylko połowa tej liczby, jaka była bierzmowana corocznie w latach siedemdziesiątych. Wyludniają się nasze wsie i parafie.
Od nowobierzmowanych oczekujemy pełnego zaangażowania się w sprawy publiczne Kościoła: apostolstwo w parafii i w środowiskach ich życia
(zapis: 28 III).

 

Wielki Tydzień i Wielkanoc w Tropiu bez dostępu do kościoła?
Spełniły się kilkutygodniowe plotki o planowanym przeglądzie czy remoncie promu w Wytrzyszczce. We wtorek prom ściągnięto na brzeg. Zaczęła się praca. Podobno tylko i aż kilkudniowa, ale kto tam wie, skoro na ten temat nie otrzymaliśmy żadnej informacji. A przecież główną racją jego istnienia jest kościół i parafia, którym przed promem służył most między Wytrzyszczką i Tropiem.
Już w marcu z powodu unieruchomiania promu nie udały się rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej w Wytrzyszczce. Parafianom z Wytrzyszczki i Będzieszyny nie udał się udział w Niedzieli Palmowej w Tropiu. W czasie poniedziałkowej spowiedzi także nie mogli dotrzeć do świątyni.
A co z pogrzebem parafianki z Wytrzyszczki w środę?
A co z kandydatami do bierzmowania, mającymi mieć swoje ostatnie spotkanie przed wielkanocnym bierzmowaniem?
A co z udziałem parafian w obrzędach wielkotygodniowych?
(Zapis 22 marca 05)

 

Życzenia od Ambasady Republiki Słowackiej w Polsce dla Parafii
W minionym tygodniu otrzymaliśmy  świąteczne i noworoczne życzenia od Ambasady Republiki Słowackiej w Polsce. Jest to chyba znak jakiegoś uznania dla parafii i tego co czynimy w rozwoju braterskich przyjaźni religijnych między naszym środowiskiem parafialnym, a tamtejszymi ośrodkami kultu świętych Świerada i Benedykta.
Podobnie od Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego; nadto od prezydentów i zarządów miasta Vrable na Słowacji oraz Czchowa. Pozwólcie, że w imieniu parafian przekażę im podziękowania. (2 stycznia 05)

 

Po wichurze w Tropiu

 

Oto skutek huraganu w piątek, 26 listopada, godzina 1600, przed nabożeństwem. Lipa  była  przez upoważnionego fachowca zadbana zewnątrz, ale wnętrze miała puste, a korzenie spróchniałe. 
To już ósme u nas przykościelne drzewo zabytkowe tak powalone przez wiatry w ciągu ostatnich 24 lat.
Dotąd nie było ofiar w ludziach! Największa strata to zniszczenie XV-wiecznej kaplicy gotyckiej pod murem kościoła. 
Jaki wniosek wyciągną z tego ci, którzy tak lekkomyślnie obsadzają otoczenia kościołów dużymi drzewami? A jaki wniosek wyciągnie ochrona zabytków, tak beztrosko zakazująca usunąć stary drzewostan w niebezpiecznych miejscach?

 

Święci mojej małej ojczyzny - stały konkurs szkolny i parafialny
Przygotowany jest projekt stałego konkursu w szkołach rejonu naddunajeckiego, w dekanatach i gminach terytorialnie i historycznie związanych z parafią Tropie, tj. w dekanatach czchowskim, ujanowickim i zakliczyńskim, w znacznej mierze pokrywających się terytorialnie z gminami Czchów, Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem i Zakliczyn.
Celem konkursu jest poznać najpierw tych świętych, których czci się szczególnie w kościołach wymienionych dekanatów, a następnie świętych czczonych szczególnie w diecezjalnym sanktuarium w Tropiu: tutejszych świętych rodaków Świerada i Benedykta oraz czczonych w relikwiach w tym kościele obok relikwii świętych pustelników: św. Kingę, znaną jako Pani Ziemi Sądeckiej, św. Jana Vianneya, ogłoszonego przez Kościół patronem proboszczów i bł. Matkę Teresę z Kalkuty, której relikwie, jako w jedynym polskim sanktuarium, znajdują się w naszym kościele.
Pełny materiał konkursowy znajduje się na naszej witrynie internetowej. Kompletuje się nadto świętych patronów kościołów naszych dekanatów.

 

Intronizacja relikwii bł. Matki Teresy z Kalkuty
Sanktuarium w Tropiu otrzymało nowa świętość. Są to relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty. Otrzymaliśmy je z Addis Abeby, stolicy Etiopii, gdzie wśród misjonarek miłości działa nasza parafianka, siostra Danuta Pawlik (s. Maryla). Intencją pośredniczki było, aby relikwie te służyły wiernym tarnowskiej diecezji. Nasze sanktuarium śś. pustelników Świerada i Benedykt posiada statut sanktuarium diecezjalnego, więc relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty, tu umieszczone, będą służyć całej diecezji.
Intronizacji relikwii, czyli uroczystą ich ekspozycję w miejscu kultu, w kaplicy Miłosierdzia Bożego w tropskiej świątyni, dokonał biskup pomocniczy w Tarnowie, bp. Władysław Bobowski, także rodak parafii Tropie.
Homilię o początku chrześcijańskiego kultu relikwii świętych Pańskich i jego znaczeniu wygłosił ks. Stanisław Pietrzak, kustosz Sanktuarium. Rozgłos wydarzeniu nadało radio RDN Małopolska. Zobacz też na stronie: Relikwie, na nasze witrynie.
Uroczystość Wszystkich Świętych, w której dokonano tej intronizacji, stanowiła dla niej wspaniałe tło liturgiczne i teologiczne.
Matka Teresa z Kalkuty będzie u nas nauczycielką miłosierdzia, ubóstwa i działania na rzecz najuboższych, tzw. ludzi ostatnich,  nierozerwalnie połączonego z kontemplacją Jezusa eucharystycznego.
Najubożsi zaś znajdą tu otuchę i podporę duchową. (Zapis 1 listopada)
 

Nowa strona na naszej witrynie - o relikwiach Krzyża i świętych.
Do strony "Kościół w Tropiu" podłączyliśmy nową podstronę, poświęconą kultowi relikwii i Świętych, a w szczególności relikwiom posiadanym i czczonym w kościele w Tropiu. Stanowią one specyficzny jego skarb. Są to relikwie: Krzyża Chrystusowego, św. Świerada (jedyne relikwie tego świętego w Polsce),  bł. Teresy z Kalkuty (dotąd, poza klasztorem misjonarek miłości, także jedyne relikwie w Polsce), św. Kingi i św. Jana Vianneya. Jak na jeden mały kościół - to wiele tych świętości!

 

"Szlakiem Justa do Świerada" i "Szlakiem Urbana do Świerada".

Propozycja nowych szlaków turystyczno-pielgrzymkowych
Powstała idea opracowania dwóch nowych szlaków, służących religijnemu pielgrzymowaniu do Tropia, do sanktuarium świętych Pustelników  i turystyce.
Z jednego i drugiego punktu w linii prostej - niewiele, zaledwie po 7,5 km, czyli jedna mila polska! Pieszo jednak inaczej.
1) Od kaplicy św. Justa w Tęgoborzy przez Rąbkową i Tabaszową (5 km, pierwsza stacja) i leśną drogą szczytami Góry Ostrej Pd (480 m n.p.m.) i Góry Ostrej Pn (459 m n.p.m.) do granicy parafii Świętego Świerada w Witowicach Górnych (10 km, druga stacja), przez Witowice Dolne i most linowy na Dunajcu do kościoła w Tropiu (15 km).
2) Od pustelni św. Urbana w Iwkowej przez górę Bukowiec (494 m n.p.m.), górę Machulec (483 m n.p.m.), Kozieniec (5 km, stacja), Wytrzyszczkę Górną i prom do kościoła w Tropiu (9 km).
Inauguracja szlaków odbędzie się na rozpoczęcie odpustu w Tropiu w roku 2005, 9 lipca.
Pierwsza pielgrzymka będzie miała charakter sądeckiej, a druga dekanalnej.
O zorganizowanie pielgrzymki na pierwszym szlaku poprosimy księży proboszczów w Tęgoborzy i Tabaszowej,  a na drugim - proboszczów w Iwkowej i Czchowie.
Na co dzień trasy te mogą służyć dla pieszych szkolnych pielgrzymek i wycieczek i oraz jako szlak turystyki rowerowej.
Dominikański ośrodek duszpasterkski w Jamnej może zainteresujemy szlakiem wschodnim: Od św. Jacka w Jamnej, przez Paleśnicę, Dzierżaniny i Chabalinę.
Albo od samych Dzierżanin do Tropia - także 7,5 km, czyli jedna polska mila w linii powietrznej.
Jest to zarazem propozycja dla dekanatu zakliczyńskiego.
 

Byś poznał bliżej swoją małą ojczyznę - wioski parafii Tropie...
Nasz witryna internetowa ostatnio wzbogaciła się o sześć nowych stron. Każda poświęcona jest jednej z wiosek w parafii Tropie. Prezentują one informacje, nowiny i ogłoszenia dla mieszkańców. Zapewne skorzystają z nich parafianie, na razie nieliczni, którzy już mają dostęp do internetu.
Ale jeszcze bardziej są one potrzebne tym parafianom, którzy opuściwszy swoją wioskę, tęsknią za nią, chcą nadal śledzić jej życie i jakoś w nim uczestniczyć.
Strony najlepiej otwierać ze Strony głównej (ramka lewa) naszej witryny albo z wyszukiwarki Google, po wpisaniu nazwy wsi. Dodaj te strony do Ulubionych (Zapis 16 września 04).

 

Sanktuarium w Tropiu otrzymało dziś relikwie bł. Teresy z Kalkuty!
Relikwie bł. Teresy z Kalkuty zostały przysłane z inicjatywy Sr Maryli MC z domu Misjonarek Miłości  w Addis Abeba (Etiopia) z intencją: "na użytek diecezji", na ręce ks. bpa Władysława Bobowskiego i dziś przekazane naszemu sanktuarium.
W ten sposób to diecezjalne sanktuarium śś. pustelników Świerada i Benedykta stanie się także jakby diecezjalnym ośrodkiem kultu bł. Teresy z Kalkuty. Relikwiarz zostanie umieszczony w naszym kościele w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Uroczyste umieszczenie ich w miejscu kultu nastąpi w uroczystość Wszystkich Świętych.
Tu trzeba nadmienić, że oprócz relikwii bł. Teresy z Kalkuty oraz od dawna posiadanych relikwii św. Pustelników nasz kościół posiada także relikwie św. Kingi, patronki Ziemi Sądeckiej oraz św. Jana Vianneya, patrona proboszczów. To chyba jakiś praktyczny symbol prawdy o świętych obcowaniu (Zapis 20 sierpnia 04).
 

Po powodzi - jeszcze przez kilka dni utrudniony dostęp do naszego sanktuarium!
Droga do kościoła od strony Rożnowa jest przejezdna i raczej niezniszczona.
Prom natomiast doznał od powodzi uszkodzeń i jego liny zostały zerwane. Usuwanie tych szkód potrwa na pewno kilka dni.
Dwie trzecie parafian ma więc bardzo utrudniony dostęp do Kościoła: objazdem dodatkowo kilkanaście kilometrów. Piesi z dwóch miejscowości są raczej bez szans.
Pielgrzymom pozostaje tylko objazd przez Rożnów. Jednak zapraszamy!

 

Uwaga kierowcy, z powodu stanu na Dunajcu
dojazd do Tropia utrudniony!

30 VII. Z powodu wysokiego i niebezpiecznego stanu wody na Jeziorze Czchowskim prom do Tropia jest od środy (28 VII) nieczynny.
Jedyna droga do Tropia (od strony Rożnowa) wykazuje nieznaczne ślady uaktywnienia się osuwisk ku Dunajcowi na ostatnim kilometrze przed kościołem. Jezdnia jest zwężona. Wskazana ostrożność!

 

Podziwialiśmy gościnność, przyjaźń i wiarę braci Słowaków
Dla wielu uczestników, po raz pierwszy pielgrzymujących w tropskiej pielgrzymce do słowackich sanktuariów świętych pustelników Świerada i Benedykta, miłym zaskoczeniem, a nawet oczarowaniem była wielka dla nas życzliwość Słowaków z miasta Vrable, Nitry, Skałki nad Wagiem i Nemszowej; ich gościnność, przyjaźń oraz wiara.
W mieście Vrable wyszedł nas powitać przed urzędem miasta prezydent miasta Tibor Toth wraz ze swoim zastępcą, proboszcz parafii o. Karol, zespół folklorystyczny "Briezka", któremu przewodzi energiczna p. Maria Furkova, oraz zarząd związku emerytów okresu Nitra, którym dowodzi wspaniała p. Katarina Klasova.
Były więc kwiaty i przemówienia, obdarowanie pamiątkami, wspólny obiad i potem także wspólna kolacja. Była pielgrzymka do grobu śś. Świerada i Benedykta w Nitrze, Msza w katedrze, pielgrzymka do źródła i groty św. Świerada pod szczytem Zoboru, wspólne wieczorne nabożeństwo w kościele we Vrablach, muzyczne spotkanie naszej młodzieży z vrabelską, udany nocleg i rano obdarowanie owocami, napojami i żywnością na cały dzień i na powrotną drogę do Polski.
Na Skałce znów, jak corocznie, ranna polsko-słowacka Msza i wspólne śpiewy, a potem udział w sumie odpustowej wraz z kilkutysięczną rzeszą Słowaków, której przewodniczył abp trnawsko-bratysławski Jan Sokol.
I wreszcie w Nemszowej znów, otoczeni serdeczną opieką znanej nam dobrze p. Alżbety Chudowej, spożyliśmy smakowity obiad niedzielny.
Nasi słowaccy przyjaciele mawiają, żeśmy sobie na to zasłużyli naszą coroczną gościnnością w Tropiu. Ale sami w pomysłowości, serdeczności i elegancji daleko nas w tym wyprzedzają.
To wiemy i za to im dziękujemy!
Pielgrzymi z parafii Tropie, z Nowego Sącza, Czchowa i Iwkowej wyrażają też wdzięczność pani Annie Totoń z Nowego Sącza za turystyczną i krajoznawczą obsługę pielgrzymki.
Jakże miło brzmią nadal w naszych uszach, śpiewane w drodze i na spotkaniach, słowa hymnu naszej polsko-słowackiej wspólnoty, zjednoczonej czcią dla śś. Pustelników:
"Aby sme boli jedno"!

 

Proszę zaglądnąć do okolicznościowego wywiadu,
opublikowanego w "Tarnowskim Gościu Niedzielnym".

 

Tysiące pielgrzymów uczciło w Tropiu  świętych naszej ziemi
Wszystko sprzyjało: pogoda, urok miejsca, religijne i historyczne wartości, aby w dniu odpustowym, w sobotę i w niedzielę 10-11 lipca, mogło napłynąć do Tropia tysiące pielgrzymów.
Uroczystej sumie niedzielnej w najstarszym kościele diecezji przewodniczył  ks. dr Stanisław Salaterski, proboszcz katedry tarnowskiej, czyli matki wszystkich kościołów diecezji. Czciliśmy zresztą współpatronów diecezji.
W swoim słowie wskazywał on na aktualność ideałów świętości, którymi żyli nasi święci Rodacy znad Dunajca.
Liturgię mszalną ubogacił śpiew folklorystycznego zespołu "Briezka" ze słowackiego miasta Vrable koło Nitry, jakby spod Zoboru, gdzie ostatnie lata życia spędzili nasi pustelnicy. Zespół ten aktywnie włączył się też w urządzany przez naszą młodzież wieczorek "religijnej unii polsko-słowackiej"  pod żaglem na brzegu Dunajca w sobotę.
W dwóch pozostałych mszach przedpołudniowych homilie wygłosił o. Karol, proboszcz parafii Vrable, przedstawiając żywot świętych pustelników; tłumaczem był mu tutejszy ks. proboszcz.
Poprzedniego dnia pielgrzymi ze Słowacji, wśród których był także prezydent miasta i inni przedstawiciele jego zarządu, spotkali się w Gródku nad Dunajcem z wójtem tej gminy, Stefanem Wolakiem. Z pewnością zaowocuje to nawiązaniem stałych więzów między tymi miejscowościami.

 

Powrót do początku tej strony
.

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE