Ostatnia aktualizacja
tej strony

 24 lip 17

 HOME-TROPIE

Wydarzenia nowe
w Parafii Tropie i Sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta
- część 7 -

  [8]  - od IX 2006

  [7]  - od IX 2006

  [6]  - do IX 2006

  [5]  - do VI 2005

  [4]  - do VI 2004

  [3] - do XII 2003

  [2] - do VII 2003

  [1]  - do V  2003

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 


GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

 

 

Bierzmowani 2016

(kliknij aby powiększyć)

 

 

Nawiedzenie Miłosierdzia Bożego
w obrazie "Jezu, ufam Tobie" oraz relikwiach
św. Jana Pawła papieża i św. Faustyny, dziewicy.


Hołd Miłosierdziu Bożemu w obrazie
"Jezu, ufam Tobie"


Relikwie Świętych
w rękach rodzin wielodzietnych

Wśród modlitw
i śpiewów procesja do kościoła


 Z Obrazem
Miłosiernego Pana
i relikwiami świętych
Jego czcicieli

Ministrancka
Słu
żba Ołtarza
w skupieniu

Na ołtarzu Relikwie świętych Jana Pawła pp. i s. Faustyny

Miłosierdzie Boże
w Tropiu - w tej
i każdej Mszy św.

W procesji pożegnalnej kapłani parafii i dekanatu

Żegnamy...  
Jeszcze  ostanie refleksje i modlitwy

 

Parafialna statystyka za rok 2013 /i dla porównania 2012

 

Tropie

Roztoka

Witowice
 Dolne

Witowice
 Górne

Wytrzysz
czka

Będzie-
szyna

Inni(obcy)

Razem 2013 r.
Kob.+ Męż.

A w roku
poprzed-
nim

Chrzty

10 

10

3

2

6

11

12

6

6

4

0

3

2

3

39
( 21+8 )

40

Śluby

0

2

0

3

3

4

0

1

3

7

2

1

1

4

10

22

Pogrzeby

11

9

4

4

11

7

3

1

1

3

1

3

3

3

29
( 14+15 )

32

I Komunia św. dzieci

29 32
Bierzmowanie młodzieży 40 45

Komunia parafian w ciągu roku

60 tys. 60 tys.

 

Parafialna statystyka za rok 2011

  W 2011 roku

z
Tropia
z
Rozt.B
z
Wit.D.
z
Wit.G
z
Wytrz.
z
Będz.
Inni

37 dzieci przez  Chrzest św. stało się dziećmi Bożymi i członkami Kościoła

7 3 8 8 8 2 1

23 pary połączyły się w sakramencie małżeństwa i założyły rodziny

6 2 5 2 6 1 1

34 osoby przeszły do wieczności
i trwają w naszej pamięci

4 6 4 6 7 3 4

W tym roku każdy parafianin przystąpił do Komunii Eucharystycznej około 25 razy

Po raz pierwszy do Komunii Eucharystycznej przystąpiło 26 dzieci

W Bierzmowaniu Duch Święty umocnił 35 młodych parafian

   Mamy więc za co Bogu dziękować!
       
 
Ciebie, Boga wysławiamy, Tobie, Panie wieczna chwała!

 

► 2010. Styczniowe mrozy na Jeziorze Czchowskim w Tropiu i łabędzie...

Ptactwo też dziś (24 stycznia) uczestniczy w niedzielnej Mszy w Tropiu . Jak zwykle - pod kościołem!
A swoją drogą, jak długo da się wyżyć tysiącowi łabędzi i kilku tysiącom innych ptaków wodnych, zgromadzonym tu już od wielu dni i nocy na 24-stopniowym mrozie, mając dostęp tylko do kilku metrów kwadratowych wody, ogołoconej przez nich z pokarmu? Lisy natomiast dobrze się tu tuczą!
Foto 1 - łabędzie na noclegu 27 stycznia.
Foto 2 - w pobliżu tego legowiska pod brzegiem sroki odżywiają się padłym z głodu łabędziem. Śmierć jednych - życiem drugich! "Umarł król? Niech żyje król!" A swoja drogą, kto tym ptakom pomoże i jak - kilkadziesiąt metrów od brzegu jeziora?  Bo mrozy nadal trwają!
No, łabędzie już jako tako nakarmione - dzięki Andrzejowi z sąsiedztwa, który nie bał się wejść na lód daleko od brzegu i  połamać głodującym łabędziom kilkanaście bochenków chleba, tyle, ile było na półkach w sklepie!
Nie będzie to jedyne  i jednorazowe karmienie w czasie tych mrozów.
Przybyła też straż pożarna z Nowego Sącza, żeby ratować te przymarznięte do lodu sztuki. Dziękujemy.
A na ganku plebanii - jak widzimy - trzy worki świeżego chleba odpadowego, ofiarowane przez piekarnię J. Gawełdy z Rożnowa. Bóg zapłać!
         UWAGA! Łabędzie można dokarmiać tylko w ostateczności (np. długo zmarznięte jezioro i brak dostępu do płytkiego dna) i raczej nie chlebem, a zwykłym pokarmem roślinnym, np. burakami, marchwią, kapustą... Chleb lubią najbardziej, jak ludzkie dzieci - słodycze; może on być ratunkiem dla nich, ale może też spowodować szkodliwą fermentację w ich przewodzie pokarmowym (poza tym żywią się wodnymi skorupiakami z płytkiego dna jeziora, ślimakami i larwami owadów).
         Nasz "łabędź niemy" to naprawdę pożyteczny na jeziorze ptak - czyści wodę. I rzadki w Polsce. Na Jeziorze Rożnowskim i Czchowskim mamy piątą część jego pogłowia w Polsce.

 

►  W Tropiu i na Tropsztynie Zjazd Rodu Gierałtów, 4-5 lipca 2009

Gierałtowie po mszy niedzielnej
w Tropiu, przy
kościele
św. Świerada, przy swoim,
"rodowym" kościele Gierałtów

Uroczysta suma
w kościele zakończyła świętowanie
Na tle kościoła oraz zamku Tropsztyn (w Wytrzyszcze).

Potem jeszcze wizyta w pustelni
św. Świerada i pożegnanie...


Wizytacja kanoniczna parafii Tropie 23-24 maja 2009. Zob.Ogłoszenia.

Ks. bp
 dr Wiesław Lechowicz wizytuje
parafię Tropie
1. Spotkanie
z młodzieżą.
2. Suma
wizytacyjna.
 3. Z dziećmi


 
Na naszej witrynie pojawiła się genealogia narodów, zwłaszcza Polaków,
     Słowian, zachodnich Europejczyków

 
"Dom Matice Slovenskej" z Nitry:

"Dom Matice Slovenskej" z Nitry pielgrzymuje do Tropia 16-17 maja 2009

Przyjaciele i znajomi ze Słowacji
uczcili swoich i naszych patronów,
 św. Świerada i Benedykta pustelników Było naukowo, pobożnie i wesoło...


Przyjęto nowa grupkę dzieci do Dziewczęcej Służby Maryjnej. Zob. zdjęcia
19-26 odbyły się Misje Parafialne. Zobacz w Ogłoszeniach.
Została opracowana genealogia związanego z Tropiem rodu Gierałtów.

Tropskie jasełka - w niedzielę 4 stycznia.


  W Tropiu - listopadowe modlitwy za zmarłych


Parafialna i gminna uroczystość Królowej Polski w Tropiu 3 maja 2007


22 lipca 2007 r. - Tropie obecne w sanktuariach naszych Świętych Pustelników na            Słowacji: Skalka nad Wagiem, Kubaňovo-Szete przy granicy słowacko-węgierskiej i Nitra

Skalka nad Wagiem - msza polsko-słowacka i suma odpustowa


Słowacy pozdrawiają celebransa polsko-słowackiej Mszy


Celebrans głosi Słowo polskim
i słowackim pielgrzymom

Który to już rok,
który to już raz wspólnie czcimy  naszych
polsko-
słowacko-węgierskich Świętych?
A w przyszłości?


Sumie na Skałce
przewodniczy
bp J.V. Adamec
z USA i bp Nitry


Wśród kilkunastu koncelebransów
- ks. Stanisław Pietrzak z Tropia

.

Kubáňovo-Szete przy granicy słowacko węgierskiej


Polacy na mszy węgiersko-słowacko-
polskiej
w Kubaňovo-Sete


Kapłani polski i węgierski razem
uwielbiają Boga
w św. Świeradzie


Relikwie św. Świerada
w kościele
w Kubaňovo-Sete


Ks. D.Dubravicky swoją gustowną muzyką i śpiewem czci relikwie


Uczczenie
relikwii przez węgierskiego kapłana

.

Kubáňovo-Szete i Nitra


Lektorzy
słowacki
i węgierski
 z polskim księdzem
po nabożeństwie


Przy stole,
dobrym poczęstunku
i piosence dopełnia się uczucie przyjaźni


Nitra. Spotkanie
w domu księży salwatorianów polskich, opiekunów kultu
św. Świerada
na Zoborze


Pod Zoborem spotkanie z ks. Emilem Steckerem,
wieloletnim opiekunemZoboru


Ks. Andrzej Drogoś z N.Sącza,
salwatorianin, opiekun kaplicy pod Zoborem.


Podwójny jubileusz naszego rodaka, ks. biskupa Władysława Bobowskiego
Ksiądz Biskup Władysław Bobowski
obchodził w tym roku
75-lecie swoich urodzin i 50-lecie kapłaństwa.
Rodzinna parafia Tropie wyraziła mu słowa wdzięczności i uznania na sumie odpustowej,
15 lipca br. Mała przecież szczególne powody ku temu.
 

W Krynicy Zdroju znów można było spotkać Świętego Świerada
"Wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną" (Jan Paweł II)


Kościół
w Tropiu
Postać naszego Świętego, jego kościół i pustelnie w Tropiu i na Słowacji zaprezentowano na kilkunastu dziełach sztuki na wystawie "Święci i błogosławieni. Miejsca kultu w pejzażu Ziemi Sądeckiej, Krakowskiej, Gorlickiej oraz na Słowacji"
 - w Krynicy Zdroju, w piątek 8 czerwca.
Wystawę zorganizował Klub Twórczy TPSP w Krynicy w ramach tygodnia kultury chrześcijańskiej.
Do obejrzenia od 8 VI 2007 - w Pijalni "Mieczysław". Zachęcamy!

Dąb
św. Świerada


Święto Królowej Polski w Tropiu
 


Opublikowane "na żywo"

Uczciliśmy Królową Polski
 i modliliśmy się za Ojczyznę!

3 V 2007
Uroczystość
parafialna i gminna
pod kościołem w Tropiu


Powitanie uczestników

Trwa
Msza św.

Okolicznościowa akademia

 


W Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
- obrona rozprawy doktorskiej o nazwiskach i imionach w parafii Tropie

Dokładniej, chodzi o nazwy osobowe, znajdujące się w najstarszej księdze metrykalnej parafii Tropie, z lat 1616-1668. Pracę doktorską napisała mgr Lidia PACAN z Tomaszowa Mazowieckiego, wykładowca Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Rozprawa dostarcza wielu informacji dotyczących zwyczajów imienniczych, obyczajów społecznych i rozwoju języka onomastycznego. Tekst pracy liczy 292 stronice.
Obrona rozprawy odbyła się w Instytucie JP Polskiej Akademii Nauk 19 marca br.
Zapowiedziano dalsze tego rodzaju prace nad naszymi rękopisami.
Autorce rozprawy gratulujemy sukcesu naukowego!
 

Z obrazu "Krzewiciele wiary świętej na sądeckiej ziemi: Świerad, Benedykt, Just i Urban" w sali przy sądeckiej farze.

"Święty Świerad w źródłach i tradycji".
W najnowszym zeszycie (56/57) Almanachu Sądeckiego ukazały się teksty referatów, wygłoszonych na zorganizowanej przez sądecką Civitas Christiana konferencji, pt. Święci Ziemi Sądeckiej. Ich tematy: śś. Kinga i Agnieszka - klaryski, Kazimierz Królewicz, Stanisław Papczyński, Marcelina Darowska i Julia Rodzińska.
Wśród nich - na pierwszym miejscu -  wykład na temat naszego Świętego Świerada i jego towarzyszy, jakby małe kompendium aktualnej wiedzy o naszym świętym Rodaku, pierwszym świętym Ziemi Sądeckiej i w ogóle Małopolski.


Kiedy inni "świętują" walentynki, w Tropiu czcimy wielkich
Apostołów Słowian i Patronów Europy, Świętych Cyryla i Metodego!

Tak czynimy, jakby na przekór rozbawionemu walentynkami światu, od roku 1985. Wtedy Kościół, z woli Ojca św. Jana Pawła II obchodził rok Apostołów Słowian. Wtedy na terenie naszej parafii przystąpiliśmy do budowy kościoła pomocniczego w Roztoce-Brzezinach. Wnet potem, w roku 1987, Ojciec Święty pobłogosławił w Tarnowie kamień węgielny dla tej świątyni.
Kult Świętych Apostołów Słowian w naszej parafii rozwija się nie przypadkowo. W Tropiu przecież znajdujemy najstarszy ślad chrystianizacji w kraju Wiślan, późniejszej Małopolsce, prowadzonej zwłaszcza przez św. Metodego przed 880 rokiem. Nie przypadkowo nasz św. Świerad pod koniec życia udał się do Nitry na Słowacji, gdzie było pierwsze tamtejsze biskupstwo, powstałe na życzenie św. Metodego. Naszego Świętego uważa się też za spadkobiercę misyjnej idei Świętych Cyryla i Metodego wśród ludów słowiańskich.
W parafii Tropie znajduje się jedyna świątynia dedykowana Apostołom Słowian i tym Patronom Europy!


W Telewizji znów o Tropiu i Świętym Świeradzie, eremicie z Tropia!

W "Programie katolickim" TV-2 w piątek o 715 wyemitowano dwudziestominutowy film, do którego zdjęcia  wykonano w Tropiu przez ekipę Telewizji Polskiej, według scenariusza i w reżyserii znanej nam Iwony Machowskiej i jej męża Krzysztofa oraz z ich czynnym udziałem aktorskim.
Komu udało się ten film oglądnąć, zapewne zechce przesłać na kartce pocztowej jakieś podziękowanie dla Telewizji, a także prośbę o powtórkę tej emisji
(27.01.2006)
 

Św. Świerad i Benedykt, i inni polsko-węgierscy święci  
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach (Kraków),
w dolnej części bazyliki, w nowo powstałej kaplicy węgierskiej.
Kaplicę tę wykonał (wystroił) greckokatolicki ksiądz węgierski Laszlo Puszkasz.  Na jej ścianach są piękne mozaiki, ilustrujące długą historię Węgier, raczej tę chrześcijańską, i  postacie świętych nie tylko węgierskich, ale również polskich, mających jakiś związek z Węgrami.

(Świerad w centrum, Benedykt wyżej po prawej; fot. W. Piprek, N. Sącz)

 

18 XI w Nowym Sączu - także o naszym, tropskim świętym!

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu
i Chrześcijański Ruch Samorządowy w Nowym Sączu
zapraszają
na dzień 18 listopada 2006 r. (sobota) na godz. 11.00
na sesję naukową pt.

„Związki Świętych z Sądecczyzną”

która odbędzie się w lokalu własnym „Civitas Christiana”
przy ul. Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego 3

Program sesji:

1.     o.prof. dr hab. Józef Marecki OFM Cap. – „Rola świętych w życiu wspólnoty
        konwenckiej i Kościoła lokalnego”

2.     ks. Stanisław Pietrzak – „Święty Świerad w źródłach i w tradycji”

3.     o.dr Lucjusz R. Wójtowicz OFM – „Święta Kinga w świetle badań historycznych”

4.     mgr lic. Piotr Stefaniak – „Służebnica Boża Agnieszka Starosądecka”

5.     o.dr Grzegorz Wiśniowski OFM – „Święty Kazimierz Królewicz na ziemi sądeckiej”

6.     ks. mgr lic. Władysław Makoś MIC – „O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński –
        założyciel Zgromadzenia Księży Marianów”

7.     s. mgr Stella Jadwiga Pałuba SIC – „Bł. Marcelina Darowska i jej dzieło”

8.     s. mgr lic. Teresa Wioletta Magiera OP – „Życie i dzieło bł. Julii Rodzińskiej”

Współorganizator sesji: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu


19.10.2006 - Kolejna grupa zagranicznych gości w Tropiu

Nasze sanktuarium nawiedził kościelny chór polifoniczny z Hamburga. Uczestnicy wykazali ogromne zainteresowanie wartościami naszego zakątka, a niektórzy przybyli ze znajomością tego miejsca, zdobytą już w Niemczech. Zgodnie ze swoim zwyczajem, każdy szczegół starali się uwiecznić na elektronicznej fotografii. Na pewno nie pomagało im to w słuchaniu i kontemplacji naszych wartości!

Najlepsze wrażenia pozostawiła jednak inna duża grupa niemieckich turystów, która nas nawiedziła w czerwcu. To przedstawiciele niemieckiego miasta Schwerte, zaprzyjaźnionego z Nowym Sączem. Dla nich Sądecczyzna, a zwłaszcza Tropie, to - jak mówili - życiowe odkrycie! Grupa miała charakter ekumeniczny, towarzyszyli jej duchowni protestanccy.

Poza tym gościliśmy w tym roku większe grupy z Austrii, z Włoch, Węgier i Słowacji, Kanady i Francji oraz z Ukrainy. Niektóre z nich przybywały jednak w celach tylko turystycznych, a ich członkowie może po raz pierwszy tu spotykali się ze słowami i elementami katolickiej wiary. To też wielkie dobro. któremu służy nasze sanktuarium!

26.09.2006 - III konferencja naukowa w Tropskim Sveradianum
    W ramach zorganizowanej przez Komisję Języka Religijnego przy RJP Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Wydział Języka Polskiego UJ, Papieską Akademię Teologiczną i  Akademię Pedagogiczną w Krakowie trzydniowej konferencji w Gródku nad Dunajcem (w Arce) na temat "Polskie słownictwo biblijne" odbyła się sesja wyjazdowa połączona z pielgrzymką do sanktuarium w Tropiu,  zwiedzenie kościoła i pustelni.

W ramach sesji wyjazdowej uczestnicy wysłuchali w Tropiu dwóch wykładów. Jeden na temat: "Początek chrześcijaństwa w Małopolsce", wygłosił ks. Stanisław Pietrzak. Drugi, na temat: "Początek polskiego słownictwa religijnego", wygłosił prof. dr hab. Leszek Bednarczuk z Krakowa. Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa pracowników nauki (głównie wykładowcy wyższych uczelni, filolodzy, bibliści-tłumacze i wydawcy) żywo interesowali się postacią naszego świętego pustelnika, zabytkami kościoła i początkami chrystianizacji w tym regionie.

Po międzynarodowym sympozjum "Święty Świerad i jego czasy" w 1998 oraz "Kultura chrześcijańska w Tysiącleciu" w roku 2003, była to już trzecia konferencja naukowa w tropskim Sveradianum.

 

 Od 8.09.2006 -

ks. mgr Andrzej PIÓREK

- proboszczem w Tropiu
 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie