Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 HOME-TROPIE

Ogłoszenia Parafii Tropie

niedzielne i okazjonalne
- część 10 -

Pozostałe
strony
ogłoszeń

 
 X. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów
GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

  Niedziela Chrztu Pańskiego                                                 10.01.2016

 

Dzisiejszą niedzielą kończymy liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie jednak przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego.

Z prasy katolickiej jest do nabycia "Gość Niedzielny", "Niedziela".

Do sprzątania kościoła tym tygodniu prosimy w sobotę na godzinę 8.00 z Witowic Dolnych: Maria Bryniak, Teresa Wajda, Władysław Cięciwa, Andrzej Bryniak, Teresa Kwiatkowska, Stanisław Sowa, Czesław Cięciwa, Jan Pulit.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 z Roztoki: Rafał Janicki, Władysław Wilczyński, Marta Winiarska.
Dziękujemy za sprzątanie rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół i kaplicę oraz za ofiary.


Dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę, a przeznaczone na potrzeby naszej parafii.

Dziękujemy dzieciom - "kolędnikom misyjnym" za misyjne kolędowanie oraz Wam Drodzy Parafianie za złożone ofiary. Zebrano 3888 zł i 3 euro.

We wtorek Msza św. w Roztoce będzie o godzinie 7.00.

W piątek o godzinie 15.00 Godzina Miłosierdzia. Będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, Adoracja, Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godzinie 17.00 Msza św.
 

 

 

                            Kolęda 2016
 

KSIĄDZ PROBOSZCZ:
Poniedziałek 11 stycznia od godziny 15.00
Tropie - Borówka
(od P. Anny Wolak do P. Andrzeja Górowskiego)
 

Wtorek 12 stycznia od godziny 8.00
Tropie - Wiatrowice
(od P. Mieczysława Michalika do P. Józefa Kafla i dalej od P. Romana Prusaka do P. Józefa Bogdała)
 

Środa 13 stycznia od godziny 8.00
Witowice Dolne
(P. Marii Bryniak do P. Ryszarda Piwowara)
 

Czwartek 14 stycznia od godziny 8.00
Witowice Dolne - Łazy, Nowa Wieś
(od P. Zofii Wierzbanowskiej do P. Andrzeja Prusaka)
 

Sobota 16 stycznia od godziny 8.00
Witowice Dolne - Działy
(od P. Wiesława Buckiego do P. Zbigniewa Bryniaka)

 

KSIĄDZ KRZYSZTOF:

Poniedziałek 11 stycznia od godziny 8.00
Witowice Górne - przy drodze
(od P. Józefa Kmiecika do P. Bolesława Bugajskiego)
 

Wtorek 12 stycznia od godziny 15.00
Wytrzyszczka - domy przy drodze
(od P. Teresy Zabrzeńskiej do szkoły)
 

Czwartek 14 stycznia od godziny 14.00
Wytrzyszczka - Potoki
(od P. Anny Osuch do P. Wandy Krężołek)
 

Piątek 15 stycznia od godziny 15.00
Będzieszyna
(od P. Jadwigi Cempura do P. Józefy Pawlik)
 

Sobota 16 stycznia od godziny 8.00
Tropie - Chabalina
(od P. Józefa Czyżyckiego do P. Tadeusza Michalczyka)

Prośba o samochód.

 


 

*   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY.SŁOWIANIE