.

JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Ogłoszenia Parafii Tropie
niedzielne i okazjonalne
 

część 2

OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY:
29 maj 17

Na tej
i następnych stronach
1. od 2 maja 2004
2. od 1 sierpnia 2004
3. od 2 stycznia 2005
4. od 26 czerwca 2005

5. od 1 stycznia 2006

6. od 10 września 2006

7. od 1 kwietnia 2007

8. od 1 październ. 2007

 

Niedziela Świętej Rodziny - 27 grudnia 2004

1. W nadchodzącym tygodniu rozpoczynamy wizytację duszpasterską rodzin w parafii, zwaną kolędą. Jest to okazja do spotkania się z duszpasterzem, wspólnej modlitwy domowej, błogosławieństwa rodziny i dewocjonaliów domowych oraz uzupełnienia spisu rodzin i zaktualizowania stanu liczbowego parafii. Tego wymagają się potrzeby duszpasterskie, a także urzędy kościelne i świeckie, nawet urząd skarbowy, obciążający nas podatkiem od kapłaństwa stosownie do ilości mieszkańców, nawet niekatolików.

2. W piątek uroczystym nabożeństwem o godzinie 1500 zakończymy rok 2004. Będzie to okazja do podziękowania za łaski roku minionego i za ofiarowany nam na przyszłość czas, a także do przeproszenia za niedociągnięcia w naszej służbie Bogu i ludziom. Usłyszymy także sprawozdanie statystyczne o stanie naszej parafii. Przybądźcie! Będzie to właściwie przeżyty wieczór sylwestrowy!

3. W sobotę, w ósmy dzień oktawy Bożego Narodzenia będzie uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi - największe w roku święto maryjne, o czym nieraz katolicy nie wiedzą, mając na uwadze tylko przypadający wtedy Nowy Rok. Msze w Nowy Rok będą w porządku niedzielnym.

 

4 niedziela adwentu - 19.12.2004

1. Cieszy nas ilość wiernych, przystępujących dziś, po wczorajszej spowiedzi,  do Komunii św. Przypuszczamy więc, że wielu przystąpiło do sakramentu pokuty także poza parafią, w innych kościołach. Gdyby jednak ktoś jeszcze pozostawał bez tego sakramentu, istnieje możliwość spowiedzi podczas codziennych nabożeństw roratnich lub w którejś sąsiedniej parafii, gdzie spowiedź dopiero się odbędzie, np. w Czchowie - we czwartek.
Te dni niech też posłużą na to, by pojednać się i naprawić wyrządzone bliźnim szkody.

2. Jeszcze dziś można sobie pobrać opłatki wigilijne, kto tego nie uczynił. Przy okazji informuję, że pełna lista  tych parafian, którzy w tym roku złożyli ofiarę opłatkową na wynagrodzenie pracowników kościoła, wraz z podziękowaniem, jest do wglądu na drzwiach zakrystii od wewnątrz oraz w babińcu. Prosimy sprawdzić, czy nie ma tam jakiejś pomyłki i zgłosić.

3. Jak co roku, tak i teraz przypominamy o obowiązku szanowania przyrody, zwłaszcza lasów szpilkowych. To trzeba mieć na uwadze, gdy rodziny przygotowują choinkę. Trzeba zwłaszcza strzec się kradzieży w cudzych lasach. Spędzanie świąt przy takiej, kradzionej choince - to chyba żadna radość!

4. W piątek, 24 grudnia, przypada wigilia Bożego Narodzenia. Wigilia to religijne czuwanie bezpośrednio przed rozpoczęciem wielkiej uroczystości. Nigdy więc nie przyspiesza się jej i nie przenosi na inny dzień, bo wtedy nie ma ona sensu. Ponadto nie należy nazywać wigilią wielkiego jedzenia, które sobie niektórzy urządzają w zakładach lub instytucjach, nawet szkołach - jeszcze w adwencie, na kilka dni przed świętami, nazywając to wigilią (lepiej to nazywać spotkaniem opłatkowym).
Trzeba też zauważyć, że  sama obfita wieczerza wigilijna ma tylko wtedy sens, jeśli jest na zakończenie całodziennego postu wigilijnego. Dlatego Kościół, choć nie nakazuje, jednak doradza jakiś wigilijny post, choćby  w postaci abstynencji od pokarmów mięsnych. Zresztą pamiętajmy, że wigilia przypada w piątek!
W naszej parafii, aby wigilia była rzeczywiście religijnym czuwaniem, zgromadzimy się w piątek na mszę wigilijną o 15
00 i połamiemy się opłatkiem, podobnie jak w roku ubiegłym.

5. Na mszę pasterską zgromadzimy się o 2400 godzinie. Przed tą mszą odmówimy czy odśpiewamy w kościele część wigilijnego brewiarza, tzw. jutrznię.

6. Na pasterce, jak co roku, złożymy na tacę dar na fundusz ochrony życia, przeznaczony na diecezjalny dom samotnej matki; o ten dar apeluje do nas ksiądz biskup.

7. W Boże Narodzenie będzie zwiększona ilość Gościa Niedzielnego z kalendarzem, ale będzie nieco droższy.

8. I jeszcze jedno. Boże narodzenie to świętowanie podstawowej prawdy chrześcijańskiej wiary, tego co nas wyróżnia spośród wszystkich religii świata: że Syn Boży stał się człowiekiem, jednym z nas. Dlatego na wspomnienie tej prawdy w modlitwach Anioł Pański lub w wyznaniu wiary w ciągu roku powinniśmy głęboko się pochylić, a w Boże Narodzenie nawet uklęknąć. Aby do tego się przyzwyczaić, u nas będziemy klękać także przez cały okres Bożego Narodzenia, do niedzieli Chrztu Pańskiego, czyli w tym roku do 15-go stycznia.

 

3 niedziela adwentu - 12.12.2004

1. Dziś kapłan staje przy ołtarzu w szatach różowych, oznaczających połączenie fioletu tęsknoty adwentowej z bielą bożonarodzeniowej radości. Bowiem mamy za sobą już połowę adwentu i zbliżają się dni Bożego Narodzenia.

2. Wyrazem tej bliskości będzie nasz udział w adwentowym sakramencie pojednania. Dzień spowiedzi jest dla nas bardzo stosowny, bo w dekanacie przydzielono nam sobotę, dzień wolny od nauki szkolnej i przeważnie wolny od pracy.
Spowiedź zacznie się w sobotę rano zaraz po mszy, która będzie w  o godzinie 8
00. Potem spowiadanie do 1200, z przerwą o godzinie 1000.
Po południu spowiadamy od 14
00 do 1700, z przerwą około 1530. W czasie przerwy przedpołudniowej i popołudniowej będzie śpiew adwentowych Godzinek.
Do posługi w konfesjonałach zaprosiliśmy siedmiu księży z dekanatu. Skorzystajmy więc z ich posługi.

3. Wcześniej chcemy odwiedzić chorych, aby im umożliwić adwentową spowiedź i Komunię świętą. Uczynimy to jutro, od godziny 830. Prosimy dziś zgłaszać chorych i pomyśleć o pojazdach dla księży na tę posługę. Prosimy członkinie Caritasu o zainteresowanie się chorymi samotnymi, by na święta nie pozostali bez sakramentów.

4. W tradycji katolickiego świętowania są także czyny miłości na rzecz ubogich i potrzebujących. Na Fundusz Pomocy Dzieciom składamy ofiarę przy zakupie świecy wigilijnej. Są od dziś do nabycia w zakrystii po co najmniej 4 zł, z czego jedna złotówka do dyspozycji Caritasu diecezji, a druga - Caritasu parafii. Świecę można też użyć na grobach, przy świątecznej modlitwie za zmarłych.

5. Są już do pobrania opłatki wigilijne, choć jeszcze nie dla całej parafii. Dla Wytrzyszczki i Będzieszyny będą dopiero od środy.
Przy tej okazji dziękuję za złożone w tym roku ofiary opłatkowe na wynagrodzenie dla pracowników kościoła: zwłaszcza kościelnego i organisty. Nasz kościół jest dobrze zadbany pod względem liturgicznym, muzycznym i utrzymania porządku. Potwierdzają to przybywający do nas pielgrzymi. Dlatego tym bardziej dziękujemy za ofiary na wynagrodzenie dla
pracowników.
Nie udało się mi wszystkim podziękować z ambony po nazwisku, bo nie chciałem zadręczać uczestników trochę nudnym czytaniem. Ale koperty z tych ofiar zostały zabezpieczone w kancelarii parafialnej. W tym roku postaram się, żeby nie było zaległości w podziękowaniach.
Ponieważ dość kłopotliwe jest wyznaczanie ilości opłatków dla każdego domu, w tym roku do kopert włożyliśmy tylko po jednym komplecie czterech dużych opłatków, a resztę potrzebnych opłatków niech rodziny sobie pobiorą w zakrystii.
Prosimy też zgłaszać nieścisłości, które mogły pojawić się w adresowaniu kopert.

 

2 niedziela adwentu - 5.12.2004

2. W środę obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Jest to piękne adwentowe święto. Choć świętowanie nie jest obowiązkowe, skorzystamy ze sposobności, by w Maryi uczcić Bożą świętość. Msze będą w kościele trzy: o 630 1030 i 1700. W Roztoce o 1400. Przed wszystkimi mszami będą godzinki o Niepokalanym Poczęciu.

3. W czasie listopadowej wichury powstały liczne zniszczenia na cmentarzu. Nawet przewróciły się nadbudowy niektórych nagrobków; dobrze, że nie na ludzi. Prosimy przeglądnąć groby i usunąć szkody, gdyby nie były jeszcze usunięte.

4. Zachodzi potrzeba nowego ubezpieczenia budynków parafialnych od wypadków losowych, a także od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia nabożeństw i cmentarza. Od wysokości składki zależy wysokość odszkodowania. Przydałaby się potrójna kwota składek ze zwykłej niedzieli. Proszę więc o ten dar w przyszła niedzielę.

5. Wielu ludzi starszych albo mających chore nogi ma trudności w dojściu do ołtarza, by przyjąć komunię św. Zapominają się w drodze, zatrzymują albo odpoczywają. Prosimy ich i ich rodziny, aby już na początku mszy podeszli do przodu i zajęli miejsce w pierwszej lub drugiej ławce, lub - najlepiej - na krześle w kaplicy. Można ich zgłosić, to Komunię zaniesiemy im tam, do kaplicy.

6. Po południu w uroczystość Wszystkich Świętych ktoś się wzbogacił o kurtkę skórzaną, brązową. Potrzebne jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Poszkodowany bardzo prosi.

7. Jako parafia wyślemy przez internet zbiorowe życzenia świąteczne i noworoczne naszym rodakom, gdziekolwiek rozsianym w kraju czy za oceanem. Dobrze by było, żeby do tych życzeń dołączyli swoje nazwiska i ci parafianie, którzy mają rodaków za granicą, w pracy lub na stałym zamieszkaniu. Będzie im przyjemnie czytać, jeśli tylko mają dostęp do internetu.
Prosimy wiec dziś lub w środę podać nam w zakrystii: swoje imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania; oraz komu te życzenia: imię i nazwisko oraz miejsce przebywania.

8. Zasadniczą pieśnią adwentową jest pieśń: "Spuśćcie nam na ziemskie niwy". Od pierwszego jej słowa po łacinie: rorate (spuśćcie) pochodzi nazwa adwentowej mszy, roraty. Ale wielu z nas słusznie nie podobają się słowa:
"Gdy wśród przekleństwa od Boga, czart panował, śmierć i trwoga...".
Bo - po pierwsze - zmieniło swoje znaczenie słowa przekleństwo; nabrało ono tylko moralnie negatywnego znaczenia. Po drugie - to nie Bóg wyklął człowieka, lecz człowiek zdradził Boga, odszedł od Niego. Dlatego u nas będziemy śpiewać tak:
"Bo gdy człowiek zdradził Boga, czart panował, śmierć i trwoga..."
Zapamiętajmy je i tak śpiewajmy!

 

1 niedziela adwentu (28 listopada 04)

1. Dziś rozpoczynamy adwent i nowy rok liturgiczny. Adwent nie jest czasem pokuty, ale jest pełnym tęsknoty i radości oczekiwaniem na przyjście Pana, zwłaszcza to powtórne, na końcu dziejów, w tym duchu, jak w tytule dzisiejszego Gościa Niedzielnego: "Koniec świata? Nareszcie!"
Choć handel zarzuca nas już reklamami bożonarodzeniowymi, my jednak nie dajmy się wprowadzić w błąd. Trzeba zachować adwentowy nastrój.

2. Nabożeństwa roratnie ze specjalną mszą adwentową ku czci Matki Bożej będzie rano o 600 w poniedziałek, wtorek i czwartek. W pozostałe trzy dni będzie wieczór o 1630.

3. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Dlatego w środę będzie spowiedź od 1600, adoracja Najświętszego Sakramentu i krótkie spotkanie katechetyczne młodzieży gimnazjalnej z klas I i II.

4. Codziennie teraz słyszymy o problemach politycznych na Wschodzie. Problemy istnieją i w dziedzinie kościelnej. Jak od roku, tak i w tym, w drugą niedzielę adwentu będzie przy kościele, po każdej mszy, zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.

5. W związku z rokiem eucharystycznym - taka prośba. Od czasu wprowadzenia zwyczaju Komunii św. w procesji, a więc na stojąco, należy zadbać o inne oznaki czci dla Najświętszego Sakramentu. Tą oznaką jest przede wszystkim złożenie rąk, i to nie gdzieś na żołądku czy niżej, ale przed piersiami. Niektórzy na pewno powinni się tego nauczyć.
W tych dniach w telewizji ogłaszają sensacyjną rewolucyjną zmianę:  przyjmowania Komunii na rękę. Otóż nie jest to ani nowe prawo, ani rewolucja. Jest tylko taka możliwość, gdyby ktoś koniecznie tak chciał. Wtedy trzeba obydwie dłonie wyciągnąć przed siebie, lewą na górze. A po otrzymaniu Komunii - prawą ręką podać sobie do ust. Ale tylko na miejscu, przy kapłanie. Taka Komunia trochę by się przeciągała. Z tych i innych względów nie poleca się tego zwyczaju Komunii do rąk.

6. Prowizorycznie zorientowaliśmy się, że gdyby pielgrzymka do Rzymu była sześciodniowa, podstawowy koszt wynosiłby 280 Euro.

 

 

34 Niedziela zwykła (21 listopada 2004)

1. Dzisiejszą uroczystością Chrystusa Króla kończymy rok kościelny, zwany też liturgicznym. Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą adwentu, a więc zarazem początkiem nowego roku liturgicznego. Msza roratnia, o godzinie 600, będzie rozpoczynać się adwentowymi godzinkami o Niepokalanym Poczęciu NMP.

2. Wobec powyższego i andrzejki, jeśli ktoś takie urządza, powinny odbyć się przed tą niedzielą, przed adwentem.

3. W piątek będzie kolejna katecheza dla klasy III gimnazjalnej, kandydatów do bierzmowania, o godzinie 1630

4. Zauważyliście, że podczas wichury w piątek padła u nas kolejna lipa przykościelna. Okazało się, że miała spróchniałe korzenie. Cała była chora. Okazało się też, że słuszne były apele, żeby podczas nabożeństw i wietrznej pogody nie stać w jej zasięgu. I zauważyliśmy, że nie wszyscy poważnie traktowali te apele.

5. Doszła nas wiadomość, że obecny Sekretarz Episkopatu, abp Józef Michalik zaakceptował propozycję, by wystawę fotograficzną Iwony Machowskiej "Tropie - prastary erem św. Świerada" zaprezentować w Rzymie. Mamy nadzieję, że po sukcesie w Krakowie i w Warszawie będzie sukces tej wystawy i w Rzymie. Termin jest jeszcze nie ustalony, ale może będzie to za dwa-trzy miesiące. Już teraz chcielibyśmy wiedzieć, którzy parafianie chcieliby się tam udać specjalnym autokarem na to wydarzenie i na pobyt kilkudniowy. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii dziś lub w najbliższych dniach W przyszłą niedzielę podam przybliżone koszty.

6. Marzy się nam, aby w funkcji lektorów, czytających od ołtarza Pismo święte, występowali także dorośli parafianie, ojcowie i matki, nieco do tego przygotowani. Poszukujemy sprawnych i chętnych do publicznego czytania.

7. Mamy już do nabycia w zakrystii dodatkowe potrzebne Kalendarze Rolników.

 

 


 

33 niedziela zwykła (14 listopada 2004)

1. W dzisiejszym numerze tygodników "Niedziela" i "Gość Niedzielny" znajduje się tekst listu Jana Pawła II o Roku Eucharystii, pt. "Zostań z nami, Panie". Zachowajcie go sobie, czytajcie i pożyczajcie do czytania innym. Bowiem rok Eucharystii już trwa.

2. Dziś w zakrystii można nabyć bardzo lubiane Kalendarze Rolnicze, książkowe i ścienne. W tym książkowym jest też artykuł o św. Świeradzie ze zdjęciami z Tropia. Radzimy kupić, czytać, zachować i pożyczać do czytania innym. 

3. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą w roku kościelnym. Dlatego jest Niedzielą Chrystusa Króla. Do Niego bowiem należy czas, teraźniejszość i wieczność.

4. Chyba już zakończyła się po wioskach zbiórka zboża na Seminarium Duchowne. Jeżeli gdzieś, po złożeniu, zboże czeka na przywiezienie, proszę przywieźć albo zgłosić, to odbierzemy. Trzeba bowiem całą zbiórkę już odwieźć do Seminarium.

5. W związku z tematem listopadowym - taka uwaga. Coraz trudniej jest prowadzić pogrzeb zatłoczonymi drogami. Coraz trudniej znaleźć ludzi do niesienia trumny. Coraz więcej ludzi przybywa do kościoła nie pieszo przy trumnie, lecz osobno samochodami i niekiedy w innej porze. Nadto niektóre mieszkania nie sprzyjają przechowywaniu zwłok.
Dlatego proponujemy skorzystać z takiego ułatwienia, jak złożenie zmarłego przed pogrzebem w kaplicy pod kościołem, która od średniowiecza służyła jako kaplica cmentarna. Przy niej lub w niej można też gromadzić się na modlitwę za zmarłego i z niej można wyprowadzać zwłoki do kościoła.
Rodziny mogą też poprosić  na rodzinne spotkanie przed lub po pogrzebie o miejsce, np. na dole organistówki.
Z tych udogodnień już wiele rodzin korzystało.

 

32 niedziela zwykła (7 listopada 04)

1. Z ważniejszych wydarzeń nadchodzącego tygodnia należy wspomnieć czwartkową Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Jest to dzień wolny od pracy, dlatego wieczorną mszę św. urządzimy o godzinę wcześniej - jak w niedzielę, o 1600. Będzie to msza za Ojczyznę, a zwłaszcza za poległych za jej niepodległość. Dziś ta niepodległość jest sprzedawana, dlatego tym bardziej należy się modlitwa tym, którzy dla niej się ofiarowali.
Ranna msza we czwartek będzie o zwykłej godzinie.

2. Nabożeństwa wypominkowe: dziś krótkie przed każdą mszą, a półgodzinne przed mszą popołudniową, czyli o 1530.
Podobnie przed wieczornymi mszami w środę, czwartek piątek i sobotę.

3. Mamy dość duże trudności z poprawnym czytaniem wypominków. Wprawdzie większość kartek jest napisana w miarę staranie, w czym jest ogromna poprawa w stosunku do lat dawnych, to jednak istnieje wielka rozmaitość formy. Niektórzy piszą w mianowniku, np. Józefa Bryniak. Inni w dopełniaczu: Józefy Bryniak (w domyśle: za duszę Józefy) inni w bierniku: Józefę Bryniak (w domyśle: za Józefę), inni wreszcie w narzędniku: Józefą (w domyśle: modlimy się za Józefą, Piotrem) itd.
Niektórzy nazwisk męskich nie odmieniają i modlą się np. za Piotra Bryniak, co wygląda bardzo dziwacznie! Inni nazwiska małżonków piszą w liczbie pojedynczej, co też wygląda niepoważnie, np. za Józefę i Piotra Bryniak. Niektórzy zaś pisali niejednolicie,  w każdej linijce w innej formie.
Dlatego trudno nam się zorientować, czy nieraz chodzi o kobietę, czy o mężczyznę. Przy ołtarzu robimy pomyłki. Niektórzy się o to upominają.
Otóż dotąd staraliśmy się jakoś ujednolicać, przepisując wszystko w dopelniaczu: np. za duszę Józefy i Piotra Bryniaków.
Ale zauważamy, że  w modlitwach liturgicznych odchodzi się od podkreślania odrębności duszy. Modlimy się za całego niepodzielonego człowieka, a więc dla przykładu, nie w dopełniaczu: za duszę Józefy, tylko w bierniku, po prostu: za Józefę Bryniak, za Piotra Bryniaka albo wreszcie za Józefę i Piotra Bryniaków.
I tak odtąd w naszym kościele starajmy się wszyscy pisać i tak modlić się.

4. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić niedziele biblijną, dla uświadomienia sobie, co jest źródłem naszej wiary i jak z niego korzystać.

 

 

31 niedziela zwykła (31 października 04)

1. Dziś radosna uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła.
Wyrażamy Bogu wdzięczność za tych wszystkich, którzy uczestniczyli w budowie naszej świątyni i przez wieki utrzymywali ją i bronili; dzięki temu dotrwała do dziś. O ich wieczne zbawienie odprawimy dziś wieczorną mszę św.
Składka na tacę przeznaczona jest dziś na budowę nowych kościołów w diecezji.

2. Jutro wielkie i radosne święto Wszystkich Świętych. Czcić będziemy naszych braci w niebie i patronów w naszym pielgrzymowaniu do nieba. Dopołudniowe msze będą bez zmian.
Popołudniowa natomiast będzie o 14
00 i będzie jej przewodniczył ks. Biskup, aby w naszym kościele intronizować relikwie bł. matki Teresy z Kalkuty, które nasz kościół, jako jedyny w Polsce, posiada.
Bł. Teresa z Kalkuty, jak w innych krajach świata, będzie zapewne i w naszej parafii opiekunką najuboższych; po prostu "matką ludzi ostatnich".
Nie będzie jutro mszy w Roztoce.

3. Po tej mszy popołudniowej, uprzedzając Dzień Zaduszny, będą w kościele nieszpory żałobne za zmarłych, a następnie udamy się na cmentarz, by tam, uroczystym nabożeństwem, rozpocząć modlitwy wypominkowe.
Jutro będzie też możliwość zyskania odpustu zupełnego dla zmarłych. Dlatego tez wielu parafian przystąpiło w tych dniach do sakramentu pokuty i w tych dniach przystępować będą do Komunii św., co jest jednym z warunków zyskania odpustu.

4. Parafian prosimy, aby nie tylko modlili się o pokój wieczny dla zmarłych, ale go ze sobą wnosili na cmentarz; żeby tam nie było żadnej kradzieży kwiatów, ozdób lub zniczów; żeby nie było manifestacji pychy, demonstrowania swej zamożności czy czegoś podobnego.
Przy okazji przypomina się, że na każdym cmentarzu jakiekolwiek prace grobowe, oprócz porządkowania, czyszczenia, dekorowania czy odchwaszczania, muszą być wcześniej uzgadniane i rejestrowane w kancelarii.
Nie pozwala się też na zawłaszczanie terenu dokoła grobów, zasadzania krzewów, wykładania płytek czy robienia schodków. Przestrzenie międzygrobowe są dla użytku wspólnego.
Właścicieli i wykonawców grobowców i nagrobków wzywamy, aby dobrze się przyjrzeli, czy te ~grobowe nagłówki z tabliczkami są stabilne. Bywają niekiedy zbyt wysokie, a za słabo połączone z płytą. Mróz czy niewielka siła mogą spowodować rozłączenie i niebezpieczny upadek na przechodzącego człowieka, zwłaszcza dziecko. Odpowiedzialność wielka!

5. U wejścia z pola do zakrystii można nabyć świecowe wkłady do zniczów. To trochę odciąży cmentarz od nadmiaru pojemników, a już wypalone będą mogły służyć nadal. Zawsze jednak pamiętajmy, że na cmentarzu najważniejszy jest porządek, pokój i modlitwa; nie od wielkości ognia w zniczach, ich ilości lub ceny i nie od gatunku chryzantemy zależy zbawienie zmarłego!

 

30 niedziela zwykła (24 października 04)

1. Dziś niedziela misyjna. Wspominamy też pierwszą rocznicę wyniesienia na ołtarze wielkiej misjonarki, bł. Matki Teresy z Kalkuty, co stało się właśnie w niedziele misyjną, 19 października ubiegłego roku. Kto cokolwiek lepiej zna żywot tej świętej, ten wie,  z czego zrodziło się jej powołanie misyjne i dlaczego tak je realizowała. Przepełniała ją miłość Jezusa eucharystycznego i jego mistycznego ciała w ludziach.
Dla celu misyjnego nie poskąpimy w ciągu tygodnia modlitwy różańcowej, a dziś ofiary pieniężnej.
Do nabycia w zakrystii są ścienne kalendarze misyjne.  

2. Przygotowujemy się do Uroczystości Wszystkich Świętych, do naszych wspólnych imienin. Codziennie będziemy dyżurować w konfesjonałach: godzinę przed różańcem. W środę oczekujemy dzieci szkolnych. Będzie to zarazem spowiedź pierwszopiątkowa. Młodzież chcemy spowiadać w piątek. Pozostali parafianie - w pozostałe dni. Do chorych chcemy się udać w środę o godzinie 800. Prosimy ich zgłaszać.

3. Gdy już przygotujemy się duchowo na przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych, nie zapomnijmy, że następnego dnia jest Dzień Zaduszny, zwany dniem zmarłych. Pomyślmy o porządku na grobach i całym cmentarzu. A także poza cmentarzem, w otoczeniu kontenera na śmieci. Bo przykro powiedzieć, ale im więcej koszów i kontenerów, tym więcej w pobliżu bezwstydnego bałaganu i śmieci. Niechaj nie dzieje się to u nas, na parkingu!.
Poza tym na cmentarzu zachowajmy pokorę. Nie silmy się na kosztowności. Nie ilością i wielkością zniczów mierzy się skuteczność modlitwy. Nie od ilości i gatunku chryzantem. zależy zbawienie naszych bliskich. Od czego innego! Na cmentarzu więc nie zdradzajmy naszej niewiary w Chrystusa!
Aby ułatwić niezakupywanie drogich i dużych pojemników na znicze, które potem przepełniają śmietniki, posiadamy pewną ilość samych wkładów świecowych do wypalonych pojemników. Są do nabycia po 70 groszy przy zakrystii. Jeśli ktoś doda przy tym coś na ubogich, będą oni wdzięczni!

4. W przyszła niedzielę będzie zmiana czasu na zimowy.
 

29 niedziela zwykła (17 października 04)

1. Wczoraj, w rocznicę wyboru Jana Pawła na Stolicę Piotrową,  na modlitwie różańcowej modliliśmy się w jego intencjach. Podobnie, jak wiemy z Dziejów Apostolskich, czynił pierwszy Kościół, gdy św. Piotr był w wielkiej potrzebie. Dziś kontynuujemy te modlitwy na mszach i wieczornym różańcu w kościele. Czyńcie to dziś także w swoich rodzinach.

2. Przed kościołem młodzież szkolna prosi dziś o ofiary do puszek na Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli fundusz stypendialny dla ubogiej a zdolnej młodzieży. Potraktujmy ich życzliwie!

3. Nadchodząca niedziela jest w Kościele Niedzielą misyjną. Uświadomi nam ona bardzo wielki obowiązek wdzięczności za wiarę, którą otrzymaliśmy dzięki dawnym misjonarzom i obowiązek przekazywania ewangelii współczesnym poganom oraz wspierania obecnych misjonarzy. A wspierać ich trzeba modlitwą, wzbudzaniem powołań i ofiarami materialnymi na ich utrzymanie i te inicjatywy, które misjonarze podejmują. Wystarczy wspomnieć, że muzułmanie mają obowiązek przekazywać na swoje islamskie misje 4 procent swoich dochodów! Czy nas stać na podobną ofiarność?

4. Dziś można u nas pobrać wydrukowane formularze na pisanie wypominków. Jeśli wypominki są napisane prawidłowo, łatwiej się je czyta. Na jednej kartce piszemy na roczne i na listopadowe wypominki; roczne trzeba tylko podkreślić na liście. Imiona i nazwisko piszmy w oddzielnych kolumnach, ale w tej samej linii, bo to ułatwia czytanie. Za wykonanie prośby - dziękujemy!
 

28 niedziela zwykła (10 października 04)

1. Dziś w naszym kościele składamy na tacę dar dla seminarium Duchownego w Tarnowie. Dzieci szkolne zaś, odwiedzając domy, poproszą o dar zboża na wyżywienia kleryków; może ono służyć także i dla inwentarza, który jest w gospodarstwie  przy seminarium hodowany. Seminarium prosi też o fasolę.
Prosimy dorosłych o dostarczenie tego, już zebranego, zboża na plebanię.

2. W sobotę, 16 października, przypada dzień papieski. U nas będziemy go obchodzić w najbliższa niedzielę. W dniu papieskim Kościół w Polsce (gdzieniegdzie to już dziś)  organizuje zbiórkę pieniędzy na fundusz stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", zgodny zresztą z troską papieża o studiującą młodzież.
Więc w przyszłą niedzielę u wejścia na dziedziniec kościelny będą stać przedstawiciele uczącej się młodzieży z odpowiednimi puszkami, przysłanymi nam z biura fundacji, prosząc o wsparcie funduszu stypendialnego.
Tu informuję, że i z naszej parafii ktoś w ubiegłym roku otrzymywał stypendium z tego funduszu. Potraktujemy to dzieło życzliwie.

3. W piątek będzie okresowe zebranie Caritasu o godzinie 1600. Proszę o przybycie.

 

27 niedziela zwykła (3 października 04)

1. Aby ułatwić mniejszym dzieciom i ludziom starszym udział w nabożeństwie różańcowym, od dziś będzie ono o godzinę wcześniej, czyli o 1700; po nim msza w środę, piątek i sobotę będzie nieco przed 1800.

2. Podczas nabożeństwa różańcowego w tym tygodniu będziemy rozważać tematykę miłosierdzia w naszym życiu. Przypada bowiem doroczny Tydzień Miłosierdzia.
Niekiedy, w trakcie kontaktów z innowiercami i ateistami, pytającymi, co katolicy czynią dobrego, mam okazję wyrazić podziw dla olbrzymiego zaangażowania katolików w sprawy społeczne i dla ponoszonych w związku  z tym ofiar.
Chodzi zwłaszcza o te liczne dzieła charytatywne, w których ateiści lub katolicy niepraktykujący nie biorą udziału, nie czyniąc nic w zamian:
a) prowadzenie dla biednych kuchni darmowych w wielu miastach naszych diecezji,
b) tworzenie i prowadzenie domów opieki paliatywnej, czyli dla nieuleczalnie chorych, w ostatnim okresie ich życia; tu ateiści mają eutanazję dla staruszków i nieuleczalnych jako jedyna propozycję,
c) pomoc dla bezrobotnych (centra Kolpingowskie, np. w Brzesku) np. poprzez organizowanie tanich kursów językowych czy komputerowych, ułatwiających zdobycie pracy,
d) posługi duszpasterkie dla chorych, choćby ta nowość, że diecezja nasza chce wyszkolić i upoważnić pewną liczbę ludzi świeckich w parafiach dla roznoszenia do domów komunii św. chorym w niedzielę, dla łączności z niedzielną mszą w parafii, czy radiową (przyjmujemy zgłoszenia, chodzi o ludzi po szkole średniej i z dobrą opinią),
e) organizowanie w kościołach doraźnej pomocy dla ofiar katastrof i klęsk,
f) tu wzmiankuję, że i na naszej stronie parafialnej jest możliwość ogłaszania ludzi poszukujących pracy albo poszukujących pracowników, a także chcących darmowo odstąpić jakąś rzecz wartościową dla ubogich rodzin,
g) nadto pozacharytatywne wydatki katolików praktykujących, jak budowa i utrzymanie świątyń, utrzymanie duchownych, utrzymanie kilku katolickich uczelni i kilkadziesiąt  seminariów duchownych...
Właśnie jesteście proszeni, aby w przyszła niedzielę złożyć odpowiedni dat na tacę dla Seminarium Duchownego w Tarnowie...Z tego wielorakiego zaangażowania katolików praktykujących trzeba się chlubić. I z tego nie rezygnujmy!

3. W dzisiejszym Gościu Niedzielnym jest mały artykuł o wojnie pod Chocimiem w 1621 r. przeciw islamskiej nawałnicy ówczesnych Turków. Przeczytajmy dlatego, że wsławił się w niej i nasz parafianin, Jan Wiernek, którego epitafium mamy w kościele.

4.Członkom żywego różańca misyjnego powierzamy papieską intencje misyjną:
"O większą obecność katolików mediach i życiu publicznym krajów w Ameryce Łacińskiej i Południowej"

 

26 niedziela zwykła (26 września 04)

1. W tym tygodniu w środę przypada uroczystość świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, tych, których Pismo św. szczególnie nam przybliżyło i których rola szczególnie jest związana z dziejami zbawienia. Uczcimy ich na nabożeństwie wieczornym o 1800.

2. Na to nabożeństwo szczególnie zapraszamy młodzież gimnazjalną z klas I i II. Będzie wtedy dla nich także kilkunastominutowa katecheza parafialna, obowiązkowa zwłaszcza w tych parafiach, w których młodzież uczęszcza do szkół poza swoją parafią, jest jakby w rozproszeniu. Ta katecheza parafialna skupia młodzież przy własnym kościele i własnej parafii i jest częścią dalszego przygotowania do Bierzmowania. Niech rodzice włączą się w to ważne dzieło katechetyczne.

3. W środę będzie także spowiedź przed pierwszym piątkiem miesiąca dla tej młodzieży i dzieci szkół podstawowych oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. W piątek rano nabożeństwo w Roztoce będzie za piętnaście siódma, a w kościele w Tropiu wieczorem o 1800: msza z komunią pierwszopiątkową oraz nabożeństwo różańcowe. Nie przeoczmy tego nabożeństwa i początku miesiąca różańcowego.

5. W niedzielę zapraszamy na katechizację dzieci przedszkolne do domu pielgrzyma, po drugiej mszy. Prosimy przysłać wszystkie te dzieci i towarzyszyć im w katechezie.

6. Nasz kościół parafialny ma zarazem status diecezjalnego sanktuarium i dlatego musi uwzględniać potrzeby przybywających tu pielgrzymów i turystów, a proboszcz tej parafii urzędowo zwany kustoszem sanktuarium, jest zarazem ich duszpasterzem pielgrzymów.
Niekiedy nie można pogodzić praw parafian i potrzeb pielgrzymów. Nieraz, kiedy trwają nabożeństwa parafialne, np. ślub, pogrzeb, spowiedź, adoracja, nie dopuszczamy do wnętrza niezgłoszonych wycieczek i pielgrzymek, aby nie zakłócały nam modlitwy, sprawowania sakramentów czy innych czynności.
Ale bywa i odwrotnie, że kiedy w kościele trwa nabożeństwo pielgrzymkowe, nieco się przedłużające, a potrzebne nam wtedy modlitewne skupienie i odrębność (!), powstrzymujemy wtedy parafian na kilka minut od wchodzenia do środka, bo mogłoby to powodować wciskanie się do ławek czy wypychanie innych, harmider i brak skupienia.
Prosimy o tym pamiętać i uszanować prawa pielgrzymów, przybywających tu niekiedy z końca Polski, aby zwiedzić nasz kościół i uczestniczyć w praktykowanym u nas pielgrzymim nabożeństwie!

7. Kolejne rodziny prosimy o udział w porządkowaniu i strojeniu kościoła.
Ale odnośnie ofiarowanych kwiatów  mamy trzy uwagi. Wielkość bukietów powinna być dostosowana do wielkości miejsca, gdzie one są umieszczane, np. nie może być zbyt wielkich bukietów przy tabernakulum albo pod ołtarzem, gdzie kapłan udziela komunii. Kwiaty nie muszą być za dolary lub euro; mogą być także skromniejsze, z waszych ogródków, byle estetycznie ułożone i świeże. Wreszcie - nie przynosić do kościoła kwiatów pachnących, bo niektóre z nich, np. lilie, są dla wielu szkodliwe na zdrowiu.

 

25 niedziela zwykła (19 września 04)

1. Dziś niedziela środków społecznego przekazu. Każe się ona zastanowić nad tym, jak wykorzystujemy wartościowe i katolickie pisma religijne, które bardziej niż przelotne obrazki telewizyjne i audycje radiowe kształcą umysł i postawy ludzkie. Trzeba się też zapytać, czy katolicy nie dostarczają uciechy i pieniędzy tym, którzy swoimi pismami żerują na ludzkich słabościach i prymitywnych naszych instynktach.

2. Gdy mówimy o korzystaniu z mediów, to dzisiejszym Gościu Niedzielnym i Niedzieli jest podana nowa ramówka katolickich programów w telewizji. Trzeba się z nią zapoznać i z niej korzystać.

3. Wielu mądrych i  przewidujących ludzi w Polsce, zwłaszcza na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam, wyraża katastroficzne obawy co do przyszłości polskiej gospodarki, szkolnictwa, lecznictwa itd. Otóż tym zmartwionym można na pociechę odpowiedzieć: nie ma się czym tak bardzo martwić, skoro samych Polaków na polskiej ziemi wnet nie będzie wcale!
W Gościu Niedzielnym podają statystykę urodzeń w krajach europejskich i w Polsce. Wynika z niej, że np. w Polsce dwoje małżonków obecnie daje życie tylko jednemu i jednej trzeciej dziecka. Każdy średnio biegły w matematyce łatwo obliczy, za ile lat na naszej ziemi nie będzie Polaków. Sami się wykańczamy, w naszych rodzinach, zatroskanych o to, że nie stać ich dla dzieci na wszystko, co w telewizji reklamują. Przeczytajmy o tym!

4. Ostatnio trwa w Polsce żywa kampania w sprawie świętości niedzieli. Chodzi tu o trzy rzeczy: o naturalne prawo Boga do święta, o prawo sprzedawców-ekspedientek do dnia wolnego w święto  i o świąteczną atmosferę dla pozostałych.
W związku z tym jest takie zmartwienie. Na naszych stronach internetowych zamieściliśmy informacje o różnych firmach i usługach na terenie wiosek w naszej parafii,  w tym także o sklepach. Teraz zastanawiamy się, czy powinno się tam reklamować te sklepy, które w niedzielę tak zawzięcie handlują?

5. Dziś przy kościele można złożyć podpis pod wnioskiem o nowe prawo alimentacyjne, które by wspierało rodziny, a nie wpływało na ich rozbicie, jak to słyszeliśmy w ub. niedzielę. Podpisując się na listach, nie zapomnijmy wpisać swojego PESEL-u z dowodu osobistego.

6. Po uczczeniu we wtorek, w uroczystość Podwyższenia Krzyża św. relikwii krzyża, umieściliśmy je na stałe przy naszym dużym krzyżu w kościele, od strony ołtarza. Zasługują na codzienną pamięć i stałą od nas cześć.

 

24 niedziela zwykła (12 września 04)

1. We wtorek, 14 września, obchodzimy uroczystość Podwyższenia Krzyża. Jest to święto na pamiątkę odnalezienia i uczczenia drzewa krzyża Chrystusowego przez św. Helenę w IV wieku po Chrystusie. Nasz kościół szczęśliwie jest w posiadania relikwii tego krzyża; jest to mała cząstka 2x5 mm, przechowywana dotąd w sejfie w zakrystii, i jakoś zapomniana. Trzeba ją przywrócić do kultu. Uczcimy ją na nabożeństwie we wtorek o 1800. Proszę o liczne przybycie.

2. W środę, 15 września,  wspominamy Matkę Boża Bolesną. W jej sanktuarium w Limanowej rozpocznie się wielki tygodniowy odpust. Skorzystajmy!

3. W sobotę, 18 września,  jest uroczystość patrona młodzieży, św. Stanisława Kostki, od dawna przeniesiona z 13 listopada. Młodzież niech w tym dniu pomyśli o sobie. Niech się pomodli do swego patrona na mszy lub poza nią.
A w wigilie tej uroczystości  kandydaci do bierzmowania z klas trzecich gimnazjalnych zgromadzą się w kościele o 17
30 na specjalne nabożeństwo dla rozpoczęcia bliższego przygotowania do tego sakramentu. Młodzież ta wypełni specjalne deklaracje, które podpiszą też obecni rodzice. Ich więc też zapraszamy na to nabożeństwo w piątek o 1730.

4. W niedzielę będzie odpust w Rożnowie ku czci Podwyższenia Krzyża.

5. Ojciec św. bardzo zachęca do rozwijania duszpasterstwa ministrantów. Jest to grupa dzieci i młodzieży, która nie zna altarofobii, czyli spotykanego u niektórych lęku przed ołtarzem. Dlatego i z tej grupy młodzieży wychodzi najwięcej powołań do służby kapłańskiej. Prosimy więc rodziny o przysłanie kandydatów na ministrantów, już po I komunii św., na spotkanie w środę o 1715.

6. Ostatnio zauważono nagły przyrost rozwodów w Polsce, podobno o 40 % i separacji małżeńskich, podobno aż o 150 %! Ma to być spowodowane nową ustawą fatalnie regulującą sprawę zabezpieczenia alimentacyjnego i finansowo faworyzującą matki samotnie wychowujące dzieci.
Zatroskane o ten stan organizacje prorodzinne organizują akcję o przywrócenie poprzedniej, bardziej korzystnej ustawy. Zbiórka podpisów pod petycjami będzie w przyszłą niedzielę, koło kościoła. Prosimy przynieść dowody osobiste.

 

23 niedziela zwykła (5 września 04)

1. Dziękujemy tym, którzy dziś po mszy, odpowiadając na apel ojca św., złożą ofiarę do puszki Caritasu na pomoc dla udręczonych, wysiedlanych i głodujących mieszkańców Sudanu. Codziennie obserwujemy tyle niedoli ludzkiej na świecie, jak choćby te w Rosji i Osetii, że niekiedy ogarnia nas przerażenie. Jako chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusowi, musimy zareagować zwiększoną ofiarnością na pomoc dla ofiar takich katastrof. Ministranci lub członkinie Caritasu staną po mszy na dziedzińcu kościoła i poproszą Was o ofiary. Dziękujemy!

2. W związku z takimi i podobnymi wydarzeniami, zwłaszcza terrorystycznymi, w których dostrzegamy jakby początek trzeciej wojny światowej, terrorystycznej, dziś na adoracji oraz na nabożeństwach wieczornych w środę, piątek i sobotę, do zwyczajnych modlitw dołączymy suplikacje "Święty Boże". Kto nie może przybyć, niech przynajmniej w domu czy w pracy odmówi te suplikacji w godzinach naszych nabożeństw - żeby uczestniczyć w tych akcjach modlitewnych.

3. W środę przypada uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, patronalne święto katedry i diecezji tarnowskiej. Ponieważ jest to dzień pracy i nauki szkolnej, będą u nas, w kościele, dwie msze św. Rano o 630 i wieczorem o 1800 (z poświęceniem ziarna siewnego), a trzecia - w Roztoce  o 1400.

4. W całej Polsce, ani nawet w naszej parafii, w której święty Benedykt męczennik jest patronem, nie ma dotąd figury tego świętego. U nas mamy już miejsce na nią poświęcone i oznakowane krzyżem na skale, ale brak nam środków pieniężnych.
Ale zdarzył się łaskawy ofiarodawca, pielgrzym, który deklaruje się dać rzeźbiarzowi  do wykonania takiej figury, na razie drewnianej, a w przyszłości może i kamiennej.
Jeśli będą jakieś dodatkowe koszty, postaram się nimi nie obciążać parafian; odwołam się do ofiarności pielgrzymów, może i oni coś włączą się w rozwój tego sanktuarium.
Potrzeba jednak jednej ofiary ze strony parafian: odpowiednio dużego kloca lipowego na tę rzeźbę. Może ktoś już ma na podwórku albo może wskazać, gdzie takie drzewo da się ściąć. Bardzo proszę o ten dar. Św. Benedykt na pewno będzie, na swój sposób, wdzięczny.

5. Dzisiaj kalendarzowe wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty. Jest to zarazem siódma rocznica jej śmierci, a wnet będzie pierwsza rocznica jej wyniesienia na ołtarze. Nasz kościół, który jako jedyny w Polsce posiada relikwię tej świętej, w przyszłości będzie ten dzień, 5 września, uroczyściej celebrował.

 

Niedziela 22 zwykła (29 sierpnia 04

1.Wielkim wydarzeniem zaczynającego się tygodnia będzie rozpoczęcie roku szkolnego. Jest to bowiem dla dzieci i młodzieży kolejny etap pracy nie tylko edukacyjnej, ale także wychowawczej i katechetycznej. Dlatego liczymy na modlitwę zainteresowanych dzieci i młodzieży, ich rodziców, wychowawców i całego środowiska.

2.W każdej szkole podstawowej  będzie uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przeważnie o godzinie 900. Natomiast w kościele będzie ona na mszy o 1800, w połączeniu z nowenną do śś. Świerada i Benedykta.
Nie zapominajmy, że św. Świerad jest patronem szkoły w Witowicach Dolnych, jako dobry nauczyciel, który wychował sobie świętego, naszego Benedykta. Zaś św. Benedykt, jako dobry uczeń, jest nieoficjalnie uważany za patrona szkoły w Wytrzyszczce. Szkoły w Tropiu i Roztoce też mogą ich uważać za swoich patronów, patronów nauczycieli i uczniów. Dlatego to nabożeństwo z nowenną w środę będzie dobrym rozpoczęciem roku szkolnego. Młodzież gimnazjalna i szkół średnich powinna się zapytać o takie nabożeństwa przy swoich szkołach, gdzie będzie uczęszczać.

3.Ważnym momentem rozpoczęcia roku szkolnego będzie spowiedź w środę o 1630 dla dzieci szkół podstawowych i w piątek o 1630 dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. I oczywiście - dla wszystkich Komunia pierwszopiątkowa.
Tylko w Roztoce  będzie inny program.

4.W prasie katolickiej oraz w specjalnych komunikatach kościelnych można dziś czytać informacje i  sprostowania fałszywych  pogłosek o ubezpieczeniach księży.
Biskupi przypominają np. fakt, że tzw. Fundusz Kościelny był utworzony z dóbr Kościołowi przez komunę zabranych po wojnie i miał służyć parafiom i księżom, ale nie służył. Do roku 1989 księża w ogóle nie byli ubezpieczeni, a nawet nie wolno ich było ubezpieczać. Dlatego ci, którzy teraz po kilkudziesięciu latach pracy doczekali się emerytury, otrzymują najniższą stawkę emerytalną.
Jeśli teraz niektórym księżom Fundusz dopłaca do ZUS-u (łącznie na całą Polskę 8 milionów zł. rocznie), to jest to zaledwie niewielka część należności ze strony państwa, gospodarującego tym Funduszem. Nie jest to więc żadne "dopłacanie Państwa do księży", jak to niektórzy głosili, lecz wypłacanie należności..

5.Niektórzy parafianie pewnie zauważyli, że w ostatnich dwóch tygodniach, mimo stanu swojego zdrowia, często zajmuję się koszeniem traw w pobliżu kościoła.
To nie z nudów i nadmiaru wolnego czasu. Właściwie to ksiądz nie powinien mieć czasu na taką pracę; ma go przecież mieć na właściwą sobie działalność. Jeżeli to czynię, to dlatego, że w kasie parafialnej i portfelu moim prywatnym - pusto. Bezrobotny kosiarz przychodzi, ale chce zarobić...
Jedynym rozwiązaniem byłaby darmowa praca parafian, gdyby ją chcieli ofiarować; głównie kosiarką elektryczną wózkową albo żyłkową, lub grabkami. Tego oczekuję i o to proszę.
Albo jakiś napływ gotówki. Ale jaki? Boję się prosić o zwiększenie ofiar na tacę...
Mam też i taką propozycję: ponieważ porządkowaniem kościoła i strojeniem zajmą się w tym tygodniu narzeczeni, którzy w sobotę będą mieć ślub, to kolejne rodziny z Tropia może by się zaangażowały w tę robotę przy trawie. Proszę o to, może nawet już jutro!

 

Niedziela 21 zwykła (22 sierpnia 04)

W piątek nasz kościół otrzymał relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty. Przekazała nam je ze stolicy Etiopii w Afryce, Addis Abeby, nasza rodaczka, siostra Maryla Pawlik, ze zgromadzenia misjonarek miłości,  z przeznaczeniem "na użytek diecezji".
W naszym sanktuarium, które jest przecież sanktuarium diecezjalnym, owe relikwie będą, jak relikwie św. Świerada, kolejnym diecezjalnym ośrodkiem kultu, tym razem wokół osoby znanej całemu światu chrześcijańskiemu i niechrześcijańskiemu, także laureatki Nagrody Nobla, wielkiej świętej z Kalkuty. Znana jako obrończyni życia, opiekunka bezdomnych, najuboższych i umierających na ulicach.
Uroczystego umieszczenia jej relikwii w naszej kaplicy Miłosierdzia Bożego dokona ks. biskup Władysław Bobowski w uroczystość Wszystkich Świętych.

W środę u nas kolejny dzień naszego pielgrzymowania do sanktuarium śś. Pustelników w intencji wolności od uzależnień, zwłaszcza od alkoholizmu. Ponownie zapraszamy.

W czwartek, w dniu Matki Bożej Częstochowskiej, w naszej parafii przypada diecezjalny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. To nabożeństwo, przenoszące się każdego dnia do innej parafii, łączy duchowo całą diecezje przy Najświętszym Sakramencie. W czwartek tym miejscem diecezjalnego zjednoczenia będzie nasz kościół.
Adoracja rozpocznie się mszą o 8
00 i zakończy mszą o 1800.
Aby zagwarantować całodzienną obecność modlących się w kościele, modlitwie o każdej godzinie będą przewodniczyć poszczególne wioski, kolejno:
9
00  Wytrzyszczka; 1000  Będzieszyna; 1100  Witowice Dolne;
12
00  Witowice Górne; 1300  Tropie, 1400 Roztoka;
15
00 Wytrzyszczka z Będzieszyną, 1600 Witowice Dolne  z Górnymi; 1700 Tropie z Roztoką.
Trzeba, aby stale przez cały dzień była modlitwa i czuwanie przy Najświętszym Sakramencie. Na pewno nie powtórzy się u nas to, co stało się na wiosnę w Szczawnicy, że złodzieje, na pewno sataniści, w momencie pustki w kościele skradli z ołtarza monstrancję z Najświętszym Sakramentem.

 

Niedziela 20 zwykła (15 sierpnia). Wniebowzięcie NMP

Dziś o 930, w 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP, Ojciec św. celebruje mszę św. w sanktuarium w Lourdes. Transmisja telewizyjna ułatwi wielu z nas udział w tej uroczystości.

Jutro w liturgii będziemy wspominać św. Stefana, króla Węgier. Dla nas, w Tropiu, to wspomnienie jest o tyle ważne, że ten władca Słowaków i Węgrów w 1018 roku sprowadził do siebie naszych świętych pustelników, Świerada i Benedykta, aby uczestniczyli w chrystianizacji jego królestwa. Tam też zostali później kanonizowani.

Rozpoczęty dziś tydzień jest w naszej diecezji zarazem tygodniem pielgrzymowania na Jasną Górę. Jedni udają się tam pieszo, a drudzy duchowo, z pomocą transmisji radia RDN Małopolska.
Pielgrzymowanie ma wielkie znaczenie w życiu osób i społeczności chrześcijan. Nawiązuje ono do pielgrzymki Abrahama z Ur do Ziemi Obiecanej, wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Świętej, pielgrzymowania Jezusa do świątyni w Jerozolimie. Pielgrzymowanie zespala lud Boży, sprzyja modlitwie i pogłębieniu życia religijnego, stając się jakby rekolekcjami w drodze.
Tarnowska pielgrzymka piesza trwać będzie od wtorku 17 sierpnia, do środy 25 sierpnia.
Relacje z trasy pielgrzymkowej będą zwłaszcza o 8
45, 1245, 1545, 1910 i 2100. Specjalne transmisje będą z mszy na rozpoczęcie pielgrzymki we wtorek o 630 i na zakończenie.

Nie zapomnimy też o cotygodniowym sierpniowym pielgrzymowaniu do sanktuarium św. Świerada, czyli do naszego kościoła, w intencji wolności od uzależnień.

Zarówno od pojedynczych parafian jak i od parafialnej Rady Duszpasterskiej wychodzą propozycje, aby przywrócić zwyczaj udziału rodzin w ubieraniu kościoła, sprzątaniu i porządkowaniu otoczenia kościoła i pustelni. Jest to propozycja na pewno słuszna, zwłaszcza jeżeli wszyscy włącza się w tę troskę o kościół i całe sanktuarium.
Najlepszy czas to piątek, jak najwcześniej, najlepiej o 7
00, bo o 900 mogą być już pielgrzymi. Zresztą w porozumieniu z kościelnym godziny będzie można zmieniać.
Zapraszać będziemy wszystkie numery czy rodziny, bo nawet staruszkowie mogą jakoś w tym uczestniczyć, przynajmniej ofiarując na kwiaty.
Zaczniemy w tym tygodniu od mieszkańców Tropia, od pustelni ku kościołowi (...).

Sołectwa, a niekiedy urzędy gminne, szkoły lub inne instytucje podrzucają nam niekiedy swoje ogłoszenia dla ludności. Ponieważ ambona ma inny cel i żeby nie zaśmiecać liturgii treściami niereligijnymi i niekościelnymi oraz nie nużyć dłużyznami, musimy odmawiać, jak np. to że w przyszłą niedzielę są gminne dożynki w Tymowej.
Ale zauważam możliwość wykonania stron internetowych dla poszczególnych miejscowości naszej parafii i umieszczenia ich na naszej witrynie parafialnej; jest ona zresztą bardzo odwiedzana przez Polaków.
Wprawdzie dotąd to może co dwudziesta lub nawet co pięćdziesiąta rodzina w parafii ma internet, ale przecież jest to sprawa rozwojowa i internet wnet wejdzie chyba do każdego domu.
Na takich stronach można by umieszczać historię miejscowości i ważniejsze fakty współczesne, jak np. inwestycje,  narodziny dziecka, śluby, złote jubileusze i pogrzeby oraz ogłoszenia sołeckie lub gminne.
Jest to, oczywiście, temat do przedyskutowania.

 

Niedziela 19 zwykła (8 sierpnia 04)

Jutro w liturgii przypada wspomnienie św. Teresy - Edyty Stein,  żydowskiego pochodzenia polskiej karmelitanki, męczennicy, zamordowanej w Oświęcimiu, patronki Europy.
Tu przypominam, że w filmie o jej życiu, pt. "Siódmy pokój", w scenie jej chrztu posłużono się chrzcielnicą w naszym kościele, a rolę tę grała rumuńska aktorka  Maia Morgenstern, która też grała rolę Maryi w głośnym filmie amerykańsko-włoskim "Pasja".
Msze jutro będą tylko rano o 6
30 i 700.

W środę o 1800 - kolejny dzień naszego pielgrzymowania w sanktuarium śś. Pustelników w intencji wolności od alkoholizmu i innych uzależnień. Dla tej intencji nie żałujmy trudu i pobożności! Zapraszamy parafian i gości-pielgrzymów.

W sobotę, 14 sierpnia, będziemy w liturgii dnia wspominać św. Maksymiliana Kolbe. Zawsze, a może coraz bardziej żywe są jego idee, by ewangelię zanieść do najbardziej oddalonych środowisk, do ateistów i masonów.
Jednak wieczorna liturgia tego dnia będzie już wigilią Wniebowzięcia NMP.

W niedzielę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP. Choć największym świętem maryjnym jest uroczystość Bożej Rodzicielki, 1 stycznia, to Wniebowzięcie ma szczególne znaczenie jako zapowiedź naszej chwały, przyszłej chwały Kościoła. Msze św. u nas będą jak w niedziele.

Ze świętem Wniebowzięcia, ze względu na porę roku, łączy się błogosławieństwo zebranych plonów w formie wieńców ziół i zbóż. Ma ono charakter dziękczynny za Boże dary, wyrosłe, dojrzałe i zebrane dzięki Bożej dobroci z naszych pól. Błogosławieństwo to będzie po sumie o 1030.

 

Niedziela 18 zwykła (1 sierpnia 04)

Odczytane dzisiaj Słowo Boże zaleca nam szukać tego, co w górze jest, a nie na ziemi i gromadzić bogactwa raczej w niebie. Rozpoczęty dziś nowy tydzień i nowy miesiąc podsuwa nam kilka propozycji, jak to wezwanie Ewangelii zrealizować.

Nasz sierpniowy obowiązek aktywnego włączenia się w apostolstwo trzeźwego i wolnego od innych uzależnień stylu życia będziemy najpierw realizować poprzez modlitwę i pielgrzymowanie w naszym sanktuarium. Będziemy to czynić jakby pod duchowym przewodnictwem śś. pustelników Świerada i Benedykta, jako tych, którzy nam tu zostawili przykład życia trzeźwego, opanowanego i nieustannej gotowości na spotkanie z Panem.
W każdą sierpniową środę o godzinie 18
00 zgromadzimy się liczniej niż zwykle, parafianie i pielgrzymi, na nowennę do św. Świerada, mszę oraz nabożeństwo pielgrzymkowe przy Pustelni, na Kalwarii polskich świętych lub na dróżce Różańca polskich świętych. Szczegóły będą zależeć od pogody.
Tak czynimy już od lat. Ta sierpniowa mobilizacja ducha apostolstwa trzeźwości  już wielu rodzinom, jak wiemy, przywróciła nadzieję na odzyskanie wolności i radości życia w rodzinie.

W piątek, 6 sierpnia, obchodzić będziemy poruszające święto Przemienienia Pana Jezusa. Okresowe jakby eksplozje kultu maryjnego w Polsce wykazują, jak bardzo potrzebne jest nam serdeczne obcowanie z nadprzyrodzonością, z kimś, komu można powierzyć swoje radości i troski, w kim można złożyć swoje nadzieje. Nabożeństwo do osoby Chrystusa i kontemplowanie Jego Oblicza przemienionego jest najlepszą odpowiedzią na te potrzeby.
W piątek, w uroczystość Przemienienia, będzie msza w kaplicy Roztoce rano o 7
00, a w kościele o 830 i o 1800 - świąteczna i pierwszopiątkowa.
W Nowym Sączu jest tygodniowy odpust w sanktuarium Przemienienia Pańskiego.

W związku z I piątkiem miesiąca sierpnia spowiedź będzie w środę o 1700 w kościele, a w Roztoce w piątek rano o 700.
Pamiętajmy też o comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszą środę miesiąca!

W tym tygodniu powracamy do wieczornych mszy już o godzinie 1800.
Tak będzie w środy, piątki i w soboty.

W przyszłą niedzielę, jak co roku w drugą niedzielę sierpnia, złożymy na tacę dar mszalny na katolickie uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Zapewne będą nam one wdzięczne za to wsparcie.

 

Powróć do początku tej strony
 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie