Ostatnia
aktualizacja tej strony

 03 kwi 21
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz..Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

 4. 04. 2021        OGŁOSZENIA      Niedziela Zmartwychwstania

= stan pandemii c.d. =

 

Jutro Msze św. w porządku niedzielnym - dodatkowa Msza św. o godzinie12.00. Na tacę złożymy dar na katolickie uczelnie KUL i Uniwersytet Papieski w Krakowie.
W przyszłą Niedzielę obchodzić będziemy święto Miłosierdzia Bożego. Do puszki możemy złożyć ofiarę na dzieła charytatywne CARITAS.
Dziękujemy wszystkim, którzy swoją aktywnością i ofiarami pomogli w zorganizowaniu uroczystych obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, zwłaszcza pracownikom kościoła, służbie liturgicznej i służbie maryjnej za czuwanie przy ciemnicy i grobie, chórowi oraz różom za zebrane ofiary na kwiaty i światło. Bóg zapłać!
Państwu Renacie i Wiesławowi Michalikom za przywiezienie kwiatów do Grobu Pańskiego i zrobienie wieńca do Grobu.
Serdecznie dziękujemy tym osobom, które ofiarowały płody rolne i produkty żywnościowe na plebanię.
Do sprzątania kościoła w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Witowic Dolnych: Franciszka Wojtarowicz, Wiesław Wojtarowicz, Maciej Gruca, Marcin Bryniak, Bolesław Bryniak, Zenon Ostrowski, Andrzej Bryniak.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki: Józef Matura, Bogusław Leś, Wiesław Kozik.
Dziękujemy tym, którzy w ostatnim tygodniu sprzątali kościół i kaplicę oraz za złożone ofiary.
Są już czynne po generalnym remoncie publiczne ubikacje. Bardzo prosimy o zachowanie czystości i nie wrzucanie takich rzeczy, które mogą zatkać kanalizację. Do tego służą kosze na śmieci. W przyszłą niedzielę składka złożona na tacę przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów tej inwestycji.
Śmieci z cmentarza prosimy zostawiać w boksie z siatki, pojemniki na śmieci są zamykane, ponieważ dokonujemy wstępnie segregacji. Śmieci inne niż cmentarza nie będą zabierane. Prosimy również tych, którym nie sprawia to wielkiej trudności o zabieranie śmieci do domu (zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają samochodem). Koszt wywozu jednego pojemnika to 200 zł. Pojemników jest trzy - więc rachunek jest prosty. Za śmieci z cmentarza w roku 2020 zapłaciliśmy prawie 12.000 zł.
Z racji Oktawy Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 


 

INTENCJE   

 INTENCJE MSZALNE  na bieżący tydzień                         od niedzieli 4.04.2021 r.

 

Poniedziałek - 05.04.2021
  6.30 -
 + Michał Zielonka od Tomasza Cepigi 
  8.00 - + Franciszka (ona) Bomba od wnuczki Karoliny z mężem i dziećmi
10.30 – Z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o Boże błogosławieństwo
             z okazji 80 rocznicy urodzin Józefy Pawlik od dzieci i wnuków
12.00 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Klaudii (CHRZEST)
15.00 - + Adam Trojanowski od brata Stanisława z rodziną
  9.15 – Roztoka - + Stanisława (ona) Hajduk od siostry Barbary

Wtorek - 06.04.2021 
  6.30 -
 + Ryszard Maciaś od rodziny Jarzmików
 18.00 - + Michał Zielonka od Andrzeja Cepigi z rodziną
  7.00 - Roztoka - + Adam Trojanowski od córki Faustyny

Środa - 07.04.2021 
  6.30 -
 + Ryszard Maciaś od Agaty i Tadeusza Lasota z dziećmi
  6.30 - + Ryszard Maciaś od wujka Adama Hołysta z rodziną
18.00 –  W 18 rocznicę urodzin Wiktorii Kocoń, z prosbą o potrzebne łaski, 
              błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata
              życia od rodziców, babci i rodzeństwa

Czwartek - 08.04.2021
  6.30 -
 + Michał Zielonka od Marii Zielonka
  6.30 - + Michał Zielonka od Stanisława Zielonki
18.00 – + Ryszard Maciaś od Władysławy i Stanisława Orzeł z Tymowej

Piątek - 09.04.2021 
  6.30 –
 W pewnej intencji
  6.30 - + Adam Trojanowski od koleżanek córki Faustyny zTechnikum
18.00 – + Ryszard Maciaś od teściów Agaty i Feliksa Kornaś

Sobota - 10.04.2021 
  6.30 -
 + Michał Zielonka od Józefa Zielonki z rodziną
  6.30 – + Michał Zielonka od Jana Zielonki z rodziną
18.00 – 
+ Franciszka (ona) Bomba od wnuka Dominika Lebdy z Małgosią

Niedziela - 11.04.2021 
  6.30 –
 + Adam Trojanowski od Bernadety i Józefa Kantek z rodziną
  8.00 – W rocznicę ślubu Ewy i Marka Pawłowskich
10.30 – Za parafian
15.00 – + Ryszard Maciaś od Marzeny i Piotra Słowińskich z dziećmi
  9.15 - Roztoka – + Janina Zelek od uczestników pogrzebu

 

Ks. Józef Kłos w Roztoice

Niedziela 04.04.2020
9:15 – O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ireny z okazji 50-tej
         rocznicy urodzin– od męża, dzieci i wnuków

11:00 - + Genowefa i Tadeusz Cepiga – od syna Wiesława z rodziną

 

Poniedziałek 05.04.2021- WIELKANOC

9:15 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Szymona z okazji trzeciej rocznicy

           urodzin – od dziadków

11:00 - + Piotr i Paweł Grecki, w rocznicę śmierci – od brata Michała

 

Wtorek 06.04.2021

7:00 - + Helena i Bronisław Musiał, w piątą rocznicę śmierci Heleny – od dzieci,
           wnuków i prawnuków

 17:00 - + Grażyna Bogdał  

 

Środa 07.04.2021

7:00 - + O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny Szymczyk, z okazji
           urodzin

17:00 - + Grażyna Bogdał

 

Czwartek 08.04.2021

18:00 - + Grażyna Bogdał

 

Piątek 09.04.2021

7:00 – + Grażyna Bogdał

17:00 – + Genowefa i Tadeusz Cepiga – od sąsiadów Ptak

 

Sobota 10.04.2021

7:00 - + Józef Bednarek, w jedenastą rocznicę śmierci

17:00 - + Grażyna Bogdał

 

Niedziela 11.04.2021

9:15 - + Helena Szot, w dwudziestą rocznicę śmierci – od córki z zięciem

11:00 - + Maria i Michał Gierałt oraz Patryk Szewczak


 

 

 

.............................................................. ......................................................................tacja

    Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2019 w kwocie 7 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2020 w kwocie 49 090 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta - konserwacji barokowego chóru muzycznego - konserwacja techniczna i estetyczna balustrady i stropu"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2019 w kwocie 14 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2020 w kwocie 5 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, rokokowy feretron z obrazami: Chrystus Zmartwychwstały i Matka Boska Różańcowa, XVIII w., pełna konserwacja i restauracja"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII i XVIII  w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół p.w. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE