Ostatnia
aktualizacja tej strony

 16 sty 21
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz..Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

 17. 01. 2021               OGŁOSZENIA             2. Niedziela zwykła

= stan pandemii c.d. =

 

Dzisiejszą W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywamy:
- Wtorek - wspomnienie Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
- Czwartek - wspomnienie Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Do sprzątania kościoła tym tygodniu prosimy w sobotę na godzinę 8.00 z Witowic Górnych: Bożena Pajor, Teresa Tucznio, Paweł Tucznio, Zbigniew Tucznio, Marek Pławiak, Tadeusz Ciastoń, Andrzej Bryniak.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce także w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki: Jan Winiarski, Stanisław Baniowski, Piotr Hajduk.
Dziękujemy za sprzątanie rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół i kaplicę oraz za ofiary.
Do nabycia jest prasa katolicka: "Gość Niedzielny".
W czwartek obchodzimy Dzień Babci, a w piątek Dzień Dziadka.
W piątek o godzinie 15.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA. Będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, adoracja, modlitwa w ciszy, Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godzinie 17.00 Msza św.
Odpowiadając na prośbę Caritas Chorwacji, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ogłosił niedzielę 24 stycznia "Dniem solidarności z Chorwacją". Tego dnia we wszystkich polskich kościołach będą zbierane datki na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Również w naszej parafii po wszystkich Mszach św. przedstawiciele Caritas będą zbierać ofiary pieniężne do puszek na ten cel. Prosimy o ofiarność.
 

INTENCJE   

 INTENCJE MSZALNE  na bieżący tydzień                         od niedzieli  17.01.2021 r.

 

Niedziela - 17.01.2021 
  6.30 – 
+ Danuta Bryniak – 1 rocznica śmierci 
  8.00 – W 50 rocznicę urodzin Andrzeja z prośbą o zdrowie i blogosławieństwo
               Boże od żony i dzieci
10.30 – W intencji Ks. Arkadiusza z okazji imienin z prośbą o potrzebne łaski 
               w      pracy duszpasterskiej
15.00 - + Zofia Nowak – w rocznicę śmierci
  9.15 - Roztoka – W 60 rocznicę urodzin Franciszka z podziękowaniem za łaski
               i prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże

Poniedziałek - 18.01.2021
  6.30 -
 + Helena Dziura od pracowników piekarni ORACZ
  6.30 - + Helena Dziura od Dariusza i Haliny Mrzygłód z rodziną z Barcic
17.00 - + Tadeusz Szot od Grażyny Pilch

Wtorek - 19.01.2021
  6.30 -
 + Kazimierz Kokosza od Heleny i Krzysztofa Hajduk
17.00 - + Eugeniusz Hołyst od Bronisławy i Michała Suchanków z rodziną
  7.00 - Roztoka - + Stanisława (ona) Hajduk od Krystyny i Jana Winiarskich

Środa - 20.01.2021 
  6.30 -
 + Helena Dziura od Kazimierza i Jolanty Szot z rodziną z Witowic Dolnych
  6.30 - + Helena Dziura od Stanisława i Małgorzaty Mrzygłód z rodziną
17.00 – + Eugeniusz Doskocz – 1 rocznica śmierci – od córki Józefy z mężem

Czwartek - 21.01.2021
  6.30 -
 + Eugeniusz Hołyst od Katarzyny i Marcina Nowak z dziećmi
  6.30 - + Eugeniusz Hołyst od Emilii Mardyła
17.00 – + Helena Dziura od Wiesławy Klimek z synami

Piątek - 22.01.2021 
  6.30 –
 W pewnej intencji
  6.30 – + Marek Szot od Adama Hołysta z rodziną
17.00 - + Kazimierz Kokosza od Łukasza i Niny Hajduk z dziećmi

Sobota - 23.01.2021 
  6.30 -
 + Eugeniusz Hołyst od Marii i Michała Zelek
  6.30 – + Eugeniusz Hołyst od Zofii i Edwarda Zelek z rodziną
17.00 – + Michał Pulit – 8 rocznica śmierci

Niedziela - 24.01.2021 
  6.30 – 
+ Genowefa Foryś – 2 rocznica śmierci 
  8.00 – Za parafian
10.30 – + Aleksander i Helena Woźniak; + Zofia i Piotr Słowiński od wnuków
               i prawnuków
15.00 - + Elżbieta Szczypkowska – w rocznicę śmierci
  9.15 - Roztoka – + Stanisława (ona) Hajduk od uczestników pogrzebu

 

Ks. Józef Kłos

Niedziela 17.01.2021

9:15 - + Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą o Boże błogosławieństwo w bieżącym roku od rodziny Lucyny i Adama

11:00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Teresy, z okazji 40-tej rocznicy urodzin – od męża i dzieci

 

Poniedziałek 18.01.2021

7:00 – + Stanisława (ona) Hajduk – od Lucyny i Andrzeja Zelek

 

Wtorek 19.01.2021

7:00 – + Kazimierz Ciastoń – od bratanka Marka Ciastonia z żoną

 

Środa 20.01.2021

7:00 - + Alicja i Krzysztof Tobiasz – od Sabiny i Marka

 

Czwartek 21.01.2021

7:00 - + Kazimierz Ciastoń – od bratanka Kamila Ciastonia z żoną

 

Piątek 22.01.2021

7:00 - + Stanisława Hajduk – od Jana i Krystyny Sierakowskich z rodziną

 

Sobota 23.01.2021

7:00 – + Genowefa Cepiga – od wnuczki Katarzyny z mężem i córką

 

Niedziela 24.01.2021

9:15 – O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Agnieszki

11:00 - + Czesława Konieczna – od córki Zofii z rodziną

 

 

 

.............................................................. ......................................................................tacja

    Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2019 w kwocie 7 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2020 w kwocie 49 090 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta - konserwacji barokowego chóru muzycznego - konserwacja techniczna i estetyczna balustrady i stropu"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2019 w kwocie 14 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2020 w kwocie 5 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, rokokowy feretron z obrazami: Chrystus Zmartwychwstały i Matka Boska Różańcowa, XVIII w., pełna konserwacja i restauracja"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII i XVIII  w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół p.w. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE