Ostatnia
aktualizacja tej strony

 12 sty 19
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

  OGŁOSZENIA                     13. 01. 2019              Niedziela  CHRZTU  PAŃSKIEGO

Zob. też - Intencje mszalne


Dzisiejszą niedzielą kończymy liturgiczny obchód Narodzenia Pańskiego.
Dziękujemy za ofiary złożone na tacę, a przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
Z prasy katolickiej jest do nabycia "Gość Niedzielny", "Niedziela".
Do sprzątania kościoła tym tygodniu prosimy w sobotę na godzinę 8.00 z Tropia:
Zbigniew Leś, Piotr Wolak, Józefa Skoczeń, Henryk Ptak, Stanisław Ptak.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 z Roztoki: Jan
Winiarski, Dawid Gałat, Stanisław Baniowski, Stanisława Hajduk.
Dziękujemy za sprzątanie rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół
i kaplicę oraz za ofiary.
W piątek o godzinie 15.00 Godzina Miłosierdzia.
W czwartek 17 stycznia przypada Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W
piątek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, a w niedzielę 20
stycznia obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Również w niedzielę o godzinie 16.00 spotkanie na plebanii Parafialnego Zespołu
Synodalnego.


Kolęda 2019
 

Ks. Arkadiusz:
Poniedziałek 14 stycznia od godziny 8.00
Tropie Folwarczyska (od P. Marka Grzegorczyka do P. Marka Długosza)

Wtorek 15 stycznia od godziny 8.00
Tropie - Borek, Rola i domy przy drodze (od P. Anny Kantek do P. Stanisławy Pabiś)

Środa 16 stycznia od godziny 8.00
Tropie - (od P. Heleny Łazarek na Habalinie, Piecowa, Pod Piecową do P. Tadeusza
Musiała)

Ks. Proboszcz
Poniedziałek 14 stycznia od godziny 13.00

Witowice Górne - Kącina - (od P. Elżbiety  Ziółkowskiej do P. Andrzeja Lebdy)

Wtorek 15 stycznia od godziny 8.00
Będzieszyna(od P. Jadwigi Bryniak do P. Teresy Szot)

Środa 16 stycznia od godziny 8.00
Będzieszyna(od P. Edwarda Piechowicza do P. Józefy Pawlik)

 

**********

  INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień,                     od niedzieli - 6.01.2019 r.  

 OGŁOSZENIA     

Niedziela 13.01.2019
6.30 - + Włodzimierz Serafin od sąsiadów Prusaków z Witowic Dolnych
8.00 - + Tadeusz Bryniak - w rocznicę śmierci
10.30 - + Marianna Bryniak od córki z mężem i dziećmi
15.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże w 80 rocznicę urodzin Józefy Bryniak od dzieci
9.15 - Roztoka - W 1 rocznicę urodzin r4Matteo z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże

 

Poniedziałek 14.01.2019
6.30 - + Józef Tadeusz Różański od Adama
6.30 - + Józef Tadeusz Różański od Teresy i Józefa Winiarskich
17.00 - + Włodzimierz Serafin od córki Eweliny, syna Karola oraz Marii

Wtorek 15.01.2019
6.30 - + Marianna Bryniak od sąsiadów Strzelców
17.00 - + Edward Skoczylas - w rocznicę śmierci od żony i syn + Marian
16.00 - Roztoka - + Bronisław Musiał od wnuczki Marioli z mężem

Środa 16.01.2019
6.30 - + Zofia Solak od Katarzyny i Kazimierza Michalczyk
6.30 - + Zofia Solak od Marii i Romana Piechowicz
17.00 - + Gerard i Genowefa Piwowar

Czwartek 17.01.2019
6.30 - + Marianna Bryniak od Heleny Bryniak (ks. proboszcz - poza parafią)
6.30 - + Marianna Bryniak od Teresy i Mariana Bryniak
17.00 - + Józef Tadeusz Różański od Józefy Ptak

Piątek 18.01.2019
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - Za parafian (ks. proboszcz - poza parafią)
17.00 - + Marianna Bryniak od Krystyny i Wiesława Cetnarowskich

Sobota 19.01.2019
6.30 - + Józef Tadeusz Różański od Renaty i Rafała Wojakiewiczów z Zakliczyna (ks.
proboszcz - poza parafią)
6.30 - + Józef Tadeusz Różański od Karoliny z Alankiem
17.00 - + Zofia Solak od siostry Teresy z rodziną

Niedziela 20.01.2019
6.30 - Za parafian
8.00 - W intencji rodzin, które odwiedziliśmy podczas kolędy o błogosławieństwo Boże
w Nowym Roku 2019
10.30 - + Zofia i Piotr Słowiński; + Helena i Aleksander Woźniak od wnuków i prawnuków
15.00 - + Józef Tadeusz Różański od Haliny Michalczyk
9.15 - Roztoka - + Ignacy i Czesława (ona) Wrona - w rocznicę śmierci Ignacego

 

 

 

 

 

.............................................................. .......................................................................

    Dotacja

   * Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE