Ostatnia
aktualizacja tej strony

 15 wrz 18
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

  OGŁOSZENIA                   16 września 2018                                24 Niedziela zwykła

Zob. też - Intencje mszalne

W liturgii Kościoła będziemy przeżywać:
- Wtorek - Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski
- Czwartek - wspomnienie Świętych Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang iTowarzyszy,
  męczenników
- Piątek - Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
Dzisiaj do puszek możemy złożyć ofiarę na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie i Tarnowie.
Jest do nabycia "Niedziela", dla tych którzy prenumerują, "Gość Niedzielny", a dla
dzieci "Promyczek Dobra" i "Mały Promyczek".
Do sprzątania kościoła w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Tropia: Andrzej Sułkowski,
Stefan Nowak, Marek Nowak, Danuta Wolak, Józef Bogdanowicz, Teresa Trelińska,
Ireneusz Kawa, Anna Nowakowska, Zofia Mordarska.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki:
Józefa Wolak, Józef Woźniak, Paweł Woźniak.
Dziękujemy za sprzątanie w minionym tygodniu i za ofiary.
W piątek 21 września o godzinie 15.00 będzie Godzina Miłosierdzia. Będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, adoracja, Koronka do
Miłosierdzia Bożego, a o godzinie 17.00 Msza św.
W niedzielę 23 września br. o godzinie 16.00 spotkanie na plebanii Parafialnego
Zespołu Synodalnego.

 

**********

  INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień,              od niedzieli - 16 września  2018 r.  

 OGŁOSZENIA     


Niedziela 16.09.2018
6.30 - Za parafian
8.00 - + Genowefa i Jan Bogaczyk; syn + Władysław i + Maria Bogaczyk
10.30 - + Jacek Ziółkowski od Gabrieli i Stanisława Forysiów
15.00 - W 5 rocznicę ślubu Justyny i Mateusza i w 1 rocznicę urodzin Mileny z podziękowaniem
            za łaski i prośbą o dalszą opiekę Bożą
9.15 - Roztoka - W 15 rocznicę ślubu Katarzyny i Pawła z podziękowaniem za łaski i prośbą
            o dalszą opiekę Bożą

 

Poniedziałek 17.09.2018
6.30 - + Maria Szot od wnuczki Alicji
6.30 - + Maria Szot od wnuczki Kingi Nakielnej z mężem i dziećmi
18.00 - + Stefan Cetnarowski od żony Danuty

Wtorek 18.09.2018
6.30 - + Dariusz Seratowicz od rodziny Michalików i Sorotowiczów
18.00 - + Maria Szot od Małgorzaty i Krzysztofa Bobowskich
17.00 - Roztoka - + Anna Winiarska od Wacławy Solak z rodziną

Środa 19.09.2018
6.30 - + Stefan Cetnarowski od sąsiadów Kudłów i Purów
6.30 - + Stefan Cetnarowski od sąsiadów Grzegorzków
18.00 - + Danuta Urbańska od siostry Heleny z mężem

Czwartek 20.09.2018
6.30 - + Dariusz Seratowicz od sąsiada Michała Ptaka oraz Jolanty i Sebastiana Ptak
6.30 - + Dariusz Seratowicz od Krzysztofa i Piotra Pstrąg
18.00 - + Julian Bryniak - 30 rocznica śmierci

Piątek 21.09.2018
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - + Stefan Cetnarowski od Zofii i Jana Kozioł
17.00 - W 18 rocznicę urodzin Dominiki z podziękowaniem za łaski i prośbą o dalsze Boże
         błogosławieństwo od rodziców i brata

Sobota 22.09.2018
6.30 - + Tomasz Treliński - 6 rocznica śmierci od mamy
6.30 - + Danuta Urbańska od siostrzeńca Jacka z rodziną
18.00 - + Jacek Ziółkowski od cioci Krysi i wujka Janka z Wilkowic

Niedziela 23.09.2018
6.30 - + Kazimierz Wolak, żona + Maria i syn + Ryszard
8.00 - W intencji Franciszka z okazji chrztu i w 1 rocznicę urodzin oraz w intencji jego rodziców
          i chrzestnych o błogosławieństwo Boże
10.30 - 1) + Tadeusz Goryl - w rocznicę śmierci od żony i dzieci
           2) + Ludwik Głąbiński, żona + Czesława oraz wnuki: + Krzysztof i Dominik
15.00 - W 25 rocznicę ślubu Renaty i Wiesława z podziękowaniem za łaski i prośbą o dalsze
           błogosławieństwo Boże od córek
9.15 - Roztoka - W 1 rocznicę urodzin Huberta Pucharskiego od chrzestnej z rodziną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................. .......................................................................

    Dotacja

   * Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE