Ostatnia
aktualizacja tej strony

 19 paź 19
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

 OGŁOSZENIA                        20. 10. 2019                      29. Niedziela zwykła


PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ
Sobota 19 października 2019

14.30 - Nieoficjalne przybycie ks. Biskupa i spotkania:
            - wizyta na cmentarzu
            - kancelaria
15.45 - spotkanie z Dziewczęcą Służbą Maryjną, Liturgiczną Służbą Ołtarza, Grupą
              Młodzieżową - salka w domu parafialnym - obecność obowiązkowa
16.00 - Żywy Różaniec, Akcja Katolicka - kościół
16.15 - Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, szafarze nadzwyczajni - plebania
16.15 - Różaniec
17.00 - Powitanie Ks. Biskupa, Msza św. - koncelebra (przewodniczy Ks. Biskup)
Niedziela 20 października 2019
6.30
- Msza św.
8.00 - Msza św.
9.15 - Roztoka - Msza św.
10.30 - Msza św. - przewodniczy ks. Biskup - Podziękowanie Ks. Biskupowi i zakończenie wizytacji

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

W liturgii tygodnia przeżywamy:
- Wtorek - wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
- Niedziela - Rocznica poświęcenia naszego kościoła - Niedziela synodalna.
Dzisiejsza Niedziela Misyjna jest Światowym Dniem Misyjnym i rozpoczyna w KościeleTydzień Misyjny. "Bóg zapłać" za ofiary złożone na tacę przeznaczone na działalność misyjną Kościoła.
Dzisiaj także w kościołach w Polsce jest liczenie wiernych uczestniczących we Mszyśw. i przyjmujących Komunię Świętą, tzw. dominicantes i communicantes.
Z prasy katolickiej do nabycia jest: "Gość Niedzielny"(od przyszłej niedzieli cenatego tygodnika będzie o 1 zł wyższa, czyli będzie wynosiła 6 zł), "Niedziela", dla tych którzy prenumerują ten tygodnik, a także "Idziemy" z wkładką misyjną naszej diecezji.
Do sprzątania kościoła w tym tygodniu prosimy w sobotę na godzinę 8.00 z Witowic Dolnych: Józef Prusak, Łukasz Prusak, Stanisław Karwala, Mariusz Karwala, Elżbieta Romuzga, Grzegorz Romuzga, Jan Pajor, Henryk Bugajski, Bolesław Bugajski. Do sprzątania kaplicy w Roztoce także w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki: Michał Tobiasz 206, Michał Tobiasz 113, Andrzej Tobiasz.
Dziękujemy rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół i kaplicę oraz za ofiary.
Na ołtarzach bocznych są kartki na wypominki, można także pisać imiona na zwykłych kartkach. Z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Cofamy wskazówki zegara o godzinę.
W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie na plebanii Akcji Katolickiej. W niedzielęo godzinie 16.00 spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.
Załączniki:

 

 

 

 

Zob. też - intencje

INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień                  od niedzieli - 20.10.2019 r.

 
Niedziela 20.10.2019
6.30 - + Waleria i Stanisław Prusak - w 30 rocznicę śmierci oraz córki: + Ewa i Katarzyna
8.00 - + Anna i Józef Cetnarowski i synowie: + Stefan i Jan - w rocznicę śmierci Anny
10.30 - W 16 rocznicę ślubu Janusza i Moniki z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą  o dalsze Boże
             błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
15.00 - W rocznicę ślubu Krystyny i Wiesława Cetnarowskich z podziękowaniem za łaski i prośbą  o dalsze
             błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie (CHRZEST)
9.15 - Roztoka - Dziękczynna w 1 rocznicę urodzin Alanka oraz w 3 rocznicę urodzin Harrego z prośbą
           o dary  Ducha Świętego, dalsze błogosławieństwo Boże  i zdrowie od dziadków

 

Poniedziałek 21.10.2019
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od chrześnika Marka Pulita z rodziną
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od sąsiadów Pajorów z rodziną
17.00 - + Władysław Policht od rodziny Oreszczyńskich i Genowefy Iwańskiej

Wtorek 22.10.2019
6.30 - Za parafian
17.00 - + Genowefa Foryś od rodziny Michalików
17.00 - Roztoka - + Helena Matras od syna Marka z żoną

Środa 23.10.2019
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od Grażyny i Józefa Prusak z rodziną
6.30 - + Józefa (ona) Bryniak od rodziny Pulitów z Tropia
17.00 - + Michalina Maciaś od brata Józefa Szota

Czwartek 24.10.2019
6.30 - + Genowefa Foryś od Wiktorii i Tadeusza Cetnarowskich
6.30 - + Genowefa Foryś od szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej
17.00 - + Zofia Wojtas

Piątek 25.10.2019

6.30 - W pewnej intencji
6.30 - + Ferdynand Klockiewicz od rodziny Rozciechów
17.00 - + Tadeusz Bryniak z okazji imienin

Sobota 26.10.2019
6.30 - + Genowefa Foryś od Marii i Kazimierza Szpilów z rodziną
6.30 - + Genowefa Foryś od Andrzeja i Marii Pawlik z dziećmi
17.00 - W 50 rocznicę ślubu Krystyny i Andrzeja Czyżyckich z podziękowaniem za łaski otrzymane
            i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

Niedziela 27.10.2019
6.30 - + Zofia i Władysław Nowak - w 25 rocznicę śmierci Władysława
8.00 - + Piotr i Monika Pawlik - w rocznicę śmierci Piotra
10.30 - W 50 rocznicę ślubu Marii i Piotra z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o dalsze
            Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
15.00 - + Stanisław i Józefa (ona) Policht i ++ zmarli z ich rodzin
9.15 - Roztoka - W 35 rocznicę ślubu Barbary i Antoniego z podziękowaniem za dar małżeństwa i prośbą
          o opiekę Matki Bożej, zdrowie i błogosławieństwo Boże od dzieci i wnuków

 

 

 

 


 

 

.............................................................. ......................................................................tacja

    Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2019 w kwocie 7 000 zł
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta - I
etap konserwacji barokowego chóru muzycznego - konserwacja techniczna balustrady"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2019 w kwocie 14 000 zł
zadanie pn. "Tropie, rokokowy feretron z obrazami: Chrystus Zmartwychwstały i Matka
Boska Różańcowa, XVIII w., pełna konserwacja i restauracja"

 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE