Ostatnia
aktualizacja tej strony

 21 lip 18
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

  OGŁOSZENIA                   22 lipca 2018                                16 Niedziela zwykła

Zob. też - Intencje mszalne

W tym tygodniu uczcimy:
W poniedziałek: Św. Brygidę, zakonnicę – patronkę Europy
We wtorek: Św. Kingę, dziewicę – patronkę diecezji
W środę: Św. Jakuba, apostoła, Św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżnych
W czwartek: Św. Joachima i Annę, rodziców NMP
Wszystkim solenizantom i jubilatom świętującym w tym tygodniu życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego oraz zapraszamy do kościoła na Mszę św.
Do sprzątania kościoła w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Wytrzyszczki: Ferdynand Klockiewicz, Mirosław Piwowar, Dawid Piwowar, Tadeusz Guzik, Józefa Latoch, Genowefa Hołyst.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki: Bronisław Musiał, Marian Majda, Zofia Gałek.
Dziękujemy tym, którzy sprzątali w tym tygodniu oraz za ofiary.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest Niedziela oraz Gość Niedzielny, a dla dzieci Mały Gość.
Dzisiaj po Mszach Świętych będzie błogosławieństwo kierowców i pojazdów. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godzinie 15.00 będzie w Pustelni, o ile nie będzie wcześniej deszczu lub burzy.
Ogłoszenie społeczne:
1 sierpnia, w środę, od godziny 13:30 w Ośrodku Zdrowia w Rożnowie, odbędzie się kompleksowe komputerowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje w Ośrodku Zdrowia.
Ogłoszenie sołtysa Tropia….
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy błogosławionej niedzieli.

 

**********

  INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień,                od niedzieli - 22 lipca  2018 r.  

 OGŁOSZENIA     

 

Niedziela 22.07.2018
6.30 - Za parafian
8.00 - + Andrzej Kafel
10.30 - + Anna Mikołajczyk z okazji imienin i urodzin od męża i córek (CHRZEST)
15.00 - + Edward i Genowefa Kantek - w 11 rocznicę śmierci Edwarda od dzieci z rodzinami
9.15 - Roztoka - + Antoni Matras od syna Marka z rodziną

 

Poniedziałek 23.07.2018
6.30 - + Danuta Urbańska od Marty i Józefa Wolak (ks. prob. - poza parafią)
6.30 - + Danuta Urbańska od Janiny i Piotra Wolak
18.00 - + Anna Winiarska od rodziny Ptaków


Wtorek 24.07.2018
6.30- + Stanisława (ona) Moroń od uczestników pogrzebu (ks. prob. - poza parafią)
6.30 - + Elżbieta Szczypkowska od Lidii i Jana Zelek z rodziną
18.00 - + Józef Lupa od synów
17.00 - Roztoka - O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty oraz zdrowie dla matki i dziecka


Środa 25.07.2018
6.30 - + Danuta Urbańska od cioci Bukowskiej z Będzieszyny (ks. prob. - poza parafią)
6.30 - + Danuta Urbańska od Teresy i Andrzeja Bukowskich z córkami
18.00 - + Jacek Ziółkowski od mamy i brata Rafała


Czwartek 26.07.2018
6.30 - + Anna Winiarska od Bronisława Winiarskiego z rodziną )ks. prob. - poza parafią)
6.30 - + Anna Winiarska od rodziny Bugajskich
18.00 - Z okazji imienin Anny z podziękowaniem za łaski i prośbą o dalsze Boże
            błogosławieństwo od wnuka Andrzeja i pozostałych wnuków


Piątek 27.07.2018
6.30 - + Grzegorz i Helena Cetnarowscy i ich syn Bronisław Cetnarowski
6.30 - + Stanisława (ona) Moroń od rodziny z Bochni (ks. prob. - poza parafią)
18.00 - + Elżbieta Szczypkowska od siostry Marii z rodziną


Sobota 28.07.2018
6.30 - + Jacek Ziółkowski od Ewy i Pawła Romuzga (ks. prob. - poza parafią)
6.30 - + Jacek Ziółkowski od Stefana, Marii i Jarka Romuzga
18.00 - + Agata Molek - 11 rocznica śmierci od mamy


Niedziela 29.07.2018
6.30 - + Danuta Urbańska od bratowej Krystyny
8.00 - W intencji Sary z okazji chrztu i w 1 rocznicę urodzin oraz jej rodziców i chrzestnych
10.30 - W 2 rocznicę ślubu Pauliny i Grzegorza z podziękowaniem za łaski i prośbą o dalsze
           błogosławieństwo Boże od mamy
15.00 -W 11 rocznicę ślubu Małgorzaty i Luci z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
          dla rodziców i dzieci
9.15 - Roztoka - + Czesława (ona) i Ignacy Wrona od córki z rodziną
 

 

 

.............................................................. .......................................................................

    Dotacja

   * Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE