Ostatnia
aktualizacja tej strony

 03 lis 18
......
Powrót do strony głównej:

 HOME-TROPIE

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia niedzielne

 i intencje mszalne

w Parafii Tropie

W czasie letnim  (lub zimowym)
Msze w niedziele
w Tropiu: 630,  800, 1030, 1500
w Roztoce-Brzezinach: 915

W dni powszednie
 w Tropiu:  630 i 1800  (1700)
w Roztoce:  wtorek 1700  (1600)

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Intencje mszalne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Chrystianiz.Sądec.Ziemi
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki
   braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie
 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 



GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś już
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

   .

  OGŁOSZENIA                           04. 11. 2018                             31 Niedziela zwykła

Zob. też - Intencje mszalne

W liturgii Kościoła będziemy przeżywać:
- Piątek - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
- Sobota - wspomnienie Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
- Niedziela - W tym dniu przypada 100 rocznica Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. O godzinie 10.30 w naszym kościele będzie Msza św. w intencji
Ojczyzny.
Do nabycia jest prasa katolicka: "Gość Niedzielny" i "Niedziela" i "Mały Gość" dla
dzieci, a dla młodzieży "Miłujcie się".
Do sprzątania kościoła w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Tropia: Marek Długosz,
Wincenty Olszewski, Piotr Bielski, Andrzej Olszewski, Tomasz Foryś, Jacek Foryś,
Józef Foryś, Andrzej Foryś.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki:
Helena Matras, Marek Matras, Bogusław Wolak.
Dziękujemy za sprzątanie i ofiary rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz
kościół i kaplicę.
W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę są przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
Przyszła niedziela przeżywana jest jako Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Do puszki możemy złożyć ofiarę na pomoc katolikom, którzy są
prześladowani.
Różaniec za zmarłych w niedzielę o 14.30, w dzień powszedni o 16.30.
W piątek po Mszy św. spotkanie Grupy Młodzieżowej. W sobotę o godzinie 9.00
spotkanie LSO, a o godzinie 10.00 DSM. W Roztoce spotkanie DSM o godzinie 11.00,
a LSO o godzinie 11.30.



 

**********

  INTENCJE  MSZALNE  na bieżący tydzień,                     od niedzieli - 04.11  2018 r.  

 OGŁOSZENIA     

Niedziela 04.11.2018
6.30 - + Anna i Józef Cetnarowski i syn + Jan - w rocznicę śmierci Anny
8.00 - + Genowefa i Bronisław Pabiś i syn + Marian
10.30 - + Czesława (ona) Doskocz - 8 rocznica śmierci od córki Józefy
15.00 - + Danuta Urbańska od męża Bogdana i syna Kamila
9.15 - Roztoka - + Anna i Józef Mastalerz

 

Poniedziałek 05.11.2018
6.30 - + Dariusz Seratowicz od Mariana Bryniaka z rodziną
6.30 - + Dariusz Seratowicz od kolegi Jerzego Ostrowskiego
17.00 - + Stanisław Romuzga od Iwony Oleksy z Tomaszem i córki

Wtorek 06.11.2018
6.30 - Za parafian
17.00 - + Franciszka (ona) Nowak i mąż + Piotr od Czesławy Nowak z rodziną
16.00 - Roztoka - + Władysław i Anna Szymczyk; Stanisław i Maria Pajor

Środa 07.11.2018
6.30 - + Dariusz Seratowicz od kolegi Wiesława Buckiego
6.30 - + Dariusz Seratowicz od przyjaciela i kolegi Grzegorza Mikosza
17.00 - O szczęśliwą operację dla męża od żony

Czwartek 08.11.2018
6.30 - + Franciszka (ona) Nowak od Teresy i Piotra Filipków z rodziną
6.30 - + Franciszka (ona) Nowak od Andrzeja Skrężyny z rodziną
17.00 - + Krzysztof Haus

Piątek 09.11.2018
6.30 - W pewnej intencji
6.30 - W intencji Joanny i Marcina od gości weselnych
17.00 - + Dariusz Seratowicz od Kazimierza i Marka Słowińskich

Sobota 10.11.2018
6.30 - + Stanisław Romuzga od brata Józefa z żoną
6.30 - + Stanisław Romuzga od brata Jana z rodziną
17.00 - + Franciszka (ona) Nowak od córki Bożeny (CHRZEST)

Niedziela 11.11.2018
6.30 - W 80 rocznicę urodzin Józefa z podziękowaniem za łaski otrzymane i prośbą o zdrowie
       i dalsza opiekę Bożą od żony i dzieci z rodzinami
8.00 - + Jacek Ziółkowski od żony z dziećmi
10.30 - Za parafian
15.00 - + Jan i Waleria Kocoń; + Anna Neckarz
9.15 - Roztoka - ++ Za zmarłe członkinie róży różańcowej Stanisławy Winiarskiej i zmarłych
        z ich rodzin od członkiń róży

 

 

.............................................................. .......................................................................

    Dotacja

   * Kościół św. Świerada w Tropiu dobrem katolickiej wiary i dobrem kultury narodowej 

 

D O T A C J E

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2016 w kwocie 25 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta z XI
w., XVII w., konserwacja techniczna i estetyczna dwóch renesansowych konfesjonałów"

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 15 000 zł (II etap)
zadanie pn. Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon.

STAROSTWO POWIATOWE w NOWYM SĄCZU
w ramach realizacji konkursu pod nazwą "Ochrona zabytków Małopolski"
wspiera w roku 2017 w kwocie 10 000 zł (I etap)
w roku 2018 w kwocie 10 000 zł (II etap)
zadanie pn. "Tropie, kościół pw. Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, XVII
i XVIII w., Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza z obrazem Veraicon".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2015 w kwocie 100 000 zł (I etap)
wspiera w roku 2016 w kwocie 40 000 zł (II etap)
wspiera w roku 2017 w kwocie 20 569 zł (III etap)
zadanie pn. "Pełna konserwacja ołtarza głównego z kościele pw. św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Tropiu"

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Płaskorzeźby Madonna z Dzieciątkiem w kościele pw. Św.
Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW w KRAKOWIE
wspiera w roku 2018 w kwocie 4 000 zł
zadanie pn. "Konserwacja Epitafium Jana Wiernka z kościoła pw. Św. Pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu".

 

 *   *   *   *   *   *   *   * 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.genealogiczne: PIETRZAKOWIE, KURCZABOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE Nadto: Gierałtowie, POLACY. SŁOWIANIE