HOME-TROPIE


W
itaj, jesteś miłym


gościem tej witryny


O
statnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

Dekanat Czchów
1
.Parafie i kapłani
w  dekanatcie czchowskim
 


 

Dekanat Czchów
1.Parafie i kapłani
2.Kościoły i święci
3.Statystyka dekanatu

Dekanaty sąsiednie
1.Dekanat Ujanowice
2.Dekanat Zakliczyn
3.Nad J.Rożnowskim


Kościoły i święci
mojej małej ojczyzny
1.Wyjaśnienie pojęć
2.Konkurs szkolny

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

Materiał do użytku ogólnego, nauczania regionalnego i konkursu szkolnego
pt.:
"Kościoły i święci mojej małej ojczyzny"

Na tej stronie:

Biesiadki   Czchów   Domosławice    Iwkowa   Jurków    Kąty   Lewniowa    Rożnów
Tropie    Tworkowa    Tymowa    Wojakowa    Złota


Parafie i kapłani 
w dekanacie czchowskim

    Wstępne informacje administracyjne

    Dekanat Czchowski położony jest  w Małopolsce, w dorzeczu Dunajca,  na pograniczu powiatów brzeskiego i nowosądeckiego. Należy do Diecezji Tarnowskiej.
    Składa się z 13 parafii położonych na terenach gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem i Iwkowa.
Zobacz na mapie.
 

 Dziekan:
 Wicedziekan:

 Ojciec duchowny:
 Notariusz:
 Wicenotariusz:

 e-mail:

 Ks. dr Stanisław Kądziołka
 Ks. mgr Józef Gurgul
 Ks. Stanisław Nowak
 Ks. dr Władysław Przybyś
 Ks. mgr Roman Koza

 czchow@diecezja.tarnow.pl

                                       

1. Parafia Biesiadki

 Tytuł/patron  parafii  Parafia św. Mateusza Ap. Ew.
 Adres  Biesiadki 16, 32-864 Gnojnik,
 Telefon  (-14) 68 60 194
 E-mail,  ---
 strona www  ---
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Gnojnik
 Początek parafii  prawdopodobnie druga poł. XIII w.
 Miejscowości w parafii  Biesiadki, Żerków
 Liczba katolików  1.100
 Proboszcz  Ks. mgr Kazimierz Sroka
 Rezydent  Ks. Marian Przybyło, RM
 Dzień adoracji diecezjalnej  18 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  4 września (św. Rozalii), 21 września (św. Mateusza)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.  Kościoły i święci w dekanacie

 

2. Parafia Czchów

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Narodzenia Najśw. Maryi Panny
 Adres  Rynek 1, 32-860 Czchów
 Telefon  (0-14) 66 36 060
 E-mail,  ---
 strona www  ---
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Czchów
 Początek parafii  1180 r.
 Miejscowości w parafii  Czchów, Piaski Drużków
 Liczba katolików  2.692
 Proboszcz  Ks. dr  Władysław Przybyś, RM.
 tel. (0-14) 66 36 060
 Wikariusze  Ks. mgr Stanisław Czuj, tel. (0-14) 66-36-150
      e-mail:
stanczuj@poczta.onet.pl
 Ks. mgr Paweł Laska, tel. (0-14) 68 43 333
 Rezydent

 Ks. Józef Pamuła, kapelan J. Św.,
        tel. (0-14) 68 43 310

 Dzień adoracji diecezjalnej  19 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  26 lipca (św. Anny), 8 września (Narodzenia NMP);
 I niedz. maja (na Kozieńcu)
 Informacje o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

3. Parafia Domosławice

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny
 Adres  Domosławice 74, 32-860 Czchów
 Telefon  (0-14) 66 59 371
 E-mail,  ---
 strona www  ---
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Czchów
 Początek parafii  1364 r.
 Miejscowości w parafii  Domosławice, Biskupice Melsztyńskie,
 Charzewice, Faliszewice, Melsztyn,
 Zawada Lanckorońska
 Liczba katolików  1.750
 Proboszcz  Ks. Wiesław Kulka
 Wikariusze   - - -
 Rezydent

 Ks. Michał Kapturkiewicz, Kan. Honor. Kap. Kat.

 Dzień adoracji diecezjalnej  20 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  niedziela po 10 maja (św. Izydora),
 2 lipca (Nawiedzenie NMP)
 Informacje o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

4. Parafia Iwkowa

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Podwyższenia Krzyża św.
 Adres  Iwkowa 12,  32-861 Iwkowa
 Telefon  (0-14) 68 44 327
 E-mail  - - -
 strona www  www.iwkowa.tarnow.opoka.org.pl
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Iwkowa
 Początek parafii  przed 1325 r.
 Miejscowości w parafii  Iwkowa
 Liczba katolików  2.250
 Proboszcz  Ks. mgr Józef Gurgul, RM, e-mail: j_gur@op.pl
 kom. 604 570 880
 Wikariusz  Ks. mgr Dariusz Nowak
 tel. 014-68 44 160
 Dzień adoracji diecezjalnej  21 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  14 września (Podwyższenie Krzyża)
 31 maja (Nawiedzenie NMP - w kościele na cment.)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

5. Parafia Jurków

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Przemienienia Pańskiego i Bożego Miłosierdzia
 Adres  Jurków 184, 32-860 Czchów
 Telefon  (0-14) 68 42 600
 E-mail,  - - -
 strona www  - - -
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Czchów
 Początek parafii  1979 r.
 Miejscowości w parafii  Jurków
 Liczba katolików  1.160
 Proboszcz  Ks. Fryderyk Bajorek, RM
 Wikariusz  - - -
 Dzień adoracji diecezjalnej  22 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  II niedziela Wielkanocy (Miłosierdzia Bożego)
 6 sierpnia (Przemienienia Pańskiego)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.  Kościoły i święci w dekanacie

 

6. Parafia Kąty

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Św. Józefa Oblubieńca NMP
 Adres  Kąty 110, 32-862 Porąbka Iwkowska
 Telefon  (0-14) 68 44 980
 E-mail,  - - -
 strona www  - - -
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Iwkowa
 Początek parafii  1980 r.
 Miejscowości w parafii  Kąty, Drużków Pusty (część), Połom Mały,
 Porąbka Iwkowska (część)
 Liczba katolików  1.178
 Proboszcz  Ks. mgr Jan Witek, Ec; e-mail: xwitek@interia.pl
 kom. 507 154 035
 Rezydent  Ks. Stanisław Nowak, Kan. Honor. Kapit. Boch.
 tel.  (0-14) 68 45 700
 Dzień adoracji diecezjalnej  23 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  19 marca (św. Józefa Oblubieńca NMP)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

7. Parafia Lewniowa

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Matki Boskiej Królowej Polski
 Adres  Lewniowa 184, 32-864 Gnojnik
 Telefon  (0-14) 66 48 136
 E-mail,  - - -
 strona www  - - -
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Gnojnik
 Początek parafii  1980 r.
 Miejscowości w parafii  Lewniowa
 Liczba katolików  802
 Proboszcz  Ks. mgr Henryk Franczyk, RM
 Wikariusz  - - -
 Dzień adoracji diecezjalnej  24 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  3 maja (Królowej Polski),
 14 sierpnia (św. Maksymiliana Kolbego)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

8. Parafia Rożnów

 Tytuł/patron  parafii  Parafia św. Wojciech BM i Podwyższenia Krzyża św.
 Adres  Rożnów 124, 33-316 Rożnów
 Telefon  (0-18) 44 03 003
 E-mail,  roznow@diecezja.tarnow.pl
 strona www  - - -
 Położenie  powiat nowosądecki, gmina Gródek nad Dunajcem
 Początek parafii  1662 r.
 Miejscowości w parafii  Rożnów, Roztoka-Brzeziny (część)
 Liczba katolików  1.700
 Proboszcz  Ks. mgr Marek Truś
 e-mail:
mtrus@tarnow.opoka.org.pl
 Wikariusz  Ks. mgr Janusz Lelito
 Dzień adoracji diecezjalnej  25 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  23 kwietnia (św. Wojciecha),
 14 września (Podwyższenia Krzyża św.)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

9. Parafia Tropie

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Świętych Pusteln. Świerada i Benedykta
 /Sanktuarium diecezjalne/
 Adres  Tropie 6, 33-316 Rożnów
 Telefon  +48 (18) 44 03 076
 E-mail,  tropie@diecezja.tarnow.pl
 strona www  www.tropie.tarnow.opoka.org.pl
 Położenie  powiat nowosądecki, gmina Gródek nad Dunajcem
 Początek parafii  prawdopodobnie XI wiek
 Miejscowości w parafii  Tropie, Roztoka-Brzeziny (część), Witowice Dolne,
 WitowiceGórne (część), Wytrzyszczka, Będzieszyna
 Liczba katolików  2.314
 Proboszcz  Ks. mgr Andrzej Piórek
 kom. 605 623 291
 Wikariusz  Ks. mgr Sylwester Taraszka,
      tel. (0-18) 449 41 80
 Rezydent  Ks. Stanisław Pietrzak, RM
      tel. (0-18) 449 41 81;  601 918 322
      e-mail:
tropie@tarnow.opoka.org.pl      
 Dzień adoracji diecezjalnej  26 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  niedziela najbliższa 13 lipca
 (śś. Pustelników  Świerada i Benedykta)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie


10. Parafia Tworkowa

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Matki Bożej Fatimskiej
 Adres  Tworkowa, 32-863 Tymowa
 Telefon  (0-14) 68 42 169
 E-mail,  - - -
 strona www  - - -
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Czchów
 Początek parafii  2005 r.
 Miejscowości w parafii  Tworkowa
 Liczba katolików   950
 Proboszcz  Ks. Ryszard Łątka
 Wikariusz  - - -
 Dzień adoracji diecezjalnej  27 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  13 maja (M. B. Fatimskiej)
 Informacje o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie


11. Parafia Tymowa

 Tytuł/patron  parafii  Parafia św. Mikołaja Bpa
 Adres  Tymowa 4a, 32-863 Tymowa
 Telefon  (0-14) 68 60 525
 E-mail,  tymowa@diecezja.tarnow.pl
 strona www  - - -
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Czchów
 Początek parafii  prawdopodobnie 2 poł. XIII w.
 Miejscowości w parafii  Tymowa
 Liczba katolików  1.480
 Proboszcz  Ks. mgr Jerzy Kawik, tel. (0-14) 68 60 525
 Dzień adoracji diecezjalnej  27 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  I niedziela października (MB Różańcowej),
 6 grudnia (św. Mikołaja)
 Informacje o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

12. Parafia Wojakowa

 Tytuł/patron  parafii  Parafia Najśw. Maryi Panny Wniebowziętej
 Adres  Wojakowa 51,  32-862 Porąbka Iwkowska
 Telefon  (0-14) 68 45 147
 E-mail,  - - -
 strona www  - - -
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Iwkowa
 Początek parafii  przed 1335 r.
 Miejscowości w parafii  Wojakowa, Dobrociesz, Porąbka Iwkowska (część),
 Drużków Pusty (część)
 Liczba katolików  1.910
 Proboszcz  Ks. mgr Józef Nowak, RM, tel. (0-14) 68 45 147
      e-mail:
wojakowa@poczta.fm
 Wikariusz  Ks. mgr Wojciech Dudzik, tel. (0-14) 68 45 166
 Dzień adoracji diecezjalnej  28 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  15 sierpnia (Wniebowzięcia NMP)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 

13. Parafia Złota

 Tytuł/patron  parafii  Parafia św. Michała Archanioła
 Adres  Złota 32a, 32-859 Złota
 Telefon  tel. (0-14) 66 35 090
 E-mail,  zlota@diecezja.tarnow.pl
 strona www  - - -
 Położenie  woj. małopolskie, powiat brzeski, gmina Czchów
 Początek parafii  przed 1346
 Miejscowości w parafii  Złota
 Liczba katolików  1.320
 Proboszcz  Ks. dr Stanisław Kądziołka, Ec
 tel. (0-14) 66 35 090
 Wikariusz  Ks. mgr Roman Koza; tel. 014-68 45 335
 Dzień adoracji diecezjalnej  29 sierpnia
 Dzień odpustu parafialnego  po 23 czerwca (MB Nieustającej Pomocy)
 29 września (św. Michała Archanioła)
 Informacja o kościele i świętych  zob. na str.   Kościoły i święci w dekanacie

 
 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie