Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 lip 17

 HOME-TROPIE

Wydarzenia nowe
w Parafii Tropie i Sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta
- część 8 -

  [8]  - od IX 2006

  [7]  - od IX 2006

  [6]  - do IX 2006

  [5]  - do VI 2005

  [4]  - do VI 2004

  [3] - do XII 2003

  [2] - do VII 2003

  [1]  - do V  2003

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

 

Genealogia genetyczna

* Genealogia genetycz.  ludzi, Europy i świata

 * Genealogia praojca
Y-Adama i potomków

 * Fundusz rozwoju
rodu A00 w  Kamerunie

Kreacjonizm ewolucjonistyczny

* Pierwotna ojczyzna: Kujawy i Polska?

* Chyba już znana geneza Słowian

* Polacy, skąd i kim jesteśmy?

* Genealogia ludzi   rejonu Dunajca

 


GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

 

W Nitrze i na Zoborze, i na Skałce nad Wagiem
Pielgrzymka z Tropia 21-23 VII 2017

 

         NITRA-ZOBOR to zakątek polskości w południowo-zachodniej Słowacji.
W pobliżu groty/pustelni św. Świerada, jego źródła i winnicy, w kościele św. Urbana na zboczu Zoboru koło Nitry modliła się i śpiewała duża pielgrzymka znad Dunajca, a jej przewodnik wygłosił (podobno niezłe) kazanie, oczywiście "poslovensky", w ramach tegorocznych ogólno słowackich uroczystości naszych świętych rodaków z X/XI w..

         Również chórek z Tropia wzruszał tam słuchaczy i zapewne też - Pana Boga.
I co ciekawe - w tym kościele, gdzie Słowacy czczą polskiego świętego i jego tamtejszą pustelnię, wikariuszem jest ks. Tomasz, polski ksiądz z Łodzi (młody, widoczny na zdjęciu), a proboszczem jest ksiądz o nazwisku... Polak

A potem w miejskim domu kultury, z udziałem przedstawicieli radnych miasta Nitra, przemiłe dwujęzyczne spotkanie przy gulaszu i zoborskim winku, zapewne z winnicy Świeradowej.

 

Zobor i kościół św. Urbana pod Zoborem (foto archiwalne)

 

1.
Przy ołtarzu kościoła św. Urbana na zboczu Zoboru w Nitrze trzech Polaków: miejscowy wikariusz
ks. Tomasz Potyrała (sercanin z Łodzi), pielgrzym z Tropia 
ks. Stanisław Pietrzak i w środku
miejscowy proboszcz i Słowak, ks. Milan Polak (nazwisko!).  
Razem czcimy - świętego Polaka, pustelnika Świerada

(foto 1-7: A.J. Janusowie)

 

2.

Mówił tu o bliskości Boga w życiu Świętego Pustelnika w tropskiej i zoborskiej grocie.
Dziś także "My chcemy Boga" - w naszych domach, kościołach, krajach i Europie

 

3.
Jeden z pielgrzymów sprawdza swoje szanse życia w Grocie św. Świerada
(ale zrezygnował i wrócił do swojego... Mystkowa :D )

 

 

4.

Poznajemy historię tego miejsca i oglądamy zabytki i nowsze dzieła sztuki.
W tle - budynek nitrzańskiego Wyższego Seminarium Duchownego

 

 

5.
Pod Hradem / katedrą w Nitrze, na placu Pribiny przed budynkiem WSD - pomnik:

święci Cyryl i Metody, pasterze ziemi słowackiej z IX wieku i Apostołowie Słowian

 

 

6.

Obecny pustelnik zoborski (a zarazem wykładowca archeologii biblijnej w nitrzańskim WSD)
Jan Kratochvil  odsłania nam dzieje klasztoru św. Hipolita i wyniki aktualnych prac poszukiwawczych i kreśli sens życia pustelniczego w dzisiejszym, zagubionym świecie


7.

Na reprezentacyjnej St'efanikowej triedzie (alei) przed bramą hotelu "Zobor" przed odjazdem na Skalkę
jeszcze raz spoglądamy na sylwetkę góry Zobor, słynącą z klasztoru św. Hipolita, "gdzie formował
się w świętości św. Świerad i jego uczeń Benedykt", jak w Nitrze powiedział św. Jan Paweł II,
i gdzie miał swoją pustelniczą grotę skalną.

(kliknij, aby powiększyć!)


 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 

Skałka nad Wagiem
/Skalka nad Vahom/

(uczestników proszę o kolejne zdjęcia)

 

 

1.

Słowacki plakat centralnej uroczystości odpustowej na Skałce (część)
W programie, w niedzielę 23 VII o 8.00 msza w języku polskim

 

 

2.
 Na "Starej Skałce"

Finał międzynarodowego wernisażu poetyckiego i malarskiego
w ruinach starego a 1224 r. klasztoru Benedyktynów.
W programie słowno-muzycznym zaduma nad sensem życia, losach świata i Europy, potrzebą pustelnictwa i modlitwy. Wśród gości - pielgrzymi znad Dunajca.

 

3.
W jaskini skalnej figura pustelnika, św. Świerada

 

4.
W kaplicy - święci Świerad i Benedykt,
a w centrum - prowadząca do nieba "drabina doskonałości i cnót"

 

 

 

5.
 Na "Nowej Skałce"

Polscy pielgrzymi wstępują do kościoła świętych Świerada i Benedykta

 

6.

W kościele na Skałce nad Wagiem
nasi i słowaccy święci pustelnicy na popularnym w Słowacji obrazie

 

7.
Ołtarz polowy oczekuje na celebransów,
a plac przed kościołem i sąsiedni las - na tysiące pielgrzymów


(tu polski celebrans miał okazję uczcić także osiemdziesięciolecie swoich urodzin)

 

 

*   *   *

Diecezjalna informacja w Nitrze
o odbytej uroczystości odpustowej "hlavná Pút' " na Skałce

http://www.biskupstvo-nitra.sk/na-skalke-vyvrcholili-tohtorocne-oslavy-prvych-narodnych-svatych/
Wspomniano tam o uczestnictwie pielgrzymów z Tropia, skąd przybył na Słowację św. Świerad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie