HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Inne zakątki braterstwa
Polaków, Słowaków i Węgrów,
czcicieli śś. Świerada Benedykta

Iné zákutia bratstva
Poliakov Slovakov a Maďarov,
ctitelov Sväých Svorada a Benedikta

Mások Lengyel, Szlovák
és Magyar barátságszögletek,
Szent Szórád-András
és Benedek tisztelők

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

.

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

Oprócz parafii i szkół, które jakby oficjalnie, z racji patronatu, czczą świętych pustelników Świerada i Benedykta, na Słowacji i w Polsce znajdują się także inne zakątki, które na różny sposób  przyłączają się do  wspólnoty i braterstwa czcicieli naszych wspólnych świętych.

Okrem farnosti a škôl, ktoré akoby oficiálne, z dôvodu patronátu, ctia svätých pustovníkov Svorada a Benedikta, na Slovensku a v Polsku sa nachádzajú tież iné zákutia, ktoré na rôžny spôsob sa pripajajú do spoločnosti a bratstva ctitelov našich spoločných svätých.

    

W Polsce

Jasna Góra w Częstochowie

W sali wystawowej klasztoru oo. paulinów na Jasnej Górze, w tzw. Muzem 600-lecia, tuż na lewo od wejście stale prezentuje się dwa wspaniałe siedemnastowieczne obrazy: wyżej - św. Andrzeja-Zorarda (Świerada) i niżej - św. Benedykta, pustelników.
Pochodzący z Węgier pustelniczy zakon paulinów przyniósł z sobą do jasnogórskiego klasztoru kult śś. Świerada i Benedykta jako patronów ich pustelniczego życia.

Kościół św. Świerada w Częstochowie


Napis na obrazie sławi Świerada jako członka zakonu, którego ostrej  regule się poddał, zanim tam zmarł w 1036 r.

    Doroczne wspomnienie św. Świerada (obecnie 13 lipca)
jest jednym z głównych świąt zakonnych w klasztorze oo. paulinów.
Kopia obrazu jasnogórskiego od kilkudziesięciu lat zdobi faciatę pustelni w Tropiu. Widok modlącego się Świerada dobrze wpływa na postawę przybywających tam turystów i pielgrzymów, skłaniając wielu do modlitwy. Podobna kopia jest w Budzisławiu Kościelnym
 

   1. Nowy Sącz

W Nowym Sączu działa chór "Immaculata", prowadzony przez p.Teresę Pach, muzykologa. Już wiele razy pielgrzymował na uroczystości odpustowe do Tropia oraz na Słowację, dla uczczenia śpiewem naszych wspólnych świętych.

1. Nový Súč

V Novom Súču učinkuje súbor Immaculata", pod vedením p. Terezy Pachovej, muzykologa. Už veľa razy pútoval na slavnostné odpusty do Tropia a na Slovensko, pre uctenie spevom naších
spoločných svätých.

Opatowiec

W kościele parafialnym w Opatowcu, w prezbiterium po prawej stronie umieszczono obraz św. Świerada; u nóg Świętego stoi żuraw, który na ziemi złożył dwie ryby, złowione na posiłek dla niego. Tak miejscowa legenda starała się wytłumaczyć przydomek Świętego pustelnika "Żurawek". A stworzył ten przydomek sam Piotr Skarga (1579), który błędny zapis Długosza (+1480) "Zorawdus" (zamiast Zorardus) skojarzył sobie z polskim słowem "żurawek". W 1609 r., pochodzący z Jarosławia krakowski bernardyn Marcin Barański, mając informację, że Świerad urodził się w Opatowcu, czyli w Zakliczynie nad Dunajcem, który przedtem nosił nazwę: Opatkowice, Opatowice, Opatowce albo Opatowiec, zrozumiał, że chodzi o znany mu Opatowiec nad Wisłą.W tym prezbiterium znajduje się obraz z roku 1888
z napisem:
"Błogosławiony Andrzej Żurawek albo Zwerardus, urodzony w Opatowcu"

 I tak napisał w życiorysie św. Świerada, dając początek tradycji o Opatowcu jako miejscu urodznie śa. Świerada. W Opatowcu, w miejscu zwanym Wrzosy, lud dopatruje się śladów jego pustelni, natomiast pobliskie źródełko zostało otoczone czcią, a w 1989 r. przez miejscowego księdza proboszcza zabezpieczone, a jego otoczenie przygotowane dla zbudowania kapliczki i umieszczenia w  niej figury świętego Pustelnika.
Sława kolebki św. Świerada chyba na zawsze przylgnęła do Opatowca. To zobowiązuje duszpasterzy i lud do rozwijania i pielęgnowania kultu świętego Pustelnika, i to niezależnie od tego, jaki jest początek tradycji o przebywaniu św. Świerada w Opatowcu .

2.Warszawa

W Warszawie mieszkają pp. Iwona Machowska  i Antoni Machowski.

Rozmiłowawszy się w Tropiu i w św. Świeradzie, zorganizowali dwie głośne wystawy fotograficzne o Tropiu. Najpierw  w Warszawie; patronował jej J. E. ks. Prymas, kard. Józef Glemp, a w jej otwarciu uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Janusz Wojciechowski, ambasador Republiki Słowacji p. Magda Vaszaryova, konsul Republiki Węgier Imre Molnar. Potem - w Krakowie, którą osobiście otworzył kard. Franciszek Macharski.
PP. Machowscy doprowadzili też do wyprodukowania przez Telewizję Polską filmu krótkometrażowego o naszym pustelniku pt. "Eremita".
Pielgrzymowali tez z nami na Słowację i przekazali prasie informacyjne artykuły.
(Na fotografii od prawej: p. Ambasador Republiki Słowacji Magda Vasaryova, Prezes Zarządu Głównego PTTK w Warszawie Tadeusz Stefański, p. Iwona Machowska, p. Andrzej Gordon oraz przedstawiciel ks. Prymasa kanclerz Kurii Diecezjalnej w Warszawie ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk)

2. Varšava

Vo Varšave bývajú Ivona Machowska a Anton Machowski.
Obľúbivši si Tropie a sv. Svorada, zariadili dve slávne výstavy
o Tropí.
Najprv vo Varšave;
patrónom tej bol J. E. Primas,
kard. Jozef Glemp, a v jej otvorení
mali účasť predseda snemu Janusz Wojciechowsky, veľvyslanec Slovenskej republiki p. Magda Vášáryová, a konzul Maďarskej republiki Imre Molnár.
Potom - výstava Krakove, ktorú osobne otvoril kard. František Macharsky.
P. Machovscy zariadili tiež produkciu Poľskou televiziou krátkeho filmu
o našom pustovníku pt.
"Eremita".
Pútovali tiež s nami na Slovensko
i odkázali tlači informáčne članki.
(
Na fotografii Marszałek Sejmy RP JanuszWojciechowski wśród cdelegacji parafii Tropie na uroczystości otwarcia wystawy).

 3. Wrocław

We Wrocławiu czci się św. Świerada
już od roku 1145, gdy dla tamtejszych benedyktynów i ich następców, norbertanów , Piotr Włast ufundował w swoich dobrach w Oławie nad Odrą kościół św. Świerada, znany z Bulli papieża Innocnetego z roku 1201 oraz z zapisu Jana Długosza (1480 r.).
Później w katedrze wrocławskiej była też ufundowania altaria ku czci św. Świerada. Obecnie ku jego czci co miesiąc odbywają się tam nabożeństwa.
We Wrocławiu mieszka i pracuje na Papieskim Fakultecie Teologicznym rodak z Tropia, prof. Józef Swastek, ksiądz i historyk, autor wielu artykułów na temat świętych Świerada i Benedykta.
We Wrocławiu na polu kultu św. Świerada bardzo aktywnie działa dr medycyny, prof. Gerwazy Świderski. W świętym Świeradzie dopatruje się pierwszego polskiego lekarza chorób kręgosłupa,
a pisze o tym w swojej książce
"Świeradową przesieką". 

3. Vroclav

Vo Vroclave sa cti sv. Svorada
už od roku 1145, keď pre tamojších benediktinov a ich nástupcov,
norbertanov, Peter Vlast zriadil vo svoich majetkach v Olave nad Odrou
kostol sv. Svorada, znamý z bulli papeža Inocentého z roku 1201 a z zapisu od
Jana Dlugosza (1480 r.).
Potom vo vroclavskej katedrále bola tiež zriadena altaria k úcte sv. Svorada.
Súčasne ku jeho cti každý mesiac sa kona tam bohoslužba.
Vo Vroclave tiež býva a pracuje na Pápežskej teologickej fakulte krájan z Tropia, profesor Jozef Swastek, kňaz a historik, autor viacerých článkov na tému sv. Svorada a Benedikta.
Vo Vroclave na poli kultu sv. Svorada veľmi aktivne účinkuje MuDr. prof.
Gerwazy Swiderski. Vo sv. Svoradovi zisťova prvého poľského lekára chorôb chrbticy, a píše o tom vo svojej knihe "Svoradovým preseknútím".

.
4. Zakopane

Kaplica świętych Andrzeja (Świerada) Benedykta w Zakopnaem przy ul. Kościeliskiej obok starego kościółka na cmentarzu jest ilustracją dwóch faktów z życia św. Świerada. Powstała około 1800 r. na kilkadziesiąt lat przed powstaniem parafii, jak i św. Świerad, apostoł wiary w czasach jeszcze przedpaństwowych i przedpolskich w Małopolsce.


Kaplica z łamanego kamienia. Wewnątrz wizerunki dwóch świętych patronów kaplicy,
Andrzeja-Świerada i Benedykta.

Została wybudowana przez Pawła Gąsienicę przy udziale innych nawróconych i pokutujących zbójników. Świerad też wsławił się jako  apostoł zbójników, o czym zresztą mówi jego jedenastowieczny "Żywot" i legenda z Podolińca nad Popradem o nawróceniu zbójnika Krudynhopa  przez naszego pustelnika. To wymowna pamiątka
i największy zabytek Zakopanego!


Na Slovensku.

      1. Drażowce koło Nitry

To miejsce przybliżyła nam jego mieszkanka,  pani Mira Zaujcová, śpiewaczka ludowa i działaczka kultury ludowej w powiecie nitrzańskim, opiekunka dziecięcego ludowego zespołu "Nitranczek" podczas jego występów w Nowym Sączu
i w Tropiu.

      1.Dražovce pri Nitre

Miesto Dražovce zbližila nám jého obyvateľka, pani Mira Zaujcová, spievačka ľudových piesni a činiteľka kultúry ľudovej v okrese Nitra, opatrovateľka
detského ludového zboru "Nitranček" počas jeho výstupov v Novom Suczu
a v Tropí.

Kościół i parafia św. Franciszka Ksawerego w Drażowcach.
Parafia ta na swoim terytorium posiada  zoborski klasztor.
Chlubi się także posiadaniem zabytkowego kościoła św. Michała  z około połowy XI wieku.

Obrázok

Kostol a farnosť sv. Františka Xaverského v Dražovciach. Tato farnosť na svojom teréne
má aj zoborský klaštor.
Pyši sa tiež "vlastnením" pamiatkového kostola sv. Michala z okolo polovice XI. storočia.

Oto romański kościółek św. Michała z około połowy XI wieku
koło Nitry, w parafii Drażovce.
To jakby rówieśnik naszego kościoła w Tropiu!
Po wielu przebudowach
jego obecna architektura
sięga połowy XIII wieku.
To historyczne miejsce lubią nawiedzać pielgrzymi z Polski.

Kliknij, powiększ!
 

Hľa romanský kostolik sv. Michala z okolo polovice XI. storočia pri Nitre, vo farnosti Dražovce.
To akoby rovesník našho kostola v Tropí
Po viacerých prestavbach jeho súčasná architektúra siaha polovice XIII storočia.
Toto historické miesto ľúbia navštievovať pútnici z Poľska.

.

2. Drietoma i Horne Srnie

Drietoma i Horné Srnie to dwie parafie, leżące blisko Trenczyna i Skałki nad Wagiem. W pierwszej z nich  jako proboszcz pracował, a w drugiej obecnie pracuje ks. Stanisław Ługowski, kapłan diecezji Nitra, pochodzący z Polski.
Zarówno w Drietomie jak i w Hornym Srniu ks. Ługowski wiele razy chętnie podejmował nasze pielgrzymki oraz organizował noclegi i przyjacielskie kontakty z mieszkańcami.
Jako stały korespondent Radia Watykańskiego corocznie przekazuje informacje dotyczące rozwoju kultu naszych świętych i polsko-słowackiego braterstwa.

2. Drietoma a Horné Srnie

Drietoma a Horné Srnie to dve farnosti, ležiace blizko Trenčía a Skalky nad Váhom. V prvej z nich ako farár pracoval, a v druhej teraz pracuje p. Stanislav Lugovski, kňaz nitrianskej diecezy, pochádzajúcy z Poľska.
Zaroveň v Drietome ako aj v Hornom
Srní p. Lugovski viackrať veľmi rád prijímal naše púte, zariaďoval
nocľahy a priateľské kontakty s obyvateľmi. Ako stály korešpondent Vatikanského rozhlasu každoročne zasielá informácie tykajúce sa vývoja kultu naších
svätých a poľsko-slovenského
bratstva.

.

      4. Moczenok i Diakovce

Močenok (Gorazdov Močenok) to historyczne miejsce na Słowacji, w nitrzańskijej diecezji, pamiętające czasy św. Gorazda, człowieka tutejszego i wykształconego, wyznaczonego w roku 885 przez św. Metodego na arcybiskupa diecezji morawskiej.
Diakowce to nazwa sąsiedniej miejscowości, słowacka i węgierska, pochodząca od starosłowiańskiego słowa "uczeń, diakon". Związana jest chyba z działaniem tu św. Metodego i jego uczniów,
zwłaszcza św. Gorazda,
w IX wieku.

      4. Močenok a Diakovce

Močenok (Gorazdov Močenok) to
historické miesto na Slovensku, v nitrianskej dieceze, pamätajúce časy sv. Gorazda, človeka tunajšieho i vzdielaného, navrhnúteho v roku 885
sv. Metodom na arcibiskupa
moravskej diecézy.
Diakovce-Deáki to nazva súsednej
obci, slovenska a maďarska, pochádzajúca od staroslovenského
slova "žiak, diakon". Zviazaná je azda s učinkovaním tu sv. Metoda a jeho učceníkov, zvlašť sv. Gorazda,
v IX. storočí.  

Tu, do miasteczka Močenok, byliśmy zaproszeni na otwarcie jubileuszowego, X ogólnokrajowego festiwalu teatru chrześcijańskiego.
 Ks. proboszcz z Tropia celebrował mszę i wygłosił kazanie, a zespół "Eremitki" z parafii Tropie śpiewał pieśni mszalne, a po mszy - ludowe.
Wielką przyjemnością było też przez Słowaków z Močenku zafundovane nam zwiedzanie słynnego zamku w Bojnicach.
Dziękujemy za usłużność w tej wycieczce także ofiarnemu sołtysowi z Hajskiego.


 

Sem, do mestečka Močenok,
sme boli pozvaní na otvorenie jubilejného, X. celonárodného festivalu kresťanského divadla.
P. farár z Tropia celebroval sv. omšu i hlásal kázeň, a súbor "Eremitki" z farnosti Tropie spieval piesni omšové, a po omši - ľudové.Velkim zážitkom bola tiež obetovaná nám Slovakmi z Močenka návštieva slávneho zamku v Bojnicach.
Za učinnosť v tomto vylietie sme vďační tiež obetavému šoltysovi z Hájskeho.

W kościele Wniebowzięcia NMP v Diakovcach  zwiedziliśmy jedenastowieczną rotundę, najstarsza na Słowacji. Widać ją na widokówce.
Słowakom jesteśmy wdzięczni
za gościnność.

 V kostole Nanebavzatej Panny Márie v Diakovciach sme navštivili jedenastovečnú rotundu, nejstaršiu na Slovensku. Viditeľná na pohladnici.
Slovakom sme vďační za pohostinnosť.

.

5. Niemszowa

Nemšova to miasto w pobliżu Skałki. W nim wielokrotnie zatrzymywały się pielgrzymki z Tropia dla przyjacielskich spotkań, posiłku lub noclegów. A najwięcej przyjaźni okazuje nam p. Elżbieta Chudova z rodziną. Niemal co roku organizuje pielgrzymki ze swojej okolicy do Tropia.

5.Nemšová

Nemšová to mesto blízko Skalky.
V ňom viackrať zastavovali sa púte z Tropia pre priateľské strentnutia, občerstenia a nocľahy. A nejviac priazne prejavia nám p. Alžbeta Chudová s familiou. Takmer každoročne organizuje púte zo svojho okolia do Tropia.

.

 6. Podolínec  -  Podoliniec

      Według świadectwa z roku 1863, zanotowanego przez sądeckiego historyka Szczęsnego Morawskiego w książce Sądecczyzna, na ratuszu w Podolińcu starannie przechowywano wtedy rekwizyty żywej wówczas ludowej legendy o pustelniku Świeradzie, który miał doprowadzić do nawrócenia Krudynhopa, okrutnego zbójnika znad Popradu: maczugę czarną i prosty miecz, którymi miał wojować i ludzi zabijać.
      Na cmentarzu - kościółek, który miał sam Krudynhop, już jako pokutnik,  wybudować (fundamenty pierwotnej rotundy pod kościółkiem św. Anny archeolodzy skłonni są datować na X-XI wiek!). Nad drzwiami w zakrystii kościółka - wyobrażenie klęczącego pokutnika i data 1012. Obok kościółka - rosnąca lipa, podobno przez niego zasadzona. W dolnej części cmentarza - kryte źródło, które miało wypłynąć w miejscu, gdzie z uciętej głowy zbójnika wypłynęły łzy żalu.
      Dziś po tej tradycji raczej nie ma śladu. Ale biorąc pod uwagę, że Podoliniec położony jest na szlaku łączącym ziemię sądecka z nitrzańską, nie powinno się jej lekceważyć. Tędy mógł św. Świerad przechodzić wielokrotnie i w ludowej tradycji zostawić jakieś ślady swojej apostolskiej działalności - ślady bardzo odpowiadające obrazowi jego życia, który nakreślił Maurus.

.

7. Svinna

Svinná to miasteczko nad rzeką Bebrava, niedaleko Trenczyna. Stamtąd już dwukrotnie pielgrzymowali do Tropia czciciele św. Świerada i Benedykta, wraz ze swoim zespołem śpiewaczym, który prowadzi niewidoma dyrygentka
Janka Mikulczikova.
Aktywnie uczestniczyli w naszych odpustach.

7. Svinná

Svinná to mestečko nad Bebravou, neďaleko Trenčína. Odtiaľ už dvakrať pútovali do Tropia ctitelia sv. Svorada a Benedikta, tiež zo svojim
speváckym zborom, ktorý
vedie nevidomá dirigentka
Janka Mikulčíková
Boli činnými účastnikmi v naších odpustoch.

.

8.Turczańskie Cieplice
i Dolna Sztubnia

Tam pracuje ks. Jarosław Maślanka, jako kapłan z misyjnego Zgromadzenia Księży Sercanów. Pełni obowiązki rektora kościoła w miejscowości Dolna Štubňa koło Turčzańskich Cieplic,  wiceprzełożonego i ekonoma słowackiej wspólnoty sercanów. Jest dekanalnym duszpasterzem tamtejszej młodzieży. Pochodzi z parafii Tropie, ze wsi Będzieszyna. Zdecydował się na pracę na Słowacji w trakcie pielgrzymowania śladami św. Świerada z Tropia do Nitry i na Skałkę nad Wagiem.

8.TurčianskeTeplice
Dolná Štubňa

Tam pracuje p. Jaroslav Maslanka, ako kňaz z misijnéj rehole Srdca Ježišovho. Plní povinnosti rektora kostola v obci Dolná Štubňa pri Turčianskych Teplicach, zástupcy a ekonoma slovenskej spoločnosti sercanov. Je dekanalným dušpastierom tamojšej mladeže. Pochádza z farnosti Tropie, z obce Będzieszyna. Pracovať na Slovensku sa rozhodol počas pútovania stopami sv. Svorada z Tropia do Nitry a na Skalku nad Váhom.

 

9. Vráble

Vráble to miasto odległe 20 km na południowy wschód od Nitry. Ma około 10.000 mieszkańców.
Jest to centrum produkcji win. Ludność aktywna w produkcji wina i przemyśle samochodowym.
Odznacza się także wielką aktywnością kulturalną.
Pierwsza wzmianka o miejscowości - z roku 1265.
Obecny kościół parafialny z roku 1901 .

9.Vráble
Vráble to mesto vzdialené 20 km smere na južný východ od Nitry. Má asi 10.000 obyvatelov.
Je to ústredie výroby vín. Obyvateľstvo je aktyvné vo výrobe vín a v automobilovom priemysle.
Vyznamenáva sa tiež velkou ativitou v kultúre.
Prvá zmienka o tejto lokalite je
z roku 1265.
Súčasný farský kostol - z roku 1901.

 

Tropie 10-11 lipca 2004.
Ojcowie słowackiego miasta Vráble przed plebanią w Tropiu.
Od prawej: proboszcz parafii NMP o. Karol, kierująca zespołem śpiewaczym "Briezka" Mária Furková, zastępca prezydenta miasta Vráble, inż. Dušan Kúdela z małżonką,
proboszcz Tropia ks. Stanisław Pietrzak i przewodnicząca związku emerytów i rencistów w Nitrze Katarina Klasová


Kliknij, powiększ!


 

Tropie 10-11 lipca 2004.
Otcovia slovenského
mesta Vráble pred farskom
domom v Tropí.
Od pravej: farár farnosti PPM
o. Karol, vedúca speváckej
skupiny 'Briezka" Mária Furková, zástupca primatora mesta Vráble Dušan Kúdela s manželkou,
farár Tropia p. Stanislav
Pietrzak a vedúca združenia
dôchodcou v Nitre
Katarina Klasová

Folklorystyczny zespół Briezka z miasteczka Vráble, w swoich kolorowych strojach dobrze wyglądał między tropskimi kwiatami.
Dobrze też śpiewał religijne pieśni na nabożeństwach, a ludowe na spotkaniu z naszą młodzieżą.


Kliknij, powiększ!
 

Folkloristický súbor "Briezka" z mesteczka Vráble v svoich farebných krojoch
dobre vyzeral medzi
tropskými kvetami.
Dobre tiež spieval naboženské
piesni na bohoslužbach,
a ľudové na stretnutí s nášou mládežou.

Głównym celem przybycia
do Tropia pielgrzymów ze Słowacji, z Vráble, był udział w odpuście. Ojciec Karol głosił kazania do ludu, a zespół Briezka śpiewał. Na sumie złożył swoje dary ofiarne.


Kliknij, powiększ!


 

Hlavným cielom prístia
do Tropia pútnikov zo Slovenska, z Vrábel, bola účasť v hlavnej púti.
Otec Karol hlásal ľudovi kázeň, a súbor "Briezka" spieval. Počas hlavnej omši obetoval svoje
obetné dary.

.

Vráble, 17 lipca 2004.
Podczas radosnego śpiewu "Abyśmy byli jedno" - spotkanie pielgrzymów z Tropia z przedstawicielami miasta Vráble przed gmachem rady miejskiej.


Kliknij, powiększ!

 

Vráble 17 júla 2004.
Počas radostného spevu
"Aby sme boli jedno" -
stretnutie pútnikov z Poľska
s predstaviteľmi mesta Vráble pred budovou mestskej rady.

A potem, wewnątrz domu, spotkanie z ojcami miasta. Powitania, kwiaty, śpiewy...
Na zdjęciu, od prawej:
ks. Stanisław Pietrzak z Tropia,  prezydent miasta inż. Tibor Toth, jego zastępca inż. Dusan Kudelai inni.


Kliknij, powiększ!A potom, vo vnutri domu, 
stretnutie s otcami mesta.
Privítania, kvety, spevy...
Na fotografii, od pravej:
p. Stanisłav Pietrzak z Tropia,
primator mesta ing. Tibor Tóth,
jeho zástupca ing. Dušan
Kudela a iní.

Kolej na folkor zespołu Briezka! Choć to zespół związku emerytów nauczycieli, to przy ich śpiewie poczuliśmy się o wiele młodsi. Potem smakowity obiad, pielgrzymka na Zobor i do katedry, tam msza w tej światyni, powrót, wieczerza, poznawanie miasta i śpiew naszej młodzieży. Na odpowiedni nocleg nie było już wiele czasu.
Bowiem rano - pielgrzymka na Skałkę nad Vagiem!

Wróciliśmy do Polski oczarowani ich gościnnością!


 
Vratili sme do Poľska očarení pohostinnostiou
Slovakov

Rad na folklor súboru "Briezka"! Hoci to skupina združenia dôchodcov učiteľov, predsa počas ich spevu citili sme sa o vela mládši. Potom chutný obed, púť na Zobor i do katedrály, tam omša v tomto
chrame, návrat, večera,
poznavanie mesta a spev našej mládeže.
Na náležitý nocľah nie bolo
veľa  času.
Pretože ráno - púť na
Skalku nad Váhom!

.

 

Magyarországon
Budapeszt - Budapest

Szent Szórád (Zoerard, András) és Benedek
.

      Polonia węgierska w Budapeszcie, zorganizowana jest w katolickiej parafii polskiej i posiada własny kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w dzielnicy Kőbánya (zob. na stronie Polonii węgierskiej Historia kościoła i parafii ).
W parafii posługę pełnią polscy chrystusowcy (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej) z Poznania oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla.

W kościele umieszczona jest figura św. Świerada i czczony jest ten, którego Ojciec św. Jan Paweł II nazwał jednym z "korzeni, z którego wyrosła siła tysiąclecia chrześcijaństwa polskiego".

      Na Węgrzech św. Świerad czczony jest pod odmianami imion: Szórád lub Zoerard (powstałymi ze staropolskiego imienia Sverad/Świerad i słowackiej formu Svorad, będącego imieniem chrzestnym) oraz András (Andreas, Andrzej - imię zakonne Świerada).

      Polonia budapeszteńska i Stowarzyszenie Katolików Polskich w Budapeszcie, po pielgrzymce do Tropia 19 listopada 2005 r., zapewne ożywi w swoim środowisku kult naszego świętego Rodaka i wspólnego polsko-słowacko-węgierskiego patrona.
      Dziękując Bogu za odkrycie 'na nowo' naszego wspólnego, polsko-węgierskiego świętego, jego wstawiennictwu polecamy wszystkie sprawy Polskiej Parafii w Budapeszcie,
örülök, hogy találkozhattam ŚWIERAD emlékével erőt ad hétköznapokra a szent élete.

      -tak zanotowali w księdze pamiątkowej Sanktuarium w Tropiu proboszcz Polonii, ks. Leszek Kryża i inni uczestnicy pielgrzymki.
     
Kontakt:
Parafia Polska, ks. proboszcz Leszek Kryża, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
H-1103 Budapest, Óhegy u.11; telefon/fax +36-1- 431 84 13
Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha,
Dom Polski-Lengyel Ház, prezes-elnök Elżbieta Molnárné Cieślewicz
H-1103 Budapest, Óhegy u. 11; telefon/fax +36-1-262-69-08
 

 

Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

 

Si milý hosť

tejto stránky

Napíš, aké si tu našiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíš, čo by treba dodať.  Pošli mi zaujímavú snímku! Ponúkni túto a iné naše stránky svojim drahým priateľom!


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie