HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Wytrzyszczka
.


Szkoła Podstawowa
św. Benedykta pustelnika 

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest


Zobacz też: Szkoła Podstawowa Świętego Benedykta pustelnika w Wytrzyszczce

Dlaczego św. Benedykt - patronem szkoły w Wytrzyszce?

W katedrze w Nitrze na Słowacji używa się kielicha, który w roku 1929 sprawił wikariusz generalny diecezji nitrzańskiej, ks. Bartosik. Na stopie tego kielicha jest obrazek, który tu widzimy. Św. Świerad - nauczycielem, św. Benedykt - uczniem.

Święty Benedykt miał doskonałego nauczyciela i wychowawcę. Ale też sam był wzorowym uczniem: patrzącym chłonnym okiem na nauczyciela, chętnym do słuchania, skorym do wprowadzania nauk w swoje życie. Dlatego doszedł do świętości i stał się wzorem dobrego ucznia dla naszej szkoły uczniów. 

 

Hymn szkoły
ku czci św. Benedykta, pustelnika

Hymna školy
k úcte Benedikta, pustovníka

1. Gdy przed nami długa droga 
i niełatwy bywa czas,
gdy nas uczy Słowo Boga, 
że moc zadań czeka nas,
             Staje przy nas sługa Boży,
             co się Benedyktem zwał,
             co los w dobre ręce złożył,
             bo w Świeradzie mistrza miał.

 2. Jego nauk pilnie słuchał,
dobrym śladem kroczył wciąż
i w modlitwie krzepił ducha  
tak jak Świerad, święty mąż.
            Gdy więc zło się sprzymierzyło
             i w złoczyńcach spadło nań,
             stawił czoła jego siłom
             i męczeństwa złożył dań.

 2. Więc Go świętym teraz zwiemy
i patronem naszym wraz,
że nam druhem, to czujemy
i że nie opuści nas
             Jak mu Pan Bóg orła wysłał,
             żeby ciała jego strzegł,
             tak nam tegoż Benedykta
             daje w darze - na nasz wiek!


Krótko o szkole | Stručne o škole

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce
Adres: Wytrzyszczka, 32-860 Czchów
Położenie szkoły: gmina Czchów, powiat brzeski, parafia Tropie
Ilość oddziałów: 6 klas, także dla dzieci ze wsi Będzieszyna.
Liczba uczniów w roku 2004/2005: 60
Dyrektor szkoły:  mgr Józef Żurek
Telefon: 014-663 60 29; 014-684 33 40.
Historia szkoły: Zobacz na stronie
Wytrzyszczka wieś

Położenie szkoły w Wytrzyszczce i dostęp drogowy
zobacz na mapie
.

Kult świętego patrona,
św. Benedykta, w szkole w Wytrzyszczce
.
Szkoła nieoficjalnie przyjęła patronat św. Benedykta, pustelnika i męczennika,
ucznia św. Świerada.
Jako taki jest dla dzieci wzorem dobrego ucznia, zapatrzonego
w dobre wzorce,
proponowane mu przez świętego nauczyciela.
      Szkoła ma swój hymn ku czci św. Benedykta (zobacz wyżej!).
      Ścianę na korytarzu zdobi gazetka ścienna poświecona świętym Świeradowi i Benedyktowi oraz przyjacielskim kontaktom ze szkołą świętych Świerada i Benedykta w Nitrze.

Úcta svätého patróna,
sv. Benedikta, vo škole vo Wytrzyszczke
.
Š
kola si neoficiálne prijala patrónatus sv. Benedikta, pustovníka a mučeníka,
učeníka sv. Svorada.
Ako taký je pre deti vzorom dobrého učeníka, vždy pozerajúceho na dobre príklady, predpokladané mu svätým učiteľom.
Škola ma svôj hymnus k úcte
sv. Benedikta (pozri vyžšie!)
Steny chodby sú výzdobené
nastenkami o sv. Svoradovi
a Benediktovi a o priateľských
vzťachoch zo školou sv. Svorada a Benedikta v Nitre.


Braterstwo szkół / Bratstvo škôl
.

Z okazji
wakacyjnej oazy Słowaków ze szkoły w Nitrze
 w domu pielgrzyma w Tropiu
doszło też do międzyszkolnego spotkania w Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce 

Pri príležitosti
prázdninovej oázy
Slovakov zo školy
v Nitre
v dome pútnika v Tropí
bolo aj medziškolské

stretnutie
v Základnej
š
kole
vo Wytrzyszczke

 

Oficjalna wizyta  Szkoły Podstawowej im św. Świerada i Benedykta z Nitry w Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce. Dyrektorzy szkół mgr Józef Żurek (Wytrzyszczka) i mgr Marian Hayden (Nitra) wymieniają
braterski uścisk dłoni.

Oficiálna navšteva Základnej
š
koly sv. Svorada a Benedykta z Nitry v Základnej škole
vo Wytrzyszczce.
Riaditelia škôl mgr Josef Żurek (Wytrzyszczka) a mgr Marian Hayden (Nitra) dajú si bratské objatie dlani.

Przy stole, gdy za oknami jezioro i sylwetka romańskiego kościoła w Tropiu, miła rozmowa, śpiewy  i poczęstunek trwały wiele godzin!


Kliknij, powiększ!

Pri stole, keď za oknami jezero a obrysy romanského kostola v Tropí, milý rozhovor, spevy a pohostenie trvali veľa hodin!

 

Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!

 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

 

Si milý hosť

tejto stránky

Napíš, aké si tu našiel jázykové alebo vecné omyly!
Napíš, čo by treba dodať. Pošli mi zaujímavú snímku!


Aby lepiej poznać naszych świętych patronów, zaglądnij na strony Święci pustelnicy
Aby lepšie poznať našich svätých patrónov, zazri na stránky Święci pustelnicy
 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie