HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Budzisław Kościelny
.
Kościół NMP oraz
św. Andrzeja-Świerada
i Benedykta


 

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 


GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!
 

AUTOR i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

Budzisław Kościelny

         W parafii Matki Bożej Wniebowziętej w Budzisławiu Kościelnym w Archidiecezji Gnieźnieńskiej (gmina Kleczew, powiat koniński, woj. wielkopolskie) drugorzędnymi patronami są św. Świerad i Benedykt, pustelnicy. Ich kult, choć nienowy, opiera się głównie na tzw. Źródłach budzisławskich na temat ich życia, zwłaszcza świętego Benedykta pustelnika, w Budzisławiu Kościelnym, powstałych zapewne dopiero w XX wieku.
         Czytaj o tym na stronie parafii
Budzisław Kościelny
         Oto dane na temat rozwoju kultu świętych Świerada i Benedykta:
         1903-1905: Prawdopodobna data powstania tzw. Źródeł budzisławskich na temat życia św. Benedykta w Budzisławiu Kościelnym.

         1935: Świątynia wzbogaciła się o dwa obrazy św. Andrzeja i św. Benedykta ofiarowane przez o. J. S. Pietrzaka.

         1966: Odbyły się główne uroczystości roku milenijnego podczas których ks. bp Kazimierz Majdański podczas uroczystej sumy poświęcił obrazy św. Benedykta Budzisławskiego i św. Andrzeja Świerada ufundowane przez parafian. Po sumie pasterz diecezji ogłosił dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający w parafii Budzisław Kościelny  odpust parafialny na dzień 13 lipca lub w ciągu siedmiu dni, ku czci wyznawców św. Andrzeja Świerada i św. Benedykta Budzisławskiego.

         1977: Ks. bp Jan Zaręba poświęcił kamień węgielny pod świątynię i nadał kościołowi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętych Patronów Andrzeja i Benedykta.

         1983: Uroczyste poświęcenie przez ks. bp Romana Andrzejewskiego płaskorzeźby  przedstawiającej św. Benedykta ufundowanej przez wiernych parafii.

1
Obraz św. Benedykta "pustelnika z Budzisławia" w kościele Wniebowzięcia NMP  w akcie czci Patronki kościoła.
2

Obraz św. Świerada (kopia obrazu jasnogórskiego) w kościele w Budzisławiu Kościelnym

         Adres Parafii: 62-541 Budzisław Kościelny, ul. Wiczyńska 6, tel. 0-63 268-10-26.
        
Strona internetowa parafii:
Budzisław Kościelny
       Umiejscowienie Budzisławia na mapie i dostęp drogowy zob. SZUKACZ
 

Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

.


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE