HOME-TROPIE

Vitaj, si milý


 hosť tejto stránky

Aktualizácia

 29 maj 17

Bratstvo

 

kostolov a škôl
sv. Svorada
a Benedikta

 

 

na Slovensku
a v Poľsku

Częstochowa
.
Kościół św. Andrzeja-Świerada i Benedykta


 

Braterstwo

 

kościołów
i szkół
śś. Świerada
i Benedykta

 

w Polsce
i na Słowacji

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

Sanktuaria

PL: Tropie                                                 SK: Nitra-katedrála-Zobor * Skalka nad Váhom

Kościoły

PL: Częstochowa * Oława * Budzisław   SK: Kubáňovo-Sete * Kysucký Lieskovec * Radôstka

Szkoły

PL: Witowice Dolne * Wytrzyszczka         SK: Nitra * Trenčín * Skalité

Inne zakątki

PL: Jasna Góra * Nowy Sącz * Opatowiec * Warszawa * Wrocław  * Zakopane
SK:
Dražovce * Drietoma * Močenok- Diakovce * Nemšová * Podolínec * Svinná
       Horné Srnie * Vráble                          H: Budapest

 

Podstawowe informacje o parafii

Adres: Częstochowa, ul. Mickiewicza 5/17, 42-200 Częstochowa
Proboszcz: Ks. Sławomir BARTOSZUK
Telefon: 0-34 365-44-98,  E-mail:
parafiapustelnikow@wp.pl
Strona parafii na witrynie www
Archidiecezji Częstochowskiej
Odpust: św. Andrzeja-Świerada i Benedykta - 13 lipca


Położenie kościoła  na planie miasta Częstochowa
zobacz na mapie.

Historia Parafii śś. Ąndrzeja i Benedykta

       Parafia została ustanowiona przez biskupa Stanisława Nowaka 5 stycznia 1991 r., a teren wydzielony z parafii Świętej Rodziny , NMP Zwycięskiej i św. Stanisława Kostki. Jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Andrzej Pękalski, dotychczasowy wikariusz parafii Świętej Rodziny. Parafia ta użyczyła mu początkowo mieszkanie, a proboszcz - ks. Bronisław Preder rozpoczął, jeszcze przed powołaniem parafii, budowę tymczasowej kaplicy-baraku na placu przy ul. Mickiewicza 5/17. W kaplicy tej, którą ukończył i wyposażył we wszystkie utensilia już ks. A. Pękalski, pierwsza Msza św. została odprawiona w noc Bożego Narodzenia 1990 r. Biskup Stanisław Nowak w dzień Bożego Narodzenia tegoż roku o godz. 18.00 odprawił Mszę św. i poświęcił kaplicę, rozpoczynając w ten sposób systematyczną służbę Bożą dla tworzącej się wspólnoty.
      Rozwiązywanie problemów związanych z dzierżawą działki a później z przekładaniem mediów, tak, by na placu można było budować, trwało długo i okazało się bardzo kosztowne. Akt notarialny wieczystej dzierżawy działki od Przędzalni Czesankowej „Wełnopol” został sporządzony w dwóch etapach 30 czerwca i 4 sierpnia 1993 r. Budowę plebanii udało się rozpocząć w 1994 r. Była ona konieczna. Ksiądz mieszkał w warunkach bardzo trudnych, w starym domu przeznaczonym do rozbiórki. Fundamenty kościoła zaczęto budować w roku 1996. Permanentnie brakowało pieniędzy. Do 1998 r. udało się ukończyć budowę części mieszkalnej w stanie surowym oraz budowę fundamentów kościoła. Następca ks. A. Pękalskiego od października 1998 r. – ks. Sławomir Bartoszuk podjął od razu prace związane z ukończeniem części plebańsko-administracyjnej. Założył przyłącza elektryczne i gazowe. W następnym roku duszpasterze mogli już zamieszkać na plebanii.
      20 kwietnia 1999 r. zaczęto wznosić mury świątyni. 30 czerwca 1999 r. abp S. Nowak dokonał podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego oraz położenia kamienia węgielnego w mury wznoszonej świątyni. W grudniu tegoż roku przystąpiono do zakładania konstrukcji dachowej. 20 kwietnia 2000 r. została odprawiona pierwsza Msza św. w nowym kościele.


   Cześć świętych patronów Świerada i Benedykta w kościele i parafii

         Kult świętych Andrzeja-Świerada i Benedykta w Częstochowie rozwija się nie tylko na skutek ekpozycji na Jasnej Górze w pobliżu wejścia do wali wystawowej dwóch siedemnastowiecznych obrazów: pustelnika Świerada i pustelnika Benedykta, jakoby paulinów. W Częstochowie powstało ostatnio kilka świątyń, dedykowanych właśnie rodzimym, polskim świętym. Rozgłos tym świętym nadały obchody milenium Chrztu Polski w 1966 r., a świętym pustelnikom Świeradowi i Benedyktowi ogólnopolski jubileusz 900-lecia ich kanonizacji w roku 1983.
         W trakcie przygotowania do rozpoczęcia budowy świątyni świętych Andrzeja-Świerada i Benedykta dwie pielgrzymki z powstającej parafii nawiedziły Tropie - sanktuarium śś. pustelników Świerada i Benedykta.

         Tropie nad Dunajcem słynie bowiem jako rodzinna kraina tych świętych, zanim udali się na węgierską Słowację. Spełnia tez rolę znanego Sanktuarium świętych Pustelników.
Zob.   Święci Świerad i Benedykt nad Dunajcem
oraz   Święci Świerad i Benedykt na Słowacji
nadto Nitra-katedrála a Zobor. Svätí pustovníci Svorad a Benedikt
oraz   Skalka nad Váhom. Pútnické miesto sv. Svorada a Benedikta
Zob. Inne zakątki braterstwa - Jasna Góra w Częstochowie
 

 (ciąg dalszy nastąpi)
 

Zaproszenie do wspólnoty / Pozvánka do bratstva!
 

Niech dwa dni w roku, a mianowicie
13 lipca, gdy w Polsce
obchodzi się wspomnienie
świętych pustelników
Świerada i Benedykta
oraz
17 lipca, gdy na Słowacji
wspomina się

" svätých pustovníkov
Svorada  a Benedikta",
będą dla nas, ich czcicieli , dniami
polsko-słowackiego braterstwa we wspólnej modlitwie
i w przyjacielskich spotkaniach
na uroczystościach kościelnych.

ks. Stanisław Pietrzak

Nech dva dni v roku, a to
13 júla, keď v Poľsku
sa oslavuje  spomienka
" Świętych pustelników
Świerada i Benedykta"
i
17 júla, keď  sa na Slovensku
spomínajú
svätí pustovníci
Svorad a Benedikt,
budú pre nás, ich ctiteľov, dňami poľsko-slovenského bratstva v spoločnej modlitbe
a v priateľských stretnutiach
na cirkevných oslavách.

p. Stanislav Pietrzak

.


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie