HOME-TROPIE


W
itaj, jesteś miłym


gościem tej witryny


O
statnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

Szkolny
konkurs regionalny

"Kościoły i święci
mojej małej ojczyzny"

Dekanat Czchów
1.Parafie i kapłani
2.Kościoły i święci
3.Statystyka dekanatu
.
Dekanaty sąsiednie
1.Dekanat Ujanowice
2.Dekanat Zakliczyn
3.Nad J.Rożnowskim

.
Kościoły i święci
mojej małej ojczyzny
1.Wyjaśnienie pojęć
2.Konkurs szkolny

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

Na tej stronie:    I. IDEA KONKURSU     II. ORGANIZACJA     III. ETAP DEKANALNY     IV. FINAŁ 2005


W Tropiu

I Szkolny konkurs regionalny
" Kościoły i święci mojej małej ojczyzny"

dla uczniów szkół na terenie dekanatów
czchowskiego, ujanowickiego i zakliczyńskiego


I. IDEA KONKURSU

      28 lutego 2005 [z późniejszymi poprawkami]

     Parafia Tropie położona jest na terenie trzech gmin: Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna i Czchów, a nadto graniczy z gminami Iwkowa i Zakliczyn. Natomiast pod względem kościelnym dawne rozległe terytorium parafii o nazwie Święty Świerad, czyli Tropie, znalazło się w granicach trzech obecnych dekanatów: czchowskiego, ujanowickiego i zakliczyńskiego.
      Dlatego jakby własnością tych pięciu gmin i trzech dekanatów stały się takie religijne elementy, jak tysiącletnie diecezjalne sanktuarium świętych pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu, jego kultowe i historyczne wartości oraz kult innych świętych, których relikwie przechowuje się i czci obecnie w tropskim kościele, wśród nich zwłaszcza św. Kingi.
      To wszystko stanowi wspólne dobro duchowe naszej małej ojczyzny, godne wykorzystania w procesie nauczania regionalnego, wychowania religijnego i kształtowania zdrowego patriotyzmu lokalnego w szkołach na wszystkich poziomach nauczania.
      Na podstawie tych faktów zrodziła się decyzja, aby w Diecezjalnym Sanktuarium śś. Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu corocznie organizować

Konkurs wiedzy o regionie p.t.:

„Święci mojej małej ojczyzny

który w przyszłości zostanie uzupełniony o tematykę

„Kościoły mojej małej ojczyzny”

otrzymując ostateczny tytuł:

" Kościoły i święci mojej małej ojczyzny"

jeśli tylko uda się zgromadzić odpowiedni materiał.        

      


II. ORGANIZACJA KONKURSU W ROKU 2005
 

      Dekanalny etap konkursu na poziomie szkół średnich i gimnazjum odbędzie się w Tropiu w czwartek 14 kwietnia 2005 r., o godzinie 1000.
    Natomiast na poziomie szkół podstawowych (z klas piątych i szóstych) odbędzie się w Tropiu w piątek 15 kwietnia 2005 r., również o godzinie 1000.

 

     Co do tematyki dekanalnego etapu konkursu: ”Święci  kościołów  mojego  dekanatu i regionu”  - to zapewne wystarczą wiadomości zawarte w dołączonych wydrukach z internetowej witryny naszego Sanktuarium: www.tropie.tarnow.opoka.org.pl. Na spisie przy Stronie Głównej witryny znajdują się do wyboru odsyłacze do dekanatów czchowskiego, ujanowickiego lub zakliczyńskiego, z dołączonym materiałem o świętych „tropskich”.
      Zgłoszenia 1-3 kandydatów, zwycięzców w eliminacjach szkolnych, proszę przysłać do dnia 8 kwietnia na adres księdza kustosza Sanktuarium w Tropiu - organizatora Konkursu (patrz niżej); można telefonicznie i w godzinach wieczornych.
      Konkurs na tym etapie będzie połączony ze zwiedzaniem kościoła i przygotowaniem do  Finału konkursu regionalnego. Do finału przechodzi po pięciu [później poprawiono na: 3-6] uczniów z każdego dekanatu, osobno na poziomie szkół średnich i gimnazjum, a osobno na poziomie szkół podstawowych.
 

      Finał regionalnego konkursu na poziomie szkół podstawowych, średnich i gimnazjum odbędzie się w Tropiu we wtorek 24 maja, o godzinie 1000.

          Tematyka konkursu finalnego zostanie poszerzona o bliższe informacje o świętych sanktuarium w Tropiu, mianowicie: Świeradzie i Benedykcie, Kindze i Matce Teresie z Kalkuty, których relikwie znajdują się i czczone są w naszym sanktuarium oraz o historycznych obiektach sanktuarium: kościele, pustelni i ich zabytkach.
      Do finału uczniowie przygotują się, zwiedzając sanktuarium w Tropiu podczas konkursu na etapie dekanalnym oraz z pomocą dostarczonych im materiałów. Są one już dostępne na wskazanej wyżej internetowej witrynie, na dwóch jej stronach:
Święci pustelnicy
(cz.1. Nad Dunajcem, cz.2. Na Słowacji, cz.3. W chwale Nieba)  oraz
Kościół w Tropiu (cz.1. Kościół, cz.2. Relikwie, cz.3. Zabytki). 
      NAGRODĄ za zwycięstwo w Finale konkursu będzie ufundowana przez parafię Tropie darmowa pielgrzymka na uroczystości odpustowe na Słowacji w tamtejszym sanktuarium świętych Świerada i Benedykta w Nitrze i na Skałce nad Wagiem, w lipcu bieżącego roku.


III. DEKANALNY ETAP
Podsumowanie przebiegu i wyników
konkursu "Święci mojej małej ojczyzny"
odbytego 14 i 15 kwietnia 2005


         W Tropiu, w diecezjalnym sanktuarium śś. Pustelników Świerada i Benedykta, odbył się konkurs szkolny na temat świętych czczonych w kościołach i sanktuariach trzech dekanatów: czchowskiego, ujanowickiego i zakliczyńskiego. Uczniowie rywalizowali miedzy sobą w grupach dekanalnych, oddzielnie na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (czwartek, 14 kwietnia), a  oddzielnie na poziomie szkół podstawowych (piątek, 15 kwietnia)
      W konkursie uczestniczyło 112 uczniów z kilkudziesięciu szkół. Dekanat czchowski - 53 uczestników; dekanat ujanowicki - 36 uczestników; dekanat zakliczyński - 18 uczestników. Świadczy to o bardzo wielkim zainteresowaniu tematem świętych w regionie owych trzech dekanatów wokół Tropia.
      Aby ułatwić uczniom przygotowanie się do konkursu, zostały opracowane odpowiednie materiały o świętych czczonych w kościołach parafii trzech dekanatów i regionu; dostarczono je wszystkim szkołom i parafiom.
      O zapale uczniów i dobrym ich przygotowaniu niech świadczy fakt, że laureaci w grupie gimnazjalno-licealnej, którzy zakwalifikowali się do regionalnego finału w maju, uzyskiwali przeważnie powyżej 55 punktów na 60 możliwych, a w grupie dzieci szkół podstawowych  - powyżej 45 punktów na 50 możliwych.
      Nieomal 100% punktów uzyskały uczennice Joanna Pajor z Ujanowic i  Karolina Jurkowska z Rożnowa w grupie pierwszej oraz Marta Gryz z Łososiny Górnej w grupie drugiej.
      Konkurs ten wychodzi naprzeciw powszechnemu zapotrzebowaniu na świętych oraz na znajomość najzdrowszych korzeni chrześcijańskiej kultury, kształtujących nasze małe ojczyzny.
      
Finał konkursu odbędzie się we wtorek, 24 maja 2005 r., łącznie dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych


      Uwaga. Decyzją organizatora i jurorów, podjętą w drugim dniu konkursu, postanowiono zmodyfikować regulamin tak, by dopuścić do finału nie równo po troje uczniów z każdego dekanatu, lecz proporcjonalnie do ilości startujących na pierwszym etapie.
 

ZWYCIĘZCY KONKURSU NA ETAPIE DEKANALNYM
A ZARAZEM FINALIŚCI

SZKOŁY PODSTAWOWE

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Ilość punktów
na 50 możliwych

DEKANAT CZCHÓW - uczestników 35

1-3
1-3
1-3
4.
5.
6. 

Gemza Kamil
Maciaś Sylwia,
Świerczek Karolina
Jurkowski Andrzej
Czoch Ewelina
Hołyst Marzena,

Biesiadki
Kąty
Domosławice Rożnów
Kąty
Wytrzyszczka

47
47
47
46,5
45
44,5

DEKANAT UJANOWICE - uczestników 27

1.
2.
3.
4.
5.

Gryz Marta
Bukowiec Marianna
Grzegorzek Bartłomiej
Guzik Monika
Zelek Karol

Łososina Górna
Żmiąca
Kamionka Mała
Pasierbiec
Jaworzna

48,5
47
46,5
46
45,5

DEKANAT ZAKLICZYN - uczestników 8

1.
2.
3.

Świerczek Michał
Wojtas Patrycja
Nosek Patrycja

Wróblowice
Stróże
Stróże

39,5
37,5
34


GIMNAZJA I LICEA

Miejsce

Nazwisko i imię

Szkoła

Ilość punktów
na 60 możliwych

DEKANAT CZCHÓW - uczestników 18

1.
2-3
2-3
4.
5-6.
5-6. 

Jurkowska Karolina
Kusion Barabara
Wujkowska Justyna
Mendel Agnieszka
Szot Bożena
Jakubczyk Aleksandra

Rożnów
Czchów - LO
Wojakowa
Domosławice
Łososina-Witowice
Iwkowa

58,5
57
57
55,5
55
55

DEKANAT UJANOWICE - uczestników 9

1.
2.
3.

Pajor Joanna
Chełmecka Anna
Piórkowska Anna

Ujanowice
Ujanowice
Pasierbiec

58,5
56,5
56

DEKANAT ZAKLICZYN - uczestników 10

1.
2.
3.

Łazarz Marcin
Gniadek Piotr
Kumorek Anna

Zakliczyn - LO
Zakliczyn - LO
Paleśnica

57
56,5
52,5

 

      Także wszystkim pozostałym uczestnikom, którym niestety zabrakło miejsca w tabeli zwycięzców, dziękujemy za przygotowanie się i udział w konkursie. Zachęcamy do ponowienia decyzji w przyszłym, rozszerzonym konkursie.
      Osobno dziękujemy ich opiekunom: katechetom i nauczycielom, którzy towarzyszyli uczniom w tym szlachetnym wysiłku, a także ochotnie włączyli się w trud przeprowadzenia konkursu! Prosimy ich o dalsze zaangażowanie.
 

 Laureatów - finalistów prosimy
o przestudiowanie poszerzonego materiału z naszej witryny internetowej

PYTANIA POMOCNICZE W STUDIOWANIU POSZERZONEGO MATERIAŁU

1) Święci Pustelnicy
część 1. Święci nad Dunajcem Otwórz stronę, przeczytaj i odpowiedz na pytania:
1.Co znaczy imię naszego świętego rodaka znad Dunajca, "Świerad";  jak ono brzmiało na Śląsku,
   w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech?
2. Gdzie i w jakiej rodzinie miał się Świerad urodzić?
3. Kto to byli Iroszkoci i co tu, w dolinie Dunajca, mogli robić?
4. Jaki związek z naszą okolicą mógł mieć Apostoł Słowian, św. arcybiskup Metody?
5. Dlaczego średniowieczny historyk,  Jan Długosz, pod rokiem 998 wspomina Czchów i Dunajec?
6. Gdzie przebywali i jakie imiona mieli uczniowie św. Świerada, prawdziwi lub legendarni?
7. Gdzie w Polsce, poza Tropiem, św. Świerad miał mieć  pustelnię, a później kościół ku jego czci?
8. Co Świerad z Benedyktem uczynili w roku 1018?

część 2. Święci na Słowacji. Otwórz, przeczytaj, odpowiedz:
1.Jaki związek z naszymi świętymi Świeradem i Benedyktem miał król węgierski, św. Stefan?
2. Co o naszych świętych i ich przybyciu na węgierską Słowację mówi "Żywot św. Stefana"?
3. Jaki związek mieli nasi święci z górą Zobor? Gdzie ona? Co tam było?
4. Kto w 1064 r. dokładnie opisał życie naszych Świętych na Słowacji?
5. Co Maurus pisze o Świeradzie: o jego postach, pracy i  nocnych czuwaniach,
   o jego umartwieniach łańcuchem, o śmierci św. Benedykta, o śmierci św. Świerada
    i o dwóch jego cudach po śmierci?
6. Kiedy dokładnie miała nastąpić śmierć św. Świerada?  Kiedy wspomina się go w kalendarzu
    w Polsce, a kiedy na Słowacji (wtedy są też odpusty w Tropiu  i na Skałce na Słowacji)?

część 3. Święci w chwale nieba i czci Kościoła. Otwórz, przeczytaj, odpowiedz:
1.Co stało się nad Dunajcem w 1045 za sprawą króla Kazimierza Odnowiciela?
2. Co stało się w 1083 r. za staraniem węgierskiego króla św. Władysława?
3. Co o św. Świeradzie, Benedykcie  i pozostałych trzech świętych napisał papież Grzegorz VII?
4. Dlaczego Słowacy czczą naszych świętych nie tylko w  Nitrze, ale i na Skałce nad Wagiem?
5. Kiedy i na jaką pamiątkę powstała w Tropiu  Kalwaria polskich świętych?
6. Kiedy i na jaką pamiątkę urządzono w Tropiu  Różaniec polskich świętych?
7. Jak Słowacy 13 VII, podczas odpustu w Tropiu, wyrażają Polsce wdzięczność za św. Świerada?
8. Jaki najcenniejszy dar otrzymał kościół w Tropiu, a także sam papież od biskupa Nitry?
9. Z którego wieku posiadamy najstarsze modlitwy za przyczyną  świętych Świerada i Benedykta?

2) Kościół w Tropiu.
Przypomnij sobie, co widziałeś, zwiedzając kościół w Tropiu?
część 1. Kościół w Tropiu - Otwórz i przeczytaj, aby lepiej zrozumieć następną stronę:

część 2. Zabytki kościoła w Tropiu. Otwórz, przeczytaj, odpowiedz:
1.Co wiesz o budowie, poświęceniu i przebudowie kościoła w Tropiu?
2. Co w prezbiterium przedstawia obraz  z 1626 r.?
3. Romański fresk, czyli malowidło naścienne, z XII wieku, najcenniejszy zabytek
    w tym kościele i w dolinie Dunajca  - gdzie się znajduje i kogo przedstawia?
4.Co to są zacheuszki, gdzie się one w kościele w Tropiu  znajdują, co wiesz o najstarszym?
5. Co ważnego widzimy w ołtarzu w narożniku, na lewo od ołtarza mszalnego?
6. Jakie ciekawe zabytki przyrodnicze znajdują w pobliżu kościoła w Tropiu?
7. Co to jest "dąb św. Świerada", gdzie się znajduje?
8. Gdzie jest tzw. źródło "wody żywej", a gdzie "Źródło św. Świerada"?
9. Co wiesz o skale św. Świerada, a co o skale św. Benedykta?

część 3. Relikwie krzyża i świętych w kościele w Tropiu. Otwórz, przeczytaj, odpowiedz:
a) Kiedy obchodzi się pamiątkę odnalezienia i uczczenia Krzyża Chrystusowego w Jerozolimie?
b) Co o cząstkach Krzyża napisał świadek wydarzenia, patriarcha jerozolimski św. Cyryl?
c) Gdzie w Tropiu jest umieszczona dla czci cząstka (relikwia) Krzyża Chrystusowego?
d) Co św. Paweł  pisze do Galatów i do Koryntian o czci dla Krzyża Jezusa Chrystusa?

1. Jakie (kogo) relikwie znajdują się w diecezjalnym sanktuarium w Tropiu?
2. Gdzie znajduje się grób naszych świętych znad Dunajca, Świerada  i Benedykta?
3. Jak troszczono się o cześć relikwii św. pustleników znad Dunajca władcy Węgier?
4. Komu biskupi Nitry przekazali cząstkę relikwii w 1958 i 1979 r.?
5. Gdzie w Tropiu przechowuje się relikwiarz z cząstką kości św. Świerada; jak się ją czci?

6. Kim w tarnowskiej diecezji jest święta Kinga, św. Stanisław i święci pustelnicy znad Dunajca?
7. Dlaczego św. Kinga jest nazwana Panią Sądeckiej Ziemi?
8. Kiedy i gdzie zmarła św. Kinga, gdzie jest jej grób; gdzie w Tropiu wystawiono jej relikwię?
9. Kiedy i gdzie najbardziej uroczyście czci się relikwie-grób św. Kingi?

10. Skąd kościół w Tropiu otrzymał relikwie bł. Matki Teresy z Kalkuty?
11. Gdzie się urodziła, gdzie wstąpiła do klasztoru, gdzie pracowała bł. Teresa z Kalkuty?
12. Co uczyniła Matka Teresa w 1948 r., komu się poświeciła, jak służyła najuboższym,
      "najmniejszym" i najsłabszym, "ludziom ostatnim"? Kogo najbardziej broniła?
13. Skąd czerpała natchnienie, siłę i energie do tej służby?
14. Co wiesz o misjonarkach miłości?
15. Co się z nią stało 5 września 1997 r., co 13 września tegoż 1997r., co 19 października
      2003 r., a co w uroczystość Wszystkich Świętych 2004 r.?
16. Gdzie w kościele w Tropiu znajdują się relikwie bł. Teresy; kto je najbardziej czci?

17. Kto jest patronem katolickich proboszczów; gdzie w Tropiu znajdują się jego relikwie?
18. W jakich żył czasach? Gdzie pracował jako proboszcz? Co wiesz o Ars?
19. Jaki był dla grzeszników; gdzie i jak im szczególnie służył?
20. Kiedy odbywa się teraz coroczne wspomnienie św. Jana Vianneya i szczególna okazja
      do modlitwy za swego księdza proboszcza?

3) Materiał o świętych kościołów w swoim dekanacie:
    Dekanat czchowskiujanowickizakliczyński  -
tylko przypomnieć sobie.


Odpowiesz na powyższe pytania - zostajesz laureatem!
Życzę więc ochoty do studiowania!
ks. Stanisław Pietrzak - kustosz sanktuarium

 

IV. FINAŁ KONKURSU

B  R  A  W  O  O  O  !  !  !Gratulacje uczestnikom i laureatom finału!

 

Finał konkursu "Święci mojej małej ojczyzny" odbył się w Tropiu 24 maja 2005 r.
Uczniowie konkurowali między sobą na trzech poziomach szkolnych:
szkół podstawowych, gimnazjum i liceum.

Bezbłędnych odpowiedzi - pięćdziesiąt, na tyleż pytań - udzieliły aż cztery gimnazjalistki.
Już po konkursie postanowiliśmy umieścić je  "ex equo" na pierwszych miejscach w grupie na poziomie gimnazjum:
Chełmecka Anna          - gimnazjum Ujanowice                    - 50 pkt
Jakóbczyk Aleksandra - gimnazjum Iwkowa                        - 49,5 pkt
Pajor Joanna                - gimnazjum Ujanowice                    - 49,5 pkt
Piórkowska Anna        - gimnazjum Pasierbiec                      - 49,5 pkt
(Uwaga, trzem uczennicom odjęto po pół punktu tylko za usterki w pisowni!)

Pierwsze miejsca w grupach na poziomie szkoły podstawowej (ex equo) i liceum zajęli:
Gemza Kamil               - szk. podstawowa  Biesiadki            - 47 pkt
Grys Marta                  - szk. podstawowa Łososina Górna  - 47 pkt
Jurkowski Andrzej       - szk. podstawowa Rożnów              - 47 pkt
Świerczek Karolina      - szk. podstawowa Domosławice      - 47 pkt
Łazarz Marcin              - liceum ogólnokształcące Zakliczyn  - 46,5 pkt

Drugie miejsca w grupach na poziomie gimnazjum, podstawowej (ex equo) i liceum zajęli:

Szot Bożena                - gimnazjum Łososina Dolna             - 48 pkt
Guzik Monika             - szk. podstawowa Pasierbiec           - 46 pkt
Hołyst Marzena           - szk. podstawowa Wytrzyszczka     - 46 pkt

Gniadek Piotr              - liceum ogólnokształcące Zakliczyn  - 45,5 pkt

Trzecie miejsca w grupach na poziomie gimnazjum i podstawowej zajęli:
Jurkowska Karolina     - gimnazjum Rożnów                        - 47 pkt
Grzegorzek Bartłomiej - szk. podstawowa Kamionka Mała  - 45,5 pkt
 

Wszystkim zwycięzcom

brawoooo, brawissimo!!! 

 

                                           

Pozostali uczestnicy zyskali średnio od 46 (!) do 32 pkt na 50 możliwych.
Z powodu bardzo wysokiego poziomu konkursu w grupie gimnazjalnej wśród laureatów zabrakło miejsca dla np. Agnieszki Mendel z Domosławic (46 pkt) lub Justyny Wujkowskiej z Wojakowej (45 pkt).
A z Tropia? W Tropiu jest tylko trzyklasówka, nie ma pełnej szkoły podstawowej!
Natomiast ze szkół w innych miejscowościach parafii Tropie mamy dwie laureatki, na drugich miejscach. To Marzena HOŁYST, uczennica szkoły podstawowej w Wytrzyszczce i Bożena SZOT z Witowic Dolnych, uczennica gimnazjum w Łososinie Dolnej.
 

Uczniowie - laureaci zostali nagrodzeni darmową pielgrzymką do sanktuariów świętych Pustelników Świerada i Benedykta na Słowacji, pięknymi egzemplarzami książki "Przewodnik po sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych", "Przewodnikiem po sanktuarium w Tropiu", a wszyscy uczestnicy - dyplomami uznania.
Także ich opiekunowie: katecheci i nauczyciele, towarzyszący uczniom w przygotowaniu i w samym dniu konkursu, otrzymali dyplomy uznania. Zasłużyli sobie!
Szczególne podziękowanie przekazuję Pani mgr Małgorzacie OSIENKIEWICZ, spełniającej funkcje sekretarki konkursu i Panu mgr Kazimierzowi GORYCY, przewodniczącemu komisji skrutacyjnej. 
(Ks. Stanisław P.)

 

Komunikat dla laureatów!

Zebranie informacyjne dla wyjeżdżających na Słowację
będzie w środę, 13 lipca, o godzinie 17
00.
Obecność konieczna!!
Informacje na telefon: 0601 918 322
 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie