HOME-TROPIE


W
itaj, jesteś miłym


gościem tej witryny


O
statnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

Dekanat Czchów

 

3. Statystyka dekanalna
rok 2005

  

Dekanat Czchów
1.Parafie i kapłani
2.Kościoły i święci
3.Statystyka dekanatu

Dekanaty sąsiednie
1.Dekanat Ujanowice
2.Dekanat Zakliczyn
3.Nad J.Rożnowskim

Kościoły i święci
mojej małej ojczyzny
1.Wyjaśnienie pojęć
2.Konkurs szkolny

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 


DEKANAT CZCHÓW.
STATYSTYKA PARAFIALNA I DEKANALNA - 2005 r
.
 

L. p

PARAFIE ROK 2005

Ochrzczeni

Pierwsza
komunia

Bierzmo
wanie

Małżeństwa

Pogrzeby

Świetlice

Poradnie rodzinne

Liczba katolików

Liczba niekatol

Odziały Caritas

Kuchnie ubogich

 

 

Do 1 roku

Od 1-7 roku

Powyżej
7
roku

 

 

Między katoli-
kami

Mieszane

 

 

 

 

 

1.

Biesiadki

22

-

-

20

25

11

-

8

-

-

1 116

4

1

-

2.

Czchów

28

-

-

49

47

19

-

25

-

1

2 690

4

1

-

3.

Domosławice

21

-

-

16

31

8

-

10

-

-

1 750

-

1

-

4.

Iwkowa

33

-

-

42

39

14

-

33

-

-

2 520

13

1

-

5.

Jurków

18

-

-

28

26

8

-

8

-

-

1 200

-

1

-

6.

Kąty

24

-

-

23

34

10

-

11

-

-

1 178

2

1

-

7.

Lewniowa

13

-

-

13

15

3

-

12

-

-

818

6

1

-

8.

Rożnów

22

-

-

33

41

14

-

20

-

1

1 900

1

1

-

9.

Tropie

19

-

-

48

39

14

-

26

-

-

2 450

3

1

-

10.

Tworkowa

9

-

-

16

21

4

-

7

-

-

885

-

1

-

11.

Tymowa

18

-

-

21

25

5

-

16

-

-

1 420

-

1

-

12.

Wojakowa

18

-

-

28

40

8

-

19

-

-

1 911

-

1

-

13.

Złota

14

-

-

19

34

6

-

19

-

-

1 315

5

1

-

W_SUMIE_DEKANAT_CZCHOWSKI

 

Rok 2004

284

-

-

352

382

117

-

196

 

2

21 219

36

12

-

  Rok 2005

259

-

-

356

417

124

-

214

1

2

21 153

38

13

-

  


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie