......

Ostatnia aktualizacja
tej strony

 25 cze 19

 

 HOME-TROPIE

T r o p i e

wieś i sołectwo w parafii Tropie
gmina Gródek nad Dunajcem

.
Informacje, nowiny i ogłoszenia 

 

 POZNAJ WIOSKI NASZEJ PARAFII

 WITOWICE DOLNE

 WITOWICE GÓRNE

 WYTRZYSZCZKA

 BĘDZIESZYNA

 ROZTOKA

 TROPIE

 HISTORIA
 DZIEJE TROPIA DO R. 1624

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
I
nformacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
GierałtowieGRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś

 
 miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

.

Położenie, topografia, nazwa " Tropie "
oraz coś z historii i dnia dzisiejszego

1. Położenie miejscowości
   
TROPIE to wieś w gminie Gródek nad Dunajcem w powiecie nowosądeckim. Pod względem kościelnym należy do parafii Tropiedekanat Czchów
Położona jest przy drodze powiatowej Nowy Sącz-Tropie.
    Od zachodu Tropie graniczy z Jeziorem Czchowskim, od północy z Piaskami-Drużkowem, od wschodu z Roztoką-Brzezinami, a od południa granicą jest Dunajec.
   

Położenie Tropia i dostęp drogowy

 zobacz na mapie
Aby poznać dostęp drogowy, użyj odpowiednich kierunkowskazów W, N, E i S.


Aby poznać węższą lub szerszą okolicę, zaznacz na podziałce odpowiednią liczbę.


2. Topografia
   
Najniższym punktem tej miejscowości jest poziom jeziora Czchowskiego, 233 m n.p.m.
Najwyższym - szczyt góry Chabaliny Czubica, 452 m n.p.m., czyli 220 m nad poziomem jeziora!
    Ze stoków Chabaliny można podziwiać wspaniałe szczyty i grzbiety wzgórz  Pogórza Rożnowskiego, Beskidu Wyspowego, a także - przy odpowiedniej pogodzie - Tatry słowackie. Z grzbietu Chabaliny - widok ku północy, na wzgórza i kotlinę czchowską i zakliczyńską.   

3. Nazwy: Tropie, Wiatrowice i Chabalina (tekst z 18.10.2004)
    a) Nazwa dzisiejszego przysiółka Tropia, Chabalina, (w zapisach także Kabalina i Chabanina), pisana przez Ch, bo tak zaleca Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, chyba zgodnie z etymologią, jest dość zagadkowa. Wskazuje na właściciela posiadłości, człowieka o imieniu Chabała, przezwiskowym, oznaczającym liche mięso, kabaninę. Ale mogła oznaczać też liche pole, jakby "ochłap lichego mięsa".
(Uwaga: Pisownię nazwy Chabalina, przez c-h, wbrew innemu, powszechnemu zwyczajowi, podaje
Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce.
Dlatego należy jej przestrzegać!).

    b) Nazwa przysiółka Tropia Wiatrowice, nie nastręcza trudności; jest patronimiczna, czyli wskazuje na założycieli albo pierwszych osadników tej ziemi - synów lub ludzi człowieka o imieniu Wiatr.
   c) Natomiast co do pochodzenia i znaczenia, czyli  etymologii nazwy Tropie naukowcy wysuwali różne przypuszczenia, np. że jest przeniesiona z terenu Karpat Południowych, np. z Rumunii, gdzie podobne nazwy zdarzają się dość często; że jest nazwą dzierżawczą od imienia Trop, oznaczającą majątek lub dziedzinę Tropa; że jest  zbiorowym słowem od trop i oznacza zbiór tropów, jakby śladów; że może pochodzić od niemieckiego rzeczownika Trappe (drop) i wreszcie że od niemieckiego czasownika tropfen (kapać), stąd rzekomo Trop(f)stein (naciek skalny), od którego Tropie...
    Ale obecnie, po ustaleniu, że w średniowieczu teren nazywany Tropie pokrywał się z terenem nazwanym Zawrót  i oznaczał teren i osiedle położone po obydwu brzegach Dunajca, w miejscu, gdzie płynąca od wschodu rzeka dokonywała pod zamkiem Tropsztynem gwałtownego zwrotu w kierunku północno-wschodnim (dziś tylko zachodnia część tego osiedla nazywa się Zawrocie), już wiadomo, że i nazwa Tropie oznacza to samo, co Zawrót; że słowo Tropie, od trope,  jest greckim odpowiednikiem słowa Zawrót (por. tropik i tropikalny, czyli zwrotnik i zwrotnikowy).
    Frapującą dla historyka jest zagadka, kto to miejsce mógł tu nazywać po grecku Tropie, i to przez tak długi czas, że nazwa zdołała się, zwłaszcza na prawym brzegu Dunajca, utrwalić?

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

   
4. Coś z historii (tekst z 18.4.2009)
   Osadnictwo słowiańskie tu, jak w ogóle na polskiej ziemi, sięga, jak wskazuje DNA-genealogia, co najmniej 6400 lat przed Chrystusem. Na to wskazuje archeologiczne Y-DNA genetycznego rodu ojcowskiego  R1a.
    Obecne Tropie powstało z trzech dawnych wsi: Chabaliny, położonej na górze o tej samej nazwie;  Wiatrowic, znajdujących się w środkowej części dzisiejszego Tropia, od grzbietu góry do brzegów Dunajca; wschodniej części rdzennego Tropia, położonej w zakolu Dunajca.   

    1) Chabalina nie miała dworu. Zamieszkana była przez kilku średnio zamożnych kmieciów i biednych wieśniaków, służących wiatrowickiego dworu.
    2) Wiatrowice początkowo były znacznie większe, gdyż należała do nich także, dość późna, bo znana dopiero z zapisu z roku 1529, Gierowa, położona na lewym brzegu Dunajca; Dunajec wtedy nie dzielił, a łączył, podobnie jak w Tropiu/Zawrocie.  W XV i XVI  wieku Wiatrowice były dobrami rodziny Wiktorów; w XVII wieku w tropskim dworze, znajdującym się zapewne w miejscu obecnego gospodarstwa rodziny Michalików, włada rodzina Stadnickich.
    3) Dzieje pierwotnego Tropia, do roku 1624 - to interesujące dzieje wsi położonej przy skalistym zakolu Dunajca po obu jego brzegach, ściśle związane z kościołem św. Świerada na prawym i z zamkiem Tropsztynem na Zawrocie - na lewym brzegu. Chlubą Tropia jest sławny rodak Święty Świerad, romański kościół św. Świerada i Benedykta oraz całe ich sanktuarium.
    Zobacz: Tropie/Zawrót - najdawnijesze dzieje


    Dzieje Tropia po roku 1624. Po podziale pierwotnego Tropia wschodnia część Tropia pozostała przy swojej nazwie Tropie do dziś. W aktach kościelnych posługiwano się zamiennie  także nazwą Święty Świerad lub skróconą Świerad, ale tylko do końca XVII wieku.

    Tropie miało zapewne od XI wieku swój kościół, od roku 1596 szkołę parafialną, a od około roku 1560 szpital; założył go tropski szlachcic Jan Łyczko z Ryglic, mąż Anny Robkowskiej; przetrwał do połowy XIX wieku.
    Dwór tropski, istniejący już w 1532 r.,  znajdował się nad Dunajcem, poniżej obecnego cmentarza. Mieli w nim rezydencję, po opuszczeniu zamku Tropsztyna, Gabońscy, Robkowscy i Łyczkowie. W 1615 r. Krzysztof Łyczko przekazał dwór w zastaw Samuelowi Stadnickiemu, potem Janowi Koseckiemu, a wreszcie w 1617 r. sprzedał go kasztelanowi oświęcimskiemu i dziedzicowi Jurkowa Andrzejowi Zborowskiemu.

    Andrzej Zborowski zaś w 1624 r. w akcie podziału dóbr tropskich odstąpił dwór wraz z prawem patronatu do kościoła w Tropiu Barbarze Błońskiej, żonie Jana, herbu Biberstein
    (...)
    W roku 1851 właścicielami tego dworu w Tropiu stała się żydowska rodzina Rinderów i Goldfingerów. Ostatniego właściciela Niemcy zamordowali jako więźnia w trakcie niewolniczej pracy przy budowie drogi Czchów-Wytrzyszczka, a pozostałych członków rodziny, z wyjątkiem jednego, wyniszczyli w Oświęcimiu. We dworze na miejsce żydów  Niemcy osiedlili eksmitowaną z Siennej rodzinę Czepielów, która po wojnie wyemigrowała na tzw. Ziemie Odzyskane. Dwór zaś uległ rozbiórce, a pola parcelacji. Las dworski, po rzekomym upaństwowieniu, powrócił we władanie jedynego ocalałego spadkobiercy, Izaka Goldfingera, zamieszkałego w Izraelu.
    Po I wojnie światowej Tropie zostało połączone z Wiatrowicami i Chabaliną i stanowi dziś jedną miejscowość.
   
5. Stan dzisiejszy
   
Liczba mieszkańców Tropia w roku 2004 wynosi: 569 zameldowanych na stałe (co nie oznacza stale tu przebywających!) i 8  zameldowanych czasowo.
    Wieś jest dobrze stelefonizowana różnymi sieciami telefonicznymi, posiada gaz i w znacznej części wodociąg. Wzdłuż wsi znajdują się cztery przystanki autobusowe.
   Tropie, ze względu na przyciągający turystów romański kościół, atrakcyjne pod względem religijnym sanktuarium świętych pustelników Świerada i Benedykta z roku około 1000 oraz niezwykły urok przyrody, ma szansę stać się wielkim ośrodkiem wczasowo-turystycznym. Przez Tropie prowadzi szlak turystyki rowerowej: od Czchowa:  Kozieniec (sanktuarium)-Wytrzyszczka-prom-kościół w Tropiu-Chabalina-Zapora-Czchów.  Zobacz też okolice naszej gminy Gródek nad Dunajcem i diecezjalny dom rekolekcyjny Arka.
    Atrakcją okolicy jest także Rożnów (zobacz) i jego otoczenie.

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Jerzy Harasymowicz

ŚWIĘTY STEFAN
TROPIE XI WIEK

Zza tysiąca zim białych
Na wielkim komarze cwałem
Święty Stefan po węgiersku
Modre słowa rzuca z fresku

Gdzieś południa rzucony
Przez zielone Awiniony
Tutaj na wierzby trójnogu
Trzyma nogi w sitowiu

Jest na poły romański
A na poły pogański
Ma śnieżny pióropusz trzciny
U czapy turkusów

Pan na długiej mierzei
Gdzie tysiąc kruków siedzi
I dzwoni w świata kości
I dzwoni w mętek polski

I polski ród kiełbików
Co u wiklin w flety piszczy
Jest Stefanowi świętemu
Nad wyraz miły i bliski

U sosen czasem spotyka
Twarz z czystego błękitu
Złoci się suknia z trawy
To Świerad łąkom łaskawy

Stefan lat tysiąc wysuwa
Różki z białego kościółka
Czy aby Tatar wschodu
Nie szuka do Tropia brodu

Bo Tropsztyn Łososie bronią
Pałki zielone i zima
Daleka już nam łucznicy
Ceglana moc Melsztyna

I gdy się tam z Tropia wychyla
Przez wieków zielone pagóry
Pamięta jeszcze jak szczerbiec
Ciął ruskie nieba na sztuki

Święty Stefan nam rzucony
Przez zielone Awiniony
W Tropiu na wierzby trójnogu
Siedzi w świętej koszuli
:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

 

   Szkoła, poczta, wspólnoty,  organizacje i firmy 

1. Szkoła
Informacje o filialnej szkole w Tropiu zob. na stronie szkoły w Roztoce Brzezinach:
Szkoła Podstawowa w Roztoce-Brzezinach. Filia w Tropiu

2. Poczta
Po likwidacji miejscowej poczty (już nieaktualny kod 33-315 Tropie) mieszkańców wsi obsługuje
poczta w Rożnowie (33-316 Rożnów).

3. Wspólnoty i organizacje

4. Firmy
 

 

 

Znaczniejsze wydarzenia
i osiągnięcia wsi w ostatnim czasie

1. Po wykonaniu kolejnego odcinaka wiejskiego wodociągu, dzięki czemu w długo oczekiwaną wodę zaopatrzono 42 gospodarstwa na Chabalinie, ta część wsi spodziewa się rozpoczęcia w tym roku budowy drogi asfaltowej od drogi powiatowej na dole wsi.
Na wykonanie 1800 m drogi potrzebna jest kwota 600.000 zł,  z czego 75 % ma pochodzić z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zapis 10 września 04).
2. Do sukcesów wsi należy też utrzymanie na miejscu resztki szkoły podstawowej dla najmłodszych klas, filii szkoły w Roztoce-Brzezinach (zapis 10 września 04).
3. Na zakończenie odbytej w Gródku nad Dunajcem uroczystości wręczenia medali  "Za długoletnie pożycie małżeńskie" (zobacz niżej: Ogłoszenia) odbyła się prezentacja filmu Telewizji Kraków "RÓŻANIEC", której główną postacią jest mieszkaniec Tropia, Władysław Czyżycki, kamieniarz, sam w tym roku obchodzący 55-lecie pożycia małżeńskiego. Widzowie, jakby rówieśnicy pana Władysława, wykazali wielkie zadowolenie z tego, co widzieli
(zapis 6 października 04).

   :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

Nasze gratulacje 
i życzenia dalszego dobra

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

Osiągnęli sukces w nauce, sztuce,
gospodarce, sporcie, służbie społecznej

 

Doroczną nagrodę starosty nowosądeckiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za 2008 rok otrzymał: Marek NOWAKOWSKI z Tropia (i Rożnowa), fotografik, autor wielu zdjęć dokumentujących krajobraz i piękno Jeziora Rożnowskiego. także wielu kościelnych uroczystości w Tropiu. Gratulujemy!

 

Nadana p. Janinie MOLEK z Tropia na Targach Poznańskich POLAGRA przez Polską Izbę Produktu Regionalnego,  pod patronatem Min. Rolnictwa, "Perła 2005"  - za produkty z fasoli "Piękny Jaś"  w konkursie
"Nasze Kulinarne Dziedzictwo" na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy", 10.09.2005.Fasola "Piękny Jaś
Bowiem, faktycznie,
tropski "Piękny Jaś"
jest naprawdę piękny i smaczny!
Więc przyjdź, kup i skorzystaj!

Gratulujemy i zapraszamy zainteresowanych na na pokonkursowe prezentacje i degustacje wyrobów kulinarnych z fasoli, które teraz organizuje laureatka nagrody, mieszkanka Tropia Janina Molek, z tropskich plantacji fasoli "Piękny Jaś"!

 

Rodakiem wsi jest ks. biskup dr Władysław BOBOWSKI.
Po uzyskaniu doktoratu na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie otrzymał ważne stanowiska w diecezji. Mianowany w 1974 r. biskupem pomocniczym w Tarnowie,  był przez dwie kadencje przewodniczącym Komisji Episkopatu d.s. Duszpasterstwa Młodzieży.
Jest również wykładowcą teologii życia wewnętrznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Często uczestniczy w życiu parafii Tropie, w jej najważniejszych uroczystościach.
Zobacz jego
   
Okolicznościowy wywiad w Tarn. Gościu Niedz.


Z
przysiółka Tropia Chabaliny pochodzi ks. prof. dr hab. Józef SWASTEK, profesor historii Kościoła na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. 22 VII 2006 r. świętuje 70-lecie urodzin!.
Urodzony 22 VII 1936 roku w Tropiu w wielodzietnej rodzinie Władysława i Ludwiki z d. Majda. Szkołę podstawową ukończył w Roztoce-Tropiu, a średnią we Wrocławiu. Studia teologiczne odbył w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, przyjmując tam dnia 14 VIII 1960 święcenia kapłańskie Przez rok był bibliotekarzem w Seminarium Duchownym, a następnie wikariuszem i katechetą w Oleśnicy Śl. W 1962 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na KUL, wieńcząc je stopniem doktora, uzyskanym w roku 1968 na podstawie pracy Przedtrydencki kult św. Jerzego Kapadockiego w diecezji krakowskiej w świetle wezwań kościołów, fundacji prostych i ksiąg liturgicznych.  W latach 1966-67 był wikariuszem i katechetą we Wrocławiu–Leśnicy. Następnie rozpoczął pracę dydaktyczno-wychowawczą, jako sekretarz PWT (1969-73), prefekt seminaryjny (1970-72), wykładowca metodyki (od 1969) i historii Kościoła (od 1983). Ponadto od 1972 roku był wykładowcą historii Kościoła w Studium Katechetycznym we Wrocławiu. W 1986 roku przeprowadził przewód habilitacyjny na KUL i został kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, a w 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1988-97 pełnił funkcję prodziekana PWT we Wrocławiu, a w latach 1995-96 był przewodniczącym Kolegium Prorektorów Wyższych Uczelni Wrocławskich. Odbył podróż naukową do Austrii i Włoch. W 1985 roku otrzymał godność kapelana honorowego Ojca świętego, a w 1996 został kanonikiem gremialnym wrocławskiej kapituły katedralnej.  W 1972 roku zamieszkał u sióstr elżbietanek, gdzie pełni obowiązki kapelana domu św. Rafała. Interesuje się głównie dziejami kultu świętych na ziemiach polskich. Bierze czynny udział w ogólnopolskich sympozjach naukowych, w zjazdach wykładowców historii Kościoła oraz w  posiedzeniach Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. W l999 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a w 200l stanowisko profesora zwyczajnego PWT we Wrocławiu.
   
      
Z Tropia wyszedł także Ks. mgr Kazimierz GAWEŁDA, kapłan diecezji tarnowskiej, ale obecnie przypisany do diecezji rzeszowskiej, pierwszy proboszcz w nowo utworzonej parafii w miejscowości Palikówka koło Rzeszowa, budowniczy tamtejszego kościoła.        Do rodaków z Tropia zalicza się też Franciszek KAFEL,
         wybitny artysta-malarz, mieszkający w Katowicach.
         Jego prace artystyczne zdobią renomowane wystawy w kraju i za granicą.

 
 

     Z Tropia pochodzi także zapalony muzyk, wybitny organista, dyrygent  znanego w diecezji i za granicą chóru im. Jana Pawła II, Stanisław WOLAK, pracujący przy kościele NSPJ w Nowym Sączu. Umuzykalnił i swoją rodzinę (zob. niżej)


    Marian SALAMON, pochodzący z Tropia, pracuje przy kościele św. Kazimierza w Nowym Sączu, wybitny organista i dyrygent zasłużonego chóru męskiego "Echo II", znanego w Nowym Sączu i poza nim, także za granica kraju. Umuzykalnił też swoją rodzinę.

    Pochodzeniem z Tropia legitymuje się też Władysław LUPA, emerytowany organista i dyrygent chóru przy katedrze w Kamieniu Pomorskim. Był współorganizatorem i uczestnikiem międzynarodowych festiwali organowych w Kamieniu Pomorskim.

Odznaczeni
:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Odznaczeni medalem jako
"Wybitni Sądeczanie - Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej"
 

ks. Stanisław PIETRZAK (w roku 2003) - proboszcz i kustosz sanktuarium 1980-2006 r.
 Zob.. Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej - 2003 r.
  Zob.  Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej - Wybitni Sądeczanie 2003-2016


ks. Stanisław Pietrzak i ks. Władysław Piątek w gronie Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej - 2003

* * *
p. Stanisław WOLAK (w roku 2016) - organista i chórmistrz w Nowym Sączu

https://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/jedenastka-wspania%C5%82ych-z-sercem-na-d%C5%82oni-zas%C5%82u%C5%BCyli-si%C4%99-dla-ziemi-s%C4%85deckiej


p. Stanisław Wolak w gronie Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej - 2016

 

*
Zasłużeni i Honorowi Obywatele Gminy Gródek nad Dunajcem

Wśród siedmiu odznaczonych 30.11.2016 -  trzech mieszkańców lub rodaków z Tropia:
ks. bp Władysław Bobowski,  ks. Stanisław Pietrzak i  p. Stanisław Wolak
(na zdjęciu niżej także mistrz Polski i świata, kolarz-olimpijczyk Jan Magiera z Lipia)

Zob.  http://rdn.pl/?p=100190
http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/4045-grodek-n-dunajcem-duchowni-i-swieccy-docenieeni


ks. Stanisław Pietrzak, p. Stanisław Wolak, p. Jana Magiera, ks.bp Władysław Bobowski


ks. Stanisław Pietrzak, Sekretarz Rady Gminy Gródek nad Dunajcem, Wójt Gminy, Starosta Powiatu Nowosądeckiego

 

 


ks. Stanisław Pietrzak, p. Stanisław Wolak, p. Jan Magiera, ks.bp. Władyslaw Bobowski

 

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Przeszli do wieczności.
 Światłość Wiekuista niechaj im świeci!  

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::

  Ogłoszenia
 zapowiedzi sołeckie lub gminne

 

     UWAGA!

     Nazwa naszej miejscowości występuje od wieków w liczbie pojedynczej rodzaju nijakiego: to Tropie, do tego Tropia, w tym Tropiu...
    Ale obecnie identyczną jak nasza w mianowniku nazwę Tropie posiada także niewielka wioska koło Strzyżowa na Podkarpaciu. Tak zobowiązuje pisać Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce (Warszawa 1982), który dla tej podkarpackiej wsi podaje: Tropie, -pi, czyli rzeczownik w lb. mnogiej.
    Pierwotnie jednak (zob. np. J. Długosza Liber Beneficiorum II, red. A. Przeździecki, s. 258 i do niedawna (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XII, 1892, s. 502) miejscowość ta posiadała nazwę Tropia (ta Tropia, do tej Tropii, w tej Tropii - rodzaju żeńskiego). O tym przekonuje nas także tradycyjna forma tej nazwy w przypadkach zależnych w mowie obywateli tej miejscowości. I ta odmiana przeważa również w aktach urzędowych.
    Aby więc nie było pomyłek co do identyfikacji miejscowości (bowiem kiedyś pielgrzymi ze Słowacji, udający się na uroczystości św. Świerada, dojechali... do Tropii koło Strzyżowa!) powinniśmy częściej do nazwy naszej miejscowości Tropie dodawać: "nad Dunajcem", na wzór np. "Krościenko nad Dunajcem" - z takiej samej przyczyny.

 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE               Nadto: GierałtowiePolacy-Słowianie