JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Zwiedzamy Pustelnię
Świętego Świerada
także Źródło św. Świerada
i Kalwarię polskich świętych
 OSTATNIA AKTUALIZACJA
TEJ STRONY:
29 maj 17

Na tej stronie

1.W drodze do Pustelni
2.Pustelnia Świętego Świerada
3.Abp Karol Wojtyła przy pustelni
4.Źródło Świętego Świerada
5.Kalwaria polskich świętych
6.Dom pielgrzyma
 

 

1. W drodze do Pustelni

Wychodząc z placu kościelnego, pielgrzymi podążają według drogowskazów do pustelni, odległej od kościoła 800 m.
     Około 200 m od kościoła pielgrzymi przechodzą pomiędzy dwoma cmentarzami. Na lewo, w łęgu, stary cmentarz; został on ewakuowany na rzecz Jeziora Czchowskiego; po nim wśród drzew pozostał tylko zabytkowy duży krzyż kamienny, a niektóre zabytkowe
elementy nagrobkowe z owego cmentarza umieszczono w murze obecnej kaplicy cmentarnej z 1948 r. Na prawo ów nowy cmentarz; na nim także można odnaleźć kilka znaków wiary ludu w opiekę św. Świerada.
     Za tym cmentarzem, kierując się, według drogowskazu, w prawo, pielgrzymi przechodzą obok kolejnego cmentarza, zabytkowego, zmarłych w 1847 r. na zarazę cholery (510 osób jakby w jednym grobie!).
Cmentarz zdobi pamiątkowy krzyż i kapliczka cmentarna z tego czasu.

2. Kaplica - Pustelnia św. Świerada

Pielgrzymi u wejścia do pustelni w Tropiu

Kamienna figura na tle naturalnej skały wewnątrz pustelni

Kilkadziesiąt metrów za cmentarzem znajduje się kaplica - pustelnia św. Świerada, dobudowana do skały. Tu, w niszy skalnej, według własnego świadectwa Jana Długosza, co zanotował pod rokiem 998, św. Świerad miał przez wiele lat trudzić się dla Chrystusa. Jego pustelnia musiała mieć kształt jakiegoś dobudowanego do skały domku. W 1736 r. wizytator parafii nakazał zabezpieczyć to miejsce kaplicą. Zbudowano ją około 1765 r. Od dawna lud przybywa tu na modlitwę. Napisy wdzięczności na drzwiach są świadectwem tej pobożności.
     Wewnątrz kaplicy znajduje się kamienna figura klęczącego św. Świerada, umieszczona tam w roku 1830, w miejscu poprzedniej, drewnianej, dziś czczonej w tropskim kościele.

1966 - Milenium - abp Karol Wojtyła przy pustelni św. Świerada w Tropiu

Arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła w towarzystwie biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, duchowieństwa, parafian i pielgrzymów w drodze do pustelni św. Świerada na diecezjalną uroczystość Milenium Chrztu Polski, 17 lipca 1966 r. (kliknij zdjęcie!)
Arcybiskup Karol Wojtyła na schodach do pustelni,
witany przez parafian słowami, kwiatami i pieśnią
.
"Muszę się wam napatrzyć" - mawiał w takich okolicznościach
abp i kardynał Karol Wojtyła oraz później - jako papież Jan Paweł II
.

Powiedział: "W minionej przeszłości staramy się odszukać wszystkie skarby, wszystkie punkty węzłowe, zwłaszcza na początku tego tysiąclecia, które zadecydowały o chrześcijańskim jej charakterze. I właśnie dzisiaj stajemy na takim punkcie węzłowym; bo miejsce, gdzie żył, modlił się, a także duszpasterzował św. Świerad na pewno było jednym z tych, na którym życie chrześcijańskie w Polsce poczęło się i zakorzeniło. Stoimy tutaj przy korzeniu. Właśnie dlatego to miejsce jest tak drogie i święte, bo z tego korzenia wyrosło drzewo; bez korzenia nie byłoby drzewa, tego drzewa tysiącletniego.
To jest właśnie ten korzeń: korzeń świętości. Siłą naszego chrześcijaństwa, siłą naszego tysiąclecia jest to, iż wyrasta ono z korzeni świętości, prawdziwej i rodzimej świętości. Takim właśnie korzeniem, jednym z tych korzeni, jest św. Świerad. Stoimy dzisiaj na miejscu jego życia, modlitwy, poświęcenia i działalności.

Na to miejsce nie można tylko przyjść.
Na to miejsce trzeba przypielgrzymować i na nim uklęknąć!"
(z kazania)


3. Źródło św. Świerada

    

Źródło św. Świerada w pobliżu pustelni w lesie jest stale nawiedzane przez pielgrzymów.

Po odejściu od pustelni, cofnąwszy się nieco, pielgrzymi kierują się w prawo i, przechodząc przez potok, wchodzą na drogę do źródła św. Świerada (ok. 50 m). W 1736 rok. wizytator parafii Tropie polecił ówczesnemu proboszczowi specjalnie zabezpieczyć to źródło, jako że jest ono, według tradycji w ludzie, pozostałością po św. Świeradzie; z niego miał czerpać wodę. Kamienną obudowę z rzeźbą rozmodlonego pustelnika Świerada wykonano w 1971 r.
     Pielgrzymi przychodzą tam teraz na modlitwę, aby, używając tej wody, jakby przez Świerada uświęconej, za jego przyczyną wypraszać potrzebne zdrowie i inne łaski.
    
Niestety, po wybudowaniu wyżej ujęć wody dla użytku domowego, woda w tym źródle pojawia się rzadko i tylko w nieznacznej ilości.


4. Kalwaria polskich świętych 

      

Na jednej ze stacji Kalwarii polskich świętych

Przy źródle słabsi pielgrzymi mogą wrócić z powrotem ku kościołowi, dotychczasową drogą. Silniejsi udają się na Kalwarię - drogę krzyżową, prowadzącą przez górę ku kościołowi.

Kalwaria została urządzona z okazji jubileuszu 900-lecia kanonizacji naszych Pustelników, obchodzonego w 1983 r. Wystrój artystyczny i forma są tymczasowe. Budujące duchowo są rozważania 14 stacji drogi krzyżowej Jezusa ilustrowanej przeżyciami czternastu polskich świętych. Stąd nazwa: Kalwaria polskich świętych.
     Tekst tych rozważań i modlitw zobacz na naszej witrynie internetowej:
     Święci Świerad i Benedykt. Droga krzyżowa polskich świętych.
 

5. Powrót

Pielgrzymi ze Słowacji i parafianie z Tropia przy Domu pielgrzyma

Pielgrzymi z kalwarii powracają ku kościołowi, przechodząc miedzy dwoma budynkami, należącymi do dawnego domu pielgrzyma. Po przebudowie i adaptacji zabytkowej substancji na użytek pielgrzymów budynek został pobłogosławiony przez ks. Prymasa w 1983 r. Pierwszym gościem - użytkownikiem tego domu był właśnie Episkopat Polski na Jubileuszu 900-lecia kanonizacji śś. Świerada i Benedykta.
      Obecnie budynek ten przeznaczony jest tylko na cele duszpasterstwa parafialnego i nie może spełniać roli domu pielgrzyma..
    
 

Powrót do początku tej strony
 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE