Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 HOME-TROPIE

Święci pustelnicy
Świerad i Benedykt

Nabożeństwo, cz.3. Droga K. i Różaniec

ŚWIĘCI ŚWIERAD I BENEDYKT
1.Nad Dunajcem
2.
Na Słowacji
3.
W chwale Nieba i czci Kościoła
1.
Modlitwy ku czci śś. Pustelników
2.
Pieśni ku czci śś. Pustelników
3.
Droga krzyżowa polskich świętych
   i Różaniec polskich świętych

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Refleksje aktualne
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

Genealogie
prywatne i parafialne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

Genealogia Polaków,
Słowian, innych ludów

 GRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 

 

.
3. Droga Krzyżowa polskich świętych

    Kalwaria Polskich Świętych powstała w Tropiu w 1983 r.,  z okazji obchodów jubileuszu 900-lecia kanonizacji śś. pustelników Świerada i Benedykta. Usytuowana jest ona na pielgrzymkowej trasie między źródłem św. Świerada w lesie a kościołem. Prowadzi przez szczyt wzniesienia ze śladami dawnego obwałowania, zapewne pogańskiego miejsca kultowego. Krzyż Chrystusowy bowiem uświęca to, co nie święte.

    Kalwaria Polskich Świętych nawiązuje do idei, wyrażonej w tytule dawnej katechizmowej lekcji o naszych świętych pustelnikach: „Oni poszli za Chrystusem, a za nimi – inni”.

     (Uwaga! Znajdując się na szlaku Kalwarii, pielgrzymi czy turyści muszą czuwać nad sobą, by nie dać się ponieść leśnej swobodzie; muszą wystrzegać się hałasu, zbaczania z trasy czy - co najważniejsze - rozpalania ognia. Przecież niedawno - ogień tu rozpalony pochłonął ofiarę ludzkiego życia! Niech się raczej modlą, jak przystoi w sanktuarium!)

 

Modlitwa wstępna

    Panie Jezu, powiedziałeś, że kto chce iść za Tobą, powinien wziąć krzyż swój i naśladować Cię. Innym razem powiedziałeś, że kto nie bierze krzyża swego, nie jest Ciebie godzien. Dlatego Twoi święci, chcąc być godnymi Ciebie, chętnie brali swój krzyż, jakim jest wola Ojca Twojego; dźwigając go, naśladowali Cię. W ich życiu dostrzegamy wszystkie zdarzenia Twojej drogi krzyżowej. Oni są ilustracją Twoich zmagań z krzyżem od skazania na śmierć aż po grób.

    Dlatego odprawiając tę drogę krzyżową na Kalwarii Polskich Świętych i rozważając życie naszych świętych rodaków, jesteśmy przekonani, że idziemy Twoimi właśnie śladami. Przyjmij więc to nasze pokutne pielgrzymowanie, daj nam łaskę przemiany serc i prowadź tam, dokąd doprowadziłeś Twoich świętych.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

 

Stacja I

         PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ
Na placu apelowym wystąpił z szeregu i oświadczył: „Chcę pójść za niego – jestem kapłanem katolickim”.
         SKAZAŁ SIĘ NA ŚMIERĆ
Bo Pan powiedział: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.
Niech Święty Maksymilian Kolbe modli się wraz z nami:

(Przyklękając:) Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył!
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!.

 

Stacja II

         JEZUS PRZYJMUJE KRZYŻ
Była córką szlachetnego rodu, ale nie gardziła cierpieniem zesłanym jej przez zły los. Przeżyła najazd tatarski, leśną włóczęgę, zimno, głód...
         PRZYJĘŁA SWÓJ KRZYŻ
A Pan jej powiedział: „Krzyż Mój jest twoim krzyżem, ale też chwała Moja będzie twoją chwałą”.
Niech Błogosławiona Bronisława modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwili cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

 Stacja III

         JEZUS UPADA PO RAZ PIERWSZY
Złożono  na niego zbyt ciężki obowiązek posługi arcybiskupiej. Popełniał błędy. Ale
         "W SŁABOŚCI MOC SIĘ DOSKONALI"
Podjął właściwa decyzję: zrezygnował, by poświęcić się służbie Bogu i ludziom jako pustelnik. I w ten sposób Pan zaprowadził go na szczyty świętości. „Z łaski Bożej jestem tym, czym jestem”.
Niech Błogosławiony Bogumił modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja IV

         JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ
Oddając się publicznym sprawom Ojczyzny, potrafiła równocześnie dobrze wychowywać trzy swoje córki. Ale jej macierzyńskie serce i ramiona były szeroko otwarte: przyjęła jeszcze i wychowała pięcioro cudzych, osieroconych dzieci. Prawdziwa kobieta.
         DOBRA MATKA
Niech Błogosławiona Jolanta modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja V

         SZYMON Z CYRENY POMAGA JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ
Porzucił sławę i karierę malarską i zamieszkał w baraku wśród „szumowin" krakowskich: włóczęgów, żebraków, alkoholików, debilów i przestępców. Pomagając im odzyskać godność ludzką,
         POMÓGŁ CHRYSTUSOWI
Bo Pan powiedział: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Niech Święty Albert Chmielowski modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja VI

         ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI
Była „panią dworu”. Ale gdy tylko dowiedziała się, że gdzieś, w Afryce, czarnym dzieciom dzieje się krzywda, a lud żyje w niewolnictwie, im poświęciła swój czas, zdrowie i siły. Pisała, przemawiała i wołała w ich obronie. Organizowała pomoc. Dostrzegła bowiem  i chciała w nich
         ODSŁONIĆ OBLICZE CHRYSTUSA
Niech Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja VII

         JEZUS UPADA PO RAZ DRUGI
Z wielka pokorą, uważając siebie za największego grzesznika, z ambon kościelnych i na miejskim rynku pouczał nieumiejętnych, nawoływał do pokuty grzeszników, kruszył zatwardziałe serca i jednał z Bogiem umierających.
         PODNOSIŁ UPADŁYCH
Bo ich, po prostu, kochał.
Niech Święty Szymon z Lipnicy modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja VIII

         JEZUS POUCZA NIEWIASTY
Stawał w obronie prawa Bożego i porządku moralnego.
         POUCZAŁ I UPOMINAŁ
Z miłością mówił gorzką prawdę samemu protektorowi i królowi swojemu. Więc zginął od mściwego miecza jako „zdrajca”, stając się wyrzutem sumienia dla wszystkich  potakiwaczy, pochlebców i karierowiczów.
Niech Święty Stanisław Szczepanowski modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja IX

         JEZUS UPADA PO RAZ TRZECI
„Do wyższych rzeczy jestem stworzony” – mówił sobie. Aby je osiągnąć, opuścił dom rodzinny, podjął naukę w obcym kraju, znosił upokorzenia, uciekał przed pościgiem, pieszo przez Alpy zawędrował do Rzymu, przeszedł próby zakonne, nie załamał się w chorobie. 
Tak wcześnie dojrzał do nieba.
         WYTRWALE WZWYŻ!
Niech Święty Stanisław Kostka modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja X

         JEZUS Z SZAT OBNAŻONY
Wstydliwość, szacunek dla ciała, duchowe zaślubiny z Chrystusem były treścią jej dziewictwa. Niełatwo jej było przekonać do tych wartości swojego męża. W modlitwie szukali mocy i w niej ją znaleźli.
Jej przykład woła o opanowanie, o wstydliwość, o szacunek dla ciała,
         O CZEŚĆ DLA DZIEWICTWA
Niech Święta Kinga modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy).
Któryś za nas...

 

 Stacja XI

         JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA.
Zbito go nahajami, rzucono na stół rzeźniczy, przypiekano ogniem, zdarto mu skórę z ciała, wykłuto oczy, rany przysypano plewami. Odcięto mu język, nos i wargi, by zaprzestał modlitwy. Powieszono go u sufitu za nogi.
         Z CHRYSTUSEM PRZYBIJANY DO KRZYŻA
Niech Święty Andrzej Bobola modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja XII

         JEZUS UMIERA NA KRZYŻU
Z radością podjął trud pustelniczego życia. Przepasał ciało mosiężnym łańcuchem, odbywał całonocne czuwania modlitewne, mdlał od zmęczenia ciężką fizyczną pracą. Tak na swoim ciele uzupełniał męki ukrzyżowanego Pana i codziennie umierał z Chrystusem. Bo w Piśmie czytał: „Nie daj Boże, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Jezusa Chrystusa”. Dlatego właśnie
         CHLUBĄ JEGO – KRZYŻ CHRYSTUSA
Niech Święty Świerad modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja XIII

         JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA I ZŁOŻONY NA KOLANACH MATKI
Matkę Chrystusa obrał za swoją Matkę i otaczał Ją szczególną czcią. Dawny hymn o Maryi „Już od rana rozśpiewana” często śpiewał, nosił przy sobie i kazał go sobie włożyć do trumny. Jakby chciał powiedzieć: Kto z Maryją żyje, ma prawo
         MIEĆ JĄ PRZY ŚMIERCI
Niech Święty Kazimierz modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Stacja XIV

          PAN JEZUS W GROBIE ZMARTWYCHWSTANIA
Rodacy, których nauczał, wzgardzili nim. Poganie, którym niósł Dobrą Nowinę, zamordowali go. „Zdało się oczom głupich, że umarł, a on trwa w pokoju!”. Jego śmierć zamieniła się w chwałę u Boga i ludzi. O jego relikwie do dziś toczą spór dwa narody: polski i czeski
         PRZEZ GRÓB DO ZMARTWYCHWSTANIA!
Niech Święty Wojciech modli się wraz z nami:

Kłaniamy Ci się...
(Chwila cichej modlitwy)
Któryś za nas...

 

Różaniec polskich świętych

    Wykonanie Różańca Polskich Świętych, opasanie nim wzgórza kościelnego i poświęcenie go było ważnym punktem obchodów tysiąclecia pustelniczego życia św. Świerada w Tropiu, jakie miały miejsce w roku 1998. Jego ideą jest rozważanie tajemnic z życia Pana Jezusa, jak one odzwierciedlały się w żywotach  kilkunastu kolejnych polskich świętych dawnych i najnowszych czasów. Treść tych tajemnic Chrystusa w życiu świętych jest wypisana na ramionach krzyżów na początku każdego dziesiątka różańca.

    Na podstawie krzyżów oglądamy sceny z życia śś. pustelników Świerada i Benedykta:
1.  Świerad naucza przy dębie pod kościołem w Tropiu,
2. Świerad, z natchnienia Ducha Świętego, wstępuje do klasztoru na Zoborze,
3. Świerad z Benedyktem wśród pracy na leśnym pustkowiu,
4. Zmęczony pracą Świerad omdlewa i przeżywa ekstazę,
5. Świerad umiera i w gronie aniołów przeżywa chwałę nieba.

 

Sposób korzystania z Różańca

    Na placu przykościelnym, przed krzyżem i pierwszym kamiennym paciorkiem, odmawiamy Wierzę w Boga i Ojcze nasz. Przy słowach: Chleba naszego przechodzimy w lewo do następnego paciorka. Tam odmawiamy Zdrowaś Maryjo i przy słowach Święta Maryjo przechodzimy w lewo do drugiego, a następnie trzeciego paciorka. Przechodząc przez bramę ku Tajemnicy 1 różańca odmawiamy Chwała Ojcu. Tak więc przy wielkich paciorkach z krzyżami, zaczynamy modlitwę Ojcze nasz, kończąc ją w drodze do następnego paciorka. Przy mniejszych zaczynamy modlitwę Zdrowaś Maryjo, kończąc ją w drodze do kolejnego paciorka. Chwała Ojcu odmawiamy po dojściu do kolejnego dużego paciorka z krzyżem.

    Stojąc przy większych paciorkach z krzyżami na początku każdego dziesiątka różańca, odczytujemy tekst tajemnicy z życia jakiegoś świętego.
Tajemnice Radosne, rozważane zwykle w poniedziałki i soboty, znajdują się na ramionach krzyża po lewej ręce.
Tajemnice Bolesne, rozważane zwykle we wtorki i piątki, znajdują się u góry krzyża.
Tajemnice Chwalebne, rozważane w środy i w niedziele, znajdują się  na ramionach po prawej ręce.
    Aby więc odmówić cały tradycyjny, trzyczęściowy różaniec, trzeba przejść drogę różańcową i obejść wzgórze kościelne trzy razy.
    Nowszego pochodzenia tajemnice Światła, rozważane zwykle w czwartki, nie mają tekstów wypisanych na krzyżach.

 

TAJEMNICE RADOSNE

Tajemnica 1.

         ZWIASTOWANIE
Starał się być dla świata jakby aniołem Gabrielem Dobrej Nowiny. Dlatego pisał, drukował i rozsyłał setki tysięcy egzemplarzy czasopism, budował radiostację i lotnisko. Chciał dotrzeć do tych, których nie pociągała porno-literatura czy podobne widowisko, ale dobro, piękno i prawda o kochającym Bogu, o Jezusie żyjącym w kościele czy o miłości Niepokalanej...
Niech św.
Maksymilian Kolbe modli się wraz z nami!


Modlimy się więc, rozważając Zwiastowanie narodzenia Chrystusa
Ojcze nasz..., 10 Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

Tajemnica 2

         NAWIEDZENIE
Imię jego, "Świerad", znaczy "wszystkim, zawsze rad". I taka była jego życiowa postawa wobec ludzi i otaczającego go świata. Ona skłoniła go do zatrzymania się i pustelniczego życia w okolicy Zawrotu (Tropie) nad rzeką Dunajec, a także do udania się później poza Karpaty, aby i tam "pomnażać niezwykłą radość świętego życia nawróconych", czyli do dzielenia się darem wiary we wspólnocie klasztornej i z potrzebującymi nawrócenia złoczyńcami.
Radosne to było nawiedzenie.
Niech św.
Świerad modli się wraz z nami!

Modlimy się więc, rozważając Nawiedzenie św. Elżbiety przez Matkę Bożą...

 

Tajemnica 3

         NARODZENIE
Jej siostra, Maria Teresa, też wyniesiona na ołtarze. Jej brat Włodzimierz - to słynny i świątobliwy generalny przełożony zakonu Jezuitów. Jej rodzice także są uważani za godnych czci w Kościele. Dziadek to świątobliwy i bohaterski bohater pracy patriotycznej. Jej stryj również wsławił się pracą i cierpieniem dla ojczyzny...
Błogosławiony, kto na świat przychodzi w świętej rodzinie lub taką tworzy!
Niech św.
Urszula Ledóchowska modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Narodzenie Pana Jezusa...

 

Tajemnica 4

         OFIAROWANIE
Pięciu ich było. Poświęcili się życiu pustelniczemu i przygotowywali się na wyprawę misyjną dla Boga. Padli, jak wielu męczenników, ofiarą ludzkiej chciwości. Ale oni "radowali, że są zabijani i błogosławili swego mordercę obyczajem dotąd niespotykanym".
Oto, co znaczy ofiarować się Bogu!
Niech święci
Bracia Męczennicy: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn modlą się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Ofiarowanie Pana Jezusa...

 

Tajemnica 5

         PIELGRZYMOWANIE DO ŚWIĄTYNI
Inicjowała założenie wielu szpitali dla chorych, przytułków dla biednych, schronisk dla trędowatych, hospicjów dla podróżnych. Ale najbardziej wsławiła się jako fundatorka klasztoru i wielu kościołów na Śląsku, oraz ich przyozdabianiem. A to w tym celu, żeby Pan, który sam pielgrzymował do świątyni jerozolimskiej, miał gdzie przebywać i spotykać się także z polskim ludem.
Niech św.
Jadwiga Śląska modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Znalezienie Jezusa w świątyni...

 

TAJEMNICE BOLESNE

Tajemnica 1

         MODLITWA W OGRÓJCU
Mimo że był "wszystkim, zawsze rad", udał się na pustelnię, aby sam na sam przebywać z Bogiem. Modlił się całymi dniami, nawet wśród pracy toporem w lesie. Wśród modlitwy i pracy przeżywał ekstazy. Czynił sobie przeszkody, aby nawet nocą nie zasypiać, lecz trwać na modlitewnym czuwaniu. Albowiem Pan powiedział: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie".  Nasz pustelnik nie uległ.!.
Niech św.
Świerad modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Modlitwę Jezusa w Ogrójcu...

 

Tajemnica 2

         BICZOWANIE
Był godnym czci biskupem Kościoła, ale źli ludzie nie szczędzili mu biczów i cierpień fizycznych. Aresztowano go, pobito aż do kalectwa, zamknięto za drutami koncentracyjnego obozu w Dachau, poniewierano, doświadczano głodem i tyfusem, a w końcu uśmiercono zastrzykiem...
Dopuścił to Pan, który powiedział: "Chłoszczę każdego, którego za syna przyjmuję".
Niech bł.
Michał Kozal modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Biczowanie Pana Jezusa...

 

Tajemnica 3

         KORONOWANIE CIERNIEM
Jakby nie dość miała biczów w postaci chorób i cierpień fizycznych, los zechciał ją aż do ziemi upokorzyć: słabościami charakteru,  pokusami i wyrzutami sumienia,  poczuciem własnej grzeszności, oszczerstwami i lekceważeniem ze strony otoczenia, trudnościami w modlitwie, poczuciem zmiażdżenia przez Boga...
Ale ona wtedy słowami psalmisty modliła się: "Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył!"
Niech bł. Aniela Salawa modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Koronowanie Pana Jezusa...

 

Tajemnica 4

         DROGA KRZYŻOWA
Jego droga krzyżowa zaczęła się od zaniedbania praktyk religijnych, utraty zdrowia, udziału w nieudanym powstaniu, otrzymania wyroku śmierci...
Przeżywszy dziesięcioletnią katorgę na Sybirze, powrócił do Boga, a potem do umiłowanego kraju. Już jako kapłan, podejmował dodatkowe posty, milczenia i inne umartwienia dla Boga. Stał się przewodnikiem dusz.
Taka droga zaprowadziła go do chwały świętości.
Niech bł. Rafał Kalinowski modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Drogę krzyżową Pana Jezusa...

 

Tajemnica 5

         ŚMIERĆ KRZYŻOWA
Najpierw przeżyła śmierć własnej wiary w Boga. Ale podjęła owocny trud wieloletniego poszukiwania prawdy o Chrystusie, Bogu wcielonym. Przyjęła chrzest. Dla zgłębienia tajemnicy krzyża wstąpiła do Karmelu. Zaaresztowana jako katoliczka-Żydówka, znalazła się w Oświęcimiu. "Idę za mój naród" - powiedziała.
Pan przyjął tę ofiarę. Ufamy, że przyjmie ją i naród, do którego należała.
Niech św. Teresa Edyta Stein modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Śmierć krzyżową Pana Jezusa...

 

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

Tajemnica 1

         ZMARTWYCHWSTANIE
Zaznał, co znaczy śmierć wiary. W więzieniu ją odzyskał i poczuł się w nim zmartwychwstały. Przeżywał je jako raj dla siebie. Gdy już odzyskał także fizyczną wolność, w warunkach zaborów, prześladowań i zakazów zdołał założyć 26 stowarzyszeń i 16 zgromadzeń zakonnych dla ponad 10 tys. powołanych osób, napisać około 55 tys. stron listów, broszur i książek religijnych, rozgrzeszyć tysiące ludzi...
Oto zmartwychwstały i żyjący!
Niech bł.
Honorat Koźmiński modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając zmartwychwstanie Pana Jezusa...

 

Tajemnica 2

         WNIEBOWSTĄPIENIE
Dobrze znał testament odchodzącego Pana: "Idźcie i głoście Ewangelię". Dlatego wstąpił do zakonu kaznodziejskiego. Potem widziano go szerzącego wiarę wśród Prusów, na Zadnieprzu, Rusi Kijowskiej, Białorusi, Litwie, Rusi Czerwonej i znów wśród Prusów...
Spieszył się, bo "żniwo wielkie", a Pan powróci wnet i pragnie "zastać wiarę na ziemi".
Niech św.
Jacek modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Wniebowstąpienie Pana Jezusa...

 

Tajemnica 3

         ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Wzniósł się na wyżyny świętości jako pustelnik, pierwszy polski misjonarz i chyba jeden z największych ascetów chrześcijaństwa. Abp Karol Wojtyła w 1966 r.  nazwał go "jednym z korzeni, z których wyrosła siła tysiącletniej religii chrześcijańskiej w Polsce". 
Naoczny świadek jego życia, Maurus, dał w 1064 r. wyjaśnienie jego wielkości, pisząc,  że św. Świerad działał "prowadzony tchnieniem Ducha Świętego".
Niech św.
Świerad modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Zesłanie Ducha Świętego...

 

Tajemnica 4

         WNIEBOWZIĘCIE
Już w swoim dzieciństwie zrozumiała, że jej ciało jest świątynią Boga. Uświęcała więc je, trudziła droga do kościoła i pracą dla ludzi. Przez żołnierza uprowadzona dla grzechu, stawiła mu dzielny opór; oddała życie, ale obroniła swoje dziewictwo. Zostawiła więc przykład dla młodzieży. Taka dusza i takie ciało stały się godne zaszczytu wniebowzięcia.
Niech bł.
Karolina Kózka modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Wniebowzięcie Matki Bożej.

 

Tajemnica 5

         UKORONOWANIE
Ludzie ozdobili jej głowę złotą koroną królowej. Ale ona wolała być służebnicą Boga, kraju i polskiego ludu. Dla Polski i chrystianizacji Litwy zaślubiła Jagiełłę; łagodziła zatargi z krzyżakami, dążyła do unii z Litwą, wspierała Akademię krakowską i wychowanie duchowieństwa, brała w obronę skrzywdzonych wieśniaków i wspomagała biedne kościoły.
Bo służyć i królować, to w naszej wierze jedno.
Niech św.
Jadwiga Królowa modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Ukoronowanie Matki Bożej...

 

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Tajemnica 1

         CHRZEST W JORDANIE
Ten święty zapewne mówił sobie w sercu: "Duch Święty, jak Jezusa na brzegu Jordanu, namaścił mnie i posłał mnie, abym ubogim niósł Dobra Nowinę, więźniom wolność, a niewidomym przejrzenie". Mając tę świadomość, udał się z Polski w daleki świat, do bardzo ubogich, bo trędowatych na wyspie Magaskar. W samotności i biedzie, na dalekiej cudzej ziemi wytrwale służył chorym chrześcijanom i poganom; i tam, zarażony na tropikalną chorobę, zmarł. Nie było to życie zmarnowane...
Niech bł.
JAN BEYZYM modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Chrzest Chrystusa w Jordanie...

 

Tajemnica 2

         OBJAWIENIE NA WESELU W KANIE
W Kanie Jezus objawił swoją boską, a zarazem miłosierną, humanitarną moc. Nasza Święta stała się współczesną powiernicą i apostołką Jezusowych tajemnic miłosierdzia. Przypominała światu, że tylko dzięki Bożemu miłosierdziu istnieje i zapewne nadal będzie istniał. Zachęcała świat do wdzięczności i nieustannego uwielbiania tego wspaniałego przymiotu Boga.
Niech św.
FAUSTYNA KOWALSKA modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając tajemnicę Objawienia Chrystusa na weselu w Kanie...

 

Tajemnica 3

         GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO
Był świadomy, że Królestwo Boże jest w nas i wokół nas; nawrócenie i każdy dobry czyn są cegiełkami w budowie tego królowania Boga na ziemi. Nie mogąc z powodu choroby zostać kapłanem, aby uaktywnić drzemiące w polskim ludzie energie, szerzył oświatę, redagował pisma, mobilizował do czynu bezrobotnych, tworzył dla biednych dzieci ochronki, uczył osierocone dziewczęta modlitwy, zaradności i pracy. To był właśnie ten udział świeckich w głoszeniu i budowaniu królestwa Bożego na ziemi.
Niech bł.
EDMUND BOJANOWSKI modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Głoszenie przez Chrystusa Królestwa Bożego...

 

Tajemnica 4

         PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Stu ośmiu męczenników, ofiar II wojny światowej, razem wyniesionych na ołtarze, wspominamy 12 czerwca. Wśród nich  tylko dziesięciu jest ze stanu świeckiego. Pozostali to kapłani i osoby konsekrowane. Skąd ta ich liczbowa przewaga? Bo zasadniczą regułą ich życia jest stały kontakt z Bogiem i codzienne kontemplowanie oblicza Chrystusa - tego ziemskiego i tego w chwale niebieskiej. To uskrzydla ducha i sprowadza moc do pójścia za Chrystusem przez górę Tabor,  jeśli trzeba, na górę Kalwarię.
Niech święci
MĘCZENNICY modlą się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Przemienienie Jezusa na Górze Tabor...
 

Tajemnica 5

         USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Wybrał zakon kanoników regularnych w Krakowie, bo tam, przy kościele Bożego Ciała, większa była możliwość głębokiego zanurzenia się  w tajemnicę Wieczernika i kontemplowanie Eucharystii.
Wysoko wykształcony w filozofii i teologii, lepiej niż inni rozumiał Boże tajemnice. Jako kapłan, sprawując z niezwykłą pobożnością Najświętszą Ofiarę, karmiąc się Ciałem Pańskim i klęcząc u stóp tabernakulum, uczył się święcie żyć i święcie umierać, zostawiając i nam wskazówkę, gdzie dla nas bije źródło mądrości i mocy.
Niech bł.
Stanisław Kazimierczyk modli się wraz z nami!

Módlmy się więc, rozważając Ustanowienie Eucharystii...
 

Przejdź do poprzednich stron:

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie