JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Zwiedzamy teren parafii Tropie
Interesujące obiekty kultu i inne
poza Sanktuarium w Tropiu
 

OSTATNIA AKTUALIZACJA TEJ STRONY: 29 maj 17

Na tej stronie
1.Grota Matki Bożej z Lourdes
2.Most linowy na Dunajcu
3.Kościół śś. Cyryla i Metodego
4.Szkoła św. Świerada w WD
5.Zamek Tropsztyn
6.Szkoła św. Benedykta w Wytrz.
7.Prom w Wytrzyszczce


         Oprócz niezwykłego kościoła i całego sanktuarium sanktuarium kościołem, na terenie parafii Tropie znajduje się kilka obiektów interesujących ze względów religijnych, kulturowych i technicznych.
        Poniżej zostały one wymienione kolejno tak, aby ułatwiły ich oglądanie w trakcie jednego przejazdu samochodem.

 

1. Grota Matki Bożej z Lourdes

Grota maryjna położona jest przy drodze Tropie-Rożnów, zaledwie sto metrów od kościoła. Wykonana została w maryjnym roku 1954, z wykorzystaniem naturalnej wysokiej skały, ku czci Matki Bożej z Lourdes i św. Bernadety.
Koło groty jest mały parking parafialny.
 

2. Most linowy na Dunajcu

Kładka linowa Tropie-Witowice w czasie powodzi w roku 1970.

Sto metrów dalej w kierunku Roztoki i Rożnowa, znajduje się interesujący most linowy. Został on wykonany w roku 1984, w rok po wielkich uroczystościach 900-lecia kanonizacji św. Świerada i Benedykta, kiedy to ujawniło się, jak bardzo potrzebny jest uczciwy dostęp do Tropia i jego Sanktuarium. Poprzednia kładka, tylko wisząca na brzegowych przyczółkach, niekiedy niebezpiecznie dotykała wody, a na wietrze zachowywała się jak wstążka. 
        
Obecny most jest tylko dla pieszych, ale skutecznie służy on mieszkańcom Witowic i pielgrzymom, którzy pojazdy parkują po stronie Witowic, poza Dunajcem.
 

3. Kościół śś. Cyryla i Metodego w Roztoce-Brzezinach 


Kościół śś. Cyryla i Metodego, jeszcze w okresie budowy

Pięć km od Tropia w kierunku Rożnowa znajdujemy  Jest to kościół filialny parafii Tropie. Budowę jego rozpoczęto w roku Apostołów Słowian i Patronów Europy, śś. Cyryla i Metodego w 1985, dlatego ku ich czci. Ale także dlatego, że w dolinie Dunajca, mianowicie w Tropiu, jest jedyny ośrodek religijny w Małopolsce, w którym historycy dopatrują się śladów misyjnej działalności św.  Metodego przed rokiem 880, na obrzeżach dawnego Państwa Wiślan.
 

4. Szkoła im św. Świerada w Witowicach Dolnych

 
Z uroczystości nadania szkole imienia św. Świerada:  1. Przemawia dyr. szkoły Marek Połomski,
2. Bp W. Bobowski, dyr. szk. z Trenczyna (Słowacja), ks. St. Pietrzak i zespół "Eremitki"

W okresie, gdy szkołom zaproponowano dbałość o własną osobowość i promocję wychowawczych i dydaktycznych wartości środowiska, szkoła podstawowa w Witowicach Dolnych w parafii Tropie w r. 2000 przyjęła za patrona św. Świerada. Był przecież dobrym wychowawcą nie tylko dla drugich, ale także dla siebie. A prawie każdemu uczniowi bardziej niż wychowania, potrzeba samowychowania. Patronat ten jest także przyczyną zaprzyjaźnienia się tej szkoły ze szkołą tego samego patronatu na Słowacji.
Zob. więcej na stronie Witowice Dolne Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada
oraz na stronie własnej tej szkoły
Szkoła im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych
 

5. Zamek Tropsztyn


Widok na zamek Tropsztyn, Jezioro Czchowskie i wprost na kościół w Tropiu

Zamek ten położony jest na przeciw kościoła, po drugiej stronie Dunajca. Kiedyś razem z kościołem stanowiły jakby bramę Sądecczyzny; w dolinie pomiędzy nimi biegły bowiem dwa szlaki Kraków-Węgry: lądowy i rzeczny. W tzw. zapisce tropskiej z roku ok. 1626 jest wymieniony niejaki Dobrosław z Ośmiorogów jako pan Tropsztyna w 1231 r., natomiast pod rokiem 1240 wymieniony jest Gniewomir z Tropsztyna jako krewny św. Świerada i dobroczyńca dla kościoła w Tropiu. W wiekach późniejszych na zamku zaciążyły tradycje zbójeckie oraz oraz ubarwiła go interesująca legenda o tajemniczym skarbie Inków. Od kilku lat zamek jest odbudowany i latem służy turystom.
Zob. więcej o najdawniejszej przeszłości na stronie: Tropie / Zawrót / Święty Świerad / Rożków / Tropsztyn
 

6. Szkoła św. Benedykta w Wytrzyszczce


Polacy i Słowacy z zaprzyjaźnionych szkół przed budynkiem szkoły w Wytrzyszczce

Choć położona jest na przeciwnym brzegu Dunajca, jednak jest najbliższa kościołowi i pustelni. Stąd wczesne w niej tradycje kultu świętych Pustelników oraz wcześnie nawiązane przyjacielskie kontakty ze szkołą śś. Świerada i Benedykta w Nitrze na Słowacji. Przyjęty nieoficjalnie duchowy patronat św. Benedykta, jako wzorowego ucznia św. Świerada, wywiera wychowawczy i dydaktyczny wpływ na uczniów szkoły, a kontakty z zagraniczną szkołą rozszerzają poznawcze horyzonty i służy nawiązywaniu interesujących przyjaźni.
Zob. więcej na stronie Wytrzyszczka Szkoła Podstawowa św. pustelnika Benedykta ,
Nitra Základná škola sv. Svorada a Benedikta  oraz  ŚŚ. pustelnicy Świerad i Benedykt.
 

7. Prom w Wytrzyszczce

Przez około sto lat, od połowy XIX wieku, istniał tu, choć z przerwami, most drewniany, ułatwiający mieszkańcom kilku miejscowości dostęp do kościoła parafialnego, a mieszkańcom Tropia - wyjście na świat. W roku 1948 uszkodzony przez powódź, został rozebrany na stałe, na życzenie elektrowni wodnej w Rożnowie, tworzącej wówczas nowy zbiornik w tym miejscu, zwany dziś Jeziorem Czchowskim. Wtedy zadecydowano wprowadzenie promu. Przewozi on co 15 minut i może przewieźć cztery samochody osobowe i kilkudziesięciu ludzi równocześnie.
Dla wielu obcych niby to atrakcja turystyczna.    
Mieszkańcy jednak i pielgrzymi modlą się o przywrócenie mostu.

 

Powrót do początku tej strony

 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE