Ostatnia aktualizacja
tej strony

 29 maj 17

 HOME-TROPIE

Notatki i refleksje
aktualne (3)

 Część 1

 Część 2

 Część 3

Menu

Wejdź, proszę,
 odwiedź 
nasze strony:

STRONA GŁÓWNA
Informacje stałe paraf.
Topografia Parafii
Święci pustelnicy
Relikwie Świętych
Zwiedzamy Kościół
Zwiedzamy wokół k-ła
Zwiedzamy pustelnię
Zwiedzamy parafię
Najdawniejsze dzieje
Kalendarium histor.
Okruchy historii now.
Wydarzenia nowe
Ogłoszenia niedzielne
Wspólnoty parafialne
Notatki i refleksje
Literatura naukowa
Kontakt z nami

Wioski i szkoły
w naszej parafii

Tropie - wieś
   Szkoła Podstawowa
Roztoka-Brzeziny
   Szkoła Podstawowa
Witowice Dolne
   Szkoła Podstawowa
Witowice Górne
Wytrzyszczka
   Szkoła Podstawowa
Będzieszyna

Kościoły i Święci
mojej małej ojczyzny

Dekanat Czchów
Dekanat Ujanowice
Dekanat Zakliczyn
Parafie nad jeziorami
Definicje i wyjaśnienia
Konkurs regionalny

Braterstwo
kościołów i szkół
śś. Świerada i Benedykta
Polska-Slovensko

1.SANKTUARIA
Tropie-Sanktuarium
Nitra katedrala Zobor
Skalka nad Vahom
2.KOŚCIOŁY
Kysucky Lieskovec
Kubanovo-Sete
Częstochowa
Budzisław
Radostka
Oława
3.SZKOŁY
Nitra -zakladna skola
Trencin -zakladna skola
Skalite -zakladna skola
Witowice -szk.podst.
Wytrzyszczka - szk.p.
4.Inne zakątki braterstwa

Ine zakutia bratstva
Masok baratsagszogletek

GENEALOGIE
prywatne,
parafialne i inne

Pietrzakowie
Janikowie
Szlagowie
Fiutowie
Gierałtowie

(Słowińscy)
Genealogia Polaków,
Słowian i innych ludówGRATULUJEMY CI !
Od maja 2003 r.
jesteś
 
 
miłym gościem
tej witryny
 

Jeśli zalecisz ją
swoim przyjaciołom,

 
będziemy wdzięczni!

 

AUTOR
i webmaster witryny:
ks. St. Pietrzak

© Copyright
by Parafia Tropie

 

 


 


        
 "Fons et culmen", czyli Źródło i Szczyt - co to takiego?Reforma liturgii, a zwłaszcza jej realizacja wyrzadziła to zło, że nie dośc uwypukliła OŁTARZ, jako znak i centrum OBECNOŚCI BOGA w liturii.  
Jeżeli reformiści podkreslają, ze Bóg jest obecny w całym jego ludzie, to nie ma sie co dziwić, że w wielu kościołach ustawiono krzesła celebransów na wprost ku ludziom, a nie ku ołtarzowi; że celbrans przy każdej okazji, nawet wtedy, kiedy mówi: "Panie, zmiłuj sie nad nami...", "Chwała na wysokości Bogu... Chwalimy Cię..." - gapi sie na ludzi!
Co poboźniejsi więc lefebryści domagają się zwrócenia kapłana na Wschód (religia astralna?) albo ku figurom i obrazom dawnego oltarza przyściennego, alb o koniecznie postawienia tabernakulum na oltarzu (bo niby bez niego nie ma w mszy Chrystusa!).
ZAGUBIŁA SIĘ GDZIEŚ STAROCHRZEŚCIJAŃSKA SYMBOLIKA OLTARZA!
A tymczasem sam Pan Jezus na nia zwrócił uwagę, gdy powiedział, że "Ołtarz uświęca ofiarę!" (Mt 23,19).
A tajkie spojrzenie na ołtarz pochodzi ze Starego Testamebntu. Np. Jakub "ustawił ołtarz i nazwał go: "El, Bóg Izraela" (Rdz 33,20).
Brak wiary w obecność Boga w mszy od jej początku, brak praktyki kierowania oczu i uwagi na oltarz, a nie na siebie wzajemnie, wywołuje potrzebę szukania Boga podczas mszy w kosmosie lub w nadoltarzowych rzeźbach i obrazach albo w tabernakulum.
 


 

 Część 1

 Część 2

 Część 3


 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE, FIUTOWIE, JANIKOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałtowie