Ostatnia aktualizacja
tej strony

 08 lut 23

 HOME-TROPIE

Informacje stałe
parafii św. Świerada i Benedykta
w Tropiu

 Tu:  
1. Duszpasterze
2. Liturgia i nabożeństwa
3. Kancelaria
4. Obsługa pielgrzymów

1. Duszpasterze w parafii

Ks. mgr Andrzej PIÓREK
proboszcz w Tropiu - od 8.09.2006
tel. stacjonarny: 018 440 30 76,  tel. kom. 605 623 291
Rozmowa w Tarnowskim Gościu Niedzielnym:

 e-mail: piorek63@wp.pl

 


wikariusz w parafii  Tropie - 2021 r.
tel. stacjonarny 18 449 41 80
tel. kom. ...

 

 

1a. Inni duszpasterze i rodacy z Tropia:

Ks. bp dr Władysław BOBOWSKI

biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej,
związany z parafią jako rodak z Tropia,
autor publikacji o św. Świeradzie i jego czciciel.  
Zobacz jego
Okolicznościowy wywiad w Tarnowskim Gościu Niedielnym.

 

Ks. prof. dr hab. Józef SWASTEK
profesor Papieskiego Fakultetu Teologicznego
we Wrocławiu, historyk,  rodak z Tropia,
autor licznych artykułów naukowych
o życiu i kulcie śś. Pustelników Świerada i Benedykta.

Dalsze informacje - na stronie Wieś Tropie

 

 

Ks. Stanisław PIETRZAK
były
proboszcz i kustosz Sanktuarium (1980-2006),
obecnie rezydent-emeryt w Tropiu; red. witryny TROPIE

Telefony: dla celów prywatnych, naukowych  lub  witrynowych

tel. kom. 601 918 322, tel. stacjonarny 18 449 41 81
e-mail: pietrzakstan@poczta.onet.pl

 

P. mgr Kazimiera ZACZEK
- katechetka świecka

nauczycielka religii w Szkole Podstawowej
im. Św. Świerada w Witowicach Dolnych
i w Szkole Podstawowej w Wytrzyszczce

 

2. Życie liturgiczne Parafii i Sanktuarium

 

Msze w niedziele i większe święta:
- w Tropiu: godz. 6
30, 800, 1030, 1500 ;                                  
- w Roztoce-Brzezinach: godz. 915

 

Msze w dni powszednie:
- rano - godz. 630,
- wieczorem - w czasie letnim - godz. 1800      
- czasie zimowym (od 1 października)- g
odz. 1700.
- w Roztoce-Brzezinach we wtorek - godzinę wcześniej

 

Zamówienia intencji mszalnych:
Zamówić najłatwiej  można w zakrystii kościoła, przed lub po nabożeństwach,
a pielgrzymi - po nabożeństwie pielgrzymkowym.
Oprócz tego, poza godzinami nabożeństw - w kancelarii parafialnej.

 

Nabożeństwa specjalne całoroczne
      w dni powszednie przy wieczornej Mszy

- w czasie letnim o godzinie 18
00                                           
- w czasie zimowym (od 1 października) - o godz. 17
00.
       - w środy - do śś. pustelników Świerada i Benedykta
       - w piątki - do Miłosierdzia Bożego
       - w soboty - do Matki Bożej.
      

Nabożeństwa okresowe - codzienne lub cotygodniowe
-
 według bieżących ogłoszeń niedzielnych

      Święto odpustowe ku czci śś. Świerada i Benedykta

-
w niedzielę najbliższą 13 lipca.


      Doroczna diecezjalna adoracja Najświętszego Sakramentu:
-
26 sierpnia, w dzień Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

Sakrament pojednania -
- codziennie w kościele, przed mszą;
- pierwszopiątkowa w kościele: w środę, czwartek i piątek, pół godziny przed mszą,
- pierwszopiątkowa w Roztoce-Brzezinach: w piątek, pół godziny przed Mszą.

 

Zmiana tajemnic różańcowych
dla dorosłych - w pierwszą niedzielę miesiąca po drugiej mszy

      Nabożeństwo misyjne
w pierwszy piątek miesiąca.

 

Katecheza parafialna dla młodzieży
- dla klas I  i  II gimnazjum: w środę przed pierwszym piątkiem miesiąca
- dla klas III gimnazjum: w pierwszy piątek miesiąca

 

3. Święci patronowie naszego kościoła i ich uroczystości

Święto odpustowe ku czci śś. Świerada i Benedykta
W Tropiu, ku czci śś. Świerada i Benedykta - w niedzielę najbliższą 13 lipca;
Skałka nad Wagiem (Skalka nad Vahom) i w diecezjalnym mieście Nitra na Słowacji, gdzie pustelnicy czczeni są pod imionami
Andrej-Svorad a Benedikt - tydzień później.
 

Inne sanktuaryjne  nabożeństwa, związane są z wystawionymi w kościele relikwiami:
1) 24 lipca - św. Kingi
2) 4 sierpnia - św. Jana Vianneya
3) 5 września - bł. Teresy z Kalkuty
4) 14 września - Podwyższenie Krzyża Świętego.

 

4. Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna jest codziennie w dni powszednie, po rannych i wieczornych nabożeństwach; zob. wyżej - godziny nabożeństw.
W innych porach też, ale po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym; tel. (18) 44 03 076

 

5. Przyjmowanie i obsługa pielgrzymów; zwiedzanie kościoła

Ze względu na trudności personalne i na parafialną służebność tego kościoła (np. śluby, pogrzeby i inne nadzwyczajne
        nabożeństwa), dla grup pielgrzymkowych
konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne i uzgodnienie czasu  zwiedzania.

Grupom niezgłoszonym nie gwarantujemy otwarcia kościoła i obsługi!

Telefon: (0...18) 44 03 076 (ks. proboszcz Andrzej Piórek).
 

6. W Tropiu już nie istnieje dotychczasowy tzw. dom pielgrzyma.

- budynek służy bowiem tylko duszpasterstwu parafialnemu.
Potrzebujących noclegu pielgrzymów kierujemy do prywatnych pensjonatów,
np. przy drodze z Tropie do Rożnowa

 

https://nitra.zobor.nrb.sk/priamy-prenos/

 

 


 

Do strony Pietrzakowie. Genealogia. Pietrzak
Do strony Kurczabowie. Genealogia Kurczab. Bołoz
Do strony Janikowie. Genealogia. Janik
Do strony Szlagowie. Genealogia. Szlaga / Ślaga
Powrót do Strony głównej witryny: Parafia TROPIE