JEŚLI
OBOK
BRAK
MENU
KLIKNIJ
TUTAJ
I UŻYJ !

Zwiedzamy
wokół kościoła w Tropiu
 

Drogą Różańca polskich świętych

OSTATNIA AKTUALIZACJA
TEJ STRONY: 29 maj 17

Na tej stronie

1.Wokół kościoła
2.Różaniec polskich świętych
3.Kaplica św. Stanisława
4.Dąb Świętego Świerada
5.Studnia 'wody żywej'
6.Ołtarz 'pod żaglem'
7.Skała św. Benedykta
8.Dzwon św. Świerada i Bened.
9.Inne obiekty przy kościele
10.Dom pielgrzyma
 

 


1.
Zaczynamy od Kościoła śś. Świerada i Benedykta

   

Procesja z kościoła ku ołtarzowi pod żaglem podczas uroczystości odpustowej

Pielgrzymi, przybywając do Tropia, kierują się przede wszystkim ku romańskiemu kościołowi.
      W przedsionku kościoła mogą uruchomić sobie przewodnika magnetofonowego, który informuje o sanktuarium, ułatwia zwiedzanie na zewnątrz, prowadzi pielgrzymów i w swoim czasie przywołuje kustosza lub dyżurnego Sanktuarium. Po kilkunastu minutach zwiedzania pielgrzymi są wprowadzani do wnętrza, gdzie  odbywa się dalsze zwiedzanie, prawie na sposób nabożeństwa. Po zakończeniu programu, wychodząc przez zakrystię, można nabyć pamiątki i dewocjonalia
Internauci zaś mogą poznać kościół na stronach naszej witryny:
      Kościół w Tropiu - historia, opis i zabytki kościoła
     
Relikwie Krzyża św. i świętych w kościele w Tropiu

 

2. Różaniec polskich świętych

          

Zakończenie Różańca polskich świętych

Na placu kościelnym rozpoczyna się kamienny różaniec. Jego paciorki zostały wykute przez miejscowego kamieniarza ze skał  tego samego kamieniołomu obok kościoła, z którego ponad 900 lat wcześniej zbudowano sam kościół.
Różaniec jest pamiątką obchodów Tysiąclecia życia św. Świerada w tropskiej Pustelni, w 1998 r.
      Tajemnice różańcowe są ilustrowane umieszczonymi na metalowych krzyżach opisami z życia piętnastu kolejnych polskich świętych, z których nasz Świerad jest uważany za pierwszego z nich.

      Tekst rozważań różańcowych i modlitw zob. na naszej witrynie:
      Święci Świerad i Benedykt. Różaniec polskich świętych.
Całość różańca jest widoczna na fotografii z helikoptera, zob.:
      Strona główna witryny Tropie.
Modlitwę rozpoczynamy przy krzyżu, otwierającym różaniec i, posuwając się w lewo, przechodzimy przez bramę ogrodzenia, i dalej w dół ku Dunajcowi, by powrócić bramką obok dzwonnicy.
      Pamiętamy, by nie zbaczać z trasy i nie organizować zajęć przeciwnych temu modlitewnemu miejscu.


3. Kaplica św. Stanisława, biskupa i męczennika

Idąc dróżką różańcową w dół, znajdujemy po lewej ręce średniowieczną kaplicę cmentarną. Zbudowana w XIV-XV w. w stylu gotyckim, ale później została zniszczona przez powalone podczas wichury lipy (ostatnio w roku 1984).
      Obecnie jej wnętrze zdobi figura biskupa krakowskiego św. Stanisława, który miał poświęcać nasz kościół w roku około 1073. Słusznie należy się mu u nas jakaś pamięć!

4. Dąb św. Świerada

      

1. Zabezpieczona resztka pnia legendarnego dębu św. Świerada,  w obecnym stanie
2. Wyobrażenie dębu św. Świerada w obecnym malarstwie słowackim

Idąc drogą różańcową dalej, przy trzecim dziesiątku różańca zauważamy, również po lewej ręce, zabezpieczoną specjalnym daszkiem resztkę pnia starego dębu. Związana jest z nim legenda, że kiedy doliną Dunajca przechodził umęczony podróżą pustelnik - Świerad, schronił się pod konarami tego dębu i posilił żołędziami; litościwe drzewo dało mu nocleg we wnętrzu swojego pnia.
     Dąb ten (a może raczej jego przodek) został uwieczniony już przez malarza na kościelnym obrazie z 1626 roku.

 

5. Studnia <wody żywej>  

Przy czwartym dziesiątku różańca mijamy zabezpieczoną studnię wody źródlanej, która zasila wodociąg w budynkach parafialnych i kran publiczny przy dzwonnicy. Źródło wypływa spod skały, na której stoi kościół, a więc jakby spod ołtarza Pańskiego (zob. zdjęcie na Str. głównej).
     Jeżeli Świerad początkowo miał siedzibę przy tej skale, to z tego źródła musiał korzystać.
     Wody tej możemy się napić z kranu przy dzwonnicy. Może być nazywana Świeradową albo "wodą żywą", jak ta znana z Biblii woda wypływająca spod ołtarza świątyni jerozolimskiej.

Widok kościoła w Tropiu w lustrzanym odbiciu od powierzchni czystej  wody Jeziora Czchowskiego. Foto: Bartosz Osienkiewicz

(kliknij, aby powiększyć!)

 

6. Ołtarz "pod żaglem"

      Idąc dróżką różańcową dalej, na prawo od piątego dziesiątka zauważamy na dole ołtarz mszalny, zwany "pod żaglem", gdyż rusztowanie nad nim na czas większych nabożeństw jest okrywane płótnem, niekiedy na kształt żagla. Taka dekoracja harmonizuje z naturalnym otoczeniem na brzegu jeziora.
     Tu odbywają się różne wielkie uroczystości kościelne lub występy.
     Ołtarz i otoczenie zostało urządzone szczególnie ma okoliczność uroczystości tysiąclecia św. Świerada w Tropiu, w roku 1998.
     Naturalny, ukształtowany amfiteatralnie plac przed ołtarzem posiada 124 parkowych ławek dla około 750 uczestników.

7. Skała św. Benedykta

         Poza tym placem widzimy tzw. Skałę św. Benedykta. Jest to szczyt skały nad brzegiem Dunajca, z której kiedyś, począwszy od XI wieku, pobierano budulec na kościół, a ostatnio także materiał na Różaniec polskich świętych.

        

      Szczyt skały zwieńczony został rzeźbą św. Benedykta, pustelnika; św. Benedykt, po umęczeniu na Słowacji, został zrzucony  z podobnej skały do tamtejszej rzeki Wagu. Orzeł, siadający na skale, czuwał nad jego ciałem, by mogło być przez nurka odnalezione, właściwie uczczone i ze czcią pogrzebane w bazylice w Nitrze, w grobie św. Świerada, jego mistrza.
 

8. Dzwon św. Świerada 

    

Zabytkowa dzwonnica w Tropiu i dzwon św. Świerada

Po skończeniu modlitwy różańcowej i odmówieniu końcowego Chwała Ojcu, w podzięce za tysiąc już lat duchowej obecności św. Świerada w Tropiu, dochodzimy do zabytkowej murowanej dzwonnicy. Wzniesiona została w pierwszej połowie XIX w. w formie potrójnej arkady na zawieszenie trzech dzwonów. Wiadomo jednak, że już w 1728 w Tropiu były cztery dzwony, zapewne łącznie z kościelną sygnaturką.
     Pierwszy od kościoła dzwon nosi imię
Św. Andrzej Świerad i był poświęcony 17 X 1936 r., dla upamiętnienia minionego już 900-lecia śmierci tego świętego. Odlano go wtedy z dzwonu poprzedniego, wówczas już bardzo starego i zniszczonego, chyba siedemnastowiecznego, podobno - jak zapewnia stary parafianin - o imieniu Urban Pustelnik. Zapewne sławił on owego pustelnika, czczonego w pustelni w Iwkowej, który miał być jednym z uczniów św. Świerada.
     
Napis na dzwonie: "Św. Andrzej Świerad. Staraniem ks. proboszcza Józefa Wałka i członków Komitetu dzwon ten fundowali parafianie  w 900 letnią rocznicę śmierci św. Andrzeja. Święty Andrzeju Świeradzie, Pustelniku i Patronie nasz, módl się za nami!" Dzwon waży 420 kg i dzwoni w tonie "A".
      Środkowy, największy dzwon, nosi imię:
"Maria - Matka B. Nieustającej Pomocy". Wykonany w roku 1972. Waży 960 kg. Dzwoni w tonie "Fis".
      Trzeci dzwon, najmniejszy, został wykonany w roku 1972 i nosi imię:
"Św. Benedykt Pustelnik, uczeń św. Świerada". Waży 240 kg. Dzwoni w tonie "Cis"
    
 Nad dzwonnicą znajduje się kran wody pitnej ze źródła pod kościołem (studni "wody żywej").

9. Inne obiekty zabytkowe w pobliżu

1. Budynek plebanii, domu pielgrzyma, stodoły i wozowni, zostały zbudowane lub przebudowane w XIX wieku; niektóre mają pochodzenie co najmniej XVI-wieczne.
     W trakcie rozpoczęcia przebudowy budynku plebanii w roku 1984 w narożniku parapetu wschodniego okna znaleziono kilkanaście monet z imieniem króla Jana Kazimierza (1648-1668); można je uważać za pierwsze świadectwo budowy tej plebanii. Zasadniczy kształt plebania otrzymała w roku 1891. Przebudowa i nadbudowa została oddana do użytku w jej stulecie, w roku 1991.
     2. Z XIX wieku pochodzi też siedemnastometrowej głębokości  studnia na podwórzu plebanii, wykuta częściowo w litej skale, podobno przez jeńców włoskich, uprowadzonych przez wojska austriackie w czasie działa wojennych Austrii we Włoszech.
     3. Z tego zapewne czasu pochodzi też piękna, murowana piwnica ziemna koło tzw. organistówki, za altaną. Altana zaś, wykonana około 1985 r., służy celom wypoczynkowym i na posiłki dla pielgrzymów.
      4. Sam budynek tzw. organistówki pochodzi z pierwotnej wozowni kamiennej, budowanej w XIX wieku, nadbudowanej w latach siedemdziesiątych XX wieku i przebudowanej w 1983 r.
     5. Fragment kamiennego muru oporowego przy drodze pod stodołą oznakowany jest datą 1847 r
.
                                                               *   *   * 
      Tak więc można zapytać, czy przy kościele w Tropiu jest coś, co nie jest godnym uszanowania zabytkiem?
      Dlatego właśnie apelujemy o szacunek i uszanowanie dla całego otoczenia kościoła i sanktuarium!

10. Dawny dom pielgrzyma

Pielgrzymi ze Słowacji i parafianie z Tropia przy Domu pielgrzyma

 Po przebudowie i adaptacji zabytkowej substancji na użytek pielgrzymów budynek został pobłogosławiony przez ks. Prymasa 17 lipca 1983 r. Pierwszym gościem - użytkownikiem tego domu był właśnie Episkopat Polski na Jubileuszu 900-lecia kanonizacji śś. Świerada i Benedykta.
       Obecnie budynek ten w całości przeznaczony jest na duszpasterstwo parafialne i nie może pełnić roli domu pielgrzyma

    


 

Powrót do początku tej strony

 

 

Nasze Menu. Startuj ze Strony Głównej!

TROPIE - kościół i sanktuarium
śś. Świerada i Benedykta

Wioski
w parafii Tropie

Kościoły i święci
w regionie

Polsko-słowacko-
węgierskie braterstwo
kościołów i szkół

 STRONA GŁÓWNA
 Topografia Parafii
 Święci Pustelnicy
 Kalendarium histor.
 Zwiedzamy kościół
 Relikwie w kościele
 Zwiedzamy pustelnię
 Zwiedzamy parafię

 Wydarzenia nowe
 Ogłoszenia niedz
 Refleksje aktualne
 Informacje stałe
 Literatura naukowa
 Kontakt z nami
 Ulubione strony
 Okolicznościowe

 Tropie SzP
 Roztoka-Brzeziny SP
 Witowice Dolne
   SzkołaPodst.WD
 Witowice Górne
 Wytrzyszczka SzP
 Będzieszyna
 Najdawn. dzieje 

 Parafie, kościoły itd.
 Dekanat Czchów
    Kościoły i święci DC
 Dekanat Ujanowice
 Dekanat Zakliczyn
 Parafie nad jeziorami
 Konkurs regionalny

Tropie - ojczyzna
Nitra katedrála Zobor
Skalka nad Váhom
Nitra základná škola
Trenčn základná škola
Skalité základná škola
Witowice Dolne szkoła
Wytrzyszczka szkoła

WbM. ks.St.Pietrzak;  pietrzakstan@poczta.onet.pl;  tel. 601 918 322;  Copyright by Parafia Tropie

Str.pryw.-genealog. PIETRZAKOWIE.Pietrzak, JANIKOWIE.Janik, FIUTOWIE, SZLAGOWIE       Nadto: Gierałt.GIERAŁTOWIE